Moderaterna har bäst sakpolitik, enligt svenska folket!

Av , , 1 kommentar 10

aftonbladet

I en undersökning av Aftonbladet/Inizio som publicerades igår, så anser svenska folket att Moderaterna har bäst sakpolitik. Av nio sakpolitiska områden, så är M bäst på fyra områden. Socialdemokraterna endast på två. Om man alltså frågar det svenska folket.

Detta ger en god grund att stå på. Moderaterna har den populäraste partiledaren i återkommande undersökningar, och har dessutom bäst sakpolitik: ”Det parti som äger flest sakfrågor är Moderaterna. Precis som i den förra mätningen anser väljarna att de har den bästa politiken på fyra områden; jobben, den svenska ekonomin, försvaret och lag och ordning.”

Valdagen närmar sig. Rösta på oss moderater den 9 september!

1 kommentar

Bekämpa de utländska stöldligorna

Av , , 1 kommentar 14

I dagens Folkbladet skriver jag tillsammans med Moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé, om vikten av att bekämpa de utländska stöldligorna. Debattartikeln bifogas nedan.

 

 

Sverige ska inte stå öppet för stöldligorna

Just nu har Sverige den lägsta polistätheten på tio år. Samtidigt upplever vi stora problem med utländska stöldligor runt om i landet. Andelen tillgreppsbrott som begås av utländska stöldligor har eskalerat under senare år och dessa ligor bedöms ligga bakom drygt hälften av alla bostadsinbrott i landet. Så kan det inte fortsätta. Sverige ska inte stå öppet för den här typen av brottslighet.

Den fria rörligheten inom EU är i grunden bra. Men den för också med sig problem i form av gränsöverskridande brottslighet. Det här försvårar polisens arbete och inte sällan drabbas människor i deras vardag. Ofta i form av inbrott eller stölder som begås av utländska ligor.

Det handlar om en brottslighet med hög organisationsgrad där ligorna har utvecklat en väl uppbyggd logistik och förmåga för hantering av stöldgods. Det som stulits förs snabbt ut ur landet och rättssystemet har svårt att komma åt problemet.

Samtidigt är straffen alldeles för låga i de fall någon lagförs och döms för ett inbrott. Kombinationen av låga straff och få poliser gör Sverige oerhört attraktivt för utländska stöldligor.

Det vill Moderaterna ändra på. Vi inser att situationen kräver en rad nya åtgärder.

Därför vill vi skärpa straffen för inbrott och avskaffa dagens form av mängdrabatt. Detta kommer i praktiken att leda till mer än dubbelt så långa fängelsestraff för den som döms för att ha begått flera inbrott.

Men vi vill också att utländska medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas i fler fall än i dag. Brott med ett straffvärde på sex till tolv månaders fängelse ska kunna leda till utvisning även om återfallsrisk inte föreligger. Det skulle bland annat träffa den som, enligt dagens regler, döms för grov stöld.

Våra straffskärpningar ska även kombineras med fler poliser samt ökade resurser och befogenheter till Tullverket. Tulltjänstemännen bör omedelbart ges befogenhet att stoppa och genomsöka fordon som påträffats med misstänkt stöldgods.

Staten har ett grundläggande ansvar att värna medborgarnas trygghet och säkerhet. Det ska gälla i hela Sverige och för alla typer av brott. Även så kallade vardagsbrott. En moderatledd regering kommer att värna det ansvaret. Vi är beredda att vidta konkreta åtgärder för att Sverige inte ska uppfattas som attraktivt för utländska stöldligor.

Tomas Tobé (M), Rättspolitisk talesperson

Anders Ågren (M), Förbundsordförande i Västerbottens län

1 kommentar

Ökad tillväxt – så att välståndet kan öka

Av , , Bli först att kommentera 6

Igår så höll arrangerade Moderaterna ett ekonomisk-politiskt seminarium i Almedalen, som var mycket välbesökt. Däribland av undertecknad. På scenen var bl.a. partiets andre vice ordförande och ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson. Hon talade på temat ”En ny ekonomisk reformagenda”.

Svantesson redogjorde för akuta problem som måste gå hand i hand med förmågan att genomföra reformer som svarar mot Sveriges långsiktiga utmaningar.

Här går att läsa om de tre huvudområden som presenterades:

1. Sverige ska fungera för alla genom att resurserna till välfärden ökar och integrationen förbättras.

Arbete är grunden för vår gemensamma välfärd – och arbete måste alltid löna sig bättre än bidrag. Men allt för många människor lever idag på bidrag och andra ersättningar, i stället för att jobba. Många nyanlända riskerar att hamna i utanförskap om de inte tar steget in på arbetsmarknaden under sina första år i Sverige. Moderaternas centrala reformer av bidragssystemen, för förbättrad integration och ökade resurser till välfärden, är:

 • Tydliga krav i hela landet för att få försörjningsstöd.
 • Ett bidragstak.
 • Kvalificering till bidrag genom arbete eller permanent, laglig bosättning i Sverige
 • Införa högre krav på godkända språkkunskaper för invandrare som deltar i SFI.

