Affärsguide och tips

Fyra heta tips för 2018 års nyhetsbrev

Av , , Bli först att kommentera 1

email-3249062_1280

Nyhetsbrev är ett sätt för företagare att nå ut till sina kunder, men det är en riskfylld balansgång och många nyhetsbrev åker direkt i slasken. Dina nyhetsbrev ska vara intressanta, lagom många och inte vara för långa. Vill du lyckas med dina nyhetsbrev är det dessa fyra saker som du ska tänka på.

1. Engagemang

Lägg mer fokus på de kunder du redan har. Trogna kunder är en viktig del för ditt företag att ta hand om dem. De ska känna sig speciella, så visa att du uppskattar dem genom att skicka nyhetsbrev med bra och lockande erbjudanden. Det ska inte vara något som alla kunder får generellt, utan det ska vara något utöver det vanliga. Något som är riktigt bra är att kundanpassa erbjudandena och skapa nyhetsbrev program.

2. Personligt

Det finns en viktig sak att tänka på när du ska skapa ett attraktivt nyhetsbrev för outreach, och det är att innehållet ska vara personligt. Mottagaren ska vilja läsa dina nyhetsbrev och de måste skilja sig från mängden. Här vinner du på att ta hjälp av digitala verktyg och program för att se kundens beteende, köphistorik med mera. Med marketing automation kan du ta reda på vilka dina kunder är och vad de har för intresse. Med denna vetskap kan du ge kunden ett mervärde.

3. Mobilt

Trenden inom mobilt användande ökar stadigt och idag använder vi våra mobiler till allt. Det innebär att dina nyhetsbrev ska fungera optimalt att läsa på mobilen och det ska vara enkelt att klicka sig vidare till din webbsida eller interagera på annat sätt. Se till att anpassa innehållet till mobila enheter för att hänga med.

4. Utseende

Vårt sista tips för att skapa effektiva nyhetsbrev är utseende och upplägg. Ha med en inbjudande ämnesrad som lockar till nyfikenhet. Det viktigaste ska komma först, många läsare har inte tålamodet att vänta. Ha också med tydliga rubriker och fungerande länkar. Texterna ska vara korta och lättlästa. Bilder ska du absolut ha med. Bild är lättare att ta till sig än text, men det ska inte bli för rörigt tillsammans med texten. Använd samma layout på dina nyhetsbrev, så kunden känner igen sig.

Mindre är mer

Nu är du väl rustad för att hänga med i årets trender för nyhetsbrev. Prova dig fram och lyssna på dina kunder och skicka inte ut några nyhetsbrev om du inte har något att säga eller något nytt att komma med. Hellre få än för många.

Bli först att kommentera

Hur du utvecklar en plan för riskhantering

Av , , Bli först att kommentera 2

riskhantering

Att utveckla en plan för riskhantering, som ofta går under det engelska namnet risk management, kan hjälpa dig för att inte små problem ska förvandlas till stora kriser. Olika slags riskhanteringsplaner kan räkna ut hur stor sannolikheten är för att något ska inträffa, vilka de eventuella riskerna är och hur du ska kunna minska problemen som hänger ihop med de riskerna.

Att ha en plan i förväg kan hjälpa dig att hantera problemen, eller ännu hellre förhindra att de uppstår. Det enklaste är att anlita ett konsultföretag som har affärsanalytiker till förfogande för att du ska kunna lägga upp en affärsstrategi. Där kan du även få hjälp av en riskkonsult för att planera det vi nämnde i inledningen. Om du väljer att ta hand om riskhanteringen själv är det viktigt att du vet vad du gör. Till att börja med kan du läsa den här artikeln för att få en insikt i det grundläggande.

Förstå hur riskhantering fungerar

Risk kan beskrivas som den effekt en enskild eller en serie händelser får. För att kunna analysera riskerna behöver du svara på följande frågor: Vad skulle kunna hända? Hur sannolikt är det att det händer? Vilken påverkan får det om det händer? Hur kan du minska sannolikheten för att det händer? Hur kan du minska påverkan av händelsen? Det är utifrån dessa frågeställningar du sedan går vidare.

