Vem styr Umeå Kommun?

visstidsanstallda 2013Jag satte precis kaffet i halsen när jag läste i VK att erbjudandet om fast jobb till kommunens visstidsanställda kostar miljoner. Jag blir förvånad över hur okritisk dagens nyhetsrapportering är. Bakgrunden är Umeå Kommuns beslut att teckna ett avtal med de fackliga organisationerna om att visstidsanställda som jobbat i över 2 år de senaste 5 åren ska få fast anställning. Trots att ambitionen var att avtalet skulle vara färdigt senast 1 februari, så har ingenting hänt. Nu påstår VK att beslutet kommer kosta drygt 2 miljoner.

Jag har i och för sig inget emot att personal får utbildning bekostad av kommunen, men det här är ju bara en del av ett maktspel där en del kommuntjänstemän vill komma på ett sätt att förhala ett beslut som de från första början varit emot. Redan i juni förra året fick Personalfunktionen i uppdrag att utreda konsekvenserna av förslaget att erbjuda fastanställning till de visstidsanställda som jobbat över 2 år (se § 24 i PU-protokollet från 2013-06-18). När utredningen presenterades i oktober, sköt Personalutskottet (PU) på beslutet därför att ingen ekonomisk analys hade gjorts (se § 46 i pu-protokollet från den 2013-10-22). När PU sammanträdde i november, hade fortfarande inget presenterats, och när PU träffades i december så ville Alliansen återigen skjuta upp beslutet för ingen kostnadsanalys hade presenterats (se § 58 i pu-protokollet den 2013-12-17). Personalfunktionen har från början varit negativ till förslaget och bidragit till att förhala beslutet genom att inte överlämna de beslutsunderlag som politikerna gett dem i uppdrag att ta fram.

I mitt tycke har Personalfunktionen också begått grova tjänstefel genom att föra personalutskottet bakom ljuset: i oktober i fjol tog PU beslut att de fackliga organisationerna skulle ges möjlighet att yttra sig om förslaget (se § 46 i pu-protokollet från 2013-10-22). Dessa blev aldrig kontaktade. Istället skrev ansvarig tjänsteman i sitt utlåtande till PU att de fackliga organisationerna har yttrat sig via den Centrala Samverkansgruppen (läs ärendebeskrivningen i § 58 PU-protokollet från 2013-12-17). Det är bara att gå igenom samverkansprotokollen för att lätt konstatera att frågan aldrig tagits upp. Det här är faktiskt inget professionellt agerande utan snarare ett fullt maktspel.

Trots Personalfunktionens agerande, beslutade PU i december i fjol att bifalla förslaget. Ambitionen var att teckna avtal med de fackliga organisationerna senast 1 februari i år. Trots detta har än idag inget avtal skrivits på, och nu har de lämnat över ett underlag till socialnämndens arbetsutskott där de påstår att beslutet kostar drygt 2 miljoner, dvs 5 månader EFTER att beslutet är taget, och nästan 4 månader EFTER att de egentligen skulle ha verkställt det. Och varför vänder de sig till socialnämnden, när beslutet faktiskt gäller samtliga yrkesgrupper i Umeå Kommun?

Man kan lätt undra vad de där 2 miljonerna beror på. Enligt Veronica Kerrs uttalande så är det många av de visstidsanställda som jobbat över två år som saknar rätt utbildning. Kanon om Umeå Kommun ska utbilda dem. Men ngt fel måste det vara om man kan jobba i flera år utan rätt utbildning, och sen helt plötsligt så duger man inte längre när det är dags att få en tillsvidareanställning. Hade alltså inte det här beslutet tagits, så skulle de alltså fortsatt jobba utan rätt utbildning utan att det hade varit ett problem.

För mig är det väldigt positivt om Kommunen nu helt plötsligt vill utbilda sina medarbetare, men så naiv är jag inte, att jag inte har förstått att det här handlar om ett rävspel för att ytterligare förhala beslutet. I en demokrati så ska tjänstemän komma med opartiska faktaunderlag som ska möjliggöra för politiker att fatta beslut, och sedan så ska de verkställas. Idag håller Umeå Kommun på att förvandlas till ett tjänstemannastyre, där tjänstemän kan ta sig friheten att strunta i politiska beslut.

Det här är ett demokratiskt problem. Det tjänar inte till att partier går till val på en självständig politik, när det i många fall är tjänstemän som styr.

 

Alejandro Caviedes

ordförande i Kommunals socialdemokratiska förening

2 kommentarer

  1. Gerd

    Äntligen en politiker som ser problemet med tjänstemännens övertagande av politiska beslutsfattande. 2 miljoner för att utbilda de personer som vikatierat i åratal och förmodligen gjort detta bra, annars skulle de väl inte fått fortsätta. Hälften av dessa pengar kan man spara in på omvärdsstrategen. Hon skickas på kommunens bekostnad (lön, resa, traktamenten mm) på moderaternas valuppstart i Göteborg för en månad sedan. Sedan när anses detta som en kommunal angelägenhet?? Det finns mycket att ta i tu med. Dessvärre inger inte Holmlunds efterträdare något hopp om detta så det får bli sofflocket i september.

    • Alejandro Caviedes (inläggsförfattare)

      Jag tror att du har fel gällande Holmlunds efterträdare. Väljer man sofflocket så kan man inte heller påverka ;)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>