Manifestationen till minnet av kristallnatten bör organiseras av en icke-partipolitisk aktör

I lördags var det en manifestation på Rådhustorget till minne av kristallnatten. Själv var jag i Sthlm och kunde därför inte vara med, men Socialdemokraterna var representerade genom vår gruppledare i kommunen Hans Lindberg som var en av talarna.

Under helgen 9-13 nov 1938, som kom att kallas kristallnatten, mördades omkring 400 judar i Nazityskland och mellan 20’000 och 30’000 judar arresterades för att skickas till koncentrationsläger. Under förintelsen mördades omkring 11 till 17 miljoner människor, varav den största gruppen var judar (ca 6 miljoner). Resten var romer, homosexuella, Jehovas vittnen, personer med funktionsnedsättning, polacker, och politiska motståndare. Det här är ett mörkt kapitel i historien, som inte får glömmas. Inte bara för att hedra offren, utan också för att se till att det inte upprepas.

Antisemitismen lever fortfarande i olika former, och vi måste bekämpa det tillsammans. Därför är det viktigt att denna manifestation så långt det är möjligt organiseras som ett brett arrangemang som samlar alla demokratiska partier. Frågan är för viktig för att den ska underordnas partipolitiska intressen. Vi måste kunna visa en bred politisk enighet tvärsöver partipolitiska gränser i den här frågan. Men tyvärr har planeringen av årets manifestation präglats av partipolitiskt spel, där konflikter och intriger mellan partier och personer har fått påverka organiseringen, vilket gjorde att den breda enigheten uteblev. Bl a utestängdes Vänsterpartiet från arrangemanget och Centerpartiets talare hoppade av i protest.

Min och Hans Lindbergs ståndpunkt är att manifestationen hädanefter bör organiseras av en opolitisk aktör (t ex judiska nätverket) som sedan bjuder in talare från de olika partierna. Att överlåta merparten av planeringen till ett enskilt parti eller dess gruppledare, riskerar att enskilda partipolitiska intressen ges företrädare vilket är tyvärr vad som skett i år.

Med detta sagt, vill jag klargöra vissa felaktigheter som spridits ang eventet:

• Ngt nätverk bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Arbetarpartiet, Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som har organiserat manifestationen till minne av kristallnatten finns inte. Denna information, som Arbetarpartiets gruppledare Jan Hägglund anger på sin blogg, är felaktig. Vi har inte varit med i diskussionerna kring hur manifestationen skulle organiseras. Hans Lindberg fick en inbjudan att tala för oss i manifestationen, vilket vi tackat ja till. Upplägget för manifestationen var redan bestämd när vi blev kontaktade.

• Planeringen skedde genom att gruppledaren för Arbetarpartiet Jan Hägglund skickade sitt förslag till gruppledarna för den borgerliga Alliansen. Varken vi Socialdemokrater, Vänsterpartiet, eller Miljöpartiet fick delta i diskussionerna. Vänsterpartiet blev inte ens inbjuden att delta.

• Delar av innehållet i Arbetarpartiets mejlväxling till Alliansen har läckt och avslöjats av Miljöpartiets gruppledare Nils Seye Larsen på hans blogg. Av mejlet framgår att Arbetarpartiets förslag var att varken Vänsterpartiet eller Miljöpartiet skulle få delta, samt att Socialdemokraterna inte skulle få välja sin egen talare. För att åstadkomma detta, skulle ingen inbjudan att medverka med talare gå till partierna, utan talarna skulle bjudas personligt. Allianspartierna skulle dock få utse sina egna talare, varefter dessa då skulle få en personlig inbjudan.

• Vår gruppledare Hans Lindberg fick sedan en förfrågan av Jan Hägglund att tala på manifestationen i samband med ett telefonsamtal där Hägglund informerade att det var gruppledarna i varje parti som skulle tala (utom Vänsterpartiet och SD som inte var inbjudna). Detta visade sig sedan inte stämma, då Centerpartiet hade utsett Anna-Karin Sjölander (som sedan valde att hoppa av i protest enligt skäl som hon anger på sin blogg).

