Lars Tankesmedja

Född 56 betraktar och funderar lite från sidan

Skattehöjning att vänta i Vännäs ??

Av , , Bli först att kommentera 16

VK 26 januari: ” Vård och omsorg nekas pengar ” man slutar inte att förundras hur skattemedel förbrukas!

Med all respekt kan man snabbt inse att, driva en kommun idag är svårt. Man bör ställa sig frågan om kompetensen finns i kommunhuset? Jag har som tidigare exempel jämfört med Örkelljunga kommun som har liknande struktur som Vännäs. Där får man ut långt mycket mer per skattekrona än i Vännäs. Man lider med personal i exempelvis vård och omsorg  som får klä skott för en slarvig och slapp ledning av vår kommun.

FÖRSLAGSVIS  bör en extern utredare ”utan” koppling till kommun utreda och komma med förslag till ekonomiska förbättringar. Dom styrande bör kanske under tiden ta en resa till exempelvis Örkelljunga och lyssna och ta med sig tips hur man kan lyckas där.

Kommunal skattekraft per invånare i snitt i riket  186,997     ( Vännäs 191,087.- )

Kommunalskatt riket genomsnitt 32,19,-  ( Vännäs 34,95 ) bland dom högsta i SVERIGE

Mitt råd: SÖK HJÄLP utanför huset. Internt finns nog inte kompetensen.    

Bli först att kommentera

Vännäs kommun, Skratta eller gråta?

Av , , Bli först att kommentera 28

Uppdrag granskning ..

Jag gjorde en jämförelse mellan två likartade kommuner i våras, Örkelljunga samt Vännäs, med förvåning kan man utläsa vad vi går miste om i Vännäs. Med en betydligt lägre skattesats har man i Örkelljunga sex stycken idrottshallar, två vårdcentraler, skateparker, tre konstgräsplaner, två särskilda boenden, en simhall, bowlinghall,

Vad har vi i Vännäs, inte dom sämsta förutsättningarna i alla fall.

Vi har fler högutbildade i % 22,3 mot 12,6 % för Örkelljunga, Mindre förtidspensioner 6,6 mot 8,6 %.Högre statsbidrag per invånare 18084,- mot 17,203,- lägre arbetslöshet 6,4%  mot 8,2% .

Vad har vi mer odugliga inköpare, som vräker pengar på salt och annat. Och hur var det med alla representationer som kommunrevisorerna hade åsikter om.

Salt, lysrör och kanske många fler huvudlösa utlägg utav våra skattekronor, kan det vara förklaringen till vår höga kommunskatt som aldrig tycks räcka till.

Tack UG.

Bli först att kommentera

Ny decemberöverenskommelse

Av , , Bli först att kommentera 6

” Slutdebatten ” Riksdagsvalet.

Efter att ha följt kvällens debatt inser man ganska snabbt att en röst på Centern, Folkpartiet (möjligen) också Moderaterna att: S fortsätter styra landet.

 

Två block alltså (KD, SD)  - M, C, MP, S, L  vem man lägger sin röst på av dessa fem spelar nog ingen större roll,  

Grattis i förskott  KD till kommande valframgång 10-15 %. Lätt som en plätt !  

 

Bli först att kommentera

Avloppsfrågan i Brån

Av , , Bli först att kommentera 14

 Efter många turer och frågeställningar angående avloppsfrågan här i Brån hade denne man kopplat efter eget huvud.   
Läs mer

Bli först att kommentera

Föreningsdöden

Av , , Bli först att kommentera 8

En idrottsförening i Vännäs, kämpar för sin överlevnad fanns att läsa.

Vi har de senaste 10 åren ökat antalet som tränar med ca 30% medan andelen som tränar i ideell förening ansluten till RF minskat med 20%.

Individualisten, tiden, friheten. ( kan det vara några faktorer som påverkar ?)

Är själv aktiv som ledare och har  varit det nu i cirka 20 år, nu när en klubb i vår kommun dras med problem att  ”tillsätta” folk i styrelser och sektioner blir det problematiskt.

Varför kan man fråga ?

