Ett historiskt svek!

Av , , Bli först att kommentera 22

Jaha, så kom beskedet. Centerns ledning har beslutat att rekommendera sitt parti att stödja Stefan Löfven som ny statsminister, och själva bli stödparti till Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Synd att de inte deklarerade detta i valrörelsen. En röst på Annie Lööf och Centern till riksdagen, var alltså i själva verket en röst på Stefan Löfven och fortsatt socialdemokratiskt regeringsinnehav.

Återstår att se hur Liberalerna landar. Deras parti är mer splittrat. Förhoppningsvis finns det tillräckligt många borgerliga kvar i deras parti för att stoppa vänstervridningen.

Hur som helst ser det ut som att Alliansen upphör att existera på riksplanet. Skrotad av Annie Löf och Centern.

Om det definitivt blir så om några dagar kan jag bara instämma i min partiledare Ulf Kristerssons ord på sin presskonferens idag: ” Det vore ett historiskt misstag och riktigt dåligt för Sverige. Den här regeringen har saknat viljan och förmågan att ta itu med Sveriges alla problem. Det var därför Alliansens fyra partier med sådan kraft utkämpade en valrörelse för att byta ut den.”

Med detta sagt. Lokalt i Umeå och regionalt i Västerbotten fortsätter ett välfungerande samarbete mellan de fyra Allianspartierna. Det är viktigt att understryka, och vi har en god relation på dessa nivåer.

Men på riksplanet har Annie Lööf och Centerns ledning valt att bli ett stödparti till Socialdemokraterna. Det kommer inte att glömmas.

Bli först att kommentera

Ny Kvarkenfärja kommer att levereras senast i april 2021!

Av , , Bli först att kommentera 9

wasalineNy

Bild: RMC

Idag har vi haft styrelsesammanträde med Kvarken Link AB och beslutat att ingå ett intentionsavtal (Letter of Intent) med det finska varvsbolaget Rauma Marine Constructions (RMC) för byggandet av den nya färjan som ska trafikera Vasa-Umeå. Detta efter den offentliga EU-upphandling som genomförts och inleddes 2/6 2018.

Det känns fantastiskt positivt att vi nu kan gå vidare enligt plan, och därmed långsiktigt säkerställa en fungerande färjeförbindelse mellan Umeå och Vasa, mellan Västerbotten och Österbotten. Betydelsen av detta är oerhört stor för vårt näringsliv, för våra kommunikationer, för utvecklingen av våra städer och regioner.

Nedan det pressmeddelande som skickades ut innan lunch.

 

PRESSMEDDELANDE   11 Januari 2019

Styrelsen för Kvarken Link har idag beslutat att ingå intentionsavtal (Letter of Intent) med Rauma Marine Constructions Oy (RMC). Beslutet baserar sig på resultatet av den offentliga EU-upphandling som inleddes 2 juni 2018.

Ordföranden i Kvarken Link, stadsdirektör Tomas Häyry, uttrycker sin glädje att projektet nu lyckats uppnå en lösning och fortsätter:

– Jag vill uttrycka min tillfredsställelse och framföra ett varmt tack till alla de som i olika roller fört projektet framåt. Från styrelsens sida vill vi meddela ett stort tack till alla som medverkat för att få fram en lösning till gagn för de framtida relationerna mellan Österbotten och Västerbotten och för vårt näringsliv.

Fartyget är en modern färja med 2 lastdäck för 1500 lastmeter med rak genomkörning och med kapacitet för 800 passagerare.

Framdriftsystemet består av ett hybridsystem baserat på en kombination av så kallade dual fuel maskiner (LNG/Biogas alternativt diesel med katalytisk avgasrening) och batteridrift. Propulsionen utgörs av azimuth thrusters/pods.

Det fartyg som avses levereras senast den 30 april 2021 presenteras närmare i pressmeddelandet från RMC.

Styrelsen för Kvarken Link Ab

 

Tilläggsuppgifter ges av

Vd Bertil Hammarstedt, tel. +46 70 675 6860

Styrelseordförande Tomas Häyry, tel. +358 40 540 5412

Bli först att kommentera

Viktigt att Umeå fortsätter växa! Både stad och landsbygd.

