Ansvarslöst av (S)

Av , , 2 kommentarer 9

Skriver i tisdagens nummer av Norran, tillsammans med gruppledaren i riksdagen Anna Kinberg Batra, ordföranden i riksdagens arbetsmarknadsutskott Tomas Tobé och riksdagsledamot Edward Riedl:

 

Direkt ansvarslöst av S

Mikael Damberg (S) m.fl. påstår i Norran att regeringen vill försämra arbetsvillkoren och sänka lönerna för unga. Inget kunde vara mer felaktigt. Sveriges unga ska ha schyssta villkor och bra löner, från det kommer Nya Moderaterna aldrig ge vika.

Regeringens åtgärder, som halvering av arbetsgivaravgiften för unga under 26 år, nystartsjobben och andra arbetsmarknadsåtgärder handlar främst om att ge unga med lite eller ingen arbetslivserfarenhet alls en större chans att få ett arbete och en möjlighet att stå på egna ben.

Men det allvarligaste problemet med Socialdemokraternas artikel är att de försöker sätta en dyster bild om att det inte spelar någon roll vad man som ung gör i Sverige, man är dömd att misslyckas och bli arbetslös. Det är direkt ansvarslöst.

För en övervägande majoritet av alla unga går det bra, de har utbildning och goda förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. Däremot finns det de som har det svårare och riskerar att fastna i arbetslöshet, framförallt unga som saknar fullständiga gymnasiebetyg.

Regeringen har därför påbörjat ett omfattande reformarbete för att öka kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad och minska avhoppen från gymnasiet. För att öka studiemotivationen hos unga som saknar fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning har vi infört en studiemotiverande utbildning i folkhögskolans regi och höjt studiebidrag till dem väljer att återgå till studier. Vi vill även införa en ny anställningsform lärlingsprovanställning som ska rikta sig till unga inom alla yrkeskategorier.

Tvärt emot Socialdemokraterna tycker vi att halveringen av arbetsgivaravgiften för unga är bra. På samma sätt tycker vi att nystartsjobb och halvering av momsen på restaurang- och cateringtjänster är bra. Var tredje anställd i restaurangbranschen är ung. För många är ett arbete inom denna bransch ett första steg in på arbetsmarknaden. Sänkningen av momsen på restaurang- och cateringtjänster förbättrar därför chanserna att få jobb för många som står långt ifrån arbetsmarknaden. Alla åtgärder som sänker trösklarna in på arbetsmarknaden och gör det mer attraktivare att anställa unga utan arbetslivserfarenhet, tycker vi är bra.

Det finns inga enkla lösningar. Socialdemokraterna försöker dölja sin avsaknad på förslag och idéer genom att skarva och trixa med sanningen, det är inte seriöst och det kommer inte leda till fler jobb. Vad som är ännu allvarligare, är att Socialdemokraterna agerar som om de på egen hand kan bära regeringsmakten. De har inte meddelat vilka andra partier de ska genomföra sin politik med. Oppositionen är splittrad och består av fyra olika partier. Sverige har idag endast ett regeringsalternativ och det är Alliansen.

Nya Moderaterna kommer tillsammans med våra alliansvänner att fortsätta utveckla och driva en utbildnings- och arbetsmarknadspolitik, för jobben och för Sveriges unga. Vi kommer aldrig att ge upp om arbetslinjen och målet om full sysselsättning. Det är så vi tar ansvar för Sverige och våra ungas framtid.

Anna Kinberg Batra (M)
ordförande i riksdagens finansutskott

Tomas Tobe (M)
ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott

Edward Riedl (M)
riksdagsledamot

Anders Ågren (M)
kommunalråd i Umeå

Besök av finansmarknadsminister Peter Norman idag

Av , , 1 kommentar 9

Foto: regeringskansliet.

