Privatisering av personlig assistans stoppas!

Idag kan jag gladeligen meddela att förslaget att privatisera den kommunala assistansen har stoppats. Bakgrunden till förslaget är ett budgetunderskott till följd av att staten genom åratal av minskade statsbidrag vältrat över kostnader till kommunen. Som besparingsförslag har tjänstemännen föreslagit att den kommunala assistansen ska läggas ut på entreprenad.

Redan den 6 dec bloggade jag om Kommunal Umeås ställningsstagande i den här frågan. När Umeå Kommun tog upp förslaget för samverkan med de fackliga organisationerna, så var vår ståndpunkt från Kommunal Umeå glasklar. Vi är emot en privatisering av personlig assistans! Anledningen är att en upphandling av assistansen skulle innebära en stor omställning som riskerar att försämra våra medlemmars anställningstrygghet. Brukare kan redan idag välja privata utförare. Att förvägra dem möjligheten att välja kommunen, samt att tvinga kommunanställd personal att mot sin vilja byta arbetsgivare, är ingenting vi på Kommunal Umeå ställer oss bakom! Utan assistenter som känner sig nöjda med sina arbetsförhållanden och anställningsvillkor blir det ingen assistans av kvalité.

Kommunal Umeås ståndpunkt fick inget gehör när Umeå Kommun tog upp frågan för samverkan, så vi vände oss till Socialdemokraterna istället, som hörsammade våra krav. Vi är överens om vikten av att värna personalens arbetsvillkor, både för personalens och brukarnas trevnad och välmående. Det är en investering som ger minskade kostnader för sjukskrivningar och gynnar kommunen som helhet.

Förslaget var under gårdagen uppe för behandling i Individ- och familjenämnden. En majoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade för att avslå förslaget, medan den borgerliga Alliansen röstade för tjänstemannaförslaget. Beslutet blev att avslå förslaget, och därmed fortsätter kommunens personliga assistans att bedrivas i egen regi. Det här är en seger för Kommunal!

Ibland får jag frågan varför facket överhuvudtaget lägger sig i politiken. Det här är precis svaret!! Våra medlemmars löneutveckling och anställningsvillkor påverkas starkt av politiska beslut, och då kan inte facket sitta på läktaren och passivt observera vad som sker. Vi måste ut på banan och driva politik!

Alejandro Caviedes
facklig-politisk ansvarig på Kommunal Umeå