Handla lokalproducerat!

I vårt län finns det goda förutsättningar att producera ännu mer livsmedel än vad som görs idag, och jordbruket har en mycket viktig roll för en levande landsbygd. Vi ser dessvärre en allvarlig trend med färre och färre företag med djurhållning, såväl på nationell nivå som regionalt i Västerbotten.

De är viktiga företag och spelar en viktig roll för sysselsättningen, men de blir som sagt färre. Inte minst konkurrerar de med motsvarande företag från andra länder, där man har betydligt lägre krav på djurskydd och annat vilket gör prisbilden svår. En ökad produktion – oavsett om det är exempelvis mjölkproduktion eller köttproduktion – skulle kunna skapa många nya jobb.

Vi kan alla göra en insats genom att välja lokalproducerat i den mån det finns i våra affärer eller åtminstone svenskt. Därmed gör vi en insats för våra egna jordbruksnäringar och inte minst för att stötta en djurhållning som sker med respekt för djuren.

Jordbruket har en nyckelroll för en levande landsbygd. Genom ditt aktiva val i butiken, och ute på våra restauranger för den delen – liksom vid offentliga upphandlingar – kan vi främja en livsmedelsproduktion som tar hänsyn till både djuren, miljön och folkhälsan.

Vid budgetfullmäktige i Umeå i slutet av juni, så lyckades exempelvis vi från de fyra Allianspartierna vinna bifall till ett av våra förslag om att öka andelen lokalproducerat i våra kommunala upphandlingar i Umeå. Nu ska vi bevaka att beslutet också får genomslag i praktiken.

2 kommentarer

  1. Karl

    Lokalproducerat och svenskt kött är inte intressant att köpa för egen del då de svenska djurhållningen inte är så bra som du vill göra gällande. Det finns flera länder i vårt närområde som har betydligt bättre djurhållning och lagstiftning som även erbjuder vettiga priser. Ett exempel är Storbritannien som är A rankat jämfört med Sverige som bara når upp till ett B på de större (https://api.worldanimalprotection.org/). I Sverige finns exempelvis ingen lagstiftning för att grisar ska få utevistelse (likt kor) utan kan gå runt inomhus på betonggolv hela livet under vidriga förhållande (varje år rapporterar svenska slakterier in 60-70.000 grisar med svansskada). Svenskt viltkött och kött från A listade länder som klarar av att producera bra kött med så bra villkor som möjligt blir det för min del, den dagen Svenskt lantbruk kan ha strängare krav så de hamnar på A listan blir det svenskt även för min del. Tyvärr är svenskt kött på många sätt inte ett föredöme, exempelvis behöver kött märkt med epitetet inte vara utfodrat på svenskt foder. Man importerar i vissa fall mängder med råvaror för att framställa foder som man sen ger till ett svenskt djur vilket medför massor av extra frakt jämfört med att transportera den färdiga produkten (köttet).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>