Av , , Bli först att kommentera 10

Skriver i dagens Folkbladet.

Viktigt att Umeå fortsätter växa!

Folkbladets Hans Forsman uppmärksammar i en årskrönika (VF 4/1) Umeå kommuns målsättning om 200 000 invånare senast år 2050, och det faktum att visionen är på väg att bli verklighet.

Forsman redogör också för bakgrunden till hur fullmäktige tog beslut om den höga målsättningen. Helt korrekt var det jag och Lennart Holmlund (S), som under debatten i en fråga om befolkningsmålet enades om att Umeå kommun borde höja tillväxtambitionerna från 150 000 till 200 000. Detta skedde i en fullmäktigedebatt i november 2007, och det formella beslutet togs sedan av kommunfullmäktige i september 2008.

Det är viktigt att Umeå fortsätter växa! Här är det en styrka om politiken i Umeå, både styrande och opposition, är överens om målet. En tydlig vision och målbild. Att alla vet vad som gäller – alla vet vilka tillväxtambitioner som gäller. Då finns en stabilitet, en förutsägbarhet, och inga risker för tvära kast beroende på valutslag vart fjärde år. Viktigt för dem som vill bygga och investera i vår kommun och region.

Som konstateras i artikeln så har Umeås tillväxttakt ”snäppat upp sig”. Den fjärde och mest avgörande parametern – inflyttningen från övriga delar av Sverige, i förhållande till hur många som flyttar ut från Umeå – har utvecklats i rätt riktning. Här är tillgången på arbete mycket viktig. Det är som vi sagt hela tiden. Det pågår en stentuff konkurrens mellan regioner och mellan städer. Här finns det mycket kvar att göra.

200 000 är ett klart relevant mål som är mycket viktigt för Umeå för att klara sina åtaganden och fortsätta att vara en attraktiv kommun. Men självklart är det bara ett etappmål! I början var det bara Moderaterna och Socialdemokraterna som tyckte att detta var en bra målsättning. Sedan anslöt sig de allra flesta av övriga partier, vilket är en styrka.

Vi moderater står även fortsatt upp för vikten av tillväxt i Umeå, vilken måste komma både stad och landsbygd till del. Tillväxt är en nödvändig förutsättning för att kunna bryta arbetslöshet och utanförskap. Likväl som vi siktar på att göra Umeå till det självklara storstadsalternativet i norra Sverige, så ska vi också se till att erbjuda de bästa levnads- och utvecklingsbetingelserna för boende på landsbygden.

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

Bli först att kommentera

Umeå kommuns totala kostnader för skadegörelse

Av , , 1 kommentar 10

Vandalisering, glaskross och klotter kostar skattebetalarna mycket pengar helt i onödan varje år. Skadegörelse som drar undan pengar från kommunens egentliga kärnverksamhet.

Kameraövervakning är ett bra sätt att motverka och förebygga skadegörelse. När Tekniska nämnden nyligen tog bort kameraövervakning vid några objekt på försök i Umeå, så ökade skadegörelsen. Inte helt oväntat, kan man tycka.

Men hur mycket kostar skadegörelsen Umeå kommun varje år? Jag har lämnat in en interpellation till Hans Lindberg om detta, och den kommer upp i slutet av januari.

Interpellationen i dess helhet bifogas nedan.

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Umeå kommuns totala kostnader för skadegörelse

Skadegörelse, såsom klotter och glaskross kostar samhället stora summor pengar år efter år. Varje krona från det offentliga som går till att rengöra efter klottrare och vandaler drar i princip undan resurser från den kommunala kärnverksamheten.

I Umeå har vi genom åren haft goda exempel på hur brott kan förhindras med hjälp av övervakningskameror – på de skolor där man infört kameraövervakning av fasaderna så har skadegörelse upphört. Likaså har vi numera kameraövervakning i alla våra bussar inom kollektivtrafiken, på våra järnvägsstationer o.s.v.

