husgrunder

Bygger hus

Murning och tips

Av , , Bli först att kommentera 0

Enklare murningsarbeten är egentligen inte så svåra att klara av, men du bör ha vissa förkunskaper får att resultatet ska bli bra och för att du inte ska behöva arbeta mer än nödvändigt.   Det gäller vare sig du ska gjuta en betongplatta eller en mindre murning.

För mer om husgrunder – se tjällden.se

Vi tror att det viktigaste är att du planerar och antecknar allt du tänker göra så noga som möjligt. Då menar vi också att du ska skriva upp hur blocken ska muras, d.v.s. hur hög och bred muren ska bli och hur du ska anpassa blocken så att det blir så få kapningar som möjligt. Om du bara sätter igång utan vidare måste du ha en osedvanlig tur om resultatet ska bli tillfredsställande.

Alltid i förband
Allt murande (med vissa undantag) ska göras i förband, d.v.s. att alla block eller stenar läggs mitt över fogen mellan stenarna under. På så sätt binds blocken ihop. Löpande förband med ‘h stens språng är den vanligaste metoden vare sig fogarna ska vara synliga eller inte. Men det finns många varianter och fårbanden kan läggas med ‘l• stenlängd, man kan lägga in halvsten o.s.v. Sådana mönster används framför allt vid tegelstensmurning eller när du murar med block där tjockleken är mindre än halva längden. Ytan som murbruket läggs på kallas byggytan, utåt synliga ytor koppytor. När stenen eller blocken murats kallas den synliga horisontella fogen liggfog och den vertikala stötfog.
Ett skift är en hel "rad" stenar eller block och skifthöjden är blockens höjd plus liggfogens tjocklek -ca 26 cm för grundmurssten och ca 7-9 cm får tegel.

Uppmätning
Som tidigare nämnts måste blocken eller stenarna fördelas i höjd och bredd. Ofta kan det räcka att anpassa fogtjockleken lite eftersom fogarna tillsammans utgör en ganska stor del av arbetet om muren är
någorlunda stor.
Rita först upp konstruktionen på ett papper i skala l: 10, så noga du kan. Fördela blocken så att resultatet blir så snyggt som möjligt och tänk på att du lika gärna kan börja med ett kapat block som avsluta med det
För att flytta över ritningen till muren behöver du tre läkt: en som ligger på marken och en i vardera änden. Alla tre placeras i ytterkant av den plats där muren ska vara och det är viktigt att de fästs ordentligt På läkten på marken märker du upp alla block/stenar (inklusive ev. stötfogar) med tuschpenna och på en av de stående läktena markerar du skiften.

Armeringen måste övertappa ordentligt i hörnen
Murbruk i stötfogarna eller armering i liggfogarna. När man murar utan stötbruk måste man lägga in armering mellan vart tredje skift (rad med stenar eller block). Antingen använder man (a) vanligt 8 mm armeringsjärn (kam järn), eller (b) färdig fogarmering som ska läggas två och två parallellt i vart tredje skift i en vanlig mur. Med den metoden blir murarbetet starkt. Men det är viktigt att man inte bara skär av armeringen i hörnen, utan att den läggs med runt och överlappar minst 25 cm som teckningen visar.
Som översta skift i muren, över öppningar, eller som förstärkning, använder man U-block som armeras och fylls med bruk. Blocken staplas torrt på formstöttar {glöm inte fogtjockleken). Antingen använder du 2 st armeringsjärn, 1 D-12 mm, eller en eller flera färdigsvetsade armeringsstegar som ställs på kant och hålls på plats med pappskivor e.d. Skivorna dras upp efter hand som du fyller på med bruk (cementbruk, inte kalkbruk).
Använd vattenpass
Om du ser till att uppmätningen blir riktigt utförd -både lodrätt och i våg -blir själva murningen nästan som att stapla klossar. På mindre arbeten kan du lägga ut vågräta och lodräta linjer med ett långt vattenpass, annars måste du använda slang bruket tränger fram för mycket. Knacka försiktigt med en klubba eller med baksidan av yxan (murch block) eller med murarhammaren (tegelsten) så att blocken "sätter sig" i bruket och så att de ligger exakt utmed snöret, lodrätt och i våg. Använd vattenpasset för att få blocket rakt.

