Det behövs fler boenden för äldre!

Av , , 1 kommentar 2

Det måste byggas fler boenden för äldre

9B29045D-B50E-4195-B106-D34F767578D0

1 kommentar

Umeå behöver ett levande centrum!

Av , , Bli först att kommentera 6

Umeå behöver ett levande centrum och Rådhustorget måste åter bli en livlig plats för handel.

3FCA99A9-49E9-4F66-86FA-72529D63F578

Bli först att kommentera

Bara några dagar kvar!

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu är det bara några dagar kvar till valdagen och mycket kan fortfarande hända! Jag tror också att SVT:s slutdebatt kan påverka valets utgång på riks. När det gäller det lokala valet tror jag också att vi kommer att få se stora förändringar jämfört med förra valet.

Det lovas också åt alla håll. Alla partier lokalt vill tex minska barngrupperna och man kan undra varför har då inget hänt på 20 år. Vänsterpartiet som driver frågan hårt i dagsläget gjorde tex inget när man själva satt i makten. Socialdemokraterna vill bygga pendeltåg till Holmsund som är ett gammalt förslag som det aldrig funnits pengar för. Vart man ska få pengarna till det, är för mig helt obegripligt. Låneskulden har också passerat 2 miljarder och kommunen har också två kronor mera i skatt än jämförbara kommuner. Allt vi gör i Umeå är också mycket dyrare än jämförbara städer.

Vill du fördjupa dig mer i vår politik, så besök gärna vår lokala hemsida. Besök också vår valstuga och ställ dina frågor! Vi finns på Rådhustorget fram till valdagen den 9 september.

https://umea.liberalerna.se/politik/

Bli först att kommentera

Fria parkeringar på lördagar!

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeå behöver ett levande centrum och därför vill vi liberaler införa fria parkeringar i centrum på lördagar

B4370DC3-1664-4EBF-A83D-9F710D22D143

Bli först att kommentera

Viktig satsning!

Av , , Bli först att kommentera 1

Föreningslivet är viktigt för Umeå och tillför ett mervärde för Umeborna! En satsning på föreningslivet är också väl investerad pengar!

76D3CAC7-5FA6-4467-86E1-83F832CDF22E

Bli först att kommentera

Måste satsas mera på kommundelarna och ytterområdena!

Av , , Bli först att kommentera 4

De måste satsas mera på kommundelarna och ytterområdena. Jag har heller aldrig gillat begreppet femkilometersstaden och det sänder ut signaler av helt fel slag.

Här kommer en debattartikel som jag hade i gårdagens VK!

Centrala staden inte hela kommunen

Svångremmen dras åt för skolan, för äldreomsorgen, till och med för snöröjningen! Som socialliberal känns det oerhört viktigt att se över hela den kommunala verksamheten, så att skattemedlen kommer kommuninnevånarna till godo: barnomsorg, skola, äldreomsorg, föreningsliv.
Bristande kvalitet är oacceptabelt – det gäller oavsett om verksamheten drivs i offentlig eller annan regi. Samtidigt som den enskilda individen har ett ansvar, har samhället ett ansvar att stödja och hjälpa den som av någon anledning behöver det stödet, det kan till exempel på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller arbetslöshet, tillfälligt eller varaktigt

Det är viktigt att stödja föreningslivet. Ett fungerande föreningsliv är viktigt, det är i hög utsträckning bidragande till umebornas folkhälsa, fritidsnöjen och allmänna välbefinnande. I Umeå finns i dag cirka 750 föreningar av olika slag och en stor del av dessa är ungdomsidrottsföreningar – som inte minst kan ge möjligheter för barn med funktionsnedsättningar att kunna utöva sina fritidsintressen.Det finns också många föreningar som är viktiga i det brottsförebyggande arbetet. Straff och fler poliser krävs nog för att bekämpa kriminalitet. Givetvis. Men viktigaste är det brottsförebyggande arbetet. Jag tycker också att det brottsförebyggande arbetet ska ske i närområdet – och då måste man se till att det avsätts resurser för det.

