Holmsund-Obbola, Sävar och Hörnefors viktiga för tillväxten

Skriver i dagens VF - tillsammans med de tre moderata viceordförandena Ulla Löfgren, Greger Knutsson och Igor Jonsson – om Umeås fortsatta tillväxt och att kommundelarna har en viktig roll i detta.

Holmsund-Obbola, Sävar och Hörnefors viktiga för tillväxten

Umeå är en av landets mest expansiva kommuner. Stark befolkningstillväxt, ung medelålder, stora investeringar och ett starkt näringsliv på frammarsch. Nu siktar vi mot nya höjder och befolkningsmålet 200.000 invånare senast år 2050. En tillväxt, där kommundelarna Holmsund-Obbola, Sävar och Hörnefors har en viktig roll att spela.

I höst kommer fullmäktige att ta ställning till en ny fördjupad översiktsplan för Umeå. Där drar vi politiskt upp riktlinjerna för kommunens framtids utveckling och tillväxt. Där hanteras strategiska frågor som bostadsbebyggelse, handel och service, trafikstrategi, infrastruktur, kulturmiljöer etc.

I den allmänna debatten kan man lätt få intryck att all tillväxt i Umeå förväntas ske i stadens centrum, och att man glömt bort våra kommundelar – våra invånare och företag som inte finns i stadens centrala stadsdelar. Men så är det självfallet inte! Vi rekommenderar en genomläsning av det material som finns tillgängligt, inte minst på kommunens hemsida.

I förslaget till översiktsplan så är ambitionen i tillväxtscenariot att praktiskt taget fördubbla antalet invånare inom såväl Sävar, Hörnefors som Holmsund-Obbola kommundelar. Kommundelarna erbjuder en god havsnära livsmiljö och är synnerligen attraktiva boendealternativ till stadskärnan. Samma sak när det gäller ett antal stråk utmed befintliga byar i kommunen. Fler boende innebär att skolor och kollektivtrafik, liksom handel och service kan stöttas i närområdet.

Umeå är en fantastisk kommun att leva och verka i. När siktet är inställt på ökad befolkningstillväxt så gäller detta inte bara förtätning av stadskärnan, utan även en stark utveckling i våra kommundelar – Holmsund-Obbola, Sävar och Hörnefors. Oavsett var man råkar bo i kommunen, så ska man kunna dra nytta av fortsatt tillväxt. Tillsammans blir vi starka!

Anders Ågren (M)
kommunalråd
Ulla Löfgren (M)
v.ordf Holmsund-Obbola kdn
Greger Knutsson (M)
v.ordf Sävar kdn
Igor Jonsson (M)
v.ordf Hörnefors kdn

Etiketter: , , , , , , ,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>