6D71A486-3764-4D0C-9709-F97099212629På Jan Hägglunds blogg går att läsa att han aldrig agerat på egen hand utan alltid förankrat sitt agerande i ovannämt nätverk, i vilket han påstår att Socialdemokraterna bl a ingår. Även affischen som marknadsförde manifestationen anger ”Nätverket 9 november till minne av kristallnatten” som arrangör. Det är på sin plats att understryka att Jan Hägglund aldrig förankrat sitt agerande hos ngt nätverk där vi ingår. Detta är felaktigt. Såvitt vi vet är det bara Alliansens gruppledare som han delgav sina förslag till.

Den här manifestationen bör vara ett tillfälle där alla demokratiska partier lägger sina meningsskiljaktigheter åt sidan för att visa enighet i kampen mot rasismen och antisemitismen. Men planeringen i år har lett till splittringar och kritik. Det är inte heller acceptabelt att osanna uppgifter om vem som är arrangör spridits till allmänheten såväl i affischen som i konferenciärens egen blogg.

Vi kan inte ha det så här i fortsättningen. Hans och jag kommer därför att föreslå övriga partier att det här arrangemanget i fortsättningen ska organiseras av en opolitisk aktör som sedan bjuder in partierna att medverka. Vi måste vara överens partierna emellan att snäva partipolitiska eller personliga intressen inte ska få styra hur manifestationen ska organiseras, och då kan vi inte ha samma upplägg som i år.

13 kommentarer

 1. Jörgen K

  Det är den judiska gruppen som äger frågan, det är de som förvaltar kunskapen. Resten är profitörer på stulen historia.

  Umeå kommun har utmärkt sig negativt och man hade inte ens eftertanke att absolut först bjuda in den Judiska föreningen som verkade i Umeå 2015. Därefter blev det värre…

  Den socialdemokratiska historien blir inte bättre för att man ljuger om sin egen historia och fullständigt glömmer vad vänstra handen skanderar i nutid. Antisemitismen inom partiet är fortfarande omfattande.

  • Alejandro Caviedes (inläggsförfattare)

   Hej och tack för din kommentar!

   Ja, det är just pga att det är viktigt att ha med den judiska gruppen i manifestationen som vi föreslår att manifestationen framöver inte ska organiseras av ett enskilt parti (eller ett fåtal partier), som blev fallet i år, utan vi hade hellre sett Judiska föreningen som arrangör. Det är ju vad jag skriver i inlägget. Däremot har ju Judiska Föreningen lagt ner, men om jag förstått rätt finns ett judiskt nätverk. Om de skulle vara intresserade, så tror jag att det skulle vara mer lämpligt med de som arrangörer, så får de gärna bjuda de olika partierna att medverka. Att som parti medverka i manifestationen är inte att profitera på det, utan att visa att man stödjer saken. Det finns ett stort värde i att samtliga demokratiska partier deltar för att visa att det finns en bred enighet mot antisemitismen. Men det finns även andra organisationer, grupper eller aktörer som skulle vara mer lämpliga som arrangörer än just partier.

   Manifestationen som skedde 2015, då Judiska Föreningen inte bjöds (eller bjöds för sent, beroende på vem man frågar), arrangerades inte av kommunen. Precis som i år, var det Jan Hägglund som var huvudarrangör. Så kritiken ska inte riktas mot kommunen, som inte har med det där att göra. Judiska föreningens dåvarande ordförande riktade skarp kritik mot Hägglund pga detta. Se intervjun i SVT: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=6297937

   Att antisemitismen skulle vara omfattande i Socialdemokraterna idag har jag svårt att tro. Däremot har jag förstått att den är omfattade i SD, som fortfarande har samröre med nazister.

   • Jörgen K

    I samma ögonblick som förtroendevalda etablerade politiker klänger och häver sig upp i talarstolen, representerar de platserna de besitter, oavsett vem eller vilka som arrangerar. Det gäller självklart även andra manifestationer som exempelvis 1:maj tåget i Malmö i våras, Ilmar Reepalu som etablerad i partiet tillsammans med vad Stefan Löfven hänvisar SSU som partiets plantskola. Att det tog ett halvår att pudla visar på ett grundläggande internt problem. Här visades det öppet hur antisemitismen göds.

    I utredningarna som den judiska befolkningen i Sverige beskriver avsändarna av hoten kommer ifrån, så är vänsterfalangerna och MENA dominerande och de fåtal nazister i direkt minoritet. Ser man till anmälningar om hot så är de i orimlig proportion i förhållande till antalet, även utbetalningarna från staten för skydd erhåller den judiska gruppen högsta beloppen.

