Man blir ju mörkrädd

Av , , Bli först att kommentera 2

kyrkogårdInför morgondagens kyrkoval har jag gått in och läst vad de olika nomineringsgrupperna har för valplattformar och politiska program och ärligt talat så blir jag mörkrädd. Svenska kyrkan är en stor arbetsgivare med totalt 20´000 anställda och då kan man tycka att personalpolitiken borde vara en viktig del i de olika nomineringsgruppernas politiska program. Men så naiv jag var!

Att socialdemokraterna ägnar en stor del av sitt program åt att beskriva på vilket sätt de vill förbättra arbetsvillkoren för kyrkans anställda är ju inte oväntat, eftersom socialdemokraterna alltid stått nära fackföreningsrörelsen. Men jag trodde faktiskt inte att det skulle stå så lite i övriga nomineringsgruppers valplattformar/program om personalpolitik. De flesta är väldigt sparsamma eller nöjer sig med luddiga formuleringar om att de vill att kyrkan ska vara en bra arbetsgivare. Man tar sig för pannan! Vem fan vill gå till val på att göra kyrkan till en dålig arbetsgivare? Det är klart att alla nomineringsgrupper vill att kyrkan ska va en bra arbetsgivare, men det man vill veta är vad de olika nomineringsgrupperna anser vara en bra arbetsgivare. Man vill ju veta om nomineringsgruppen i fråga:

  • är för eller emot att använda resurser för att erbjuda sommarjobb och praktikplatser till ungar?
  • är för eller emot att ställa krav på kollektivavtal och andra sociala krav vid upphandlingar?
  • är för eller emot att erbjuda alla anställda kompetensutveckling?
  • är för eller emot att jobba för ett mer jämställt ledarskap i alla led?
  • är för eller emot att stärka det förebyggande arbetsmiljöarbetet?

Var socialdemokraterna i Svenska kyrkan står är ju ganska självklart. Men att inte en enda av de övriga nomineringsgrupperna ens gör minsta ansträngning för att utveckla vad de har för personalpolitik är tragiskt. Är arbetsvillkoren så oviktiga för de övriga nomineringsgrupperna som ställer upp i kyrkovalet?

Reformpaket för jämställdhet och ökad anställningstrygghet

Av , , Bli först att kommentera 12

Iförgår har media ringt en del med anledning av den kritik jag riktat mot ledningen för kommunens personalfunktion. Att denna saknar respekt för tagna politiska beslut och tar sig rätten att obstruera beslut som inte faller dem i smaken, kan låta hårt men det är en uppfattning som många har och som länge viskats i korridorerna. Någon gång måste problemet diskuteras öppet i det offentliga, om vi någonsin ska få bukt med det.

I mitt senaste inlägg nämnde jag ett reformpaket för jämställdhet och ökad anställningstrygghet, som Kommunal Umeå genom facklig-politisk samverkan tog fram tillsammans med Socialdemokraterna i Umeå och som personalfunktionen ända från början varit emot. Reformerna i paketet har lagts fram som förslag av socialdemokraterna inför kommunstyrelsens personalutskott (PU) och fått bifall där. Beslutet innebär att:

1) Lokala kollektivavtal ska tecknas för att arbetstagare som varit visstidsanställda i mer än 1 år (ist. för 2 år som det är idag) de senaste 5 åren får rätt till tillsvidareanställning.

2) Lokala kollektivavtal ska tecknas för att arbetstagare som varit anställd i mer än 6 månader sammanlagt ska få företrädesrätt till återanställning (ist. för 1 år som det är idag).

3) Lokala kollektivavtal tecknas för att företrädesrätt till återanställning ska gälla i 12 månader (ist. för 9 månader).

4) Lokala kollektivavtal tecknas som ger arbetstagare rätt att anmäla föräldraledighet med 2 månaders varsel (istället för 3, som det står i det centrala avtalet).

5) Anställningsformen allmän visstid (AVA) kräver hädanefter skriftlig motivering. Detta för att undvika att arbetsgivaren missbrukar anställningsformen AVA för att godtyckligt tidsbegränsa en anställning i de fall det lika gärna går att ge en tillsvidareanställning.

Reformerna i 1-3 ska verkställas senast 2018. Eftersom de sker i form av kollektivavtal, är det upp till varje fack om de vill teckna det eller ej. Kollektivavtalet om föräldraledighet enligt punk 4 skulle ha verkställts senast sista dec 2015, men personalfunktionen stred in i det sista för att få beslutet återtaget, som jag så noga beskrivit tidigare. Följden är att avtalet med Kommunal skrevs nyss i juni. Kravet på skriftlig motivering av AVA har fortfarande inte verkställts.

Om personalfunktionen inte följer tagna beslut är det alltså det här reformpaketet som står på spel. Att socialdemokraterna kliver fram för att markera att tagna beslut står fast och att följsamheten av besluten ska bevakas, som Andreas Lundgren (s-ledamot i PU) gör på sin blogg, välkomnas starkt. De här reformerna har oerhört stor betydelse för anställningstryggheten för kommunens personal i allmänhet och Kommunals medlemmar i synnerhet – i förlängningen även för kommunens personalförsörjning och välfärdstjänsternas kvalité. Kommunal Umeå kommer att ligga på!