Börja med att definiera vad projektet är

Få förslag och åsikter från andra. Låt alla inblandade komma med sin åsikt om vad som skulle kunna hända, hur ni kan förebygga att det händer samt vad som ska göras om det trots allt inträffar. Det är viktigt att du är öppen för idéer och det är ofta bra att tänka utanför ramen, men se till att ni inte kommer ifrån ämnet.

Identifiera konsekvenserna av varje risk

När alla har gett dig sitt ”input” ska du sätta ihop varje risk med vad konsekvenserna kan bli. Tänk på att uppge exakt vad konsekvensen kan vara. Det räcker inte att exempelvis skriva att projektet blir dyrare. Det säger mer om du till exempel skriver att projektet kommer att kosta 200 000 kronor mer.

Uteslut problem som inte hör till saken

Om du till exempel ska installera ett nytt kassasystem är det självklart att exempelvis en snöstorm eller en tornado kan försena installationen, men det är inget du kan göra för att förhindra det. Även om det är något du tänker på kan inträffa är det inget du ska ta med i din planering.

Gör en lista på alla eventuella risker

Du behöver inte sätta dem i någon särskild ordning, utan bara ta upp dem en och en. Ange hur stor skada det skulle göra på dina affärer om något skulle inträffa genom att gradera det som låg, medel eller hög. Gradera även på samma sätt hur sannolikt det är att det kommer ske. När du ser allt uppskrivet kan du lättare rangordna de olika riskerna från högst till lägst.

Gör en plan för riskhantering

Börja med att göra en plan med åtgärder som ska minska sannolikheten för att något som påverkar dina affärer negativt ska inträffa.

Fortsätt sedan med att göra en plan över allt som kan göras för att minska skadorna den eventuella händelsen kan orsaka. Om vi tar ett nytt kassasystem som exempel igen kan planen vara att du fortsätter använda det gamla tills vidare om det nya skulle bli försenat.

Slutligen behöver du någon typ av indikator som talar om för dig att ett problem har inträffat. Det är viktigt att du har koll på dem för att kunna identifiera om något problem börjar bli så pass stort att du ska vidta åtgärder innan det påverkar affärerna för mycket.

Anlita hjälp

Som du märker är det mycket att tänka på när du utvecklar en plan för riskhantering och för att det ska bli mer exakt behöver du kunna räkna ut mer exakt vilka de största riskerna är. Du behöver också kunna följa upp hur effektiva dina strategier är. Då är det bra att anlita en affärsanalytiker som vet hur du ska driva ditt företag på ett effektivt sätt. Tillsammans kommer ni att kunna utveckla en plan eftersom det trots allt är du som känner till ditt företag bäst.

Vad arbetar en konsult med

Anlita en riskkonsult för att minska riskerna för ditt företag då får du rådgivning och de verktyg som du behöver för att enklare kunna styra ditt företag och hantera problem när de uppstår. En konsult är en person som kan branschen och som kan komma med råd och lösningar för att undvika eller hantera problem.

Var inte rädd för att söka hjälp, även om det kanske är en utgift kan det spara mycket pengar i framtiden om du får professionella och funktionella råd. Ibland är det nödvändigt med en extern person för att se saker och ting ur ett annat perspektiv.

Bli först att kommentera

Hur viktig informationsteknologi är för framgången i affärer

Av , , Bli först att kommentera 0

industry-2630319_1920

Världen genomgick under den senare halvan av 1990-talet en IT-revolution och alla minns väl företag som Boo.com, Framfab och Icon Medialab och vad som hände med dem, IT-revolutionen fick snabbt ett nytt namn, It-bubblan, och när denna bubbla sprack ledde det till att Stockholmsbörsen kraschade år 2000. Hypen kring Dotcom-bolagen ledde till en finanskris. Idag är det få som talar om någon revolution, trots att denna revolution pågår med oförminskad hastighet. Numera handlar det dock inte främst om Dotcom-bolag, IT-revolutionen handlar om hur företag genom att använda IT förbättrar sin produktivitet och hur företag idag är helt beroende av IT för att nå framgång.

