Går Fanny (S) emot sitt eget förbunds politik?

Av , , 2 kommentarer 0

Svar till Fanny Eriksson (S) och Umeå studentkår:

 

Jag vet mycket väl vad studentmedarbetarmodellen innebär, och jag ställer mig starkt kritisk till den, av tidigare angivna anledningar. 

Jag tycker att det är förvånande att en socialdemokrat som både kallar sig för socialist och kommunist tar parti för ett sådant högerpolitiskt förslag. 

Att där inte finns några "undanträningningseffekter" som Fanny skriver, tror jag inte på. Ifall du har några bevis på detta så vill jag gärna se det.
Att "det skapar jobb som inte tidigare existerade"/behövdes låter som FAS-tre-försvarslogik i mina öron. 

För övrigt så är S-studenter (alltså det rikstäckande förbund som Fanny ingår i) EMOT just denna modell, vilket gör allting ännumer förvirrande. 
Står du inte bakom ditt eget förbunds politiska inriktning i denna fråga Fanny? Det gör jag och VSF. 
Kanske dags att byta politiskt förbund då?

 

För att hänga med i tidigare resonemang hänvisas till mitt förra blogginlägg samt Fannys svar:
http://blogg.vk.se/fanny/2013/04/16/svar-till-bore-och-vsf-om-studentmedarbetarmodellen-1204718

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Vill S gå Centerpartiets väg och införa låglönejobb för studenter?

Av , , Bli först att kommentera 0

S-ledda Umeå studentkår har under året, tillsammans med moderaterna och folkpartiet, arbetat fram en studentmedarbetarmodell som man vill driva igenom med Umeå kommun. Se web-klippet här.

Den grundar sig på idéer från danmark och södra Sverige där studenter vid sidan av studierna arbetar till lägre löner än vanligt anställda. Tanken är att, på ett smidigt sätt få en koppling till det arbete man efter studietiden kan förväntas arbeta med.

Tanken är god. Att låta studenterna få insyn i deras framtida arbetsmarknad, samtidigt som man kopplar dem till lokala arbetsplatser i regionen. 
Problemet är att lönerna sätts lägre än en vanlig anställning, vilket innebär – på samma sätt som med bemanningsföretagen – att det skapar en ond trend av lönedumpning och sämre arbetsvillkor, även för vanliga arbetare, på hela arbetsmarknaden. 

Centerpartiet och Svenskt Näringsliv försökte ivrigt framföra detta för inte allt för länge sedan. Läs här.

Det var en del i Centerns förslag: "Ge ungas dröm en chans!" Vilken inkluderade:

  • Förändra LAS så att unga får chansen.
  • Konkurrensutsätt Arbetsförmedlingen
  • Öppna upp för nya marknader, nya näringar och nya jobb
  • Stärk kopplingen mellan skola och arbetsmarknad
  • Studentmedarbetare
  • Nyexjobb

 

I texten står bland annat:

"Studenter ska kunna anställas till två tredjedelar av ingångslönen hos en arbetsgivare som är i en bransch som är naturligt knuten till den utbildning som studenten går."

Jag undrar ifall Umeå kommun, där både S och V, mig veterligen, har för ambition att jobba mot bla 6-timmars arbetsdag och rätt till heltid, tror att det här förslaget skulle bidra till en tryggare och bättre arbetsmarknad i kommunen?

Vänsterns studentförbund ser mycket kritiskt på detta förslag framförst av den Socialdemokratiska studentkåren, och menar istället att ordentliga praktikmöjligheter inom utbildningsprogram vore en bättre lösning för att ge studenter erfarenheter och kunskaper om arbetslivet.

Vi hoppas att S tänker om i denna fråga.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Om Corona och Vänsterns agerande

Av , , 8 kommentarer 3

Dels för att bemöta kritiker, dels för att framföra VSF:s (Vänsterns studentförbund) egna tankar kring beslutet som i onsdags togs på kårfullmäktige, skriver jag detta

Under kårfullmäktige skulle beslut fattas gällande hurvida Umeå studentkår skulle starta ett bolag, vars ända ändamål var att driva "nya Corona" aka Kårhuset.

Diskussioner hade förts tidigare veckor kring framtida verksamhet i lokalerna, och en plan presenterades för kårpartiernas gruppledare. Alla såg då positivt på förslaget och förväntade sig framöver ett välgjort underlag för att kårfullmäktige i senare skede skulle kunna fatta beslut.

 

Det som har hänt är att INGET nytt underlag än det som då presenterade hade tagits fram till kårfullmäktige, vilket var synd då det underlaget var så bristfälligt på så många punker att det helt enkelt vore oansvarigt att, utifrån det, starta en verksamhet.

 

VSF satt fulltaligt som största parti i Umeå studentkår, med 8 mandat på mötet. Bland våra deltagare fanns kommunpolitiker som har jobbat med ekonomi och revision, det satt tidigare kåranställda med 10-årig lång erfarenhet av engagemang inom Umeå studentkår, samt jag, som senast förra året satt som vice ordförande och jobbade bla med Scharinska villan och Corona.

Från övriga partier fanns det knappt någon med längre erfarenhet av Umeå studentkår än 1-2 år, vilket jag tycker är viktigt att påpeka i sammanhanget. 

Det enda undantaget var Arbetarpartiet, vars representant Davis Kaza, har varit engagerad i studentkåren sedan urminnes tider.

 

Under mötet visade det sig att VSF och Arbetarpartiet hade en annorlunda syn på beslutet i fråga än resterande närvarande kårpartier ( Miljöpartiet frånvarade, men lät meddela att de inte tycker att studentkåren ska satsa på alkoholrelaterad verksamhet).