Idag besöker finansmarknadsminister Peter Norman (M) såväl Umeå som Bjurholm. På programmet står träff med politiker och tjänstemän, studiebesök på Solbackens äldreboende m.m. Själv har jag varit med vid lunchen på Le Garage, där Peter Norman och bl.a. hans statssekreterare Erik Thedéen deltog. Intressanta diskussioner om bl.a. stadsutveckling, kommunala utjämningssystemet, kommunala internbanker m.m.

Nu Näringslivs- och planeringsutskott. På återhörande!

1 kommentar
Etiketter: , ,

Positivt beslut om IKEA-avtal igår

Av , , Bli först att kommentera 10

Passade på att fotografera fullmäktigeledamöterna när jag stod framme i talarstolen igår under debatten. Det var ganska sent på dagen då vi behandlade avtalen mellan Umeå kommun och IKEA och IKANO.

Det blev en debatt där framförallt miljöpartisterna var negativa till avtalen men även Jan Hägglund från AP. Det rådde viss förvirring om vad miljöpartiet ville då de både yrkade avslag, bifall (?) och återremiss inom loppet av en timme. Tydligen var det splittring i deras parti. Många vänsterpartister var uppe och lät ganska negativa, men de landade ändå i att stödja förslagen till avtal.

Det var hur som helst positivt att vi nu tog ytterligare ett viktigt steg för att förverkliga en IKEA-etablering i Umeå.

Det här har man pratat om i 20-30 år, och ÄNTLIGEN blir det verkstad.

IKEA kommer att betyda mycket för Umeå. Det kommer bidra till ökad handel, fler jobb och ökad tillväxt.

En miljöpartist uttryckte det som att det var en sorgens dag, när man fattar detta beslut om avtal med IKEA Själv uttryckte jag att för moderaternas räkning var det en GLÄDJENS dag.

En dag – och beslut – som vi ska vara stolta över.

Äntligen, äntligen, äntligen!

Seger med siffrorna 33-30 i fullmäktige!

Av , , 1 kommentar 10

Idag vann Alliansen en lite oväntad men mycket glädjande seger vid hanteringen av Umeå kommuns bokslut 2011.

Nu blir det intensifierade insatser för att vi ska kunna få en bättre arbetsmiljö för våra anställda i kommunen, ökade insatser på området rehabilitering och friskvård m.m.

Umeå kommuns anställda har nämligen fortsatt ett av landets högsta sjuktal. Umeå ligger på plats 225 av de 264 kommuner som hittills rapporterat in uppgifter, vilket måste ses som ett misslyckande med den hittills förda personalpolitiken i kommunen. Sjukfrånvaron ligger på 5,7% medan snittet för riket ligger på 5,1%.

Från Alliansen har vi varit bekymrade över detta under flera år. Vid behandlingen av Bokslut 2011 vann vårt förslag om att särskilda medel – 7 miljoner kronor – ur det gångna årets överskott skall användas till insatser för att ytterligare minska sjukfrånvaron bland de kommunanställda. Pengarna ska användas enligt samma principer som de tidigare avsatta medlen för s.k. ”sociala investeringar”.

Genom beslutet möjliggörs kraftfullare satsningar på rehabilitering och friskvård under kommande år, samtidigt som det också innebär en strävan efter att hitta de goda exemplen och sprida dessa inom fler verksamheter. Inte minst uppmuntrande av att starta intraprenader.

Socialdemokraterna och Västerpartiet kämpade emot, nu liksom tidigare år, men förlorade voteringen med siffrorna 33-30 då alla andra partier röstade på Alliansens förslag. Två ledamöter avstod från att rösta.

Sämre placering för Umeå i rankinglistan om företagsklimat

Av , , 2 kommentarer 11

För att Umeå ska kunna fortsätta växa, och därigenom stärka vår region i förhållande till övriga landet, så krävs det ett bättre företagsklimat. Vi behöver fler nya företag, fler nya jobb.

Ett av flera sätt att mäta företagsklimat är genom den årliga rankinglista som Svenskt Näringsliv genomför utifrån en rad olika parametrar. För Umeås del är det mycket illa att år efter år hamna på dåliga placeringar i denna, den kanske tyngsta rankinglistan. I år tappar vi från plats 187 (redan det en dålig plats) till plats 190. Detta samtidigt som exempelvis Sundsvall och Luleå avancerar på listan.
 