…Inte utan att man undrar om personalfunktionens förvaltningsledning agerar Alliansens förlängda arm

Av , , Bli först att kommentera 31

Idag är det tredje dagen på min semester. Sen i lördags har jag plockat bär, badat, vandrat och gjort en hel del jag annars inte brukar göra. Trots detta har jag inte riktigt lyckats koppla av än. Jag är nämligen djupt oroad över hur kommunens personalavdelning förhåller sig till tagna politiska beslut.

Den 22 mars beslutade kommunstyrelsens personalutskott (PU) att det är slut med att anställa folk på visstid utan skäl. Hädanefter ska även en allmän visstidsanställning kräva motivering, och denna ska dessutom vara skriftlig (se PU-protokollet från 2016-03-22 § 13). Men trots att 4 månader har gått sen beslutet togs, fortsätter kommunen att anställa folk på allmän visstidsanställning utan skriftlig motivering.

Bakgrunden till beslutet är den gamla borgerliga regeringens försämring av anställningsskyddet år 2007. En trygg tillsvidareanställning är enligt lagstiftningen grundregeln. Det är bara när det finns skäl som motiverar det, som arbetsgivaren kan tidsbegränsa en anställning: t ex vid tillfällig frånvaro (vikariat), för säsongsarbeten (säsonganställning), när det föreligger prövobehov (provanställning) mm. Men på beställning av Svenskt Näringsliv, införde den dåvarande borgerliga regeringen en ny form av visstidsanställning som inte kräver motivering: allmän visstid. Med hjälp av denna anställningsform, slipper arbetsgivaren erbjuda trygga tillsvidareanställningar genom att godtyckligt ta in folk på allmän visstid – även när inga skäl föreligger för att tidsbegränsa anställningen.

Tack vare det stora antalet ombud med facklig bakgrund, beslutade socialdemokraterna på sin senaste kongress att bekämpa problemet. I dokumentet Sveriges nya jobbagenda, som innehåller den jobbpolitik som kongressen antog, skrevs det in att ”problem med allmän visstid måste lösas. Det ska finnas objektiva skäl för tidsbegränsade anställningar” (se punkt 3d i Sveriges nya jobbagenda). Ngn majoritet i riksdan har inte socialdemokraterna i dagsläget för att kunna få igenom det i lagstiftningen. Men partiet har däremot efter överenskommelse med Kommunal Umeå agerat lokalt genom att driva igenom i PU att införa skriftlig motivering vid allmän visstidsanställning. Detta var då den 22 mars. Fyra månader senare fortsätter kommunen att ta in folk på allmän visstid utan skriftlig motivering! Den information som cheferna får som stöd på intranätet, anger fortfarande allmän visstidsanställning som en anställningsform arbetsgivaren inte behöver motivera.

Det här är inte första gången som kommunens personalfunktion struntar i politiska beslut. Det lokala avtalet vi skrev nyligen som innebär bättre föräldraledighetsbestämmelser för våra medlemmar, föregicks av en långdragen process där personalfunktionen vid 4 olika sammanträden med PU försökte få utskottet att överpröva det beslut som togs i frågan den 26 aug 2015 (händelsen har jag beskrivit i mitt förra blogginlägg). Ett annat beslut som personalfunktionen motarbetade var regeln om att kommunens visstidsanställda skulle få rätt till tillsvidareanställning efter 2 års sammanlagd anställningstid. När beslutet togs i december 2013, försökte personalfunktionen förgäves få Kommunal att teckna ett helt annat avtal än det som var beslutat (maktspelet från förvaltningens sida i den här frågan har jag redan beskrivit i ett tidigare blogginlägg). Gemensamt för flertalet gånger då personalfunktionen motarbetat politiska beslut är att det oftast varit beslut som borgerligheten röstat mot i PU.

Det är inte svårt att se mönstret. När personalfunktionens förvaltningsledning trots kritik från både personalutskottets ordförande och de fackliga organisationerna valde en anläggning utan kollektivavtal för att hålla fackliga förhandlingar, blev det uppenbart vilka politiska värderingar som förvaltningsledigningen för personalfunktionen har. Detta bekräftas även gång efter gång när man ser vilka politiska beslut som personalfunktionen motarbetar. Oavsett vilka politiska eller ideologiska värderingar innehavaren av en förvaltningsledande befattning råkar ha, så ska inte detta spilla över vare sig på förvaltningens roll som verkställare av politiska beslut eller dess förmåga att bereda beslutsunderlag. Grunderna för vårt demokratiska politiska system sätts i gungning när en förvaltningslednings egna politiska värderingar tillåts motarbeta de beslut som väljarna genom sin röstsedel har gett politikerna mandat att fatta.