Småföretag

Idag finns det få företag som inte använder sig av någon form av IT i sin verksamhet, oavsett hur litet företaget är. Ett litet företag kanske använder det för marknadsföring, försäljning eller rekrytering av personal. Vi kanske inte ens tänker på det som IT men små företag använder sig ofta av sociala media i sin marknadsföring. Ett bageri kanske lägger upp en bild på de tårtor de bakar på Facebook, en bilhandlare använder sig av Blocket för att annonsera ut sina bilar och många små företag använder sig av Facebook eller Linkedin för rekrytering av personal. Idag är detta helt självklart men för bara 20 år sedan var det omöjligt att på ett så enkelt sätt nå så många potentiella kunder som det idag går att nå med hjälp av dessa onlinetjänster. Många småföretag har dessutom utöver sin fysiska butik också en webbshop som gör att de kan nå fler kunder.

Medelstora företag

För lite större företag är kanske inte sociala media den optimala plattformen. Medelstora företag använder sig visserligen av sociala media, men då dessa företag ofta har större finansiella muskler finns det bättre lösningar. Förutom att synas på sociala media behöver medelstora företag ofta en bra hemsida där kunder kan nå dem För att bygga upp bra hemsidor är det bäst att anlita IT konsulter då hemsidan måste byggas på ett sådant sätt att den interagerar med företagets övriga system. Medelstora företag behöver ibland också genomföra marknadsundersökningar, något som tidigare var både tidskrävande och kostsamt. Med hjälp av webb- eller mejlbaserade marknadsundersökningar går det att nå fler människor än vad som var möjligt förr och kostnaden för att genomföra en marknadsundersökning är idag betydligt lägre.

Förutom att använda IT för marknadsundersökningar, att ha en bra hemsida och att finnas på sociala media använder ofta medelstora företag sig av IT-lösningar för sin marknadsföring. Genom att analysera var på internet potentiella kunder håller till går det att med hjälp av riktad marknadsföring, till exempel annonser på speciella forum, nå dessa kunder till en lägre kostnad än att bara planlöst annonsera. För att vara säker på att potentiella kunder hittar företaget när de söker efter produkter eller tjänster brukar medelstora företag också använda sig av SEO, Search Engine Optimization. De lösningar ett medelstort företag behöver för att bli framgångsrikt är ofta för komplicerade för de egna administratörerna att implementera och för ett medelstort företag är det ofta för kostsamt att ha en egen IT-avdelning. IT-konsultföretag är ett av de bästa alternativen för dessa företag som vill uppdatera sina lösningar. Tips på hur du hittar en IT-konsult går enklast att få genom att göra en sökning på Google eller genom att söka på sociala media, framförallt Linkedin.

Stora företag

För stora företag handlar IT mycket om kommunikation, kommunikation med kunder och kommunikation inom företaget. I små och medelstora företag kan ofta företagsledningen överblicka verksamheten medan detta är mycket svårt i stora företag. Stora företag använder sig ofta av CRM-system, Customer Relationship Managment, för kontakt med kunder. För intern kommunikation används epost, smarta ärendehanteringssystem och system för kvalitetsuppföljning gör att allt går att analysera och ger företagsledningen en överblick över företagets utveckling. Inköpsavdelningar letar efter nya produkter på B2B nätverk som till exempel Alibaba. Utöver detta använder sig stora företag av IT rekrytering, IT baserade marknadsundersökningar och riktad marknadsföring på internet via bland annat sociala media. Stora företag med dess omfattande IT-system kan vara sårbara för dataintrång och IT säkerhet är därför viktigt för dessa företag. Stora företag har ofta egna IT avdelningar men behöver ändå ibland ta hjälp av IT konsulter.