Men kanske är det den politiska vänstersvängen efter valet 2010 som nu också börjat få genomslag? När Socialdemokraterna styr tillsammans med Vänsterpartiet får vänsterns förakt för företagare genomslag i praktisk politik. I det senaste budgetdokumentet strök de alla skrivningar om konkurrensutsättning och alternativa driftsformer. Likaså strök de alla formuleringar om att uppmuntra bildandet av intraprenader. Det är inte en bra väg för vår kommun.
 
Den här undersökningen visar återigen att Umeå måste ta frågorna om det lokala företagsklimatet på högsta allvar. Annars är vi snart "sämst i klassen".
 
 

Underlätta för Umeås cyklister

Av , , Bli först att kommentera 5

Vid dagens fullmäktigesammanträde i Umeå är det många ärenden som ska behandlas. En av punkterna på dagordningenen är vår moderata motion om att se över möjligheterna att bygga fler cykelparkeringar med tak i Umeå - allt för att underlätta och göra det mer attraktivt att cykla året om, oavsett väder och vind.

Vi måste på olika sätt underlätta för alla dem som redan idag cyklar, liksom för de som överväger om de ska lämna bilen hemma och cykla istället. Utöver sådant som att satsa på bra cykelvägar, som hålls öppna och cykelbara även när det snöar, så är en annan parameter att det ska vara bekvämt och smidigt rent allmänt.

En del i detta är att möjliggöra fler cykelparkeringar med tak. Vi hoppas på bifall av motionen vid dagens sammanträde.

 

Motionen kan ni läsa nedan:

 

Umeå 2011-12-08

Motion om att uppföra väderskydd för parkeringar avsedda för cyklar i Umeå

Umeå kommun har som ambition att betydligt fler ska välja att ta cykeln istället för bilen, sommar som vinter. Det är en mycket bra målsättning och kräver insatser i stort som smått.

Umeås klimat är tidvis ganska hårt med regn, snö, hagel, is och hård blåst. När en cyklist parkerar cykeln i en för cyklar avsedd parkering utan väderskydd kan denne vid dåligt väder vara ganska säker på att sadeln och cykeln är frostig/blöt/isig eller full av snö och har med största sannolikhet blåst omkull när man kommer för att hämta den.

Med någon form av väderskydd skulle man slippa detta och fler personer skulle kanske använda cykeln som ett fortskaffningsmedel i högre utsträckning än idag i Umeå. Enkla tak över cykelparkeringar behöver inte kosta särskilt mycket, men skulle underlätta för cyklisternas tillvaro.

Med anledning av ovanstående yrkar vi:

Att Umeå kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att utreda möjligheten till att upprätta väderskydd för fler parkeringar avsedda för cyklar.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)

Stefan Nordström
Vice ordförande tekniska nämnden (M)

Pressmeddelande: Ågren omvald som M-ordförande i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 9

     

Pressmeddelande 2012-04-21
 

Ågren vald till M-ordförande i Västerbotten för sjunde året i rad

I helgen samlades moderaterna i Västerbotten till länsförbundsstämma på Folkets Hus i Umeå. Moderaternas kommunikationschef på riksplanet, Hedvig Andersson, besökte stämman och talade om upplägget inför valet 2014 och hur man kan jobba med lokala valbudskap. En rad motioner behandlades, däribland en skriven av riksdagsledamoten Edward Riedl om ”Ekonomiska frizoner i glesbygd”. Motionen bifölls och kommer nu att behandlas på moderaternas nationella partistämma nästa höst. En enig stämma valde sedan Anders Ågren till länsförbundsordförande för sjunde året i rad.