Vad som är mest häpnadsväckande är den borgerliga alliansens agerande i personalutskottet. Oavsett vilken politik de står för, så ska demokratiska partier markera när en förvaltningsledning överskrider sina befogenheter. I ett demokratiskt samhälle ska det inte vara möjligt för en förvaltning att försöka överpröva tagna politiska beslut. Men alltid när detta skett i personalutskottet, har alliansen samtyckt med sitt stöd. Det är inte utan att man undrar om personalfunktionens förvaltningsledning agerar alliansens förlängda arm. Kommunen kan inte ha en förvaltning som beter sig på det viset!

Utöver krav på skriftlig motivering för allmän visstidsanställning, tog PU en rad andra beslut den 22 mars på initiativ av socialdemokraterna som kommer att stärka anställningstryggheten för kommunens anställda (se PU-protokollet från 2016-03-22 § 13). Upprinnelsen är ett reformpaket för ökad jämställdhet och anställningstrygghet som Kommunal Umeå och Socialdemokraterna i Umeå tagit fram tillsammans, och som bl a innebär att visstidsanställda får rätt till tillsvidareanställning efter ett års sammanlagd anställningstid – precis som inom teknikavtalet inom industrin. Även detta var såväl alliansen som personalfunktionens förvaltningsledning emot.

Enligt beslutet ska lokala kollektivavtal i frågan tecknas senast 2018 innan mandatperiodens slut. Det råder ingen tvivel om att Kommunal Umeå kommer vara en blåslampa som ska bevaka att reformpaketet för ökad jämställdhet och anställningstrygghet verkställs. Våra medlemmar inom välfärdssektorn ska banne mig inte ha sämre anställningstrygghet än dem som jobbar inom den mansdominerade industrin!
MVH
Alejandro Caviedes
Ordf i Kommunal Umeå

Hur kan en förvaltningsledning ta sig rätten att obstruera politiska beslut?

Av , , Bli först att kommentera 20

Det är så typiskt mig att vända på dygnet vid längre ledigheter. Jag har varit ledig i bara 4 dagar och nu sover jag till sent på dagarna och har svårt att somna på nätterna. Jaja, jag får väl blogga på natten så jag får gjort ngt av nytta i alla fall.

Idag har jag tänkt blogga om ett allvarligt demokratiskt problem som rör kommunens personalfunktion och dess tjänstemannalednings oförmåga (eller snarare ovilja) att följa fattade politiska beslut. Det tydligaste exemplet är den maktkamp som personalavdelningens förvaltningsledning förde för att förgäves förhindra tecknandet av ett lokalt kollektivavtal med Kommunal Umeå som ger våra medlemmar bättre föräldraledighetsvillkor. Jag ska i det följande förklara vad jag menar.

I höstas beslutade kommunstyrelsens personalutskott (PU) att personalfunktionen skulle kalla de fackliga organisationerna för att teckna ett lokalt kollektivavtal som innebär att arbetstagare som vill vara föräldraledig ska anmäla detta senast 2 månader innan ledighetens början (istället för 3 månader som står i det centrala kollektivavtalet), och att ambitionen var att avtalet skulle vara tecknat senast vid årskiftet (se protokollet från PU-sammanträdet den 2015-08-26 § 45).

Eftersom Kommunal aldrig kallades av personalfunktionen för att teckna det ovannämnda avtalet, kallade Kommunal personalfunktionen istället. Personalfunktionen gav som svar att inget politiskt beslut i frågan var taget och att det snarare var ett förslag till beslut som höll på att beredas inför PU-sammanträdet i oktober. Som om uppdraget att teckna avtal om nya föräldraledighetsbestämmelser bara vore ett förslag och inte ett taget beslut, föreslog personalfunktionen till PU den 2015-10-27 att ”förslaget” skulle avslås. För detta ändamål var punkten anmäld som en beslutspunkt (Se punkt 1 i föredragningslistan), men i protokollet anges den som en informationspunkt: en följd av att PU inte godkände det utskickade förslaget till föredragningslista utan ändringar. Istället behandlades ärendet som en informationspunkt, som inte föranledde några nya beslut (se protokollet från PU 2015-10-27 § 61).

Efter detta sammanträde stod det klart för personalfunktionen att beslutet stod fast. Trots att ambitionen var att avtalen skulle vara färdiga senast vid årsskiftet, kallades inga fackliga organisationer för att teckna ngt avtal. Istället väntade personalfunktionen till PU-sammanträdet den 15 december 2015 för att föreslå PU att få det uppskjutet till sammanträdet i mars 2016 (Se PU-protokollet från 2015-12-15 § 71).

På PU-sammanträdet den 2016-03-22 var uppdraget fortfarande inte genomfört. Istället föreslog personalfunktionen till PU att förändra sitt beslut från augusti genom att ta ett nytt beslut i frågan innebärande undantag för sommaren och julledigheten. Beslutet i frågan stod fast, men PU beslutade att tillägga att avtalet skulle gälla från 1 september 2016 och att det skulle utvärderas i slutet av 2017 (Se PU-protokollet från 2016-03-22 § 13).