2. Ökad tillväxt – så att välståndet kan öka.

Tillväxt är grunden för nya jobb och en nödvändighet för att öka resurserna till välfärden och statens kärnuppgifter. Ökade resurser till välfärden ska inte finansieras av högre skatter eller sämre kvalitet i välfärden. Sverige har goda förutsättningar för tillväxt, men det finns också i hinder i form av höga marginalskatter, regelkrångel och kompetensbrist. För att långsiktigt främja tillväxt vill Moderaterna:

 • Ge elever mer undervisningstid – för en skola i världsklass.
 • Genomföra en skattereform, som bland annat innebär sänkt skatt på de lägsta inkomsterna och att färre ska betala statlig inkomstskatt.
 • Tillsätta en produktivitetskommission.
 • Förbättra innovationsklimatet.

3. Sverige ska dra nytta av, och leda, förändringar i ekonomin till följd av teknikutveckling och digitalisering.

Kraven på att kunna ställa om ökar på en arbetsmarknad som förändras, och där allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. När arbetslivet dessutom förlängs ökar även kraven på kompetensutveckling och karriärbyten blir regel snarare än undantag. Trygghet på arbetsmarknaden kommer i hög grad att handla om att få goda möjligheter att lära om och att lära nytt. Därför vill Moderaterna:

 • Förbättra möjligheterna att finansiera studier mitt i livet, bl.a. genom höjt fribelopp och höjd åldersgräns för studiemedel.
 • Införa ett omställningsavdrag så att människor kan få skatteavdrag för egna utbildningskostnader.
 • Införa en skattelättnad för företag som köper utbildning till sina anställda.
 • Ge universitet och högskolor ett omställningsavdrag.
 • Öppna upp universitetens uppdragsutbildning för fler.
Bli först att kommentera

Ulf Kristersson talade inför stor publik i Almedalen

Av , , Bli först att kommentera 7

Anders Ågrens foto.

Igår flög jag ned från Umeå till Visby och Almedalen. Det var ju Moderaternas dag, och jag var bl.a. och lyssnade till vår partiledare Ulf Kristerssons tal. Han fokuserade i sitt tal på tre ämnen: hur Sverige ska skydda demokratin från dem som hotar och hatar, hur alla barn och ungdomar i Sverige ska få bättre möjligheter i livet och hur den organiserade brottsligheten ska knäckas. Han presenterade också ett rivstarspaket med reformer som kan påbörjas direkt efter ett regeringsskifte i höst. I dessa fanns ytterligare satsningar på polis och försvar, förbättrad integration och fokus på kunskap i skolan.

 

Det var en riktigt stor publik som hade kommit för att lyssna på Kristersson, Sveriges mest populäre partiledare och den som folket har störst förtroende för.

 

Idag inleddes aktiviteterna med ett frukostmöte med delar av den moderata partiledningen och oss moderata länsförbundsordföranden. Genomgång av det politiska läget, aktuella frågor och veckorna framåt till valdagen. Här på bild med vår försvarspolitiske talesperson i riksdagen, Hans Wallmark, som definitivt hade bästa klädseln denna morgon.

På återhörande!

Bli först att kommentera

Bekämpa islamistiska extremister, nynazister och extremvänstern

Av , , 1 kommentar 17

IMG_3075

Extremismen är på frammarsch i Sverige. Islamister, nynazister och vänsterextrema som bejakar våld och hotar demokratin. Dessa krafter måste bekämpas.

Igår kom Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och vår partisekreterare Gunnar Strömmer med ett välkommet förslag, nämligen att göra det kriminellt att aktivt delta i eller stödja våldsbejakande organisationers verksamhet. Ett sådant förbud måste vara tydligt avgränsat och endast omfatta aktivt deltagande i organisationer/grupperingar som begår mycket allvarliga brott.

”Att stärka demokratin – men också rättsstaten och den enskildes fri- och rättigheter – har länge varit helt centralt för moderaterna och för våra liberalkonservativa värderingar. Det är extra viktigt just nu när de principerna utmanas både i Sverige och i Europa. Verkliga principer prövas inte i högtidstal, utan i praktisk politik.”

Enligt SÄPO består de extrema våldsbejakande miljöerna av ca 3 000 personer i vårt land. Av dem är omkring 2 000 våldsbejakande islamistiska extremister och resten tillhör antingen nynazistisk vit makt-miljö eller den yttersta vänstern. Enligt SÄPO är hotet störst från de islamistiska extremisterna, men aktiviteten bland nazister ökar också.

Ett förbud mot deltagande i våldsbejakande organisationers verksamhet kommer naturligtvis inte lösa alla problem med extremismen. Men det kommer att försvåra för dem, och blir också en tydlig signal att demokratin kommer att försvaras och är redo att slå tillbaka mot de krafter som hotar vårt samhälle.

