…Inte utan att man undrar om personalfunktionens förvaltningsledning agerar Alliansens förlängda arm

Idag är det tredje dagen på min semester. Sen i lördags har jag plockat bär, badat, vandrat och gjort en hel del jag annars inte brukar göra. Trots detta har jag inte riktigt lyckats koppla av än. Jag är nämligen djupt oroad över hur kommunens personalavdelning förhåller sig till tagna politiska beslut.

Den 22 mars beslutade kommunstyrelsens personalutskott (PU) att det är slut med att anställa folk på visstid utan skäl. Hädanefter ska även en allmän visstidsanställning kräva motivering, och denna ska dessutom vara skriftlig (se PU-protokollet från 2016-03-22 § 13). Men trots att 4 månader har gått sen beslutet togs, fortsätter kommunen att anställa folk på allmän visstidsanställning utan skriftlig motivering.

Bakgrunden till beslutet är den gamla borgerliga regeringens försämring av anställningsskyddet år 2007. En trygg tillsvidareanställning är enligt lagstiftningen grundregeln. Det är bara när det finns skäl som motiverar det, som arbetsgivaren kan tidsbegränsa en anställning: t ex vid tillfällig frånvaro (vikariat), för säsongsarbeten (säsonganställning), när det föreligger prövobehov (provanställning) mm. Men på beställning av Svenskt Näringsliv, införde den dåvarande borgerliga regeringen en ny form av visstidsanställning som inte kräver motivering: allmän visstid. Med hjälp av denna anställningsform, slipper arbetsgivaren erbjuda trygga tillsvidareanställningar genom att godtyckligt ta in folk på allmän visstid – även när inga skäl föreligger för att tidsbegränsa anställningen.

Tack vare det stora antalet ombud med facklig bakgrund, beslutade socialdemokraterna på sin senaste kongress att bekämpa problemet. I dokumentet Sveriges nya jobbagenda, som innehåller den jobbpolitik som kongressen antog, skrevs det in att ”problem med allmän visstid måste lösas. Det ska finnas objektiva skäl för tidsbegränsade anställningar” (se punkt 3d i Sveriges nya jobbagenda). Ngn majoritet i riksdan har inte socialdemokraterna i dagsläget för att kunna få igenom det i lagstiftningen. Men partiet har däremot efter överenskommelse med Kommunal Umeå agerat lokalt genom att driva igenom i PU att införa skriftlig motivering vid allmän visstidsanställning. Detta var då den 22 mars. Fyra månader senare fortsätter kommunen att ta in folk på allmän visstid utan skriftlig motivering! Den information som cheferna får som stöd på intranätet, anger fortfarande allmän visstidsanställning som en anställningsform arbetsgivaren inte behöver motivera.

Det här är inte första gången som kommunens personalfunktion struntar i politiska beslut. Det lokala avtalet vi skrev nyligen som innebär bättre föräldraledighetsbestämmelser för våra medlemmar, föregicks av en långdragen process där personalfunktionen vid 4 olika sammanträden med PU försökte få utskottet att överpröva det beslut som togs i frågan den 26 aug 2015 (händelsen har jag beskrivit i mitt förra blogginlägg). Ett annat beslut som personalfunktionen motarbetade var regeln om att kommunens visstidsanställda skulle få rätt till tillsvidareanställning efter 2 års sammanlagd anställningstid. När beslutet togs i december 2013, försökte personalfunktionen förgäves få Kommunal att teckna ett helt annat avtal än det som var beslutat (maktspelet från förvaltningens sida i den här frågan har jag redan beskrivit i ett tidigare blogginlägg). Gemensamt för flertalet gånger då personalfunktionen motarbetat politiska beslut är att det oftast varit beslut som borgerligheten röstat mot i PU.

Det är inte svårt att se mönstret. När personalfunktionens förvaltningsledning trots kritik från både personalutskottets ordförande och de fackliga organisationerna valde en anläggning utan kollektivavtal för att hålla fackliga förhandlingar, blev det uppenbart vilka politiska värderingar som förvaltningsledigningen för personalfunktionen har. Detta bekräftas även gång efter gång när man ser vilka politiska beslut som personalfunktionen motarbetar. Oavsett vilka politiska eller ideologiska värderingar innehavaren av en förvaltningsledande befattning råkar ha, så ska inte detta spilla över vare sig på förvaltningens roll som verkställare av politiska beslut eller dess förmåga att bereda beslutsunderlag. Grunderna för vårt demokratiska politiska system sätts i gungning när en förvaltningslednings egna politiska värderingar tillåts motarbeta de beslut som väljarna genom sin röstsedel har gett politikerna mandat att fatta.

Vad som är mest häpnadsväckande är den borgerliga alliansens agerande i personalutskottet. Oavsett vilken politik de står för, så ska demokratiska partier markera när en förvaltningsledning överskrider sina befogenheter. I ett demokratiskt samhälle ska det inte vara möjligt för en förvaltning att försöka överpröva tagna politiska beslut. Men alltid när detta skett i personalutskottet, har alliansen samtyckt med sitt stöd. Det är inte utan att man undrar om personalfunktionens förvaltningsledning agerar alliansens förlängda arm. Kommunen kan inte ha en förvaltning som beter sig på det viset!

Utöver krav på skriftlig motivering för allmän visstidsanställning, tog PU en rad andra beslut den 22 mars på initiativ av socialdemokraterna som kommer att stärka anställningstryggheten för kommunens anställda (se PU-protokollet från 2016-03-22 § 13). Upprinnelsen är ett reformpaket för ökad jämställdhet och anställningstrygghet som Kommunal Umeå och Socialdemokraterna i Umeå tagit fram tillsammans, och som bl a innebär att visstidsanställda får rätt till tillsvidareanställning efter ett års sammanlagd anställningstid – precis som inom teknikavtalet inom industrin. Även detta var såväl alliansen som personalfunktionens förvaltningsledning emot.

Enligt beslutet ska lokala kollektivavtal i frågan tecknas senast 2018 innan mandatperiodens slut. Det råder ingen tvivel om att Kommunal Umeå kommer vara en blåslampa som ska bevaka att reformpaketet för ökad jämställdhet och anställningstrygghet verkställs. Våra medlemmar inom välfärdssektorn ska banne mig inte ha sämre anställningstrygghet än dem som jobbar inom den mansdominerade industrin!
MVH
Alejandro Caviedes
Ordf i Kommunal Umeå