Trots dessa 3 försök från personalfunktionen att få PU att ompröva sitt beslut, vägrade personalfunktionen att följa det. Med hänvisning till beslutets oklara formulering i protokollet från den 22 mars, hävdade personalfunktionen i kontakter med Kommunal Umeå att personalfunktionens förslag till omprövning hade bifallits. Efter att Kommunal vägrade att teckna det avtal som personalfunktionen ansåg att PU hade beslutat, lyftes frågan till PU den 31 maj 2016 för att få ett klargörande. Trots att personalfunktionen angav att syftet enbart var att få ett klargörande om vad beslutet innebar, presenterade personalfunktionen ändå ett förslag till beslut i frågan. Det må vara så att beslutet var otydligt formulerat i protokollet, men frågan man måste ställa sig är: varför lägger förvaltningen ett förslag till beslut, när det enda förvaltningen ville var att få en tolkning av ett tidigare taget beslut? Förslaget från personalfunktionen avslogs till förmån för ett nytt beslut som är identiskt med beslutet från augusti 2015 med tillägget att avtalet ska gälla från 1 sept 2016 och att en utvärdering ska presenteras i början på 2018 (Se PU-protokollet från 2016-05-31 § 29).

PU-sammanträdet i maj 2016 var den sista gången som personalfunktionen försökte få PU att ändra beslutet. Efter det tecknade Kommunal Umeå och kommunen ett lokalt avtal om bättre föräldraledighetsbestämmelser. Men aldrig tidigare har ett och samma beslut tagits så många gånger i PU:s historia. Det är ett oerhört allvarligt demokratiskt problem att förvaltningsledningen för kommunens personalavdelning tar sig rätten att överpröva politiska beslut som inte faller dem i smaken. Sådant ska inte förekomma i ett demokratiskt samhälle som vårt.

Några tips när du ska ut och äta

Av , , Bli först att kommentera 11

imageIdag är det tisdag och då är det alltså andra dagen på min semester. Helgen som var nyss har jag varit sysselsatt i stort sett hela tiden. Jag har badat, lagat mat utifrån konstiga recept, solat, läst i hängmattan och tittat på serier. Men nu börjar idéerna ta slut, om jag ska vara ärlig. Det blir allt större stunder då jag inte vet vad jag ska göra. Det är då tur att man har en blogg, som man kan skriva på när man inte har ngt annat vettigt att göra.

Den här sommaren har jag satt ett mål om att gå ner i vikt. Nu är det absolut godisförbud – inte bara under sommaren utan under hela hösten. Och den här gången är det på allvar! Tanken var från början att godisförbudet skulle inledas efter sommaren, så jag kunde njuta av min semester. Att gå omkring hungrig och godissugen jämt kan inte vara ett roligt sätt att tillbringa sin semester på. Men om jag ändå ska göra det, så varför vänta till hösten? Lika bra att få det överstökat, tänkte jag. Och då handlar det inte bara om godis utan också om ätandet. Nu är det slut på onödigt ätande. Så mkt som möjligt ska jag laga själv, istället för att att lata mig och fara ut på restauranger.

imageNu när det är sommar vill folk gå ut i större utsträckning: äta ute, fara på krogen etc. En del kanske reser och tar in på hotell och så. Det är ju faktiskt kul! Men en sak skulle jag önska att folk tänkte på när de bokar hotell, besöker restauranger eller far på krogen: kolla gärna om företaget finns på schysta listan. Hotell- och restaurangfacket har en lista med alla företag verksamma inom hotell- och restaurangbranschen som har tecknat kollektivavtal, och den listan kan man hitta på www.schystavillkor.se eller ladda ner som app på sin telefon.

Varför tjatar jag om det här? I Sverige har vi ingen lag om minsta löner. Det är kollektivavtalet som reglerar vilken minimilön de anställda ska ha, hur mycket de minst ska få för övertidsarbete, ob-tillägg och andra ersättningar. Kollektivavtalet reglerar även arbetstider, semester, ledigheter och innebär att de anställda är försäkrade. Kort och gott innebär kollektivavtalet att de anställda garanteras ett minimum av rättigheter, som arbetsgivaren aldrig kan gå under.

Från Kommunal Umeås sida har vi dragit vårt strå till stacken genom att kräva av Umeå kommun att i samband med kurser och konferenser inte boka anläggningar som saknar kollektivavtal. Som sagt innebär kollektivavtalet att de anställda garanteras ett minimum av rättigheter som arbetsgivaren aldrig kan gå under. Genom att anlita företag som vägrar teckna kollektivavtal, bidrar kommunen till social dumpning. Det är inte ett acceptabelt sätt att nyttja våra skattepengar. Efter överenskommelse med oss drev Socialdemokraterna igenom ett beslut i kommunsstyrelsens personalutskott där kommunens policy reviderades i enlighet med detta.

Alla är inte lika nöjda med det. Den borgerliga alliansen röstade nämligen emot. Och de får väl äta på ställen som saknar kollektivavtal om de vill – men då får de betala med egna pengar, som alla andra! Skattepengar ska inte användas till social dumpning! Umeå kommun är en stor kund och vår kamp har hittills lett till att två företag tecknat kollektivavtal med HRF. I fackföreningsrörelsen hjälper vi varandra. Tillsammans är vi starka!