I tidningarna har vi kunnat läsa om att Tekniska nämnden på försök tagit bort kameraövervakningen på två skolor för att undersöka effekten. Resultaten blev – enligt en första rapport – ökade kostnader. Det resultatet var ju knappast förvånande.

Moderaternas uppfattning är att kameraövervakning är en bra metod för att förebygga och motverka brott – och vi anser som bekant att kameraövervakningen borde användas i betydligt högre utsträckning inom Umeå kommun.

Men oaktat vad man anser om just kameraövervakning, så borde det vara av allmänt intresse att veta vad Umeå kommuns totala kostnader för att hantera skadegörelse uppgår till årligen. Alltså allt ifrån klottersanering, uppstädning efter glaskross och annan vandalism. Kostnader för att anlita bevakningsföretag etc.

Därför önskar undertecknad ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

  1. Hur mycket är den årliga totala kostnaden för Umeå kommun (både gällande förvaltningen och de kommunala bolagen) när det gäller skadegörelse, såsom klotter och glaskrossning?
  2. Har kostnaden ökat eller minskat under de senaste åren?
  3. Anser du att kameraövervakning är en bra metod för att motverka skadegörelse?

Umeå 2019-01-07

Anders Ågren. Kommunalråd (M)

1 kommentar

Flest personkryss, flest följare på sociala medier – men nu är det en ny mandatperiod!

Av , , Bli först att kommentera 13

Nytt år och denna vecka drar de politiska sammanträdena igång på allvar igen.

Sociala medier spelar allt större roll i den politiska debatten, oavsett vad man tycker om det. Genomslaget blir allt större. Sociala medier möjliggör en kommunikation som man bara kunde drömma om förr i tiden. Du är inte heller lika beroende av etablerade media eller andra plattformar för att få genomslag och få ut ditt budskap. Samtidigt har myntet såklart två sidor. Tyvärr. Förekomsten av hot och trakasserier ökar och blir ett allt större problem. Därför hoppas jag att lagstiftningen skärps snabbt, så att det blir lättare att lagföra de ljusskygga individer som ägnar sig åt sådant.

Men vad du än tycker om sociala medier – det finns både plus och minus – så kommer det att vara en betydelsefull arena i den politiska debatten under överskådlig framtid och inte minst under valrörelser.

Folkbladet gjorde år 2017 en sammanställning över politikernas genomslag i Västerbotten på sociala medier. Då hade jag överlägset flest följare på sociala medier av undersökta politiker i länet, men jag hoppas naturligtvis att ännu fler väljer att följa vad jag gör under denna nya mandatperiod.

Sedan Folkbladet gjorde sin sammanställning så har jag dessutom ökat i antalet följare, men det får gärna bli ännu fler! Här hittar du mig:

Snapchat:    anders.agren

Instagram: andersagren

Twitter:       andersagren

Facebook:    Anders Ågren

Egen blogg: andersagren.com

 

Jag tror också att sociala medier till viss del påverkade det faktiska resultatet gällande personkryssen för politiker. För egen del fick jag för första gången FLEST PERSONKRYSS av alla i valet till Umeå kommun, oavsett partitillhörighet på kandidaterna. Det var första valet som jag t.o.m. slog Socialdemokraternas främste kandidat, trots att Umeå i sammanhanget är att betrakta som ett starkt rödgrönt fäste. Trots att Socialdemokraterna fick ca 30 procent i valet och vi moderater ca 17 procent.

Således den gruppledare i Umeå som fick flest personröster av alla i valet till Umeå kommun år 2018.

Det var förvisso inget som fick någon massmedial uppmärksamhet lokalt här i Umeå, men då kunde jag i alla fall själv uppmärksamma det på sociala medier. Vilket jag även gör med detta blogginlägg :)

Tack till de 2310 umeåbor som kryssade för mitt namn på valsedeln. Det innebär att ca 16 procent av M-väljarna i valet 2018 lade sin personröst på mig och gränsen för att bli personvald ligger på 5 % i kommunvalet. Det innebär som ovan nämnts också att jag är den politiska gruppledare i Umeå som fick flest kryss av umeåborna i valet 2018 – både när det gäller antalet kryss och procentuellt.

