Ansvar för människa och natur.

Av , , 2 kommentarer 2

Domen i Mark- och miljödomstolen som ger skogsägare rätt till intrångsersättning för skyddsvärd natur var ganska självklar, men inte desto mindre glädjande. När den biologiska mångfalden hotas i en accelererande omfattning runt hela vår planet så är det viktigt att också Sverige lever upp till sina internationella miljöåtaganden. När våra gemensamma värden krockar med den enskilda människans så är det viktigt att det gemensamma också erbjuder en rimlig ersättning, Trots en till synes onödigt krånglig process så är det också det som nu kommer att ske.

Därför är det också glädjande att vi snart har en regering som kan återställa den Trump-överträffade nedskärningen av Naturvårdsverket som M/KD-budgeten lyckades åstadkomma. Sverige ska ta ansvar för såväl den enskilda människan och för det som vi har gemensamt. Även de värden som vi har gemensamt med alla andra på vår planet.

Trevlig Helg!

2 kommentarer

L motarbetar jämställdhet

Av , , 10 kommentarer 3

Nedläggningen av jämställdhetsmyndigheten är en del av den budget som Liberalerna tillåtit. När ledande Liberaler försöker gå i opposition mot sitt eget beslut så är det tragiskt, patetiskt och oärligt. I Metoo-rörelsens spår så är vi alla medvetna om att det fortfarande är en alltför lång väg kvar till ett jämställt Sverige. Varför Liberalerna stöder detta är obegripligt. OBEGRIPLIGT!!!

10 kommentarer

C ger mindre naturskydd

Av , , 5 kommentarer 5

I valrörelsen kritiserade centerpartiet i stora ord de fall där markägare inte fått intrångsersättning i tid då deras marker avsatts för bevarande av biologisk mångfald. Nu ser man till att anslagen till skydd av natur halveras. Hur tänker man att detta ska öka möjligheterna till ersättning?

Det är tydligt att centerpartiets retorik inte grundat sig i miljöhänsyn eller oro för den snabba förlusten av biologisk mångfald.

 

5 kommentarer

Budgetmörker

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Centerpartiet har sett till att vi fått en budget som kliniskt gynnar de rika på bekostnad av natur, miljö och kommande generationer. En del kanske inte är förvånade, men jag är faktiskt det!

  • Flygskatten tas bort helt. Flyget slipper helt betala för de enorma klimatutsläpp som det orsakar.
  • Skatten på bensin och diesel sänks, så att det blir mindre lönsamt för den som vill byta till en miljöbil.
  • Miljarder i klimatinvesteringar skärs bort. Pengar som skulle kunna gå till satsningar på biogas och cykelbanor dras undan. Klimatprojekt över hela landet får skrotas.
  • Stödet till solceller skärs ner rejält. Många svenskar som vill sätta solceller på sina villatak kommer nu tvingas skrota planerna.
  • Skyddet av värdefull natur halveras.

 

Den nya budgeten kan ge dig ett par hundralappar extra. Vad ska du köpa dig för dem?

pengar

 

 

Bli först att kommentera

Fossilfria placeringar

Av , , Bli först att kommentera 4

När nu Centerpartiet verkar släppa igenom en konservativ riksdagsbudget med minskade anslag till miljö och klimat, så får vi ändå glädjas åt det vi kan åstadkomma i Vännäs kommun.

I måndags fick vi igenom ändringar i kommunens riktlinjer för hur våra pensionspengar ska placeras.

Många kapitalförvaltare har varit dåliga på att leva upp till krav på fossilfria investeringar och det är därför viktigt att kommuner är tydliga, så från nu gäller detta i Vännäs kommun:

”Kommunen gör inga placeringar i företag som ägnar sig åt prospektering, exploatering, utvinning eller produktion av kol, olja, gas, oljesand och annan okonventionell fossil olja.”

Bli först att kommentera

Tack! – och nya tag!

Av , , Bli först att kommentera 5

Rösterna är räknade och vi kan konstatera att vi miljöpartister förlorat en del stöd såväl på riks- som kommunnivå. Inte oväntat att ett parti förlorar röster efter en regeringsperiod, men vi är stolta över klimatlagen och många andra viktiga beslut vi drivit igenom för miljön på lång sikt.

Vi tackar ödmjukt alla gamla och nya väljare för ert stöd, och nu tar vi nya tag i arbetet för miljö, demokrati och humanism.

Ett rikt liv kräver en frisk planet!

Välkommen som medlem i Miljöpartiet – de gröna.