Äntligen semester!

Av , , Bli först att kommentera 7

imageGlädjen man får helgen före semester går inte att beskriva. Min sista arbetsdag gjorde jag i fredags och efter det har jag tillbringat helgen med att äta bär och bada. Trots att min semester börjar på måndag, så är jag i praktiken redan där. Detta är fördelen med att jobba måndag-fredag: ledigheten blir längre.

För att dem som jobbar oregelbundna tider ska ha lika lång sammanhängande ledighet i anslutning till semestern som dem som jobbar kontorstider, finns det en bestämmelse i semesterlagen (se 9 §) som ger arbetstagare med oregelbunden arbetstidsförläggning rätt till så kallad kransledighet. Regeln kan se lite olika ut i olika kollektivavtal, men grunden är att dem som jobbar såväl vardagar, som helger ska ha lika lång ledighet som alla andra. Tyvärr är inte detta känt på långa vägar. Hur vanligt är det att de som jobbar helger får lediga dagar direkt före och efter semestern?

De rättigheter vi har idag är inga självklarheter som alltid funnits av sig själva och som alltid kommer att bestå. Det är rättigheter vi vunnit genom facklig och politisk kamp, som vi dagligen måste bevaka för att de ska följas och för att de ska finnas kvar! Under 1900-talet förlängdes antalet semesterdagar successivt fram till 1991, då vi haft 5 veckor och 2 dagar som mest. Tack vare sin samverkan med socialdemokratin som innehaft regeringsmakten under merparten av denna period har facket kunnat driva igenom denna utveckling. Men alla har inte varit nöjda över det. Att semestern överhuvudtaget behövdes lagstadgas är ju följden av arbetsgivarorganisationernas starka motstånd att bevilja rimliga semestervillkor.

imagePå samma sätt som facket använt sig av socialdemokratin för att via lagstiftning få rimliga semestervillkor för sina medlemmar, har arbetsgivarorganisationerna använt sig av borgerligheten för att förhindra det. När rätten till semester förlängdes till 2 veckor 1938, till 3 veckor 1951, till 4 veckor 1963 och till 5 veckor 1976, röstade moderaterna vid samtliga tillfällen Nej. När borgarna sen kom till makten 1991, dröjde det inte ens två år innan de 1993 sänkte antalet semesterdagar till dagens lagstadgade nivå: 5 veckor. Även 2010 genomfördes en försämring i samband med att den borgerliga regeringen förändrade sättet att beräkna semestern med följden att långtidssjukskrivna under en treårsperiod förlorade 13 semesterdagar, och arbetsskadade 25 semesterdagar.

Även när inga försämringar i lagen sker, är det inte alltid att befintliga rättigheter följs. Hur många av dem som blir sjuka under sin semester vet att de har rätt att sjukskriva sig och få sina semesterdagar tillbaka? Hur många av dem som får sin semester avbruten får kompensation för bruten semester OCH extra kostnader i samband med resor mm? (Arbetsgivare som avbryter din semester kan få betala dyrt). De här rättigheterna måste vi bevaka, om vi inte ska bli av med dem i framtiden.

Facket på sommarjobbet är igång!

Av , , Bli först att kommentera 4

HjalptelefonUnder den här veckan har vi flera fackligt aktiva ungdomar som deltar i LO:s kampanj Facket på Sommarjobbet. Det är en kampanj där ungdomar från LO far runt över hela Umeå och besöker arbetsplatser för att få kontakt med framför allt sommarjobbande ungdomar, för att informera om deras rättigheter och vad facket är till för. Framför allt gör LO reklam för numret nedan:

020-56 00 56

Detta är fackets hjälptelefon, dit vem som helst -såväl medlemmar som icke-medlemmar- kan ringa gratis och ställa frågor om vad som egentligen gäller: har jag fått rätt lön? Får arbetsgivaren verkligen göra såhär? Vilket fack ska jag gå med i? Tyvärr är det otroligt vanligt att arbetsgivare lurar ungdomar att arbeta gratis under en prövotid med löfte om att de kommer få betalt jobb sen om de visar sig klara jobbet.

Ofta är ungdomarna positiva när vi träffar dem på arbetsplatserna. De uppskattar att facket syns på detta sätt och informerar om deras rättigheter. Och det händer att vi hittar oegentligheter. Tidigare år när jag har deltagit, har vi stött på en del ungdomar som inte fått anställningsbevis, ungdomar som fått fel lön, jordgubbsförsäljare som enligt lagen är för unga för att jobba ensamma och ha ansvar över kassan (med den rånrisk som det förknippas med) men framför allt som inte ens får möjlighet till rast. Även arbetsgivare som inte tyckt att deras anställda är värda kollektivavtalade löner och försäkringar har vi också stött på.

På frågan om de är med i facket svarar många Nej. En del för att de ba’ jobbar över sommarn och tror sig därför inte behöva facket. Tyvärr är det just dem som är i störst behov av facket då det är dem som råkar ut för de flesta oegentligheterna.

Från Kommunal Umeå är det flera ungdomar som deltar i kampanjen och jag önskar dem Lycka till. De gör ett riktigt bra arbete!