Det värmer faktiskt extra. Jag ser det både som ett kvitto över det som varit och samtidigt ett styrkebesked inför den nu påbörjade mandatperioden.

Så om du inte redan gör det – följ mig på sociala medier.

Bli först att kommentera

Viktigt att Umeå växer. Min och Lennart Holmlunds vision om 200 000 invånare i Umeå senast år 2050 nu inom räckhåll!

Av , , 2 kommentarer 12

 

Folkbladets Hans Forsman uppmärksammar i en årskrönika på ett dubbeluppslag i dagens tidning Umeå kommuns målsättning om 200 000 invånare senast år 2050, och det faktum att visionen är på väg att bli verklighet.

Forsman redogör också för bakgrunden till hur Umeå kommunfullmäktige tog beslut om den höga målsättningen.

Helt korrekt var det jag och Lennart Holmlund (S), som under replikväxlingen i en enkel fråga om befolkningsmålet enades om att Umeå kommun borde höja tillväxtambitionerna från 150 000 till 200 000 senaste år 2050. Jag hade ställt frågan mot bakgrund av bl.a. kritik från forskarhåll om att Umeås tillväxtambitioner var alldeles för lågt satta. Detta skedde i en fullmäktigedebatt i november 2007, och det formella beslutet togs sedan av kommunfullmäktige i september 2008.

Det är viktigt att Umeå fortsätter växa! Här är det en styrka om politiken i Umeå, både styrande och opposition, är överens om målet. En tydlig vision och målbild. Att alla vet vad som gäller – alla vet vilka tillväxtambitioner som gäller. Då finns en stabilitet, en förutsägbarhet, och inga risker för tvära kast beroende på valutslag vart fjärde år. Viktigt för dem som vill bygga och investera i vår kommun och region.

Som konstateras i artikeln så har Umeås tillväxttakt ”snäppat upp sig”. Den fjärde och mest avgörande parametern – inflyttningen från övriga delar av Sverige, i förhållande till hur många som flyttar ut från Umeå – har utvecklats i rätt riktning. Här är tillgången på arbete mycket viktig. Det är som vi sagt hela tiden. Det pågår en stentuff konkurrens mellan regioner och mellan städer. Här finns det mycket kvar att göra.

200 000 är ett klart relevant mål som är mycket viktigt för Umeå för att klara sina åtaganden och fortsätta att vara en attraktiv kommun. Men självklart är det bara ett etappmål!

I början var det bara Moderaterna och Socialdemokraterna som tyckte att detta var en bra målsättning. Sedan anslöt sig de allra flesta av övriga partier, vilket är en styrka.

Vi moderater står även fortsatt upp för vikten av tillväxt i Umeå, vilken måste komma både stad och landsbygd till del. Tillväxt är en nödvändig förutsättning för att kunna bryta arbetslöshet och utanförskap. Likväl som vi siktar på att göra Umeå till det självklara storstadsalternativet i norra Sverige, så ska vi också se till att erbjuda de bästa levnads- och utvecklingsbetingelserna för boende på landsbygden.

2 kommentarer

Stå upp för valfriheten!

Av , , Bli först att kommentera 10

Bilden kan innehålla: 2 personer, inklusive Anders Ågren, text

Lokalmedia rapporterar idag från debatten vi hade igår gällande LOV inom hemtjänsten. Bilden ovan från vk.se

Socialdemokraterna vägrar alltså backa från sitt och Vänsterpartiets förslag att skrota LOV inom hemtjänsten i Umeå. Så därmed får alla vi övriga partier – som står upp för valfriheten – rösta ned deras förslag i KF den 28 januari!

Bli först att kommentera

M: Inför lokala tiggeriförbud i Umeå och Skellefteå

Av , , Bli först att kommentera 18

Pressmeddelande 2018-12-17

 

Moderaterna kräver tiggeriförbud i Umeå och Skellefteå

Idag beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att godkänna det lokala tiggeriförbudet som Vellinge kommun har infört. Domstolen godkänner därmed ett införande av tiggeriförbud på särskilt avgränsade områden genom lokala ordningsföreskrifter.

