Värdig assistans kräver värdiga arbetsvillkor!!

 Förra veckan hade Kommunal Västerbotten sitt repskap, där man på initiativ av medlemmarna i Kommunal sektion 5 antog följande uttalande:

 

 Värdig assistans kräver vädiga arbetsvillkor!

 

Efter regeringens beslut 2007 att ge Försäkringskassan i uppdrag att skapa likformighet vid bedömning av assistansersättning, har villkoren hårdnat extremt. Fram till slutet på 2010 har myndigheten dragit in assistansen för 572 funktionshindrade och trenden håller i sig även för 2011.

          När Försäkringskassan minskar kostnaderna för personlig assistans, drabbas de anställda av försämrade arbetsvillkor och för kund/brukare kan detta innebära sämre vård. Bl a har Försäkringskassan börjat tillämpa aktiv tidmätning, vilket innebär att myndigheten mäter hjälpbehoven mycket mer restriktivt. I samband med toalettbesök t ex, räknar man bort den tid då brukaren sitter på toastolen medan dennes assistent väntar utanför. För den tiden, får inte brukaren någon assistansersättning. Effekten av färre beviljade assistanstimmar blir då orimliga arbetstidscheman med t ex delade turer och stressigare arbetsmiljö som följd. I de fall assistanstiden sjunker till mindre än 20 timmar i veckan drar Försäkringskassan in all assistans. Myndigheten erkänner själv att den inte tar hänsyn till personalbemanningen när assistanstiden ska beviljas! Assistenterna hamnar i kläm mellan lagstiftningar som inte tar hänsyn till varandra.

           I strid mot arbetstidslagen kräver Försäkringskassan dessutom att personliga assistenter ska utföra arbetsuppgifter på jourtid under natten. Med jourtjänstgöring anser vi att man skall finnas tillgänglig om något oförutsett inträffar. Har man jourtjänstgöring med den låga ersättning det innebär skall man kunna sova men finnas tillgänglig. Allt annat är ordinarie arbetstid och då ska man ha sin vanliga lön plus OB-ersättning. Allt annat vore orimligt!

          Inför avtalsrörelsen är vår viktigaste fråga rätt till heltid och tillsvidareanställning. Detta försvåras av Försäkringskassan som inte betalar ut assistansersättning under brukarens sjukhusvistelse och vid uppsägningstid. Regeringen vill inte heller gå med på att krav på kollektivavtal ska ställas när tillstånd beviljas för att bedriva assistansverksamhet. Hur ska man kunna garantera schyssta arbetsvillkor?

           Såväl anställda som kund/brukare ska behandlas med värdighet. Vi kräver ett stopp på urholkandet av assistansverksamhetens villkor!

 

 Kommunal Västerbotten

Antaget på representationsskapet 2011-11-24