Varför driver de rödgröna i SKL en borgerlig arbetsgivarpolitik?

Av , , 2 kommentarer 19

usajobbIbland undrar jag om det de senaste åren skett en del förändringar i svenska språket som gått mig helt förbi. Det började med förra regeringens användning av begreppet förenkling, som från ena dagen till den andra blev med synonymt med försämring. De som minns alliansregeringens beslut att “förenkla” semesterlagen förstår precis det jag menar: långtidssjukskrivna förlorade 13 semesterdagar  och arbetsskadade förlorade 25. Ett annat exempel var förslaget på förenklingen av studieledighetslagen, som gick ut på att försvåra arbetstagarens rätt att ta ledigt från jobbet för att gå fackliga utbildningar. Närhelst alliansregeringen sa förenkling, så förstod man försämring.

Borgerlighetens märkliga användning av ordet förenkling börjar dock sprida sig till fler. Bland dem som uppenbarligen lärt sig av borgerligheten hur man lindar in försämringar i vackra ordalag , finns arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Inför den stundande avtalsrörelsen har SKL bl a kommit med krav på enklare bestämmelser om arbetsbrist, innebärande då “tydligare koppling mellan verksamhet där arbetsbristen uppstår och turordningskretsen”. Vad innebär detta? Enligt nuvarande avtalet mellan SKL och Kommunal omfattas alla som jobbar med samma yrke inom samma förvaltning av en gemensam turordning för uppsägning och företrädesrätt (HÖK AB §35e). Om du t ex hoppat på visstidsanställning efter visstidsanställning tills du fått företrädesrätt till återanställning, så har du förtur när det uppstår en ledig tjänst inom samma befattning inom den förvaltning där du jobbar. Så även om du t ex tidigare jobbat som uska på hemtjänsten, har du chans till jobb om det uppstår en ledig tjänst som uska på ett äldreboende, även om det är två olika verksamheter. Vad SKL vill är att turordningskretsen ska snävas till att omfatta den lilla verksamheten du varit anställd i – istället för förvaltningen. Med förenkling menar alltså SKL försämring.

Det knasiga språkbruket är dock inte det enda som SKL anammat från borgerligheten. Tittar man på SKL:s övriga avtalskrav, så ligger de i linje med vad den förra moderatledda SKL-ledning förespråkat! SKL vill teckna sifferlösa avtal dvs ett centralt kollektivavtal utan bestämmelser om vare sig löneökningar eller lägsta löner. All lönebildning ska alltså ske lokalt utan möjlighet till stridsåtgärder.  Med andra ord: om facket och arbetsgivaren lokalt inte kommer överens, så är det ändå arbetsgivaren som bestämmer. Inga garantier på några löneökningar eller lägsta löner! Det här var vad SKL försökte driva vid avtalsrörelsen 2013 och det är vad SKL driver i årets avtalsrörelse. Skillnaden är att den nuvarande ledningen i SKL består av en koalition av S+V+Mp.

För mig är det obegripligt hur socialistiska partier som S och V, som utgör en del av arbetarrörelsen kan styra SKL i en nyliberal riktning. Det kan väl inte vara så att en socialdemokrat upphör att vara socialdemokrat såfort denne hamnat i arbetsgivarställning? Har en rödgrön koalition vunnit valet i SKL och därefter tillsatt en politiskt sammansatt förhandlingsdelegation, så förväntar väljarna sig att det ska märkas i den politik som SKL bedriver, såväl inom det välfärdspolitiska området som i SKL:s arbetsgivarpolitik. Annars finns det ingen vits med demokratiska val inom SKL. Gör om! Gör rätt!

Ge inte arbetsgivaren nöjet att komma vinnande ur det här

Av , , 1 kommentar 17

årsmotet2015Det var inte roligt att komma tillbaka till Sverige i onsdags efter min semester. Det första som hände när jag kom hem var att telefonen ringde och det var Aftonbladet, som ville ha en kommentar om deras granskning av Kommunal. Då blev jag helt ställd, då jag inte ens hade hunnit läsa ngt. Efter det så har medlemmar ringt och varit upprörda över vad förbundsledningen gjort, och en del har även ifrågasatt varför de ska vara medlemmar i Kommunal.

Även jag är upprörd över vad som hänt. Men vi kan inte dra alla över en kam: Kommunal utgör en gemenskap bestående av en halv miljon medlemmar. Av dessa har vi tusentals förtroendevalda som står upp för sina kamrater i kampen för högre löner och bättre arbetsvillkor – en kamp bort från förnedring och för människovärde. De förtjänar inte att förknippas med obetalda fakturor, lyxkrogar, eller porrshower!