Moderaterna i Umeå och Skellefteå har drivit frågan om att det ska införas lokala tiggeriförbud i respektive kommun. Med anledning av Högsta förvaltningsdomstolen godkännande väcker nu partiet frågan om tiggeriförbud på nytt.

– Jag välkomnar att Högsta förvaltningsdomstolen ger kommuner möjlighet att införa lokala tiggeriförbud. Vi måste göra vad vi kan lokalt för att få slut på tiggeriet. Det är inte värdigt eller humant att cementera ett utanförskap via tiggeri, säger Anders Ågren (M), kommunalråd i Umeå.

Moderaterna i Umeå respektive Skellefteå kommun har idag lämnat in motioner med krav på att respektive kommun ska införa lokala tiggeriförbud.

– Oavsett hur man ser på tiggeriet så är vi moderater övertygade om att de allra flesta vill att allmän ordning ska upprätthållas och har uppfattningen att tiggeri inte ska vara en försörjning i Sverige. Tiggeri är varken en väg ur fattigdom eller utanförskap, säger Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd i Skellefteå.

Bli först att kommentera

Dra tillbaka förslaget om att avskaffa LOV inom hemtjänsten!

Av , , 1 kommentar 11

Valfrihet eller ej?

I morgon har vi årets sista kommunfullmäktigesammanträde. Jag sitter just och ska börja förbereda debatten om valfriheten (LOV) inom hemtjänsten. Jag har i en interpellation krävt att Hans Lindberg (S) drar tillbaka det aktuella förslaget om att skrota LOV.

Det har visat sig att en majoritet i fullmäktige kommer att rösta för att BEHÅLLA systemet med LOV. Likaså är valfriheten mycket uppskattad bland brukarna och kundnöjdheten inom hemtjänsten som helhet är hela 94 procent. Lyssna på brukarna! Varför riva ned ett system som fungerar så bra?

Och lyssnar inte Socialdemokraterna på den utbredda kritiken – ja, då ska vi se till att rösta ner deras förslag den 28 januari!

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Dra tillbaka förslaget om att skrota LOV inom hemtjänsten!

Det står klart att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommer att gå mot en förödande politisk – och högst självförvållad – förlust i den votering som kommer ske på fullmäktige i januari 2019.

Min uppmaning till Socialdemokraterna och kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) är därför: dra tillbaka ert förslag att avskaffa LOV. Det kritiserade förslaget behöver ju inte ens komma upp till fullmäktige för beslut, och ni vet att ni kommer att förlora i omröstningen.

Arbetarpartiet har nyligen meddelat att de vill behålla det nuvarande valfrihetssystemet med LOV (Lagen om valfrihet) inom hemtjänsten. Tidigare har Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern, Liberalerna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna tagit ställning för att behålla LOV och säga nej till S/V-förslaget. Det innebär att 34 ledamöter i fullmäktige vill behålla LOV och 31 ledamöter vill avskaffa LOV. Om alla röstar i enlighet med partilinjen.

Dra därför tillbaka förslaget och gör avbön. Ett sådant tydligt besked inom en snar framtid skulle dessutom vara värdefullt för alla kunder/brukare som idag är allvarligt oroade över vad som kommer att hända med just den utförare av hemtjänst de har valt. Likaså blir det ett lugnande besked för all personal som idag oroas över att deras arbetsgivare kommer att tvingas säga upp personal utifrån hotet om att LOV ska skrotas. Det blir också ett lugnande besked för de 18 privata hemtjänstföretag (varav 17 är lokala företag) som – likt en blixt från klar himmel –har sett hela sin verksamhet hotad, utan möjlighet att i god tid kunna planera för annat.

Min fråga till Hans Lindberg (S) blir därför:

  1. Är du beredd att dra tillbaka förslaget om att skrota LOV inom hemtjänsten?

 

Umeå 2018-12-06

 

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

1 kommentar