Moderaterna – ett stabilt alternativ

Skriver i dagens VK. Bifogas nedan.

 

Moderaterna – ett stabilt alternativ i Umeåpolitiken

Just nu stormar det betänkligt i flera partier i Umeå. I lokalmedia kan vi läsa om falangstrider inom Socialdemokraterna, kopplat till fastställandet av valsedlar. Det allra senaste är dock Socialdemokraternas samarbetspartner Miljöpartiet, där MP:s riksorganisation helt sonika har gått in och oväntat tagit över verksamheten. Ett unikt förfaringssätt. Jag har ingen insyn eller kunskap i vad som är rätt eller fel i det avseendet. Men nog höjer man på ögonbrynen över vad som händer. Det stormar dessbättre inte i alla partier.

Vi moderater utgör i Umeåpolitiken ett stabilt alternativ. Medan andra bråkar internt och för dialogen via massmedia, så fortsätter vi att jobba med sakpolitiken. Vi är ett stabilt och enat lag. Vi är överens om tagen inför valet 2018, vi är överens om laguppställningen i partiet och har fler kandidater på vår valsedel än vid tidigare val. Att opinionssiffrorna nu har vänt uppåt ger naturligtvis lite extra energi inför de kommande tio månaderna.

Vi har 51 kandidater på vår moderata valsedel i Umeå. Det är vår gemensamma uppgift att visa väljarna att Moderaterna är ett parti att räkna med. Att Moderaterna är ett parti som står för sina värderingar, att Moderaterna är ett parti som man kan lita på. Vi lovar inte allt åt alla, men vi håller vad vi lovar.

Mycket av den offentliga debatten i Umeå präglas av högt tonläge och hårda anklagelser till höger och vänster. Inte minst såg vi detta i debatten om AB Bostaden nyligen. Anklagelser om ”odemokratiskt”, ”mygel” etc. Jag kan bara konstatera att vi moderater står rakryggade i den debatten liksom i övriga diskussioner. Vi har gått till val på att avyttra delar av AB Bostadens bestånd, val efter val. Äntligen har vi lyckats få med oss socialdemokraterna på den linjen, även om de hade en annan uppfattning inför valet 2014. Ingen ska behöva tveka på vad Moderaterna står för. Vi är konsekventa, men naturligtvis också pragmatiska.

På riksplanet har det efterlysts en mer nyanserad och eftertänksam ton i den politiska debatten. Samtalsklimatet måste förändras i grunden – bort från gnäll, tjuvnyp och medvetna feltolkningar av motståndarens uttalanden. Man har uttryckt det på så vis att det behövs ”fler vuxna i rummet”. Den som har följt den lokalpolitiska debatten i Umeå – kanske besökt något av kommunfullmäktiges sammanträden – torde snabbt inse behovet av ”fler vuxna i rummet” även här. Jag blev invald i fullmäktige år 1998, och debattnivån har under nuvarande mandatperiod hamnat på en bottennivå. Det behövs en mer ”vuxen” och nyanserad ton i debatten även här i Umeå.

Moderaterna är den politiska kraft som tydligt står upp för ett växande Umeå. I tio års tid har vi lagt en gemensam budget tillsammans med övriga Allianspartier. Det här var andra året i rad som vi gick vi fram med fyra olika budgetförslag, så att respektive parti tydligare ska kunna lyfta fram sina hjärtefrågor. Avsikten är att återkomma år 2018 med såväl gemensamt budgetförslag som gemensamt valmanifest.

Vi moderater inser vikten av fortsatt tillväxt, såväl ekonomisk som befolkningsmässig tillväxt. Vår välfärd är beroende av detta. Självklart måste tillväxten ske såväl i staden som på landsbygden. Många politiska partier i Umeå tar tillväxt och framgång för given. Men konkurrensen mellan kommuner om etableringar, företag och jobb pågår dygnet runt, månad efter månad. För oss står fler jobb, fler bostäder och en utbildning i toppklass i centrum. Men all politik måste utgå från ett ansvarstagande. Ansvar för kommunens ekonomi och ansvar för en god välfärd. Den pågående flyktingkrisen ställer därtill vårt land och vår kommun inför oerhörda utmaningar.

Vår viktigaste lokala fråga är således jobben. Att människor jobbar och betalar skatt är grunden för allt annat. Om fler människor arbetar och betalar skatt, så stärker det våra förutsättningar att trygga en god kommunal verksamhet. Det är bara med robusta finanser som grund som välfärden får stabila förutsättningar och kan utvecklas för framtiden. Det finns därför ett problem om partierna inte ägnar en tanke åt hur jobben ska kunna bli fler, hur fler företag ska kunna startas och hur fler företag ska kunna etablera sig i Umeå. Det är också ett måste för att klara av de integrationsutmaningar som vi står inför.

I en tid när Umeå växer i snabb takt krävs det också ett politiskt ledarskap som klarar av att förena höga ambitioner för välfärden med omfattande investeringar och en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi. För att kunna garantera det måste kommunen alltid pröva nya och effektivare metoder i leveranserna av de tjänster som det är kommunens uppgift att säkerställa. Nuvarande situation med hög kommunalskatt, utan tydliga exempel på högre kvalitet i de kommunala verksamheterna, innebär att umeåborna tvingas betala mer i skatt än nödvändigt. Politiskt ledarskap handlar om att förena ansvar för en stabil ekonomi med kloka prioriteringar där det gör mest nytta. I Umeå finns utrymme att sänka kommunalskatten under kommande mandatperiod.

Jag är förhoppningsfull inför valet 2018 i Umeå! Med en starkare och mer offensiv borgerlighet är möjligheterna för Umeå att utvecklas positivt så mycket större – ett Umeå med en politik som värdesätter valfrihet, tillväxt och företagande. För detta krävs också ett tydligt och stabilt politiskt ledarskap.

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

2 kommentarer

  1. Åke Ericson

    Innehållet är helt o.k – men inlägget påminner mig om Nordebro-ledare! Jag och flera andra läsare har samma erfarenhet – vi orkar inte ta oss igenom den massiva textmassan. Det måste gå att göra inlägget mera läsbart!

    • Anders Ågren (inläggsförfattare)

      Hej! Förstår synpunkten. Det är sällan jag skriver så långt, men ibland måste man utveckla lite utförligare. Oftast skriver jag betydligt kortare. Likaså mina inlägg på bloggar och sociala medier. Men jag har som sagt full förståelse för att många tycker det är för långt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>