Viktigt att motverka osund konkurrens!

Av , , Bli först att kommentera 8

Skriver i dagens VK tillsammans med gruppledarna för de övriga borgerliga partierna i Umeå.

Bli först att kommentera

Personer från Umeå som anslutit sig till terrorsekten IS i Syrien har lyckats ta sig tillbaka hit.

Av , , 1 kommentar 10

P4 Västerbotten rapporterar. Personer från Umeå som anslutit sig till terrorsekten IS i Syrien har lyckats ta sig tillbaka hit. Mycket illa. Sverige står inför ett stort och allvarligt hot från våldsbejakande extremism, varav det största hotet kommer från islamister. Inte minst från “återvändare”. De finns alltså även i Umeå.

1 kommentar

Dags att påbörja viktigt rekryteringsarbete

Av , , Bli först att kommentera 5

Pressmeddelande 2019-03-12

Umeå kommun

Uppskattad koncern-vd drar sig tillbaka

Mikael Öhlund, vd och koncernchef vid Umeå Kommunföretag AB, UKF, slutar på egen begäran. Efter sex månaders uppsägningstid kommer han att ägna sig åt familjen och sina intressen, bland annat att resa.

Mikael Öhlund, som arbetat 10 år inom Umeå kommunkoncern, är vd för Umeå Kommunföretag och finanschef vid Umeå kommun och har också varit stadsdirektör under en period. Vid UKF:s styrelsemöte på måndagen meddelade han det beslut som vuxit fram under en tid.

– Mina uppdrag har inneburit långa arbetsdagar, och nu vill jag tillbringa mer tid med familjen. Bland annat planerar hustrun och jag en lång resa till hösten, säger Mikael Öhlund.

– Jag har haft en fantastisk tid i Umeå Kommunföretagskoncernen och är mycket stolt över allt som vi har åstadkommit tillsammans. Bolagskoncernen och moderbolaget har aldrig varit starkare än vad de är i dag, vare sig operativt eller finansiellt. Jag kommer absolut att sakna alla fantastiska arbetskamrater inom koncernen och det engagemang de har för sitt arbete.

”En stor tillgång”

Presidiet i styrelsen för Umeå Kommunföretag, Hans Lindberg och Anders Ågren, uttrycker hela styrelsens uppfattning om avgående koncernchefen.

– Mikael har en hög arbetskapacitet och har varit en stor tillgång. Vi ville verkligen att han skulle fortsätta ytterligare en tid. Koncernen har visat goda resultat och en fin utveckling under hans ledning, säger styrelseordförande Hans Lindberg (S).

– Jag var med och rekryterade Mikael en gång i tiden, och jag hade gärna sett att han varit kvar. Men var sak har sin tid, och nu börjar rekryteringsarbetet för att hitta en ersättare, säger vice styrelseordförande Anders Ågren (M).

Bli först att kommentera

Ett parti som förenar liberalism och konservatism!

Av , , Bli först att kommentera 5

Många har sedan årsskiftet gått med i Moderaterna. Vill du också visa ditt stöd för ett tydligt borgerligt parti, som går att lita på? Som förenar liberalism och konservatism.

Bli medlem i Moderaterna!

Swisha: 100 kronor till 123 336 00 70, uppge namn och personnummer. Eller gå in på moderaterna.se

Bli först att kommentera

Wasaline fortsätter att förbättra sitt resultat!

Av , , Bli först att kommentera 6

Tidigare i veckan hade vi två ambassadörer på besök: Finlands ambassadör i Sverige, Liisa Talonpoika och Sveriges ambassadör i Finland, Anders Ahnlid. Vi fick då möjlighet att berätta ganska ingående om vårt samarbete mellan Umeå och Vasa. Bl.a. gällande gemensamt färjebolag och gemensamt hamnbolag.

Några dagar senare släpptes nya fina siffror gällande färjebolaget och dess resultat för 2018!

År 2018 levererade rederiet för sjätte året i rad en ökad trafikvolym och förbättrade resultatet med 17,4%. År 2018 ökade Wasaline sina marknadsandelar på passagerartrafiken mellan Sverige och Finland och året var igen ett rekordår sedan trafikstarten. Passagerarvolymen ökade med 6,2%, passagerarfordon ökade med 6,3% och fraktenheterna ökade med 2,2%. Konferenspassagerare ökade med 31 %.

Mycket positivt att såväl antalet passagerare som gods fortsätter att öka år efter år. Tänk vilka goda förutsättningar det kommer att finnas, då vi i april 2021 kommer att få se den nya färjan i drift! Då kommer vi att ha en långsiktigt tryggad färjeförbindelse mellan Umeå och Vasa, mellan Västerbotten och Österbotten!

Bli först att kommentera

Moderaterna utser nationell reformgrupp inför partistämman – tack för förtroendet!

Av , , Bli först att kommentera 6

Det är full fart på alla fronter just nu. I morse skickade vi ut ett pressmeddelande som även läggs upp här på bloggen.

