Alla Vännäsbor är värda bättre!

Vännäs kommun har ett besvärligt ekonomiskt läge inför 2014. Samtidigt så ökar kommunen sin befolkning, och trycket på bostadsmarknaden är stort. Kortsiktiga ekonomiska problem ska hanteras, samtidigt med positiva och spännande långsiktiga möjligheter. I en liten kommun med en redan pressad organisation så måste alla stenar vändas på i problematiska tider, och många olika framtidsscenarier måste testas. Att skolans organisation också lyfts till diskussion är därför självklart. Det faktum att färre skolor och större klasser ger en ekonomisk besparing, för skolan på lång sikt, tycks självklart. Hur stor besparingen för kommunen blir på kort sikt är däremot mycket tveksamt. Och vilken effekten blir för hela kommunens ekonomi på lång sikt ännu osäkrare. Kortsiktiga kostnader för att anpassa en ökad verksamhet på övriga skolor tillkommer, samtidigt som det osäkra ödet för eventuellt övergivna fastigheter kan lägga ytterligare förluster till en redan bekymmersam budgetsituation.

Att lägga ner en byskola är en åtgärd som kanske inte påverkar en majoritet av invånarna, men de som berörs påverkas desto mer. Och det handlar inte bara om barnens skolgång. Kanske handlar det till ganska liten del om barnens skolgång. För alla kommuninvånare i byarna så har en skola så många fler och olika värden. Den är ofta den sista fungerande nära funktion som det offentliga erbjuder. Tack vare skolan finns samlingslokaler, garanterad skötsel av anläggningar, en samlingspunkt, en stabilitet, ett tecken på framtidstro som också signalerar att man är en del av allas vårt gemensamma.
Att lägga ner en byskola med en månads utredning skapar motsättningar mellan människor då byar ställs mot tätort i en avsnoppad och förenklad problembeskrivning. Det berör och upprör människor med många olika erfarenheter och kunskaper, med hjärta och engagemang, som vi alla skulle ha nytta av om vi kunde att dra åt samma håll i utvecklandet av hela Vännäs.
Att lägga ner tre byskolor med en månads utredning ger en bild av ett samhälle i ekonomisk panik. Det är inte bilden som vi har av Vännäs kommun, och det är absolut inte bilden vi vill sprida av Vännäs.
Miljöpartiet kommer därför att rösta nej till att lägga ner byskolorna i Brån, Pengsjö och Tväråbäck.

7 kommentarer

 1. Monica Wahlström

  Men, som politiker i Vännäs är du väl medveten om att det inte är så beslutet ska fattas måndag den 25/2!?

  Det är ju frågan om återremiss, och att begära ytterligare utredning. Ingen yrkade ett nej till nedläggning av friskolorna i Kommunstyrelsen, inte ens Centern. Och är det inte ett yrkande – hur ska det då kunna fattas beslut om detta?

  Det är viktigt att informera på ett korrekt sätt om läget…

 2. Krister Andersson

  Svar till Monica Wahlström (2013-02-20 07:09)
  Jo turerna blir lite extra krångliga då det inte fanns nåt föslag på beslut från arbetsutskottet till kommunstyrelsen. Vår åsikt är nu som då att tillräckliga underlag saknas och att kommunens mål om ”medborgarnas delaktighet” åsidosätts på ett förödande sätt. En återremiss för ett nytt, och välgrundat beslut anser vi vara den seriösa vägen för ärendet. Det är i praktiken samma sak som att rösta nej till att lägga ner alla byskolor vid måndagens kommunfullmäktige, men krångligare att förklara i en blogg för dem som inte har kommunallagen i bakfickan..

 3. Anna-Lena Schulz

  Hej Monica!
  Bara ett förtydligande: Ingen av skolorna i Brån, Tväråbäck eller Pengsjö är friskolor! De är kommunala.

 4. Gunilla Jämte

  Byskolorna bör absolut vara kvar. Vill vi ha en levande landsbygd så måste deras fortlevnad prioriteras även ur en snål budget.Det finns så mycket kreativitet hos människorna som väljer att bo utanför ”köpingarna” och den kraften skall inte kväsas.

 5. Krister Andersson

  Svar till Gunilla Jämte (2013-02-20 13:18)
  Det är viktigt att ta vara på alla krafter i Vännäs. Sen finns det många andra aspekter, främst pedagogiska, som måste tas hänsyn till då det handlar om skolors framtid.

 6. Barbro Johansson

  En eloge till dej Krister och miljöpartiet. Tror att de flesta i kommunen oavsett parti tillhörighet börjar inse att hasta fram ett så viktigt beslut på så dåligt underlag är ovärdigt den demokratiskt valda församlingen.
  Du har sammanfattat problematiken på ett mycket sansat sätt TACK!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>