Tiden är nog en faktor som spelar in, att passa en tid flera kvällar i veckan kan kännas betungande för dagens människa. Exempelvis  att passa en tid för ett TV program är inte något man behöver göra idag. Med digitalisering ser man ett program när det passar en själv. Att handla gör vi på nätet, tanka bilen gör vi dygnet runt, vi jobbar på distans, vi är alltså flexibla i det mesta vi gör.

Att i det läget försöka få en andel människor att flera gånger per vecka, eller möjligen någon enstaka gång i månaden att försaka sin frihet kanske inte ligger den moderna människans levnadssätt just nu.

Vad talar då för en förening ?  

Hälsa kan man nog bibehålla på andra sätt än i förening. Men nya bekantskaper samt  kunskap att både hantera vinster och förlust på ett värdigt sätt kan vara nyttigt att ha med sig i livet. I tider av invandring har en förening även ett stort socialt värde. Barn som börjar att idrotta tidigt och fortsätter med det genom uppväxten har mindre risk att drabbas av t.ex stroke än de som inte får in idrotten under tidig ålder.

Men den stora vinsten måste nog vara gemenskap och tillsammans, kopplad till en aktiv fysisk fritid med allt som kan komma därifrån.

Men ju mer man funderar på just föreningslivet så är det kanske så att tiden håller på rinna ut för just den formen.

Frågan är vad som kommer  i stället ?  

 

Bli först att kommentera

Misstroendevotum mot tre statsråd

Av , , 1 kommentar 10

Inrikesminister Anders Ygeman (S), infrastrukturminister Anna Johansson (S) och försvarsminister Peter Hultqvist (S) Har dessa tre haft något förtroende för vår  statsminister?  Knappast när man inte informerat honom om läget i Transportstyrelsen. En intern förtroendekris där Stefan Löfven återigen visat sitt svaga ledarskap.

Alliansen då ? Här visade SD att man kan påverka även om ingen ”talar ” med dom. Tidigare i veckan gick ju SD ut med att man skulle  väcka misstroende mot Stefan Löfven om inte dessa tre var avskedade innan regeringsförklaringen.

Detta sammantaget gjorde ju att alliansen fick brått att väcka misstroendevotum, om det var för att plocka politiska poäng och föregå SD får var och en bedöma.   Jag har i alla fall min uppfattning klar för mig.

1 kommentar

”Mona Sahlin”

Av , , Bli först att kommentera 31

Och jag vill säga från början att jag må vara slarvig med mitt liv, men jag är baske mig inte slarvig med vare sig politiken eller med mina ungars liv. Och jag är baske mig ingen ohederlig person och jag är ingen fifflare. Mona Sahlin.

Känns som denna story bara fortsätter.

1990  Betalade sin dagmamma svart. 1993 obetald TV licens, körförbud på  ej besiktad bil samt obetalda felparkeringar.1995 vald som vice statsminister  kontantuttag samt varuinköp med STATENS KONTOKORT .Förtida uttag av lönen sedan följde en Timeout.  1999  98 obetalda parkeringsböter varav 32 st går till kronofogden. Därutöver startat firma med 1,1 miljoner  i löneneuttag som senare går i konkurs. Verkar då som biträdande näringsminister samt småföretagarexpert.   1994 kommer det kända citatet ”är man socialdemokrat tycker man det är häftigt att betala skatt, För mig är skatt det finaste uttrycket för vad politik är”. År 2000 hinner inte Mona betala sin restskatt på  30tkr går till kronofogden.2002.

Skall man klandra Mona själv, eller hennes partikolleger som inte kunnat se detta mönster av slarv som inte verkar få något slut.

Och Nu detta          

Kan det vara en  Lennart Geijer affär ?  Kan det vara en svart lägenhetsaffär ? Kan det vara penningtvätt ? Kan det vara ren dumhet?

Mera kommer var så säker.

 

Bli först att kommentera

”Kaplan tänker till” hur få fram 38000 bostäder kommande flyktingar?

Av , , 2 kommentarer 24

favelas

 Någonting sånt här möjligen är lösningen på vår kommande bostadsbrist, när flyktingströmmarna ökar. Vår bostadsminister håller på att i vanlig ordning utreda frågan, en första möjlig ide om så kallade modulhus (baracker) kan vara  en lösning hävdar han.

