Gratis hållbarhet!

Av , , Bli först att kommentera 3

På förslag från Miljöpartiet tar Vännäs kommun bort hyresavgiften för Vännäsbor som vill ordna hållbara arrangemang i kommunens lokaler. Ett litet beslut, men en viktig signal till medborgarna.

Vännäs kommun ska göra det lätt att göra rätt. Vårt nya fossilfria samhälle bygger vi tillsammans. Många vill vara med i den spännande förändring som klimathotet kräver och Vännäs kommun är en viktig partner för att stötta, hjälpa och underlätta för medborgare, föreningar och företag i de goda insatserna. Dessutom ska kommunen visa vägen och inspirera till förändringar som, för den enskilde, kan kännas osäkra och främmande.

Framtiden ska vi skapa, inte drabbas av!

NU kör vi!

Bli först att kommentera

Klockaren först!

Av , , 3 kommentarer 4

På måndag tar vi i majoriteten i Vännäs beslut om att förskolan Klockaren ska renoveras så snart som möjligt. Ett bra beslut som har stöd av såväl personal och föräldrar. Det ger också utrymme för en bättre analys av var och hur nya förskolor ska byggas.

Vännäs växer och med det också behovet av välfärd. Var vi bygger och hur vi utformar våra förskolor är en viktig del av vilket samhälle vi vill skapa. Närhet, trygghet och hållbarhet är viktiga värden i både den korta och långa planeringen.

3 kommentarer

Ansvar för människa och natur.

Av , , 2 kommentarer 2

Domen i Mark- och miljödomstolen som ger skogsägare rätt till intrångsersättning för skyddsvärd natur var ganska självklar, men inte desto mindre glädjande. När den biologiska mångfalden hotas i en accelererande omfattning runt hela vår planet så är det viktigt att också Sverige lever upp till sina internationella miljöåtaganden. När våra gemensamma värden krockar med den enskilda människans så är det viktigt att det gemensamma också erbjuder en rimlig ersättning, Trots en till synes onödigt krånglig process så är det också det som nu kommer att ske.

Därför är det också glädjande att vi snart har en regering som kan återställa den Trump-överträffade nedskärningen av Naturvårdsverket som M/KD-budgeten lyckades åstadkomma. Sverige ska ta ansvar för såväl den enskilda människan och för det som vi har gemensamt. Även de värden som vi har gemensamt med alla andra på vår planet.

Trevlig Helg!

2 kommentarer

L motarbetar jämställdhet

Av , , 10 kommentarer 3

Nedläggningen av jämställdhetsmyndigheten är en del av den budget som Liberalerna tillåtit. När ledande Liberaler försöker gå i opposition mot sitt eget beslut så är det tragiskt, patetiskt och oärligt. I Metoo-rörelsens spår så är vi alla medvetna om att det fortfarande är en alltför lång väg kvar till ett jämställt Sverige. Varför Liberalerna stöder detta är obegripligt. OBEGRIPLIGT!!!

10 kommentarer

C ger mindre naturskydd

Av , , 5 kommentarer 5

I valrörelsen kritiserade centerpartiet i stora ord de fall där markägare inte fått intrångsersättning i tid då deras marker avsatts för bevarande av biologisk mångfald. Nu ser man till att anslagen till skydd av natur halveras. Hur tänker man att detta ska öka möjligheterna till ersättning?

Det är tydligt att centerpartiets retorik inte grundat sig i miljöhänsyn eller oro för den snabba förlusten av biologisk mångfald.

 

5 kommentarer

Budgetmörker

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Centerpartiet har sett till att vi fått en budget som kliniskt gynnar de rika på bekostnad av natur, miljö och kommande generationer. En del kanske inte är förvånade, men jag är faktiskt det!