Mängd bruk spelar roll
Mät upp första skifthöjden och beräkna och prova dig fram till hur mycket bruk du ska lägga.
För mycket bruk: blocket eller stenen blir för hög.

För lite:blocket eller stenen kommer för lågt eller så kan du inte arbeta ner den tillräckligt bruket. 

Murningsarbetet fortsätter
Avslutar du med en halv sten börjar du nästa skift med en hel och tvärt om. Murar du hörn ger skiften sig av sig själva i och med att hörnen ska läggas i kryssförband som teckningen visar. Lägg ut bruk över hela det liggande skiftet. Murar du synliga stötfogar lägger du en klick bruk på kortsidan av den sten du ska lägga dikt intill och trycker den snabbt på plats. Du ska hela tiden använda klubba, yxa eller murarhammare och knacka blocken eller stenarna på rätt plats. Det är viktigt att du använder vattenpasset både stående och liggande för vartenda block eller varje sten du lägger. Se noga till att muren inte buktar ut (eller sjunker in) någonstans eftersom det är omöjligt att rätta till i efterhand. Lägg alltså vattenpasset kors och tvärs över hela murytan. Staplar du blocken torrt mot varandra (alltså utan bruk i stötfogen) måste du lägga in fogarmering.

Vattenpasset måste vara långt och användas flitigt, både horisontellt och vertikalt.

Murbrukstvätt
Om du sölar och kladdar ner tegelväggen med bruk ska du genast ta bort så mycket som möjligt, men försök inte tvätta än. Låt bruket torka och sedan går du på med murbrukstvätt som är lättare att använda än saltsyra. Murbrukstvätten "äter upp" spillet och sedan eftersköljer du med vatten. Läs på bruksanvisningen så att du gör rätt. När du murar gråsten ska du bara använda gjutcement (betong), även i fogarna.

Fogarna
Det är viktigt att du genast tar bort överflödigt bruk. Dels för att det inte ska bli grå fläckar på den fma tegelmuren och dels för att bruket inte ska stelna till hårda klumpar.
Efterfyll fogarna med bruk, både liggfogar och stötfogar. Tryck försiktigt fast bruket och skrapa bort det överflödiga med mursleven så att fogen blir jämntjock. Eventuellt kan du bearbeta fogarna efter en halvtimme. En vanlig metod är att krafsa ur med en pinne eller bräda så att alla fogar blir lika djupa, men se upp så att du inte tar glatt försänkt bort för mycket.
En fog där fogbruket ligger jäms med stenarna eller blocken kallas glatt fog. De är vanligast i murar som ska slammas eller putsas, men passar också bra på väderutsatta platser eftersom regnvattnet rinner av lättare.
Skråfogen ger en skuggeffekt och gör att regnvattnet lätt rinner av och inte tränger ner i muren.
Försänkt fog är vanligast när fogen ska vara synlig, men eftersom öppningen blir relativt stor passar inte den här fogen särskilt bra på platser där det regnar mycket.

Murens ytbehandling
En vitkalkad mur är kanske den allra bästa bakgrunden för färggranna blommor.
Murar ska putsas eller slammas och det av tre skäl: För att det ska bli fint, för att muren ska bli vattenavvisande och för att den inte ska släppa igenom luft. En mur av tegelsten uppfyller redan de här kraven, medan blockmurar nästan alltid behöver ytbehandling.
Murar inomhus
En invändig mur kan du nöja dig med att måla om den är tillräckligt fin och om du har murat stötfogama. Använd vattenbaserad farg och rolla på rikligt i två strykningar. Det är den enklaste formen av ytbehandling, men det finns ingen anledning att göra det svårare för sig än nödvändigt.
Om du vill dölja murstenarna, eller om muren inte blev så vacker, måste den slammas eller putsas. Vi går kort igenom metoderna som de används utomhus eftersom principerna är desamma -självklart med undantag för vattentätningen.
Kalkslamning