   Boverkets senaste utredning i frågan har föreslagit följande. 

Nyanlända föreslås få förtur till lägenheter via bostadsförmedlingen. Kötid ska alltså inte längre spela någon roll.

Privata hyresvärdar ska tvingas lämna lediga lägenheter till förmedlingen. Därmed skulle fastighetsbolags interna köer kunna behöva stänga.

Staten ska ges rätt att expropriera mark för bostadsändamål – det vill säga ett stort ingrepp i det kommunala självstyret.

Nu har flera etablerade byggföretag räknat på frågan och får inte ihop en försvarbar  kalkyl på detta då dom menar att avskrivningstiden blir för kort ( max tjugo år hävdar de) och i och med det skulle m2 priset bli  ca 20000,-  då blir det inte speciellt billigt.

Nu hörde jag förvisso en av dessa folkskoleutbildade journalistdebattörer på radion som hade den uppfattningen att avskrivningstiden nog enkelt kunde ändras på något sätt. Ser man på ovanstående bild kanske hon har rätt, dessa moduler har nog stått i femtio år ”minst”.

2 kommentarer

Uppbyggnad-förvaltning-rasering /SD

Av , , 3 kommentarer 25

Uppbyggnad-förvaltning-rasering är ord man brukar sätta på företags generationsväxlingar.

Uppbyggnad

Sossarna gjorde ett  jobb som byggde på människors tillit till samhället på 1930 – 80 talet. Alla skulle lära sig läsa, vi byggde upp sjukvård, skolor samt infrastruktur. Visst gnälldes det på sina håll men vi kände tillit till vår statsapparat. Vår tillit gjorde att vi litade på varandra i vårt land. Här har dom nordiska länderna varit föregångare i värden, vill jag nog påstå.

Vi har lämnat våra barn till skolan och litat på våra lärare. Vi har utvecklat företag. Haft förtroende för sjukvård, sett polisen som ett hjälpmedel för att skapa rättvisa. Vi har haft ett arbetsliv och fått vår intjänade pension efter 65 år.Vi har känt en stor tillit till vårt samhälle med andra ord.

Men sen då-      från 1980-

När man står på topp är man oövervinnerlig, tror man!! då börjar sönderfallet. Man glömmer sin historia, man blir självgod. När vi påbörjade vårt experimentet med invandring skulle vår första frågeställning varit: Vem känner dessa invandrare tillit för? hur får vi dessa människor att förstå vår historia, religion, kultur. Hur bygger vi upp en tillit.

Från sitt hemland har man kanske nedanstående erfarenheter.

Polisväsende?  Knappast ! En instans med mutor, korruption, lönnmord.

Bankväsende? I många länder fungerar släkten som bank, man lever i klaner med helt andra strukturer. Förtroende för varandra tillit, ja inom din egna släkt.

Politiker ?-  Korrupta tjuvar.

Socialt skyddsnät? Har aldrig existerat.

Skattesystem? Tveksamt

Utbildning? Något för ett fåtal, väl beställda.

Det är mot denna problemställning svenska regeringar skulle börjat fundera. HUR skulle man integrera människor i det svenska samhället. Nu fokuserade man på hemspråksundervisningar, anhörighets invandring, bidrag för dagen.  Partierna försökte överträffa varandra med hur förträffligt allt fungerade -man blundade för verkligheten. Den svenska medborgaren började tappa tilliten för den svenska modellen redan på 80 talet, kanske just på grund av att integreringen i det svenska samhället löstes med bidrag i ställe för undervisning. Egentligen ett omöjligt uppdrag att lösa NÄR vi i norden har hållit på i femtio år att skapa tillit till vårt land. Nu skulle det göras på en förläggning någonstans i SVERIGE PÅ NÅGRA VECKOR.

Vi måste komma ihåg att svenskar födda på 80-talet inte har samma tillit till vårt land som tidigare födda haft - det är vad våra partiers verklighet att förhålla sig till. Hur kan det då visa sig i vår vardag/nutid ?