    Umeå, vid månadsskiftet till november korsade jag Rådhustorget med Kippa, två tillfällen på den korta sträckan hann två rikta glåpord, den ena en yngre kvinna med palestinaschal och den andra en man med mycket besvär med det Svenska språket.

    Så ja, Umeå har problem och försvarar man sig med att peka finger och blunda för sin egen historia, har partiet ännu större problem.

    • Alejandro Caviedes (inläggsförfattare)

     Det tog inte ett halvt år att pudla. Självaste förbundsordförande i SSU gick ut offentligt och bad om ursäkt för händelsen du beskrev.

     Vad gäller antisemitismen får du gärna hänvisa till den utredning du menar. Jag tycker inte att man ska förringa de hot som judar får från de som inte är nazister, men att – som du gör – påstå att det bara sker ett fåtal hot från nazister är att förringa problemet med den växande nazismen och högerextremismen. Rent av osmakligt. Jag är inte insatt i detaljerna kring varför Judiska föreningen la ner, men ordförande i judiska föreningen gick ut och meddelade att de lägger ner föreningen pga att de hade fått så mkt hot från nazister: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/efter-hot-fran-nazister-judiska-foreningen-lagger-ner

     Att då komma och påstå att det ”bara” är ett fåtal nazister rimmer illa.

     • Umebo

      Vad jag kommer ihog varför Judiska föreningen i Umeå lade ner var på grund av att dom inte fick nya lokaler trots att dom hade blivit lovade nya lokaler från bland annat Socialdemokraterna i Umeå efter alla hot som dom utsattes för i sin dåvarande lokal så fick dom ändå inga!
      Några detaljer minns jag inte men jag har för mig att jag hörde löftet om nya lokaler i samband med någon manifestation det kan ha varit förra årets manifestation av kristallnatten!

      Om du vill veta mer om varför Judiska föreningen i Umeå lade ner sin verksamhet så kan du kolla med Carinne Sjöberg!

     • Jörgen K

      Det tog nära 6 månader innan Stefan Löfven pudlade i frågan, vad SSU tar avstånd från är egentligen ointressant, de är myndiga personer som medverkade och även Reepalu. Så visst, det en medveten handling som de tvingades, mot sin vilja att ta avstånd ifrån.

      Sedan är jag fullständigt medveten om att det är så långt ifrån den politiska korrektheten att visa på verkligheten men den är precis så som jag själv upplevt den just i Umeå.

      Att den Judiska föreningen lade ner beror på många saker, men att påstå att det var Umeås smånassar som sprang i tid och otid och klistrade kopierade märken just på den Judiska föreningens dörr är verkligen att försöka anpassa sig till den korrekta politiska formen.

      Att nazistiska förtecken existerar är det ingen som förnekar, men att inbilla sig att de är en dominerande del är verkligen att göra en höna av en fjäder. PK, men lögn med andra ord.

      Sedan är du själv fullt medveten om vad som hänt och händer inom SSU, det är inte bara i Skåne som dessa yttringar sker och skett.

      Här är en rapport från BRÅ, https://www.bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70e19304/1559137988590/2019_4_Antisemitiska_hatbrott.pdf

     • Alejandro Caviedes (inläggsförfattare)

      Jag undrar om du själv läser vad du refererar till. Du lyfter Brås rapport som belägg för att det framför allt skulle vara folk från mellanöstern och vänsteranhängare som skulle stå för merparten av antisemitiska hot, men när man läser rapporten så står det att ”Brås material gör det inte möjligt att redogöra för hur stor andel av antisemitismen som kan härledas till en specifik grupp eller miljö.” Jag kan dock mkt väl anta att den jihaddistiska miljön skulle utgöra det största hotet (ngt som är helt annat än gruppen ”människor från MENA” som du lyfter), men att vänsteranhängare står för merparten.. ja, detta är ju då inte det som står i rapporten.

      När det gäller SSU så är det märkligt att Stefan Löfven då ska tydliggöra vad SSU:s ståndpunkt är, när denna roll tillfaller SSU:s egen förbundsordförande, som var väldigt snabbt med att klargöra vad som är SSU:s ståndpunkt.

