Helg i idrottens tecken!

Av , , Bli först att kommentera 3

Det blir en helg i idrottens tecken! Som Tegssupporter och Ordförande i klubben är det en viktig match ikväll då Teg möter Björklöven i seriens fjärde derby, som även är den sista matchen i division ett, i nuvarande form. Allettan väntar för båda lagen efter nyår, och detta blir en försmak på hur lagen står i styrka inför vårens äventyr i allettan. I och för sig betyder inte matchen inte så mycket eftersom båda lagen är klara för Allettan, och det känns viktigare att nästa seger kommer i Allettan. Men det skulle kännas otroligt skönt om andra segern för i år mot Löven kom ikväll!!

På lördag är det dags för dambasketligan när Udominate tar emot Luleås stolthet Northland, har haft som en tradition varje år att försöka se både hemmamatchen och bortamatchen i Luleå. Känns som om det är första gången på många år som Umeålaget kan ha en riktigt god chans att ta en seger!
Helt ledig från politiken är man dock inte i helgen, det kommer att bli några timmar på stadshuset på söndag för att få koll på veckans möten.
Bli först att kommentera

Lärarlöner

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Umeå kommun visar, än en gång, en prognos om ett betydande överskott inför årets bokslut. Vi från Folkpartiet liberalerna är helt övertygade om att lärarlöner är helt avgörande för att locka duktiga och engagerade studenter till läraryrket.
Kommunens pengar ska användas för kommuninnevånarnas bästa. Bra löner som lockar goda krafter till läraryrket är bra för kommunens unga.
Underhållsbehoven inom skolan och minskade barngrupper genom att räkna vissa barn i förskolan som halva är även viktiga problem som måste åtgärdas. Kommande pensionsutbetalningar är också en stor utmaning vi står för i framtiden.
Vårt budskap tillsammans med de övriga partierna allianspartierna i kommunens budgetberedning är därför vill vi fördela AFA-medlen som uppgår till totalt 92 miljoner kronor. Alliansen vill att pengarna fördelas på följande sätt:
40 miljoner till eftersatt underhåll av kommunens fastigheter, i första hand skollokaler.
20 miljoner till höjda lärarlöner med anledning av det nya läraravtalet.
20 miljoner till medel för att snabbare nå målet om minskade barngrupper i förskolan.
12 miljoner avsätts för kommande pensionsutbetalningar

http://www.vk.se/761650/vill-hoja-lararlonerna

Bli först att kommentera

Nybro konditori

Av , , 1 kommentar 9

I går var det den årliga julmiddagen med mina kamrater på Nybro konditori, en lugn tillställning och jag var hemma redan kl 21.30! Vi är ett kompisgäng på ca 14 st som träffas och spelar trav på lunchen varje onsdag och fredag på Nybro Konditori, tyvärr har jag på slutet inte haft möjlighet och vara närvarande varje gång.

Jag har tillhört denna sammanslutning under många år och trivs otroligt bra i detta kompisgäng. Det som kan nämnas är att jag är absolut yngst i detta sällskap. Vi vinner sällan, men har det otroligt trevligt i varandras sällskap och vi avhandlar allt mellan himmel och jord när vi träffas. Varje gång jag lämnar Nybro så gör jag alltid det med ett leende på läpparna! och inser att det är skönt att ha något annat än bara politiska möten på dagordningen.
Nybro konditori är ett konditori med lång historia här i Umeå och många skulle nog vilja kalla det ett "kultställe". Verksamheten slog upp sina dörrar för första gången redan 1949 i samband med invigningen av "Nya bron" därav namnet Nybro.
 

1 kommentar

Gruvnäringens betydelse för Norrland

Av , , 1 kommentar 5

 

Gruvnäringen är en av Sveriges viktigaste basindustrier och har blivit en stark exportframgång. Sveriges gruvnäring har stor betydelse för mineralförsörjningen i Europa och LKAB står idag för mer än 90 % av Europas järnmalmsproduktion.  

Men för oss i Norrland skapar det även framtidstro, flera jobb och lokal tillväxt på orter som har haft det kämpigt tidigare.
Men vi måste trots framgångarna fortsätta satsa på infrastruktur, framgångsrik forskning och utveckling i gruvnäringen. För det är viktigt att vi ligger i framkant så att vi kan skapa ännu bättre förutsättningar inför framtiden.
Gruvnäringen har även ett miljöansvar och jag brukar ofta inte hålla med Regionrådet Erik Bergkvist (S), men jag gillar hans tanke med att vinster från gruvbolagen ska avsättas till en fond som ska bekosta saneringen efter nedlagda gruvor.
 
1 kommentar

Nobelpriset

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Forskning är vår framtid och det är viktigt att rekordsatsningen på forskning ska fortsätta. Att gynna företagens forskning och utveckling samt stimulera rekrytering av internationellt framstående forskare till Sverige är även viktigt

I dag delas Nobelpriset ut i kulturhuset i Stockholm och priset tilldelas personer som gjort viktiga insatser eller framsteg inom fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur och fredsarbete. Nobelpriset är den finaste utmärkelsen du kan få inom dessa områden.
Enda negativa synpunkten jag har på priset är att av 861 Nobelpris har endast bara 44 gått till kvinnor, och att i år fortsätter man i samma spår med bara pris till män.

http://www.vk.se/759301/nobelt-pris-delas-ut

Bli först att kommentera

Hörnefors

Av , , 1 kommentar 7

Var inbjuden igår på ett möte med Hörnefors utvecklings och företagarförening (HUFF), ett intressant möte med många bra synpunkter.