IT-konsulter

För det lilla företaget räcker det ofta med att synas på socialmedia för att nå kunder, en hemsida eller en webbshop kan öka försäljningen, och för små företag finns det nyckelfärdiga hemsidor och webbshoppar att köpa som är enkla att själv sköta om. Det är framförallt de medelstora och de riktigt stora företagen som är beroende av IT-konsulter. De IT-lösningar dessa företag behöver för att nå framgång är ofta för komplexa för att företagets egen personal skall kunna bygga upp och underhålla dem.

Bli först att kommentera

Hur Du Når Det Bästa Resultatet För Ditt Företag

Av , , Bli först att kommentera 1

up-2081170_1280

Att starta sitt eget företag blir allt mer populärt i dagens tid och samhälle. För vissa människor handlar det om en dröm att få ägna sig åt sitt största intresse på heltid medan det för andra kan handla om något så enkelt som att tjäna så mycket pengar som möjligt eller att få vara sin egen chef. Oavsett anledningen till varför du väljer att starta ett eget företag så är det absolut viktigaste att du har en tydlig uttänkt affärsplan innan du sätter igång. Tyvärr så är det så att många utav de nya företagen hamnar i konkurs och tvingas avsluta verksamheten. Den största anledningen till detta är just bristande eller rentav icke existerande affärsplaner. Ett sätt att förbereda sig och en god bit på vägen till att säkerställa företagets framtida överlevnad är att anlita en affärskonsult som kan hjälpa till med bland annat affärsutveckling, effektivisering och industriell marknadsföring.

Utan erfarenhet är det svårt att veta vart fokus bör ligga

Många personer som startar egna företag har mycket liten erfarenhet av att driva ett företag och vet inte riktigt var och hur resurserna ska prioriteras. Då kan det vara svårt att klura ut den fina balansgången mellan inkomster och utgifter, hur eventuella vinster ska tas om hand för att på bästa möjliga sätt gynna företaget samt hur man bäst ska tackla konkurrensen från andra företag inom samma bransch. Det är därför nödvändigt att investera i hjälp från en erfaren affärskonsult som kan göra stor skillnad. Konsulter kan rekommendera det effektivaste sättet att bli ledande på marknaden för att företaget ska kunna skapa sig ett tilltalande namn och lockar nya kunder. De kan även hjälpa till med att skapa goda relationer mellan företag, så kallad b2b marketing, för att skapa ett slags samarbete vilket även det är en viktig del i ett företags tillväxt, eller helt enkelt ge tips på hur företaget bäst bör nå ut till sina kunder, till exempel genom kampanjer på sociala medier och andra tillvägagångssätt.

En affärskonsult kan guida entreprenören och knyta ihop säcken

Att anlita en kommunikationsbyrås tjänster kan göra underverk för de flesta företag, speciellt nya. Det är ett enkelt sätt att hyra in erfarenhet till företaget. Eftersom det för nybörjare inom företagsbranschen kan vara skrämmande med allt ifrån marknadsföring till produktutveckling och budgetering så kan detta leda till att dessa punkter helt enkelt läggs åt sidan på obestämd tid. Detta är precis den typ av företagsledning som kan leda till att företaget måste läggas ned. Erfarenhet och kunskap i hur en affärsplan bör byggas upp, hur den aktivt bör användas i vardagen samt följas upp, utvärderas och kontinuerligt förbättras är med andra ord A och O för att lyckas med ett företag. Det är här en oberoende konsult kommer in i bilden. Inte bara kan de hjälpa till med tidigare nämnda områden, men de kan också ge entreprenörerna tips och tricks för att kunna ta hand om dessa områden själva i framtiden. Med andra ord så kan anlitandet av en affärskonsult vara värdefullt inte bara för företaget i sig utan även för entreprenören som kan ta lärdom.