 

Pressmeddelande 2019-03-08

Ågren tar plats i nationell M-reformgrupp

Moderaterna ska ta fram ett nytt reformprogram där partiets tyngsta profilområden ska utvecklas. Partistyrelsen har inför partistämman i oktober 2019 utsett en arbetsgrupp bestående av nio företrädare som ska utveckla bl.a. partiets ekonomiska politik. Umeås moderata kommunalråd Anders Ågren ingår i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen leds av Elisabeth Svantesson, Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson. Gruppen har ett brett uppdrag att ompröva och stärka partiets befintliga ekonomiska politik och utveckla nya reformer inom ett antal områden: Skatterna, arbetsmarknaden, miljö och klimat, bostadsmarknaden, infrastruktur och förbättrade förutsättningar att bo och arbeta utanför storstäderna. Det är alltså ett omfattande uppdrag.

– Jag är mycket nöjd att ha fått förtroendet av partiledningen att ingå i reformgruppen. Moderaterna måste blicka framåt! Sverige behöver ett starkt och tydligt borgerligt parti, som samlar både liberala och konservativa. Vi behöver ge raka och tydliga besked till väljarna. Vi behöver en politik för hela landet, och Moderaterna är numera det parti som bäst tar tillvara norra Sveriges intressen, säger Anders Ågren i en kommentar.

– Att jag får en central del i detta reformarbete är naturligtvis positivt. Ju fler sammanhang som Umeå och Västerbotten kan göra sin röst hörd, desto bättre. Moderat politik är ett framgångsrecept, oavsett om man bor i norra Sverige, Stockholm eller i Skåne. Det är viktigt att detta också genomsyrar våra konkreta politiska förslag, avslutar Ågren.

 

Arbetsgruppen i sin helhet består av följande personer:

Elisabeth Svantesson (ordförande), ekonomiskpolitisk talesperson

Niklas Wykman, skattepolitisk talesperson

Jessica Rosencrantz, miljö- och jordbrukspolitisk talesperson

Erik Bengtzboe, arbetsmarknadspolitisk talesperson

Mats Green, bostadspolitisk talesperson

Jessika Roswall, trafik- och infrastrukturpolitisk talesperson

Benjamin Dousa, ordförande i MUF

Lars-Ingvar Ljungman, förbundsordförande Skåne

Anders Ågren, förbundsordförande Västerbotten

 

Till gruppens arbete är en rad tjänstemän inom Moderaterna adjungerade.

Bli först att kommentera

Äntligen åtgärder mot osund konkurrens i Umeå kommun!

Av , , Bli först att kommentera 6

Det är viktigt med ett bra företagsklimat. Nu ska Umeå kommun ta frågan om ”osund konkurrens” från kommunen gentemot det privata näringslivet på allvar. Det är verkligen på tiden! De senaste 12 åren har vi från de borgerliga partierna – år efter år – aktualiserat frågan. Men inget har hänt. Förrän nu!

Ett bekymmer som många företagare lyfter fram från sin dagliga verksamhet är att offentlig sektor snedvrider konkurrensen. Idag bedriver många kommuner och landsting/regioner affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden. I Umeå har företagare ofta påtalat detta som ett problem. I den senaste rankingen från Svenskt Näringsliv från 2018, så hamnade Umeå kommun riktigt dåligt till. När det gällde området ”konkurrens från kommunen”, så hamnade Umeå kommun på plats 264 av landets 290 kommuner.

Från Moderaterna och övriga borgerliga partier har vi länge uppmärksammat detta. Vi lämnade in en motion om det redan år 2007, och vi har sedan dess år efter år i våra budgetförslag haft med uppdragsförslag till fullmäktige om att kartlägga osund konkurrens, och underlätta för företag att anmäla till kommunen om de upplever konkreta problem.

Men Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har alltid röstat nej. Senast i juni 2018.

Nu har det dock skett en förändring! Nu genomförs det förslag som Alliansen i Umeå drivit under alla dessa år! Äntligen.

Umeå kommuns hemsida finns nämligen en ny funktion för att företagare ska kunna anmäla ärenden om osund konkurrens till. Texten enligt nedan:

 

Osund konkurrens

 Om du anser att Umeå kommun bedriver verksamheter som snedvrider konkurrensen för en privat näringsidkare kan du kontakta oss för att skapa ett ärende. För att anmäla ett ärende behöver du inte vara det företag som blir utsatt för snedvriden konkurrens.

 När du anmäler ett ärende tar vi kontakt med dig för att lyssna på din erfarenhet och dina tankar kring konkurrenssituationen. Vi tar sedan en dialog internt med den aktuella verksamheten för att se om vi kan lösa ärendet via dialog.

 Om det inte går att lösa via dialog förbereder vi ärendet och presenterar det för företagarrådet. Där får vi deras input till ett förslag på lösning. Därefter lyfter vi frågan till Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott för att få ett politiskt beslut i ärendet.

 Vi återkopplar till dig löpande i processen där du får vara med och påverka information och dialog.

Bli först att kommentera

Föreslagen till ny viceordförande i SKL:s demokratiberedning!