Med de bra kommunikationerna och pendlingsavståndet till Umeå, så är Hörnefors en viktig tillgång för kommunen. Restiden är bara 12-14 minuter med tåg. Läget bredvid E4 an är också och med bra kommunikationer skapas det förutsättningar för att bo och bygga. Ett stort problem med byggandet i Hörnefors år att man behöver en stor egeninsats vid lån från en bank och i dagens läge är det inte många som har den egeninsatsen.

Det kustnära läget ger även stora möjligheter för utveckling och det är en stor yta att utveckla (13 % av Umeås yta) och i själva Hörnefors bor ca 2650 innevånare och i totalt i kommundelen ca 4400.

Hörnefors kommundelsnämnd består även av Sörmjöle, Norrmjöle, Norrbyn och Bjenberg och för att inte glömma besöksmålet Norrbyskär, som det är viktigt att vi tar tillvara och utvecklar.

1 kommentar

Bakfickan!!

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Gick idag förbi Bakfickan och tog en kaffe med en gammal bekant Larsan Åhlen som startade samlingsplatsen Bakfickan. Blir alltid lika imponerad över hans engagemang och omtanke till medmänniskor.

Bakfickan är den lokal där föreningen IOGT-Medmänniska bedriver sin verksamhet, man stöttar människor med problem och försöker vara förebilder.

Man vill att alla människor skall ha möjligheter att få i sig en riktig frukost och därför tar man inte betalt för frukosten. Man har även börjat med gratis luncher under vissa dagar.

Jag vet att vissa företag stöttar Bakfickan, men jag skulle önska att fler upptäckte vilken insats de gör för medmänniskor med problem och gav sitt stöd till Bakfickan.

Som politiker kommer jag alltid att jobba för att stötta denna fantastiska verksamhet

 

Bli först att kommentera

Språkets betydelse

Av , , Bli först att kommentera 6

Den Svenska ekonomin är beroende av handel med många länder och därför är kunskaper i ett modernt språk ett sätt att stärka förutsättningarna att närma sig utländska företag och i förlängningen skapa tillväxt i Sverige.

Därför vill vi från Folkpartiets att man ska ta ett första steg mot att kinesiska språket ska jämställas med tyska, franska och spanska i skolan. Regeringen kommer därför att ge Skolverket i uppdrag att ta fram kurs- och ämnesplaner för kinesiska i grund- och gymnasieskolan.
Inom några år kommer Kina att vara ledande i världsekonomin och med globaliseringen blir språkkunskaper allt viktigare för individer och företag. För alla elever, oavsett modersmål, är det viktigt med ytterligare kunskaper i främmande språk.
 
 
Bli först att kommentera

Rosa Huset

Av , , 2 kommentarer 5

 

Nu är tyvärr rivningen mycket nära för Rosa Huset, efter en lång rättsprocess så har fastighetsägaren fått rätt att riva huset. Trots att byggnadsnämnden i Umeå ville rädda huset och att det istället skulle renoveras för att det hade ett byggnadshistoriskt värde
 
Det är klart att ett hus blir i dåligt skick om man inte underhåller det och till slut måste rivas. Om nuvarande eller de förra ägarna hade sköt underhållet hade rivningen aldrig skett.
Från politiken måste vi bli bättre att följa upp lagstiftningen och det som det står i den. (Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick. Underhållet skall anpassas till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till omgivningens karaktär.)
I framtiden vill jag inte ha fler ”rosa hus” och jag vill att gamla Umeå-hus som går att bevara, ska bevaras, förutsatt att de inte hindrar annan viktig byggnation
2 kommentarer

Alliansmöte+ Gruppmöte

Av , , Bli först att kommentera 5

 

 
Åter vardag och nya möten, idag har vi haft ett inspererande Alliansmöte där vi har fått en genomgång på de två fördjupade Översiktsplanerna som ska på utställning: Universitetsstaden och Kustlandskapet. Jag rekommenderar verkligen alla att läsa Umeå kommuns översiktsplaner, de är oerhört intressanta och ger en bra bild över Umeå.
Ikväll har vi i Folkpartiet Gruppmöte och Julgröt. Vi kommer att besöka marinan på Ön, där vi kommer att få träffa den intressanta entreprenören Leif Danielsson. Alltid lika intressant att träffa entreprenörer som har en massa intressanta idéer och planer för att utveckla Umeå. Vi ska vara glada över att vi har så många som vill investera pengar i vår stad.
Genom entreprenörer får vi framgångsrika företag som i sin tur är viktiga för en kommuns möjligheter att utvecklas. Företag som växer bidrar med arbetstillfällen och ökade skatteintäkter till kommunen. Därmed bidrar de också till bättre förutsättningar att möta de utmaningar som allt högre krav på de skattefinansierande välfärdstjänsterna innebär. Med många företag blir det också lättare att locka såväl nya företagare som kvalificerad arbetskraft
 
Bli först att kommentera