Svåra frågor blir lättare att ta hand om när det finns en tydlig plan för företaget

En del nya entreprenörer blir överväldigade av de många olika sätten att sköta sitt företag på. Det finns många olika områden man kan välja att fokusera på och det kan vara svårt att klura ut vilket sätt som passar bäst för olika typer av företag. Frågor som kan komma upp kan handla om vilken typ av marknadsföring som passar bäst för att nå ut till företagets tilltänkta målgrupp, hur man ska tänka när det kommer till prissättning av produkter med tanke på konkurrensen från andra företag eller hur entreprenören ska resonera kring anställande av fler medarbetare; är det värt att anställa folk med mer erfarenhet och kunskap för en högre lön eller är det bättre att anställa oerfarna medarbetare som behöver läras upp från grunden men till en lägre lön? Det är vid svåra frågor som dessa som erfaren experthjälp kan göra enorm skillnad och hjälpa företaget att växa och bli framgångsrikt.

En affärsplan kan vara skillnaden mellan succé och katastrof

Det allra viktigaste att tänka på när man startar ett nytt företag är alltså att ha en solid och väl genomtänkt plan för hur företaget ska fungera i praktiken. Utan en plan och utan klara riktlinjer är det lätt att viktiga beslut tas utan att tänkas igenom ordentligt vilket gör att företaget kommer att lida i längden på grund av det. För att vara säker på att ha en så bra grund som möjligt att stå på så kan det vara bra för entreprenörer, speciellt de utan mycket kött på benen i entreprenörskap, att anlita hjälp av erfarna experter inom området. En affärsplan kan vara den enda skillnaden mellan succé och katastrof för ett företag.

Bli först att kommentera

Därför Borde Du Anlita Konsult Till Ditt Företag

Av , , Bli först att kommentera 2

discussion-1874792_1920

En konsult är någon som besitter expertkunskaper inom ett visst område. Det är väldigt vanligt att företagsägare tar hjälp av konsulter för att förbättra möjligheterna att gå med vinst. Det finns många positiva exempel på hur konsulter kan hjälpa till med att effektivisera företag, ta fram nya koncept och strategier. Äger du ett företag och funderar på om att ta in konsulter är något för dig? Här kan du läsa några av de vanligaste anledningarna till att företag anlitar konsulter och vad de faktiskt kan erbjuda och förbättra med en verksamhet och företag.

Få någon med erfarenhet från många företag

En fördel konsulter har är att de ofta har erfarenhet från många olika företag. Med andra ord har de koll på vad som verkligen fungerar. Detta betyder också ett mer effektivt arbete då konsulten kan sätta igång direkt, något som sparar dig pengar. Konsulter har också generellt en bättre kunskap och erfarenhet inom olika området. Alltså vad det är som är bevisat fungerar bäst, gärna med stöd av den mest aktuella forskningen inom ekonomi, företagande och organisationsstruktur. Det gäller också att ha tillräckligt hög kompetens för att kunna anpassa metoder till rätt organisation. Vad som kan ses som bäst för en firma behöver inte nödvändigtvis vara rätt väg att gå för en annan. Med andra ord är det inte bara att kopiera något som en annan firma gör för att kunna bli framgångsrik. Det krävs rätt person som applicerar metoderna på rätt sätt.

Få ett nytt perspektiv

Även om du är jätteduktig på att driva företag och har goda kunskaper i hur man driver ett framgångsrikt företag så finns det en anledning att ta in en utomstående – för att få ett nytt perspektiv på situationen. Inom skribentyrken brukar man tala om att man behöver ett andra par ögon på en text för att kunna hitta förbättringsmöjligheter. När det kommer till företagande gäller exakt samma regel. Att ta in någon som kommer utifrån gör att man kan få ett nytt perspektiv på affärsstrategin. Konsulten kan då se något som du i egenskap av VD inte ser. En bra konsult ska ha förmåga att kunna vara objektiv, analytisk och transparent; egenskaper alla företag behöver.

Få hjälp under en specifik period

Ibland behövs det extra hjälp under en specifik tidsperiod. I sådana lägen passar det utmärkt med en konsult. Då behöver du inte oroa dig över anställningsvillkor och liknande. När behovet av den extra hjälpen tar slut tar även konsultens uppdrag det. Det kan också röra sig om ett projekt som kräver en specifik kompetens som inte annars finns i företaget.