Den nyvalda styrelsens i sin helhet:

Ordförande: Anders Ågren, Umeå (omval)
Förste vice ordf: Elisabeth Björnsdotter Rahm, Lycksele (omval)
Andre vice ordf: Edward Riedl, Umeå (omval)

Ledamöter:
Andreas Löwenhöök, Skellefteå (omval)
Kenneth Isaksson, Robertsfors (omval)
Agneta Nilsson, Vännäs (omval)
Anna Hedman, Storuman (omval)
Nicklas Sandström, Umeå (omval)
Johan Söderberg, Skellefteå (omval)
Terese Andersson, MUF (omval)

Adjungerad
Eva Zetterström, Senioransvarig (omval)
 

Moderaterna i Västerbotten har stämma idag!

Av , , Bli först att kommentera 9

Moderaterna i Västerbotten har idag hållit länsförbundsstämma i Umeå. På förmiddagen hölls de traditionella stämmoförhandlingarna, motionsbehandling, personval etc. Som länsordförande hade jag förmånen att inleda dagen, liksom att också dela ut partiets förtjänsttecken i guld. Denna gång var det landstingspolitikern Liv Granbom från Umeå som fick partiets högsta utmärkelse.

Efter lunch fick vi lyssna till moderaternas kommunikationschef Hedvig Andersson (fotot nedan), som talade om upplägget och arbetet inför valet 2014. Hur vi jobbar med lokala valbudskap, regionala skillnader i opinion, betydelsen av det politiska arbetet på lokalplanet etc.

Avslutningsvis kan jag konstatera att valberedningens förslag gick igenom i dess helhet. Så jag får verkligen tacka partiets medlemmar och de valda ombuden från de olika föreningarna för det förnyade förtroendet för förbundsstyrelsen.

I och med detta är jag vald till länsordförande för Moderaterna i Västerbotten för sjunde året i rad.

TACK!

Nu fortsätter vi under eftermiddagen med ett utbildningspass.

 

Grattis Kent!

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag meddelades att moderaterna får en ny partisekreterare. Sofia Arkelsten slutar och Kent Persson blir hennes efterträdare.

Jag gratulerade Kent på twitter, när jag satt på styrelsemötet med SKL på förmiddagen, men jag vill passa på att gratulera även här på min blogg.

Moderaterna måste öka tempot. Kent Persson kan mycket väl bli den som får fart på arbetet runt om i landet. Jag känner Kent sedan tidigare. Vi har varit kollegor i den bemärkelsen att vi både är länsförbundsordföranden för moderaterna i våra respektive län. Jag vill också minnas att vi gick samma ledarskapsutbildning inom moderaterna under mandatperioden 1998-2002.

Nåja, det är historia. Jag gillar den inriktning som pekats ut under dagen från nye partisekreteraren: Moderaterna måste fortsätta förnyelsen av politiken MEN också öka takten i det praktiska arbetet: fler kampanjer, fler verksamhetsbesök, fler dörrknackningskampanjer. hEn extra bonus är att Kent Persson är drivande när det gäller användandet av sociala medier i det politiska arbetet. Vi delar det intresset :)

Så än en gång: GRATTIS till uppdraget som partisekreterare!

Styrelsemöte med SKL i Stockholm

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag sammanträder vi i styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Fotot ovan är taget från högsta våningen i förbundets hus – några meter bort från sammanträdesrummet – med en fin utsikt över Stockholm.

På den 26 punkter långa dagordningen idag står bl.a. årsredovisningen 2011, positionspapper om Skolans roll, en rad remissyttranden samt överläggningar med kommittéordförande Nils Öberg som leder Polisorganisationskommittén.

Gårdagen ägnades åt interna partiöverläggningar, bl.a. med alla moderata företrädare i de olika beredningarna inom SKL. Övriga västerbottensmoderater som har uppdrag i SKL är landstingsråd Nicklas Sandström och Nordmalings M-gruppledare Ingalill Jonsson. Brukar normalt försöka hinna med ett gympass på hotellet när jag är nere i samband med SKl, men igår hann jag inte. Det blev istället en kväll med företrädare för Alliansen i Stockholms läns landsting, med middag på Graverska huset. (bilden nedan)

Trevlig fredag på er!