Facklig organisering bygger på solidaritet, rättvisa, jämställdhet, tron på alla människors lika värde och engagemang. Vi som tror på detta har det tufft just nu, då det ifrågasätts varför man ska vara med i Kommunal. Men att gå ur tjänar enbart arbetsgivaren på. Särskilt då vi är mitt i en lönerörelse och förbundets möjligheter att få igenom sina avtalskrav är beroende av medlemsantalet. Det är bara om vi är många som vi kan gå ihop och få arbetsgivarna att lyssna på våra krav. Ett medlemstapp skulle innebära färre medlemmar som kan tas ut i strejk vid en eventuell konflikt, och därmed en ökning av arbetsgivarens förhandlingsstyrka nu när nytt kollektivavtal ska tecknas. Det är i ljuset av detta som man kan förstå tajmingen på avslöjandena, då man är på väg in i en avtalsrörelse där Kommunal aviserat att man tänker ta striden. Aftonbladet har haft kännedom om det som sket, men ändå har de valt att vänta tills nu med sina avslöjanden.

Det är viktigt att stå upp för det som är rätt. Vi kan inte försvara obetalda fakturor, arrangemang där kvinnor objektifieras mm. Det ska vi inte göra! Men lika viktigt är det att påminnas om de segrar vi har uppnått, som inte hade varit möjliga utan facklig organisering. Dels det faktum att flertalet arbetsgivare har tecknat kollektivavtal, som garanterar lönehöjningar och bättre anställningsvillkor än vad lagen ger, utgör i sig en viktig anledning att vara med i facket. Men vi måste också komma ihåg de segrar vi vunnit på lokal nivå, tack vare engagemanget i vår sektion:

  • Avtalet om 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön på boendet Sjöjungfrun
  • Beslutet om fungerande regn- och ytterkläder för kommunens hemtjänstpersonal
  • Beslutet om inrättandet av karriärmöjligheter för undersköterskor inom IFN
  • Genom en solidarisk aktion tvingade vi även konferensanläggningen Granö Beckasin att teckna kollektivavtal med HRF som garanterar schyssta villkor för deras personal
  • Beslutet att kommunen utreder möjligheten att erbjuda fastanställning till visstidsanställda efter 1 år och företrädesrätt efter 6 månader, vilket är fortsättningen på vår kamp som tidigare gett visstidsanställda rätt till fast anställning efter 2 år.

Det här är bara några exempel på saker som vi lyckats med lokalt under år 2015. På bara ett år alltså! Detta är tack vare vår styrka, och styrkan vi har är tack vare vårt medlemsantal och fackligt engagemang. Vi får inte glömma detta! Att gå ur Kommunal innebär för kollektivet att vi försvagas och får betydligt mindre att säga till om. För individen innebär det dessutom att denne förlorar sina medlemsförsäkringar, sin möjlighet till rättshjälp på jobbet, och risken att stå utan ersättning vid en eventuell konflikt under avtalsrörelsen. De enda som tjänar på detta är arbetsgivarna! Tro mig: de sitter och gnuggar händerna av skadeglädje just nu. Är man missnöjd med Kommunal, så vinner man mer på att komma till våra medlemsmöten och säga sin mening, än genom att gå ur. Kom till vårt årsmöte den 10nde feb och ta med dig dina arbetskamrater! Det är den 10 feb kl 18.30 på Umeå Folkets Hus (Studion).

Vi bjuder på mat efter mötet, men ska du dricka alkohol, så får du stå för det själv ;) .

1 kommentar
Etiketter: , , , ,

Umeå Kommun försätter Sjöjungfrun i torrdocka

Av , , Bli först att kommentera 22

Med anledning av Umeå Kommuns beslut att avslå projektet om arbetstidsförkortning på boendet Sjöjungfrun, bifogar jag Kommunal Umeås pressmeddelande om detta:

 

Umeå kommun försätter Sjöjungfrun i torrdocka

Personalförsörjningen inom äldreomsorgen innebär stora utmaningar för Sveriges kommuner. Enligt SKL:s egna prognoser kommer det att behöva rekryteras ca 129’000 undersköterskor fram till 2022*. Med tanke på elevernas yrkesval är det ett mysterium hur kommunerna kommer att lyckas med detta, då sökandetrycket aldrig har varit så lågt som idag. Läsåret 2009/2010 sökte sig 3’041 till omvårdnadsprogrammet (att jämföra med 18’281, som sökte till samma program läsåret 1980/1981)**. Detta räcker inte på långa vägar för att tillgodose rekryteringsbehovet.

Rapporten ”Vem ska ta hand om mina föräldrar när de blir gamla” har kartlagt ungdomarnas preferenser vid val av gymnasielinje. Där anges anställningsvillkor och låga löner som tydliga faktorer bakom elevernas val. Om kommunerna ska kunna klara sina rekryteringsbehov krävs det därför radikala förbättringar av löne- och arbetsvillkoren. I ljuset av detta kan vi inte begripa hur Umeå Kommun agerar i sitt eget arbetsmiljöarbete.

r Umeå kommunfullmäktige beslutade att satsa 25 miljoner under två år för arbetsmiljöfrämjande insatser inom äldreomsorgen, tillsattes en styrgrupp med företrädare från arbetsgivaren och en facklig företrädare från Kommunal. Styrgruppens uppgift var att fördela pengar till projekt som personalgrupperna själva skulle utforma. Kommunal Umeå anser att engångssatsningar som denna inte utgör någon lösning på arbetsmiljöproblematiken, då tillfälliga pengar enbart kan utgöra en tillfällig lindring av ett problem som sedan återuppstår när pengarna är slut. Men vi har ändå ställt oss positiva till denna satsning utifrån kommunens avsikt att efter en utvärdering eventuellt permanenta de projekt som visar sig få positiva resultat ur arbetsmiljösynpunkt. Med tanke på att graden av delaktighet och inflytande i ens egna arbetsvillkor är vetenskapligt belagda faktorer som främjar hälsa, ser vi väldigt positivt på att satsningen går ut på att projekten växer underifrån – ur personalgrupperna, som utformar sina egna projekt och söker finansiering för dem. I ljuset av detta ser vi inte att styrgruppen agerat konsekvent.

