Nej till NATO

Av , , 9 kommentarer 8

Nej, Gavrilo Princip orsakade inte Första världskriget.  En längre tid av konfliktskapande politik och bildande av militära allianser i Europa skapade under det tidiga 1900-talet en situation som knappast kunde leda till något annat än ett krig. Mordet på kronprins Frans Ferdinand bestämde snarare när kriget skulle starta än om.

Sverige 2015 är väldigt långt från att hamna i krig. Detta gör dock inte att läget inte skulle kunna vara annorlunda om några decennier. Det vi måste förstå är att varje internationell konflikt har en historia. Vilken historia skulle kunna skapa krig i Sverige? Med all säkerhet skulle upprustning och starkare militära allianser vara en del av den historien. Hot, rädsla och nationalism i länderna är också viktiga ingredienser.

Diskussioner som förs just nu om det säkerhetspolitiska läget för Sverige präglas av en endimensionell och förenklad (manlig kanske?) bild av hotet från det som benämns Putin eller ”Ryssen”. Rysslands president har fört en aggressiv militärpolitik med ökad upprustning och väpnade konflikter på Krim och i Ukraina. Dessa ska fördömas och motarbetas på tydligast möjliga sätt.

Ryssland är ett stort land med 150 miljoner invånare och de allra, allra flesta vill liksom de flesta av oss leva i fred. Trots att demokratin i Ryssland lämnar mycket övrigt att önska så kan inte Putin verka oberoende av den mångfacetterade federationens opinion. Då Putin motiverar upprustningen med en förvärrad hotbild så är ett svenskt närmande till Nato ett användbart belägg för att han har rätt. Vad ska annars den enskilde ryssen tro?

I en förenklad värld där militära konflikter uppstår utan en historisk bakgrund, och världen enkelt uppdelas i goda och onda, kan ett Natomedlemskap framstå som ett rimligt val.  I den verkliga världen så är det bästa för att Sverige att undvika grogrunder till konflikter genom att fortsätta vara alliansfritt. Dessutom ger det oss en möjlighet att vara en liten, men ändå stark röst för nedrustning och fred.

9 kommentarer

Hammarskolan nöjda med vegetariskt.

Av , , Bli först att kommentera 7

En utvärdering av att det införts en vegetarisk måltid i veckan i Vännäs kommun visar att Hammarskolans elever är nöjda med skolmaten. Eleverna på Liljaskolan är det däremot inte visar samma utvärdering. Trots att de båda skolornas elever serveras samma mat. Varför det är så finns det verkligen anledning att fundera över och att dra slutsatser av. På många olika sätt.

Förslaget att ta bort den vegetariska dagen utifrån denna utvärdering saknar flera nivåer av reflektion.

Bli först att kommentera

Morötter från fp.

Av , , 3 kommentarer 4

Folkpartiet vill ha betyg redan från årskurs 4. ”Betyg, också i låga åldrar, fungerar som en morot för elever att prestera bättre” säger Jan Björklund.

Folkpartiet vill att människor som flyr från krig ska ha krav på sig att ordna ett jobb innan de kan få permanent uppehållstillstånd. ”Det leder till en väldigt stark drivkraft för att skaffa jobb” säger Björklund.

Den röda tråden är osäkerhet, ångest och oro som mänsklig drivkraft.

Liberalt?

Socialliberalt???

Hållbart???????????

 

 

Vart ba tvungen!

 

3 kommentarer

Riktig jämställdhet viktig.

Av , , 2 kommentarer 7

Vännäs fick förra mandatperioden välförtjänt kritik för en ojämställd maktfördelning inom politiken. Ett demokratiskt problem, men också ett effektivitetsproblem. Ett ”gubbigt” styre ger en ”gubbig” politik. Perspektiv glöms bort och viktiga erfarenheter för att fatta långsiktiga och hållbara beslut saknas. Hade t.ex. kostnaderna för inredningen i vårt nya bibliotek glömts bort om vi haft en jämställd kommunledning?

Vi hoppas att övriga partier också tar jämställdheten på allvar då det nu är dags att nominera representanter i styrelser och nämnder för denna mandatperiod, och inte bara pliktskyldigast lägger in kvinnor som andranamn och ersättare.

Miljöpartiet de gröna i Vännäs nominerar detta starka lag:

Emma Vidmark       Kommunstyrelsen (ordinarie)

Malin Karlsson        Kommunstyrelsen (ersättare)

Eva Willebrand       Barn- och utbildningsnämnden (ordinarie)

Cecilia Norberg      Barn- och utbildningsnämnden (ersättare)

Krister Andersson  Vård- och Omsorgsnämnden (ersättare)

Cecilia Palmborg   Plan- och Miljönämnden (ersättare)

 

Vill du engagera dig för miljö, jämställdhet och jämlikhet i Vännäs så hör av dig:

vannas@mp.se

 

2 kommentarer

Mer MP – Mindre sopor – Mindre avgift

Av , , 8 kommentarer 8

På dagens kommunstyrelse togs vårt förslag att sänka den fasta sophämtningsavgiften med 200:- per år, och samtidigt höja avgiften per kg med 25 öre. Att växla skatter och avgifter för att gynna de som gör bra miljöval är en viktig del av aktiv miljöpolitik.