  • Flygskatten tas bort helt. Flyget slipper helt betala för de enorma klimatutsläpp som det orsakar.
  • Skatten på bensin och diesel sänks, så att det blir mindre lönsamt för den som vill byta till en miljöbil.
  • Miljarder i klimatinvesteringar skärs bort. Pengar som skulle kunna gå till satsningar på biogas och cykelbanor dras undan. Klimatprojekt över hela landet får skrotas.
  • Stödet till solceller skärs ner rejält. Många svenskar som vill sätta solceller på sina villatak kommer nu tvingas skrota planerna.
  • Skyddet av värdefull natur halveras.

 

Den nya budgeten kan ge dig ett par hundralappar extra. Vad ska du köpa dig för dem?

pengar

 

 

Bli först att kommentera

Fossilfria placeringar

Av , , Bli först att kommentera 4

När nu Centerpartiet verkar släppa igenom en konservativ riksdagsbudget med minskade anslag till miljö och klimat, så får vi ändå glädjas åt det vi kan åstadkomma i Vännäs kommun.

I måndags fick vi igenom ändringar i kommunens riktlinjer för hur våra pensionspengar ska placeras.

Många kapitalförvaltare har varit dåliga på att leva upp till krav på fossilfria investeringar och det är därför viktigt att kommuner är tydliga, så från nu gäller detta i Vännäs kommun:

”Kommunen gör inga placeringar i företag som ägnar sig åt prospektering, exploatering, utvinning eller produktion av kol, olja, gas, oljesand och annan okonventionell fossil olja.”

Bli först att kommentera

Tack! – och nya tag!

Av , , Bli först att kommentera 5

Rösterna är räknade och vi kan konstatera att vi miljöpartister förlorat en del stöd såväl på riks- som kommunnivå. Inte oväntat att ett parti förlorar röster efter en regeringsperiod, men vi är stolta över klimatlagen och många andra viktiga beslut vi drivit igenom för miljön på lång sikt.

Vi tackar ödmjukt alla gamla och nya väljare för ert stöd, och nu tar vi nya tag i arbetet för miljö, demokrati och humanism.

Ett rikt liv kräver en frisk planet!

Välkommen som medlem i Miljöpartiet – de gröna.

 

 

 

Bli först att kommentera

Biogas – Nu

Av , , 7 kommentarer 3

Biogas och andra biodrivmedel är en nyckel, både till omställningen bort från fossila bränslen, och till en positiv utveckling för vårt lokala näringsliv. Redan för tio år sedan påbörjades försök att få igång biogasproduktion i Umeåregionen. Förstudien byggde på en biogasanläggning i Vännäs med tankstationer både i Umeå och Vännäs. Problemet var att det inte fanns tillräcklig samsyn mellan kommunerna i området, och inte tillräckligt stöd på regional nivå så allt rann ut i sanden.

Vi i Miljöpartiet har den samsynen för att få igång de stora samhällssatsningar som behövs. Nya lösningar för att driva våra fordon kräver ny infrastruktur, nya producenter och nya jobb. Det kräver framtidsbeslut på såväl kommunal, regional som nationell nivå. Biogas är en av framtidens hållbaraste drivmedelslösningar. Umeåregionen kan inte fortsätta vara passiv i frågan.

Rösta på Miljöpartiet på söndag!

För samarbeten som skapar framtiden.

 

7 kommentarer

Livet finns i naturen

Av , , Bli först att kommentera 1

Våra natur ger oss liv. Det kan verka som ett filosofiskt konstaterande, men är ett obestridligt vetenskapligt faktum. I debatten är det lätt att få uppfattningen att ökat flygande, ekonomisk tillväxt, fler köpcentrum, längre arbetstid och ökad exploatering är grunden för vår existens. Att ifrågasätta detta ses av en del som världsfrånvänt och ibland direkt hotfullt om man ska tyda inlägg och kommentarer.

Våra ekosystem sätter gränserna för vår existens. Just nu utarmar vi vår natur ungefär dubbelt så snabbt som är möjligt om den ska ha chansen att återhämta sig. Vi blir helt enkelt fattigare för varje dag som går. Inte på pengar, inte på kläder, inte på flygresor, inte på grejer överhuvudtaget.

Vi blir fattigare på natur. Den som ger livet.

Rösta för en grönare framtid på söndag!

Bli först att kommentera