Våren 2014 tog socialnämnden beslutet att en del av pengarna skulle användas till ett försök med arbetstidsförkortning på en arbetsplats. Efter det ansökte avdelningen Liljan-Pärlan på boendet Sjöjungfrun pengar för en arbetstidsförkortning baserat på landstingets modifierade 3-3 modell, som gav ett heltidsmått på ca 33 timmar i veckan i snitt. Modellen fokuserar på tid för återhämtning, vilket innebär att antalet fridagar ökar. Vanligtvis planeras 3-4 arbetsdagar följt av 2-4 dagars ledighet. Men den ger också 6% icke-schemalagd bufferttid, som kan användas för att täcka förkrttidsfrånvaro och minskar därmed behovet av otrygga visstidsanställningar, vilket också ligger i linje med kommunens personalpolitiska mål om trygga tillsvidareanställningar som norm. Förslaget var förankrat hos både personal och chefer.

Sedan projektansökan kom in har styrgruppen varit positiv, men den har bett personalgruppen finslipa detaljerna i förslaget. Så pass positivt inställd har styrgruppen varit, att den till och med har skickat tillbaka ansökan till personalgruppen för att den ska utökas till att omfatta hela boendet, inte bara den ursprungliga avdelningen. Gissa vår förvåning när arbetsgivarföreträdarna i styrgruppen avslog ansökan förra veckan***. Handläggningen har varit allt annat än seriös! Under hela ansökningstiden (6 månader) har styrgruppen varit positiva till projektet, och enbart gett positiv feedback. När personalgruppen då justerar sin föreslagna modell i enlighet med styrgruppens önskemål, får projektet avslag!  

styrgruppensbeslutI sin motivering anger styrgruppen att arbetspassen är långa och skriver att den kommer att arbeta fram en egen modell på arbetstidsförkortning som den kommer ge Sjöjungfrun möjlighet att delta i. Man tar sig för pannan! Inte vid ett enda tillfälle under handläggningen har styrgruppen signalerat att arbetspassens längd skulle vara ett problem. Dessutom är detta en detalj som lätt hade kunnat justeras, om styrgruppen faktiskt hade påpekat det.

Långa arbetspass är självklart ingenting Kommunal förespråkar, men denna modell skulle medföra att genomsnittspasset blir 7,5 timmar. Att under helgerna arbeta långa turer är inget unikt för just Sjöjungfrun, dessa används flitigt inom hela vårdområdet för att minska omfattningen av delade turer. Många arbetsplatser inom kommunen har så kallade önskescheman, där personalen själva har möjlighet att påverka sin arbetstid. Dessa scheman har dock långa arbetspass i betydligt större utsträckning än Sjöjungfruns föreslagna modell. Detta förslag är för personalen en mer fördelaktig lösning på en annars prekär arbetssituation, en demokratisk och väl utarbetad anpassning till de rådande förutsättningarna.

Styrgruppen har genom sin hantering av projektet lekt med personalens tid och engagemang, som har varit förgäves. I Sjöjungfruns förslag hade man en modell som var välförankrad hos personal och enhetschef, som är dem som bäst känner till verksamhetens villkor. Istället väljer styrgruppen att göra en egen modell, och därmed gå ifrån den viktiga principen om personalens delaktighet.

I och med detta inkonsekventa agerande och brist på respekt för personalens tid och engagemang, visar Umeå Kommun allt annat än bilden av en attraktiv arbetsgivare. Ett sådant oseriöst agerande försvårar snarare än underlättar kommunens rekryteringsbehov.

 

Alejandro Caviedes, ordförande för Kommunal sektion Umeå

Solveig Granberg, arbetsplatsombud tillika skyddsombud på Sjöjungfrun

 

Noter:

*SKL, 2014, ”Så möter vi rekryteringsutmaningarna i vården och omsorgen”.

**Kommunal, 2011, ”Vem ska ta hand om mina föräldrar när de blir gamla”.

***I radioreportaget anger Ingela Gotthardsson, biträdande socialdirektör, en missvisand bild när hon till försvarför för syrgruppens agerande nämner att det finns facklig representation från Kommunal. Viktigt att poängtera är att Kommunals företrädare i styrgruppen reserverade sig mot beslutet, vilket biträdande socialdirektör väljer att inte nämna i sammanhanget:

 

 

 

Bli först att kommentera