Hur kan en förvaltningsledning ta sig rätten att obstruera politiska beslut?

Det är så typiskt mig att vända på dygnet vid längre ledigheter. Jag har varit ledig i bara 4 dagar och nu sover jag till sent på dagarna och har svårt att somna på nätterna. Jaja, jag får väl blogga på natten så jag får gjort ngt av nytta i alla fall.

Idag har jag tänkt blogga om ett allvarligt demokratiskt problem som rör kommunens personalfunktion och dess tjänstemannalednings oförmåga (eller snarare ovilja) att följa fattade politiska beslut. Det tydligaste exemplet är den maktkamp som personalavdelningens förvaltningsledning förde för att förgäves förhindra tecknandet av ett lokalt kollektivavtal med Kommunal Umeå som ger våra medlemmar bättre föräldraledighetsvillkor. Jag ska i det följande förklara vad jag menar.

I höstas beslutade kommunstyrelsens personalutskott (PU) att personalfunktionen skulle kalla de fackliga organisationerna för att teckna ett lokalt kollektivavtal som innebär att arbetstagare som vill vara föräldraledig ska anmäla detta senast 2 månader innan ledighetens början (istället för 3 månader som står i det centrala kollektivavtalet), och att ambitionen var att avtalet skulle vara tecknat senast vid årskiftet (se protokollet från PU-sammanträdet den 2015-08-26 § 45).

Eftersom Kommunal aldrig kallades av personalfunktionen för att teckna det ovannämnda avtalet, kallade Kommunal personalfunktionen istället. Personalfunktionen gav som svar att inget politiskt beslut i frågan var taget och att det snarare var ett förslag till beslut som höll på att beredas inför PU-sammanträdet i oktober. Som om uppdraget att teckna avtal om nya föräldraledighetsbestämmelser bara vore ett förslag och inte ett taget beslut, föreslog personalfunktionen till PU den 2015-10-27 att ”förslaget” skulle avslås. För detta ändamål var punkten anmäld som en beslutspunkt (Se punkt 1 i föredragningslistan), men i protokollet anges den som en informationspunkt: en följd av att PU inte godkände det utskickade förslaget till föredragningslista utan ändringar. Istället behandlades ärendet som en informationspunkt, som inte föranledde några nya beslut (se protokollet från PU 2015-10-27 § 61).

Efter detta sammanträde stod det klart för personalfunktionen att beslutet stod fast. Trots att ambitionen var att avtalen skulle vara färdiga senast vid årsskiftet, kallades inga fackliga organisationer för att teckna ngt avtal. Istället väntade personalfunktionen till PU-sammanträdet den 15 december 2015 för att föreslå PU att få det uppskjutet till sammanträdet i mars 2016 (Se PU-protokollet från 2015-12-15 § 71).

På PU-sammanträdet den 2016-03-22 var uppdraget fortfarande inte genomfört. Istället föreslog personalfunktionen till PU att förändra sitt beslut från augusti genom att ta ett nytt beslut i frågan innebärande undantag för sommaren och julledigheten. Beslutet i frågan stod fast, men PU beslutade att tillägga att avtalet skulle gälla från 1 september 2016 och att det skulle utvärderas i slutet av 2017 (Se PU-protokollet från 2016-03-22 § 13).

Trots dessa 3 försök från personalfunktionen att få PU att ompröva sitt beslut, vägrade personalfunktionen att följa det. Med hänvisning till beslutets oklara formulering i protokollet från den 22 mars, hävdade personalfunktionen i kontakter med Kommunal Umeå att personalfunktionens förslag till omprövning hade bifallits. Efter att Kommunal vägrade att teckna det avtal som personalfunktionen ansåg att PU hade beslutat, lyftes frågan till PU den 31 maj 2016 för att få ett klargörande. Trots att personalfunktionen angav att syftet enbart var att få ett klargörande om vad beslutet innebar, presenterade personalfunktionen ändå ett förslag till beslut i frågan. Det må vara så att beslutet var otydligt formulerat i protokollet, men frågan man måste ställa sig är: varför lägger förvaltningen ett förslag till beslut, när det enda förvaltningen ville var att få en tolkning av ett tidigare taget beslut? Förslaget från personalfunktionen avslogs till förmån för ett nytt beslut som är identiskt med beslutet från augusti 2015 med tillägget att avtalet ska gälla från 1 sept 2016 och att en utvärdering ska presenteras i början på 2018 (Se PU-protokollet från 2016-05-31 § 29).

PU-sammanträdet i maj 2016 var den sista gången som personalfunktionen försökte få PU att ändra beslutet. Efter det tecknade Kommunal Umeå och kommunen ett lokalt avtal om bättre föräldraledighetsbestämmelser. Men aldrig tidigare har ett och samma beslut tagits så många gånger i PU:s historia. Det är ett oerhört allvarligt demokratiskt problem att förvaltningsledningen för kommunens personalavdelning tar sig rätten att överpröva politiska beslut som inte faller dem i smaken. Sådant ska inte förekomma i ett demokratiskt samhälle som vårt.