Av , , Bli först att kommentera 7

Pressmeddelande 2019-03-06

Ågren (M) föreslås till ny vice ordförande i SKL:s demokratiberedning

De borgerliga partierna kommer tillbaka till makten i SKL i samband med kongressen den 19 mars. Umeås kommunalråd Anders Ågren (M) föreslås av moderaternas valberedning bli ny vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) beredning för demokratifrågor åren 2019-2023.

Ågren har haft uppdrag i SKL sedan år 2007. Först i utbildningsberedningen, därefter två perioder i styrelsen som ledamot. Nu föreslås han bli vald till ny vice ordförande i en av beredningarna.

- Jag är mycket glad! Det är ett viktigt uppdrag. Det är naturligtvis både spännande och inspirerande att föreslås till presidiet i en av förbundets beredningar. Det är positivt för Umeå och Västerbotten att vi har politiker som finns representerade på den här nivån i svensk politik, säger Ågren i en kommentar.

 Valet sker formellt dagen efter SKL:s valkongress i Stockholm den 19 mars.

 Fakta om Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

SKL är arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner. SKL:s medlemmar är tillsammans arbetsgivare för mer än en miljon människor. SKL har bl.a. till uppgift att teckna centrala kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor.

Organisationens uppgift är även att stödja och bidra till att utveckla medlemmarnas verksamhet. I rollen ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner, landsting och regioner är verksamma inom. SKL:s ambition är att ligga steget före och belysa viktiga omvärldsförändringar. Genom intressebevakning arbetar man för att påverka beslutsfattare såväl nationellt som internationellt.

Bli först att kommentera

Två ambassadörer på besök i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 8

Igår hade vi besök i Umeå av två ambassadörer. Finlands ambassadör i Sverige, Liisa Talonpoika och Sveriges ambassadör i Finland, Anders Ahnlid. På bilden ovan ambassadörerna på främre raden med honorärkonsul Johan Björk. Bakre raden Hans Lindberg, stadsdirektör Margaretha Alfredsson och jag själv.

Vi hade bra samtal under lunchen gällande samarbetet mellan Umeå-Vasa, mellan Västerbotten-Österbotten. Ett samarbete med historiska anor, som bådar gott inför framtiden.

En avgörande del för att samarbetet mellan våra kommuner och regioner ska fungera är färjetrafiken. År 2012 – efter flera misslyckade upphandlingar – så beslutade ju Umeå kommun och Vasa stad att själva ta över driften av färjetrafiken. Vi bildade ett gemensamt färjebolag. Vi har också ett gemensamt hamnbolag.

Wasaline, med färjan Wasa Express, går bättre och bättre. Rekordsiffror för både passagerare och frakt. Antalet sålda hotellnätter ökar på båda sidorna om Kvarken. Det här visar bara på vikten av att ha välfungerande kommunikationer.

Vi har nu tecknat avtal med det finska varv som ska bygga färjan. Senast i april 2021, så kommer den nya färjan att tas i drift. Vi är särskilt tacksamma för det stöd som Finlands regering visat för detta arbete.

Vi söker samarbete på alla områden, där det går att samarbeta. Om detta, och mycket mer, hann vi tala om med de båda ambassadörerna.

Bli först att kommentera

Finlands Vita Ros

Av , , Bli först att kommentera 8

Finlands Vita Ros´orden instiftades den 28 januari 1919 av riksföreståndaren Gustaf Mannerheim. Erik Eriksson (bilden ovan) från Hörnefors fick tidigare idag ta emot Finlands Vita Ros’ orden – en utmärkelse som enbart kan beviljas av Finlands president. Det är också landets främsta orden. Erik Eriksson har bl.a. gjort värdefulla insatser för finska krigsveteraner.

På plats att överlämna hedersutmärkelsen var Finlands ambassadör i Sverige, Liisa Talonpoika. Även Sveriges ambassadör i Finland, Anders Ahlnlid deltog vid ceremonin liksom en rad militära företrädare från både Sverige och Finland. En högtidlig stund.

Själv höll jag ett kortare tal för Umeå kommuns räkning, där jag tackade Erik Eriksson för hans engagemang och gedigna insatser, inte minst med att årligen arrangera Dunckers dag i Hörnefors.

Sverige och Finland har ju en lång gemensam historia. I över 600 år var vi en del av samma nation, samma konungarike. Vi delade framgångar och motgångar tillsammans. historia, samma kultur.

I Umeå uppmärksammas detta bl.a. genom det årligen återkommande arrangemanget Dunckers dag i Hörnefors den 5 juli. Detta arrangemang väcker mer och mer uppmärksamhet, och Erik Eriksson och hans vänners engagemang har ju varit avgörande i detta.

I Hörnefors stod ett av de sista slagen på svensk mark år 1809. Tack vare överstelöjtnant Dunckers insats, så lyckades man skydda återtåget och rädda den svenska huvudstyrkan, stabilisera fronten och hålla tillbaka ryssarna som vid det laget hade intagit Umeå.

Och Dunckers insats, där han själv och många av hans män offrade sina liv, högtidlighålls alltså varje år, med gäster från både Finland och Sverige.

Bli först att kommentera