 

 

 

Bli först att kommentera

Biogas – Nu

Av , , 7 kommentarer 3

Biogas och andra biodrivmedel är en nyckel, både till omställningen bort från fossila bränslen, och till en positiv utveckling för vårt lokala näringsliv. Redan för tio år sedan påbörjades försök att få igång biogasproduktion i Umeåregionen. Förstudien byggde på en biogasanläggning i Vännäs med tankstationer både i Umeå och Vännäs. Problemet var att det inte fanns tillräcklig samsyn mellan kommunerna i området, och inte tillräckligt stöd på regional nivå så allt rann ut i sanden.

Vi i Miljöpartiet har den samsynen för att få igång de stora samhällssatsningar som behövs. Nya lösningar för att driva våra fordon kräver ny infrastruktur, nya producenter och nya jobb. Det kräver framtidsbeslut på såväl kommunal, regional som nationell nivå. Biogas är en av framtidens hållbaraste drivmedelslösningar. Umeåregionen kan inte fortsätta vara passiv i frågan.

Rösta på Miljöpartiet på söndag!

För samarbeten som skapar framtiden.

 

7 kommentarer

Livet finns i naturen

Av , , Bli först att kommentera 1

Våra natur ger oss liv. Det kan verka som ett filosofiskt konstaterande, men är ett obestridligt vetenskapligt faktum. I debatten är det lätt att få uppfattningen att ökat flygande, ekonomisk tillväxt, fler köpcentrum, längre arbetstid och ökad exploatering är grunden för vår existens. Att ifrågasätta detta ses av en del som världsfrånvänt och ibland direkt hotfullt om man ska tyda inlägg och kommentarer.

Våra ekosystem sätter gränserna för vår existens. Just nu utarmar vi vår natur ungefär dubbelt så snabbt som är möjligt om den ska ha chansen att återhämta sig. Vi blir helt enkelt fattigare för varje dag som går. Inte på pengar, inte på kläder, inte på flygresor, inte på grejer överhuvudtaget.

Vi blir fattigare på natur. Den som ger livet.

Rösta för en grönare framtid på söndag!

Bli först att kommentera

Äldre och äldre i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 4

En av de största förändringarna i samhället står våra äldre för. Vi lever längre och håller oss friska längre. En fantastisk utveckling som kommer att fortsätta. Samtidigt har de sjukdomar och besvär som drabbar äldre har också förändrats mycket på bara några decennier. Till detta kommer den tekniska utvecklingen som ger nya hjälpmedel och möjligheter.

För att vi ska kunna ta tillvara äldre människor som resurser, och samtidigt ge den hjälp och vård som kan behövas, krävs en flexibel och effektiv verksamhet. Gamla lösningar för äldre är tröga och fyrkantiga. Utmaningen är att ställa om till en organisation som snabbare kan förändras utifrån behoven och bättre ta tillvara både anställda och äldre som resurs. En organisation där meningsfullhet, närhet och trygghet är ledord.

Vill Du veta mer om Miljöpartiets politik för Vännäs? Läs vårt valmanifest här.

Bli först att kommentera

Energi och pengar att spara i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 5

Vännäs kommun har en energikostnad varje år på 30-40 miljoner kronor. Kostnaden per kvadratmeter är bland de högsta i landet. Många fastigheter läcker massor med värme. Faktum är att ingen privat husägare skulle acceptera såna energiförluster på sin egen fastighet. Den ekonomiska förlusten skulle vara alldeles för stor. Frågan är varför vi accepterar denna kostnad i kommunens fastigheter, som vi också betalar för via skatten, då vi aldrig skulle acceptera den hemma?

Att investera i energisparande åtgärder är ett effektivt sätt att långsiktigt minska de fasta kostnaderna, och därmed skapa utrymme för andra satsningar. Om vi jämför med kommuner som satsat på att minska sina energikostnader så förbrukar Vännäs dubbelt så mycket energi. Förutom att det är en viktig klimat-och miljöinsats så skulle vi också kunna anställa nya medarbetare, och få utrymme till andra välkomna satsningar.

Vännäs kommun har en mycket kortsiktig syn på energisparande. Sånt som inte betalar sig inom 18 månader tas sällan ens upp till diskussion. Om vi inte gör dessa långsiktiga satsningar nu med dagens låga räntor, när ska vi då göra dem? Satsningar som ger minskad klimat- och miljöpåverkan, ökad ekonomisk handlingsfrihet och fräschare arbetsplatser. Win-win-win helt enkelt.

Bli först att kommentera