Sjukfrånvaron inom Umeå kommun fortsätter öka

Revisorerna påpekade i sin revisonsrapport vid måndagens fullmäktige att sjukskrivningarna ökar, och att det får konsekvenser för både kvalitet och ekonomi.

Exakt!

Sjukfrånvaron fortsätter att öka. Det är en bekymrande utveckling. Fram t.o.m. 2010 hade vi en positiv utveckling med sjunkande sjukfrånvaro, 2011 oförändrat, och från 2012 har den ökat. Detta fortsätter även nu år 2016. Umeå kommuns anställda har som bekant ett högt sjuktal och det finns ett tydligt behov av att förbättra arbetsmiljön på många områden.

Sjukfrånvaron är förenad med stora kostnader: ca 107 miljoner kr i direkta kostnader (sjuklönekostnader, arbetsgivaravgifter, företagshälsovård, rehabiliteringskostnader m.m.) och räknar vi in de indirekta kostnaderna (kostnad för ersättare, mertid, övertid, vikarie, produktionsstörningar, förseningar, kvalitetsbortfall, kvalitetsbristkostnader m.m.) lär det enligt förvaltningen kunna bli upp emot det dubbla per år. Umeå kommun förlorar alltså uppskattningsvis 210-220 miljoner kr per år p.g.a. sjukskrivningarna.

Faktorer som enligt forskningen påverkar hälsan negativt är små möjligheter att påverka arbetssituationen kombinerat med höga krav och bristande stöd i arbetet. Likaså obalans mellan ansträngning och belöning samt rollkonflikter. 

Ledarskapets betydelse och ansvar, på olika nivåer i kommunen, kan därför inte tillräckligt understrykas och måste särskilt uppmärksammas under kommande år. En strävan måste vara att få mer självbestämmande för personalen ute i verksamheten, så att de bättre kan styra över sin arbetssituation. God kontroll och rättvisa ger enligt forskningen minskad risk för sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa.

Bildandet av intraprenader och personalkooperativ för att öka frihetsgraden för de anställda är något som skall uppmuntras. Umeå kommun är Umeås största arbetsgivare och krafttag måste tas för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron. Tydlig ledning i en rimligt stor organisation kommer att minska sjukfrånvaron.

Från Moderat sida vill vi särskilt peka på en sak – avveckla experimentet med EN förvaltning, och återgå till olika förvaltningar, vilket vi hade innan den 1 januari 2010. Ingenting har blivit bättre – snarare har vi sett det motsatta!

Som en del i att vara en modern arbetsgivare, och samtidigt minska sjuktalen, vill vi förövrigt att all personal ska ges möjlighet att träna på arbetstid. Genom ett återinförande av friskvårdstimme så uppmuntrar vi vår personal att träna, och det vinner alla på: arbetsgivaren som får lägre kostnader för sjukfrånvaro och den enskilde i formen av ett friskare liv. Fysisk aktivitet på arbetstid är positivt för hälsan. Detta finns redan hos vissa av våra kommunala bolag, men bör gälla alla anställda inom Umeå kommun.

Det enda Socialdemokraterna har hittat på hittills – självklart med stöd av Vänsterpartiet -  är försök med förkortad arbetstid med bibehållen lön, och det har pinsamt nog resulterat i ännu högre sjukfrånvaro!.

2 kommentarer

  1. Lundhamn

    Du skriver att den förkortade arbetstiden har lett till ökad sjukfrånvaro. Det är ren och skär lögn. Ja, sjukfrånvaron har ökat – i hela kommunen. Vad det beror på kan en tvista om, men det beror knappast på arbetstidsförkortningen. Har försöket haft länkar resultat vad gäller minskningen av sjukskrivningar? Nej. Men det tycks onekligen ha haft andra positiva effekter för såväl anställda som för brukare.

  2. Leif

    Kan ni inte testa Moderaternas politik på de anställda inom kommunen. DU vet, sämre säkerhet, lättare att bli uppsagd osv. Vad tror du Anders, skulle sjuktalen gå upp eller ner om du fick hålla i ridpiskan.

    Vad tror du skulle hända om du fick sätta denna helvetespolitik på arbetarna i Sverige?

    Vågar du svara?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>