Skolan – Den med pengar söker sig i många fall till privata alternativ, efter att man noga undersökt förutsättningarna:  TILLIT NOLL

Sjukvården-Den med pengar söker sig till privata alternativ: TILLIT NOLL

Boende- Man söker sig till områden som ej är invandrartäta: TILLIT NOLL

Media – Man söker sig till andra källor: TILLIT NOLL

Politiker: TILLIT ?

Myndigheter: TILLIT ?

Det är mot denna sanning vår regering fortfarande inte insett vad som hänt sen 80-talet.

Vad har vi att förhålla oss till idag? En skola där vissa skolor där hör och häpna, 100% av eleverna INTE har svenska som modersmål. 80% av  eleverna blir underkända när dom går ut 9an. Våra politiker fortsätter blunda och vägrar  prata med exempelvis SD som är det enda parti som vill lyfta problemen, istället vänder man ryggen till. Sen debatterar media så kallade proffstyckare varför SD stiger i opinionsmätningarna ( Kanske har med tillit att göra) inget annat .Släpp in SD debatten kanske tilliten ökar någon promille i alla fall.

När man saknar tillit för varandra och ett lands system, ideologi, blir mord den yttersta konsekvensen av det hela.

Nu är vi i ett samhälle där gamla sossar som ville bygga ett samhälle som byggde på tillit till varandra är helt förändrat. Som Löfven brukar säga det är ett helt annat läge nu. I dagens Sverige saknas tillit. Vi med pengar väljer våra barns skolor, vi väljer vår sjukvård, vi går genvägar mot våra myndigheter, vi avskärmar oss mot problemområden. Vi beblandar oss inte i onödan. Per Albin Hansson den gamla S ledaren må ju vända sig i graven när han ser dagens S-utveckling. Frågan är hur ser Sverige ut om tjugo år? har man barn börjar man fundera på om Sverige är ett land att leva i?

 

Avslutar med en liknelse, tänk Er en fotbollsmatch med  SVERIGE på ena planhalvan.Vi har endast en spelare MÅLVAKTEN vi möter ett världslag med 11 SPELARE. Vår lagledare LÖFVEN funderar på taktik ”anfall eller försvar”. Med den utveckling vi har haft i vårt land är det nog där vi befinner oss just nu.

3 kommentarer

”SVERIGE” det går fort nu

Av , , 2 kommentarer 16

Sverige idag, ett land att inte vara stolt över. Vad har hänt, och varför?

- En totalt besinningslös invandrings politik. Utan tanke på att integration skall fungera också.

- En total dövhet och en  arrogans mot SD från tidigare och nuvarande regeringar.

-Ett politiskt experiment nu senast med December överenskommelsen.

-Ett land där industriproduktionen stod på topp 2008, sen har det bara gått utför ( Vi är inte ett rikt land längre som vissa vill tro) Några exempel Vattenfall brukar kunna dela ut 5-7 miljarder per år nu, noll kr./ Nordea har delat ut ca 5 miljarder varje år, nu sen regeringen sålt ägardelen 2013 och bränt pengarna 0kr utdelning fortsättningsvis / LKAB delade endast ut 3,5 miljarder i år brukar vara nästan dubbelt. Nu med nästan osäljbar malm samt att 30% av omsättningen brukar komma från Saudiarabien  får vi nog räkna med 0 kr där (Wallströmeffekten). Svenska spel utsatt för konkurrens tveksam till några större pengar där.

Så att brösta upp sig och spela rik är genomskådat, om inget görs får våra gamla trängas med tiggarna utanför ICA, vi får fortsättningsvis höra om skottlossningar och mord dagligen. ( en logisk följd av att man inte kan läsa eller skriva) vad göra? Brottslighet ger arbete 24 timmar om dygnet.

Nu till det dummaste av allt ”köpa ubåtar ( 8,2miljarder)  för att vi är rädda för ryssen” vad ska han med Sverige till? Och om han mot förmodan vill ha oss är gränserna vidöppna, bara att kliva in. Fortsätter detta lands förstörelse ser nog många honom som en räddare i nöden

Wallström” Islamska lagar har inget med islam att göra,(slut citat) man tar fram skärmkudden. När avgår hon, timmarna är räknade.  

Vi får hoppas på KD eller SD.

 

 

 

 

 

    

 

2 kommentarer