Slamning gör muren vind-och vattentät och en slamning är lättare
att få snygg än vanlig puts, men skyddar inte lika bra mot väder och vind. Muren måste vara förhållandevis jämn eftersom den tunna slamningen inte räcker till för att täcka ojämnheter. Helst köper du fårdigt kalkslam (torrbruk) och rör ut i hink med omrörare i borrmaskinen. Rör om lite då och då under arbetet så att sandkornen inte sjunker till botten.
Kalkslam finns i två huvudtyper: Vanlig, för användning över mark, och specialslamning för användning under marknivå. Slamningen läggs på med borste i två eller helst tre omgångar, så fylligt som möjligt, och det är helt fel att försöka jämna ut slamningsbruket Här är det alltså tvärt om jämfört med målning. Förbrukningen ska vara ca 4 kg per m’ i första strykningen och 2 kg i de övriga. Blanda inte till mer än vad du räknar med att det går åt på en timme. Om det är varmt härdar bruket snabbare och du måste blanda till mindre i taget.

Putsa – Först en tunngrund
Bart trä måste som bekant grundas för att fargen ska sitta. Så är det med murar också och det är en stor fördel om du först lägger på en tunngrund så att putsbruket faster ordentligt.
En sådan grundning kan du köpa fardig eller blanda själv av l del kalkbruk, l del cement och 3 delar sand. Tillsätt vatten så att du får en välling och kvasta på, eller blanda lite styvare och lägg på med rivbräde, så tunt som möjligt. Nästa dag kan du lägga på putsen.
Sedan puts
Puts ger bättre skydd än slamning, men är svårare att lägga på. Putspåslaget görs i ett eller flera lager, beroende på önskat resultat, klimaten på orten osv. Ofta räcker det med ett lager, helst på en tunngrund. Slå på med stor murslev eller tryck fast bruket med rivbräde.

Om du stryker jämnt, fint och vågrätt fördelas slamningen jämnt men den blir inte särskitt täckande. Det är en metod som passar bäst när du vill att man ska se blockstruktUren genom slamningen och stenarna är snyggt murade.
Alternativet är att du duttar kvasten i den våta slamningen efter påstrykningen (som måste vara fyllig).
Då "lyfter· du ut bruket från underlaget så att ytan blir lite skrovlig. Det är en tekniskt bättre lösning, men det går åt mera bruk.
Murens ytbehandling 25
Tryck fast putsen: För amatören är det lättare att trycka fast putsen på muren. Dessutom blir ytan slätare. Fyll rivbrädet med bruk, håll det lite snett och tryck på putsen nedifrån och uppåt. Ju hårdare du trycker desto bättre fäster putsen-och desto tunnare blir den. Du får lov att pröva dig fram, även den här metoden kräver lite övning.
Jämna till putsen så gott det går, men arbeta så att du inte behöver göra fler korrigeringar än nödvändigt. För det första är det jobbigt, för det andra försvagas putsen av att du bearbetar den och då finns det risk för att den lossnar.
Lägg inte på tjockare än 1 O mm och inte tunnare än 5 mm. Du kan gott räta upp en skev yta eller en som buktar ut eller in, men då måste bruket läggas på i flera omgångar. Efter en halvtimme kan du stryka putsen jämn med en kvast som du först doppat i vatten och göra grova eller fina ränder i ytskiktet. Vill du ha en grövre struktur kan du dutta försiktigt med en piassavakvast.
Titta på läkten i hörnet, den fungerar som en gjutform som putsen stryks av emot.
tet på orten osv. Ofta räcker det med ett lager, helst på en tunngrund. Slå på med stor murslev eller tryck fast bruket med rivbräde.

Påslagning
Använd förhållandevis vått bruk, gräv upp en lagom stor kaka med mursleven (som måste vara ganska stor) och kasta mot muren. Det tar säkert en stund innan du får in den rätta knycken och träffar där du ska, men övning ger fårdighet
Metoden ger en mycket grov struktur, men ytan kan behandlas efter en halvtimme: Doppa en borste i vatten och jämna till försiktigt där du tycker att det behövs, men överdriv inte.
Vi tycker att metoden med påslagning passar bäst när du använder färgat bruk eller när putsen ska vara grå.
Putsning av hörn
Ett utvändigt hörn måste putsas i två omgångar för att det ska bli vasst och du måste använda "formvirke".
l) Spika fast (eller palla upp) en läkt eller en bräda på motsatta väggen och med en tunn list under så att läkten kommer ut lika långt från väggen som putsen ska bli tjock på båda sidor av hörnet.
2) Lägg på putsen genom att låta rivbrädet glida på läkten -då får du automatiskt rätt tjocklek. Låt torka till dagen därpå.
3) Ta bort läkten och låt den "vassa" putskanten stå som "form" för putsen på den andra väggen.

