Ungdomskommun

Av , , Bli först att kommentera 7

 

Att lyssna på de unga är viktigt och i en ranking av kommuner i landet som KFUM gjort, kommer Umeå glädjande på andra plats efter Emmaboda. Grunden för rankningen är att kommunen lyssnar på de unga samt att man rankar efter vissa nyckelfaktorer som fritid, idrott, föreningsliv, skola, kultur och social omsorg för de unga.

Trots vi ligger bra till i rankingen som KFUM gjort, så står ändå många ungdomar och barn utanför idrottsrörelsen och föreningslivet i Umeå.  En anledning kan vara att många föräldrar inte har råd ekonomiskt och då blir det inte lättare för dessa ungdomar och barn när avgifterna höjs i föreningarna. Många föreningar har det jobbigt ekonomiskt och måste därför höja avgifter för att klara av sina kostnader.
Som jag nämnde tidigare i min blogg skulle en höjning av det lokala aktivitetsstödet vara ett bra stöd för våra föreningar i Umeå kommun. Men då får man inte höja hyrorna på lokaler och anläggningar som man gjorde förra gången man höjde aktivitetsstödet.
 

http://www.vk.se/754081/emmaboda-basta-ungdomskommunen

Bli först att kommentera