Miljöpartiet är inte så aktiva i kommunfullmäktige!

Miljöpartiet har starka åsikter på vad andra partier tar upp i kommunfullmäktige. Vill man ha åsikter om vilka frågor miljöpartiet tar upp i kommunfullmäktige blir det svårt. Under året har man bara haft 1 motion, två interpellationer och en enkel fråga. Om man räknar procentuellt så handlar 25 procent om deras frågor om extremism.

Om man ser till vi liberaler, så har vi en lika stor kommunfullmäktigegrupp som miljöpartiet. Vi har under året lämnat in 2 motioner, 14 interpellationer och 6 frågor. Vi har haft en interpellation som handlar om extremism och procentuellt blir det 4,5 procent av alla våra frågor.

Här kommer en lista på vad liberalerna och miljöpartiet drivit för frågor under året i kommunfullmäktige. Det är ganska enkelt att räkna ut vilket parti som är mest aktiva i kommunfullmäktige

Miljöpartiet

Fråga: Varför beställde man inte fler platser för rullstol och permobil på de nya elbussarna? Nils Larsen (MP)
Fråga: Våldsbejakande högerextremism i Umeå; Nils Seye Larsen (MP)
Interpellation: Ska vi verkligen riva cykelstället på kvarteret Ymer och bygga ett nytt parkeringshus, Nils Larsen (MP)
Motion Inrätta skolträdgårdar på Umeås grundskolor

Liberalerna
Fråga: Kommer du som kommunstyrelsens ordförande, att vilja utveckla besöksmålet Norrbyskär? Peder Westerberg (L)
Fråga: Är brännbollsyran viktig för Umeå? Peder Westerberg (L)
Fråga: Kommer Äldrenämnden att få kompensation för heltidsarbete? Marianne Normark (L)
Fråga: Är ett gitarrmuseum en kommunal uppgift? Peder Westerberg (L)
Fråga: Kommer äldrenämnden att få ekonomisk kompensation för heltidsinförandet 2019? Marianne Normark (L)
Fråga: Är det försvarbart att köpa in parkbänkar som kostar över 30 000 kronor styck?

Interpellation: När får Umeå sitt första demensboende för unga dementa? Marianne Normark (L)
Interpellation: Vad kommer de fortsatta kostnader för kommunen att bli när det gäller gitarrmuseet? Peder Westerberg (L)
Interpellation: När kan elever i Umeå välja ett humanistprogram på gymnasiet? Dorothea Liebel (L)
Interpellation: Hur rustat är Umeås civila försvar; Anders Nordqvist (L)
Interpellation: När får Äldrenämnden ekonomisk kompensation för heltidsinförandet? Marianne Normark (L)
Interpellation: Kostnader för kvinnohistoriskt museum; Peder Westerberg (L)
Interpellation: Hur ska kommunen kunna behålla redan anställda och rekrytera nya medarbetare nu och för framtiden? Marianne Normark (L)
Interpellation: Hur kontrollerar Umeå kommun, att skattepengar inte går till extremister och kriminella? Peder Westerberg (L)
Interpellation: Kan elever med funktionsnedsättning, delta fullt ut under idrottslektionerna? Peder Westerberg (L)
Interpellation: Hur genomförs utbildningen om FN:s mänskliga rättigheter i Umeås skolor? Anders Norqvist (L)
Interpellation: Krisen i äldreomsorgen; Marianne Normark (L)
Interpellation: Bostadskrisen för studenter; Björn Kjellsson (L)
Interpellation: Hur jobbar kommunen för att minska sjukfrånvaron; Peder Westerberg (L)
Interpellation: Hur jobbar kommunen för att förbättra sina upphandlingar? Peder Westerberg (L)

Motion: Regnbågsboenden Björn Kjellsson (L) Marianne Normark (L)
Motion: Namnändring av ceremonirummet Björn Kjellsson (L)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>