Specialistkompetens

En fördel med konsulter är att du snabbt och enkelt kan få tag på en specialistkompetens. Det kan röra sig om en ny sorts teknik eller liknande där du behöver hjälp under en tillfällig period. Det kan vara väldigt svårt att lyckas anställa någon med lång arbetserfarenhet och lämplig kompetens. Då är det betydligt enklare att få tag i en passande expertkonsult, särskilt om arbetet bara behövs under en tillfällig period.

Gott om kompetens i hela landet

Oavsett var din firma är belägen finns det goda möjligheter till att hitta rätt konsult. Konsultbranschen i Sverige är väldigt stor och inte minst kompetent. Väldigt mycket kan dessutom skötas online, vilket gör det enklare för dig som har en firma långt utanför de större städerna att hitta ett passande konsultföretag. När det gäller storstäderna är det ännu lättare, ifall du exempelvis letar efter ett bra konsultbolag stockholm.

En katalysator för förändring

Att genomföra förändringar känns ofta jobbigt. Anställda på ett företag kan ha blivit vana vid att allt ska skötas på ett särskilt sätt. Det är inte ovanligt att anställda (även ägare) på ett företag har svårt att se att det finns behov av förändringar, även när det visat sig vara absolut nödvändigt. Det är i sådana fall som en konsult gör sig extra bra. En konsult kommer in utifrån och kan påpeka att det behövs förändringar och även veta hur dessa förändringar ska göras för att det ska bli så lite friktion som möjligt.

En konsult kan sprida kompetens

En konsult som besitter särskild kompetens kan komma in på ett företag och lära upp de anställda hur ett nytt system ser ut eller hur man ska arbeta på ett sätt som är så effektivt som möjligt. När konsulten sedan lämnar kommer förhoppningsvis företaget att ha en personalstyrka som då besitter nödvändig och specifik kunskap som konsulten lärt ut. Att ta in en konsult kan alltså vara ett bra sätt att öka kompetensen i allmänhet på företaget.

Att anlita en konsult har sina fördelar, en utomstående person med spetskompetens kan bidra till att ditt företag effektiviseras och att lönsamheten ökar. En konsult kan dessutom se vilka förändringar som kan tänkas behövas samt föreslå strategier och koncept för företagsutveckling. Att anlita en konsult kan vara nyttigt för både etablerade företag men även små företag som eventuellt är i uppstarten och vill ha någon med expertis och kunskap.

Bli först att kommentera

Få ditt företag att växa med hjälp av digitala nyhetsbrev

Av , , Bli först att kommentera 1

email-1975018_1280

Funderar du på om digitala nyhetsbrev kan vara något för din verksamhet? I nästan alla fall är e-postmarknadsföring en bra väg att gå. Att kommunicera med dina kunder via mejl stärker relationen mellan er, och med en förbättrad kundrelation följer en rad andra vinster. Här är de främsta fördelarna till varför du ska satsa på att sprida information via mejlen.

Det finns många anledningar till att implementera epostmarknadsföring i ditt företag. Den största och kanske främsta anledningen är att e-postmarknadsföring verkligen når ut till dina kunder, då det är ett effektivt kontaktsätt. Mer än 90 procent av den svenska befolkningen använder i dagsläget e-post och eftersom kunderna redan finns i ditt nätverk är de normalt sett redan positivt inställda till ditt företag och att du kontaktar dem. Att du håller kontakten med dina kunder och informerar om vad som händer i företaget är ett tecken på att du bryr dig om dem. Detta främjar relationen mellan dig och kunderna och gör att du känns både pålitlig och lojal.

Något du ska tänka på är dock alltid att stämma av med dina kunder om du har deras tillåtelse att skicka ut nyhetsbrev. De flesta anser att oönskade mejl som dyker upp i tid och otid är skräppost, och anmäler dem som spam. Det är därför bättre rent etiskt om du låter kunderna själva anmäla sig till nyhetsbrevet innan du börjar med utskicken. Så länge mottagarna själva valt att få breven visar nämligen resultat på att de gärna läser dem. När du sedan har fått prenumeranter är det viktigt att du lägger krut på brevens innehåll. Det ska vara relevant information du delar, så att kunderna vill veta mer varje gång nyhetsbreven ramlar in i inkorgen.