Sätt färg på tillvaron
En putsad yta (eller en yta av obehandlad betong eller lättklinker) kan målas precis som du önskar och det är inga konstigheter med det. Inomhus använder du interiörfärg och utomhus en murfårg för utomhusbruk.
Till trä använder man ofta oljefärg, men på murar ska man vanligen ha vattenbaserad fårg. Använd roller eller pensel, beroende på vilken yta du vill ha och hur underlaget ser ut (grovt underlag: pen-. sel; fint underlag: roller).
Före målning måste ytan vara rengjord från smuts och inte minst från fett.
Utvändigt går det bra att spola med vatten och tvätta med piassavakvast. Inomhus bör du tvätta med en tillsats av fettlösare.
Stryk på ett eller två lager med fårg.

Bra tips -som gäller vid allt murningsarbete
Behåll alltid samma mängdförhållande i ett och samma arbete, och lät cementblandaren gå lika länge var gång du blandar.
- Murbruk ska vara styvt, då minskar dessutom risken för söl.
- Putsbruk måste vara våtare, men ändå så plastiskt som möjligt.
- Underlaget bör förvattnas och grundas med putsgrund (slamning eller tunngrund) före putsning (gäller inte lättklinkerblock).
- Eftervattna puts-och betongytor i 14 dagar eller täck med plast.
- Mura med fyllda fogar om inget annat sägs.
- Murblock behöver inget bruk i stötfogarna om du använder fogarmering i vart tredje skift.
- Du får aldrig blanda i mer vatten i bruk som redan börjat bli hårt.
- Stryk eller borsta fogarna när bruket är relativt torrt.
- Skydda arbetet mot nederbörd, stark sol och uttorkning.

Lagning av gammal puts

- Om det låter ihåligt när du knackar på gammal puts har den släppt och måste tas bort.
- Använd murarhammare och knacka bort allt löst. Lämna raka kanter, inte sneda, och borsta och sug bort allt damm. Skölj gärna med vatten.
- Grunda med t.ex. en slamning. Låt torka till nästa dag.
- När du reparerar gammal puts får du inte använda starkare bruk än vad som fanns där från början. Alltför starkt lagningsbruk gör bara att resten av den gamla putsen också lossnar.
- Tryck på putsen med en bred bräda. Täck sedan gärna med plast så att härdningen går långsamt.
- Tänk på att puts inte fåster på målade ytor .
 

 

Bli först att kommentera

Vi har provat ny armering för husgrunder

Av , , Bli först att kommentera 0

Vi har som sagt lagt vår husgrund precis.

Vi la en platta på mark med kantelement av cellplast med fiberarmerad betong.

Mellan kantlementen la vi som ni kan se ut armeringen, grundisoleringen och golvvärmen.

Det kom en betongbil och lade ut grundplattan.

 

 Vi la 300 mm cellplast isolering. Cellplast s100 pris va c:a 65 kr per kvm. Cellplasten kom med kantelementen och det tyckte jag va smidigt. Logistiken flöt på väldigt bra på det hela taget faktiskt. Armeringen, betongen, kantelementen, grundisoleringen bara flöt på.

Det som va spännande va att vi jobbade med en ny typ av armering som tydligen är betydligt starkare än traditionell armering som inte alls väger lika mycket.

Det som gör att husgrunden är ännu mer isolerad är den sk köldbryggebrytaren som är bland det mest lönsamma man kan investera i. Tydligen har husgrunder ett problem där man får problem med kalla väggar om man inte använder köldbryggebrytare. Då bildar kantbalken som gjuts i U-elementet en köldbrygga.

 Cellplasten i köldbryggebrytaren läggs nära kantbalken ovanpå grundisoleringen och gör att betongen som gjuts ovanpå grundplattan blir lite tunnare just där cellplasten läggs ut.

 

Bli först att kommentera