 

VSF och AP kritiserade det undermåliga underlag som fanns för beslutet, vilket vi både själva räknat på, samt tagit hjälp av Coronas tidigare entreprenör Peter Haghjoo för att jämföra gamla bokslut om budgetposter. Kontentan var att med detta underlag skulle studentkåren backa flera miljoner per år, vilket vi inte kunde acceptera. 

Vårt (VSF+AP) förslag blev därför att låta återremmitera beslutsunderlaget till kårstyrelsen för att genomarbeta en seriös ekonomisk kalkyl. Detta ville inte majoriteten, vilket vi påpekade var helt vansinnigt oansvarigt då historien rörande Corona är en mörk sådan, med miljonförluster år efter år.

 

VSF hade även bjudit Peter Haghjoo till mötet för att kunna redogöra för svårigheterna med att starta upp verksamhet på Corona, samt visa på resultat från hand egna månadsrapporter på Corona och Lokal.
Han tvingades dock läma mötet då Socialdemokraterna, Moderaterna och Centern vägrade låta honom yttra sig. Röstsiffrorna 12 mot, 11 för.

Det går bara att beklaga att man vägrar lyssna på expertis innan ett sådan här beslut, då det var precis det underlaget saknade.

 

Då beslutet skulle tas valde VSF och AP att justera ut oss från mötet för att vi inte kände att vi kunde vara med och ta ett beslut i denna gigantiska fråga, utans ett seriöst underlag.

Det gäller här att komma ihåg att VSF+AP sitter i opposition efter att S+M+Liberalerna förra året valde att bilda majoritet och på så vis utesluta VSF, trots att vi blev stårsta kårparti i kårvalet.

Eftersom vi är opposition förstod vi att beslutet ändå skulle röstas igenom, och därför förändrade det inte utgången av valet att vi lämnade. Visst, det blev lite kaos då majoriteten inte var fulltalig, och därmed beslutför, men det åligger ju majoritetens egna partier att fylla sina egna platser i kårfullmäktige, allt annat vore väl minst sagt oansvarigt?

 

Såhär i efterhand kan vi bara se till att vända blad, acceptera detta respektlösa sätt att spela roulette med studenternas medlemsavgifter, och gå vidare för att se till så att "nya Corona" blir så bra som möjligt.

 

IDAG, torsdag, hade studentkåren presskonferens för att berätta om "nya Corona" och försvara deras ofinansierade projekt. Då VSF och AP gick in för att delta blev vi utslängda av kårstyrelsen, och fick därför senare hålla en egen presskonferens.

Detta beteende att kasta ut oppositionen från en presskonferens, tysta ner våra kritiska röster och vägra Umeå studentkårs största parti att berätta om deras sätt att se på situationen kan inte beskrivas som någonting annat än odemokratiskt, respektlöst och barnsligt.

Men vi förstår att de inte vill att vi ska få säga vårt då de är rädda för att folk ska inse vilken oansvarigt gäng ungdomar det är som håller lekstugeverksamhet med studenternas pengar.

 

Här nedan följer vårt pressmeddelande från VSF:

_______________________________________________________________

PRESSMEDDELANDE

 

Umeå studentkår förväntas i skrivande stund fatta ett beslut gällande Coronas framtid. I förslaget till beslut var bland annat ett kostnadsunderlag uträknat för det ”nya Corona”. Underlaget innehöll sådana felaktigheter och brister att det vore minst sagt ansvarslöst att anta det på mötet. Enligt våra preliminära beräkningar kommer kostnaderna för att driva Corona i egen regi innebära miljonunderskott.

 

Vänsterns studentförbund (VSF) hade även bjudit in Peter Haghjoo.

 

-          Vi bjöd in Coronas tidigare entreprenör och nuvarande ägare av Lokal, för att berätta om hans tidigare verksamhets- och ekonomiska erfarenheter om Corona, då han erbjöd det, och då han är den enda entreprenören i mannaminne som har lyckats bedriva Corona med plusresultat.

 

Efter röstning där 12 av 23 personer röstat ner förslaget om att ge honom detta utrymme, uteslöts han från mötet och tvingades gå.

 

-          VSF tog kontakt med mig för att kolla igenom budgeten, och jag kommenterade det. Kalkylen är lite hokuspokus. Det är ett drömscenario och utan underlag. Tanken var att jag skulle ge lite underlag och verklighet, säger Peter Haghjoo.

 

Vänsterns studentförbund försökte övertyga resterande kårfullmäktige om att bordlägga frågan om att bilda ett aktiebolag för att driva Corona i egen regi. Det för att ta fram rimliga och trovärdiga underlag. Trots att många i fullmäktige höll med om att underlaget var bristfälligt, så ville en majoritet av fullmäktige, bestående av Moderaterna, Liberala studenter och Socialdemokraterna fatta beslut i frågan.

 

-          Vi föreslog en kompromiss om att bortlägga frågan och kalla till ett extra fullmäktigemöte då underlagen är tillräckliga. Men majoriteten i fullmäktige tog inte vår utsträckta arm, säger Bore Sköld, fullmäktigeledamot för Vänsterns Studentförbund.

 

-          Vi anser att det är ekonomiskt oansvarigt att, med ett bristfälligt underlag och en verksamhet med stor ekonomiskt risk, fatta beslut, säger Bore Sköld vidare.

 

Därför fattade Vänsterns Studentförbund och Arbetarpartiet beslut om att lämna fullmäktigemötet.

8 kommentarer
Etiketter: , , ,