Extra roligt är att en så stor sänkning av avgiften är möjlig tack vare att Vännäsbornas totala sopmängd minskar. Detta gynnar de flesta också ekonomiskt, men mest gynnar det er som tänker på att minska ert avfall, och miljön förstås

Vi fortsätter vårt arbete för ett hållbarare Vännäs. Vi hoppas att ni också fortsätter ert!

8 kommentarer

En blick mot framtiden.

Av , , 2 kommentarer 1

DSC_0004

Rikedomen att få möta en treårings blick. Fylld av nyfikenhet. Ett människa på väg. Vart?

Vilka erfarenheter och möten kommer att forma hans värderingar och intressen?

Vårt samhälle bygger vi tillsammans. Varje dag. Men just idag har vi en särskilt bra chans att påverka.

Rösta idag, för det du tror på.

Jag kommer att rösta för en varmare politik.

2 kommentarer

Akka Fångade Fridolin

Av , , Bli först att kommentera 8

På hans väg mellan Dorotea och Umeå fångade vi in vårt språkrör Gustav Fridolin för ett besök på Akka, Vännäs verksamhet för ensamkommande flyktingbarn. Med ett bra helhetstänk så har man tillsammans med föreningar, näringsliv och andra skapat ett tryggt och välkomnande boende som är ett föredöme i regionen.

Den avgörande faktorn för framgången är dock personalens engagemang och drivkraft. Något som vi alltid måste påminna oss om i våra verksamheter där personalen är vår absolut värdefullaste resurs.

En grön chef (Örjan gör sin andra vecka på jobbet) och ett grönt språkrör tillsammans med medarbetare och lokala miljöpartister.

 

Bli först att kommentera

Vi måste vända skolan!

Av , , Bli först att kommentera 8

Efter åtta år av borgerlig skolpolitik visar betygsstatistik att utvecklingen tagit ännu högre fart – neråt. De som började i årskurs 2 samtidigt som Jan Björklund blev utbildningsminister har nu lämnat grundskolan med rekordlåga betyg. Det värsta är att skolans uppdrag att skapa en likvärdig utbildning misslyckas i allt större utsträckning. Föräldrarnas lön och utbildning blir allt mer avgörande för om det barn som börjar i ettan ska klara av grundskolan…eller inte.

Skolan behöver verkligen inte betyg i ordning och uppförande. Skolan behöver verkligen inte betyg i lägre årskurser. Skolan har massor med engagerade och kompetenta pedagoger. Det som behövs är att deras kapacitet och energi tas tillvara på bästa sätt.

Vi lever inte längre i en värld där en lärares auktoritet kommer automatiskt med lärartiteln. Och vi lever inte längre i en tid då föräldrars auktoritet kan förstärkas med svångremmen. Gudskelov för båda!

Vi kan därför inte bygga en modern skola på kontroll och bestraffning.

Vi måste bygga en skola som bygger på förtroende. De senaste årens politiska förslag på bl.a.nya betyg och detaljstyrning har dessvärre byggt på en misstro mot skolan i allmänhet och skolans pedagoger i synnerhet .

Miljöpartiet vill istället bygga förtroende till pedagogerna genom att:

  • Öka lärarens makt över arbetstiden genom att ta bort administrativa uppgifter.
  • Ge makten till lärarna att avgöra när särskilda pedagogiska resurser behövs.
  • Höja lönerna för alla lärare.
  • Öka resurserna i skolan.

Rösta på söndag. För en bättre och jämlik skola.

 

 

Bli först att kommentera

Satsa på jobb och klimat.

Av , , Bli först att kommentera 1

Klimatomställningen måste lyftas fram i valrörelsen. Inte bara som en framtidsfråga för vår grundläggande överlevnad, utan även som en framtidsfråga för Sveriges näringsliv. Detta konstateras i en debattartikel på SVT opinion.

Bolagstopparna hävdar att  ”klimatomställningen kommer att vara en drivande kraft för framtidens näringsliv”.

Med en mycket kraftfullare nationell klimatpolitik kan denna drivkraft gynna näringslivet i Sverige, och dessutom många andra på vår planet.

 

Bli först att kommentera

2111

Av , , Bli först att kommentera 6

1789, 1523, 8848, 1939. En del siffror har stannat kvar i minnet ända sedan grundskolan. De flesta av dem gäller fortfarande, men inte 2111. Att Sveriges högsta bergstopp, Kebnekaise, numera bara är 2097 meter har i sig ingen större betydelse. Inte ens det faktum att sydtoppen redan nästa år förpassas till den anonyma andraplatsen bland Sveriges högsta punkter lär påverka särskilt många. Som påminnelse om den globala uppvärmningen är dock avsmältningen av Kebnekaises toppglaciär tydlig.

Trots att Sverige i sommar drabbats av väderkatastrofer utan motstycke i modern tid, och trots att denna typ av händelser kommer att bli vanligare framöver, så är effekterna av den globala uppvärmningen mycket allvarligare på andra ställen på vår planet. Torka, vattenbrist, brand och översvämningar kommer att påverka alltfler människor, alltmer. Brist på naturresurser kommer att leda till ännu fler konflikter. Risken är också större i områden där statsbildningen är svag och demokratin satt på undantag. Något som vi kan följa i media varje dag.

En aktiv klimatpolitik i framkant framställs ibland som ett hot mot det samhälle vi har idag.

Det är tvärtom.

Den brist på klimatpolitik vi har idag är ett hot mot morgondagens samhälle.

 

Rösta för en ny politik!  Rösta på Miljöpartiet – de gröna.

 

 

 

 

Bli först att kommentera