Nästan allt politiskt fokus, när det gäller Umeås utveckling läggs på centrala staden. Tyvärr glöms kommundelarna och ytterområdena ofta bort. Det måste satsas mera på kommundelarna och ytterområdena! Nästan 30 procent av kommunens invånare bor trots allt utanför Umeå centrum i större och mindre byar och tätorter samt Sävar. Nu läggs allt fokus på centrala Umeå och där vill inte alla bo. Man kan även se i kommunens utbyggnadsordning att kommundelarna inte prioriteras. Det sänder helt fel signaler att varken Sävar, Holmsund eller Hörnefors pekas ut specifikt. Jag har heller aldrig gillet begreppet femkilometersstaden, också det sänder ut signaler av helt fel slag.

Ett omtag och en översyn av hela projektet kring kvinnohistoriskt museum är nödvändigt. Skattebetalare i Umeå har all anledning ställa sig frågande till de över 700 kvadratmeterna museum i mest centrala läget i Umeå. I dagsläget kostar museet skattebetalarna över tio miljoner kronor per år – det är pengar som skulle behövas till kommunens kärnverksamheter.
Som det ser ut nu så kommer också Guitars the museum bli hyresgäster hos Folkets hus från och med januari 2019. Det kommer att innebära fortsatta kostnader för kommunen – och finns anledning att inte glömma att kommunen redan har gått in med över 20 miljoner. Jag har inget emot gitarrmuseet eller kvinnohistoriskt museum, men det är stora kostnader för skattebetalarna och pengarna behövs till kommunala kärnverksamheter.

Peder Westerberg
gruppledare (L) i Umeå

Bli först att kommentera

Grattis till fotbollen i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 2

Äntligen får Umeå en fullstor fotbollshall och det är något som har saknats. Det är en fråga som har diskuterats över 30 år och från Liberalernas sida så har vi också lyft frågan ett flertal gånger i kommunfullmäktige. Vi har fortfarande kvar byggandet av en fotbollsplan i vårt valmanifest och det känns skönt att kunna pricka av det!

Jag är också otroligt glad, att nästan alla partier står enade bakom beslutet. Vänsterpartiet sa nej och det visa också deras syn på föreningslivet och framför allt fotbollen. Man pratar varmt om föreningslivet, men när det kommer till skarpt läge så säger man nej. Man har inte heller förstått att en hall kommer att betyda mycket för breddverksamheten och inte bara elitlagen. Nu blir det inte heller bara en hall utan även ett tält på fotbollsplanen på Umeå energi arena. Så grattis fotbollen i Umeå, det här har ni väntat länge på!

Bli först att kommentera

Vår politik i kommunen!

Av , , Bli först att kommentera 2

På söndag avgörs valet och fram till dess, kommer jag att fortsätta att presentera vår politik här i bloggen. Här kommer några frågor som vi driver i kommunen.

Ökat stöd till föreningslivet

Barngruppernas storlek måste minska

Bygg fler boende för äldre

Satsning på hemtjänsten genom att ge den äldre större möjlighet att påverka innehållet.

Det måste göras ett omtag kring kvinnohistoriskt museum

Pendlarparkeringar för personer som kommer från Umeås ytterområden.

Bygg en gästhamn centralt.

Stärk entreprenörer som vill utveckla Umeå t ex Bränbollsyran.

Listan går att göra mycket längre och vill du fördjupa dig mer i vår politik, så besök gärna vår lokala hemsida. Besök också vår valstuga och ställ dina frågor! Vi finns på Rådhustorget fram till valdagen den 9 september.

https://umea.liberalerna.se/politik/

Bli först att kommentera

Varför blir det ingen förändring på barngruppernas storlek?

Av , , Bli först att kommentera 4

En fråga som vi har drivit länge är barngruppernas storlek. Jag vet inte hur många vi har lyft frågan i kommunfullmäktige, men det är många gånger. Vänsterpartiet lyfter också frågan ofta, men när man satt i makten förra mandatperioden, så hände ingenting när det gällde barngruppernas storlek.

Trots att medel har tillskjutits så har det nästan inte heller hänt något de sista tjugo åren. Det känns också som socialdemokraterna har styrt frågan framför sig. Jag förstår också att många föräldrar och förskollärare är oroliga över barngruppernas storlek och vi får heller inte glömma det viktigaste, som är barnens behov. När det gäller små barn ska de inte behöva knyta an till alltför många andra individer och det handlar om att tillsammans med föräldrarna ge barnen en trygg start i livet.

Jag har sagt det förut men från Liberalernas sida i Umeå, kommer vi aldrig att backa från max 15 barn i förskolegrupperna

Bli först att kommentera