      Vad gäller hotbilden från nazister riktad mot judiska föreningen så kan du själv lyssna på intervjun med judiska föreningens ordförande som jag länkade till i mitt förra svar. Jag undrar vad du egentligen har för syfte med att vilja tona ner nazismen. När det blir viktigare i en diskussion om antisemitism vilka grupper som man ska skylla det på och vilka man inte ska skylla det på än själva hoten som judarna utsätts för.. ja, då är inte din agenda att värna om den judiska gruppen utan att snarare använda det som ett slagträ i en debatt som handlar om ngt helt annat

 2. Brorson

  anken är nog god, men ska manifestationen arrangeras av en judisk förening, måste det finnas en judisk förening, som erkänns av praktiskt talet alla judar i hela Sverige som deras representanter, i just Umeå. Eftersom så inte är fallet, föreslår jag att S inbjuder Mp och allianspartierna (M, C, L och KD) till ett förberedande möte.

  - En representant från vardera blocket utses för att sköta kontakter och utarbeta förslag till manifestation
  - Efter kontakt med enskilda intresserade judar i Umeå / Västerbotten och judiska föreningar i övriga Sverige, beslutas om fler partier ska bjudas in. De ingår i så fall tillsammans med de ovan nämnda partier i arrangörskommittén. Eftersom manifestationen ska vara opolitisk tas besluten i enighet mellan de deltagande partierna.
  - De deltagande partierna utser själva talare bland sina medlemmar. Kontaktgruppen sammanställer förslag till talarlista, som kommuniceras med de judiska kontakterna. Om någon av dessa kontakter ogillar någon föreslagen talare, uppmanas vederbörandes parti att utse annan talare. Dessutom inbjuds talare från en judisk församling i Sverige.

  Eftersom besluten ska tas i enighet inom arrangörskommittén, bör parti(er) som kan förväntas orsaka stridigheter inom kommittén inte bjudas in.

  Det är min bestämda åsikt att om AP bjuds in, ska även SD bjudas in. SD har ett nazistiskt förflutet, och bevisbördan att detta bara är historia ligger på SD. Dessutom måste man respektera eventuella invändningar mot SD från de judiska kontakterna. AP är ett antidemokratiskt extremistparti, som inte respekterar de mänskliga rättigheterna, såsom religionsfriheten. Trots att sekulariserade judar har funnits länge, är den judiska religionen grunden för den judiska identiteten.

  Angrepp på den judiska religionen eller andra religioner såsom kristendomen eller islam ska inte förekomma. Även detta krav gör Jan Hägglund och AP diskvalificerade, eftersom Hägglund driver en islamofobisk agenda, som bara kan förvärra hatet bland vissa muslimer mot judar – vilket drabbar enskilda judar särskilt hårt.

  Kritik mot den judiska staten och dess rätt att existera som just en judisk stat samt mot den israeliska regeringen ska inte förekomma under manifestationen eller i direkt anslutning till denna – även om en talare har uttryckt kritiska åsikter om den israeliska staten och dess regering i andra sammanhang. De judiska kontakterna – och inte Jan Hägglund eller någon annan från avgrundsvänstern eller extremhögern – ska avgöra om någon talare är olämplig.

  • Alejandro Caviedes (inläggsförfattare)

   Tack för synpunkterna. Vi kommer hålla en dialog med övriga partier för att se hur manifestationen kan arrangeras på bästa sätt nästa gång och då välkomnar jag alla förslag som kommer in.

  • Alejandro Caviedes (inläggsförfattare)

   Att inte SD blev inbjuden är inte konstigt. Tror du att det skulle varit uppskattat av manifestanterna och den judiska gruppen om man hade bjudit SD med tanke på vad de står för?

 3. Per

  Vad står S för då, rövslickare mot nazisterna och Hitler på 30 och 40 talet,…. Mm mm. Rasbiologisk forskning tex. Idag står S för massimport av bidragstagare som svensken inte vill ha och stöld av svenskens skattepengar för att föda dom, ni borde ställas inför rätta era jävla tjuvar. Tur att svensken har fått upp ögonen och insett vilken typ avl människar ni i S är, och skönt att Sd ökar och ökar och ökar…..

  • Alejandro Caviedes (inläggsförfattare)

   Vad hände? Kunde du inte hitta några argument så du måste ta till personangrepp och lögner för att kunna hävda dig? Har du så dålig argumentationsförmåga?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>