1 kommentar

71 dagar kvar till valet!

Av , , 4 kommentarer 12

Att valrörelsen redan är igång märks även på partiernas annonsering. Denna ovan från ett rykande färskt nummer av Umeåguiden! Såg att även andra partier hade annonser införda. Bra! Kan det bidra till mer uppmärksamhet inför valet den 9 september så är det ju alldeles utmärkt. Jag träffar varje vecka personer i olika sammanhang som är högst omedvetna om det stundande valet, så det gäller – för alla – att bli bättre på att informera om Sverige faktiskt går till val den 9 september. Till riksdag, landsting och kommun.

Jag kommer att dra mitt strå till stacken!

Moderaterna är partiet för lag och ordning. Vår politik kommer att öka tryggheten och minska brottsligheten.

 Fler poliser – högre polislöner …
 Kameraövervakning på offentliga platser
 Hårdare straff för sexualbrott och kriminella
 Stärkt förebyggande arbete
 Mer trygghetsskapande åtgärder

4 kommentarer

Moderaterna ser HELA Sverige

Av , , 2 kommentarer 12

Socialdemokraterna och Miljöpartiets facit efter fyra år i regeringsställning:

Höjer bensinskatten och subventionerar elcyklar.
Inför flygskatt.
Säger nej till våra satsningar på vägnätet.
Urholkar äganderätten.
Försummar lag och ordning – en polisbil ska täcka hela Södra Lappland.

 

Moderaterna ser hela Sverige:

 Vi satsar på vägnätet.
 Vi vill genomföra den största satsningen på rättsväsendet på över 20 år.
 Vi gör en kraftig förstärkning av Tullverket, för att stänga gränsen för vapen, narkotika och stöldgods.
 Vi ökar skattenedsättningen på diesel som används i lantbruket.
 Vi vill tillsätta en äganderättsutredning och reformera strandskyddet i grunden.

Vi vill att rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska vara lika för alla – oavsett var i landet man bor.

2 kommentarer

Med sikte på valdagen den 9 september!

Av , , 2 kommentarer 8

I gårdagens VK publicerades ovanstående artikel i lokaltidningen VK. De gör ju intervjuer med alla gruppledare för de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. För egen del är jag nöjd med intervjun. Vi samtalade under ganska lång tid, och allt fick såklart inte plats i den tryckta intervjun även om man får vara nöjd med så stort utrymme i tidningen.

Moderaterna går till val med våra vänner i Alliansen, och vi kommer att göra allt för att få så stort genomslag som möjligt för klassisk borgerlig politik. Idag är det 73 dagar kvar till valet – en ganska kort tid – så jag hoppas att debatten intensifieras, även om sommarveckorna närmar sig. Moderaterna i Umeå kommer att göra vårt bästa för att debatten ska bli både korrekt och upplysande. På gator och torg, på insändarsidorna och på sociala medier.

På återhörande!

2 kommentarer

Vilken härlig seger mot Mexiko!

Av , , Bli först att kommentera 10

Ett stort grattis till svenska herrlandslaget i fotboll som vann den avgörande gruppspelsmatchen och avancerade till åttondelsfinal!

Jag och min fru var på Rådhustorget i Umeå tillsammans med väldigt många andra umeåbor – vilken härlig stämning! Jubel och applåder när Sverige till slut vann med hela 3 – 0 (!). Nu vidare mot åttondelsfinalen. Hoppas på samma goda stämning på tisdag!

Bli först att kommentera

Ingår i partiets stadgekommitté

Av , , Bli först att kommentera 12

Den moderata partistyrelsen har nyligen beslutat att tillsätta en stadgekommitté som ska se över Moderaternas stadgar och regelverk inför partistämman år 2019. Ordförande i kommittén är Cecilia Brinck,  moderat borgarråd i Stockholms stad. Jag själv är en de övriga ledamöterna i kommittén (representerandes de moderata länsförbunden i Norrland). Alla delar av landet finns representerade, liksom sidoorganisationerna MUF och Moderatkvinnorna.

Vårt uppdrag är att förutsättningslöst se över och föreslå de ändringar som anses vara befogade i stadgarna för Moderata Samlingspartiet samt normalstadgarna för förbund, kretsar och föreningar. Kommittén ska också se över partiets nomineringsregler på riksdags-, landstings- och kommunnivå och utreda eventuella behov av förändringar.

Jag är naturligtvis glad att ha förtroendet att ingå i denna kommitté. På samma sätt var jag med i den kommitté som gjorde en liknande översyn av partiets regelverk år 2012.

Ett partis stadgar utgör grunden för all verksamhet. Rekrytering och nominering av kandidater är en viktig process i ett modernt politiskt parti och det är av högsta vikt att denna process präglas av öppenhet, transparens och god partikultur. Ett stort tack för förtroendet att ännu en gång få delta i detta viktiga arbete.

Bli först att kommentera