Ökad försäljning

Att få en ökad försäljning är alltid målet med marknadsföring, inte bara med nyhetsbreven utan med hela marknadsföringen i sig. När relationen mellan säljare och köpare förbättras leder det oftast automatiskt till att ett köp, ett mersälj eller ett avslut sker fortare eller mer frekvent. Dessutom lär du få goda rekommendationer av kunden om de litar på dig, är återkommande och vet vad du sysslar med. Dessa goda rykten kan snabbt sprida sig både inom branschen och i andra sammanhang, vilket kan leda till helt nya konverteringar och kontakter.

Mer trafik till hemsidan och sociala medier

Vissa av besökarna har en tendens att inte besöka din hemsida igen. Vore det inte bra att därför skicka ut en påminnelse då och då? Ett nyhetsbrev är ett fantastiskt sätt att påminna dina kunder om verksamheten. När du skickar ut nyhetsbreven är det även viktigt att alltid inkludera uppgifter om din hemsida som direktlänkar till nytt innehåll eller länkar till produkter och tjänster som du säljer. Driver du en webbshop är nyhetsbrevet en fantastisk kanal för att ge extra fokus åt en speciell produkt eller ett specifikt erbjudande. Även symboler i mejlen som tar kunden direkt till dina sociala medier är relevant att ha med. När en person prenumererar på nyhetsbrev från ditt företag är det nämligen mer troligt att han eller hon även kommer att följa dig via andra kanaler.

Det kostar ingenting

Faktum är att nyhetsbrev är det mest kostnadseffektiva sättet att få trafik och att sprida information. Att regelbundet mejla ut dem kostar i grunden ingenting. För de företagare som vill ta det steget längre finns även en rad e postprogram och nyhetsbrev program där man kan skapa email automatiskt. Detta kan man göra genom att designa en mall som det sedan enkelt går att fylla i med information varje gång det är dags för nya utskick. Detta är en god idé då en snygg design på dina digitala nyhetsbrev lockar fler mottagare till att verkligen läsa och inte bara skumma igenom informationen.

Bättre informationsflöde

Att information når ut både snabbare och tydligare är en av de stora fördelarna med e-post som kommunikationssätt. Det går snabbt att skicka mejl och mejl har en hög läsfrekvens. Att informera kunder och kanske också leverantörer om vad som händer på företaget gör att de alltid är uppdaterade och inga missförstånd behöver ske. Samtidigt som detta har du även möjlighet att få gratis feedback på din information om mottagaren vill dela något av värde eller tycka till om någon förändring gällande ditt företag. Det bästa av allt är att denna tvåvägskommunikationen inte är något tvång, utan sker helt och hållet på mottagarens egna villkor.

Bli först att kommentera

5 anledningar till att ge ditt barn en smartphone

Av , , Bli först att kommentera 0

image

I takt med att smartphones blivit ett näst intill måste för de flesta av oss har även tekniken i barnfamiljens hem blivit mer synlig. Med allt från skolarbete till filmer och spel via applikationer har de mobila enheterna fått en bredare användarmassa. Det kan vara lätt att säga ”det var bättre förr” när barnen mest lekte och skötte skoluppgifterna via penna och papper – men faktum är att samhället är i ständig utveckling och i tider har nya generationer förändrat vad som tidigare varit ”det rätta”.

En smartphone är idag utan tvivel ett viktigt inslag även för barn i deras vardag då det inte bara är ett sätt för dig som förälder att få något gjort. Idag finns ett oändligt antal appar och spel riktade till barn i olika åldrar. Som alltid finns det mängder som inte är mycket att hurra för, men definitivt ett stort urval smarta och nyttiga läromedel samt nöjen.

1 Tekniken är i ständig förändring

Som förälder vet du hur snabbt det går i svängarna när det kommer till teknik i dagens samhälle, det gäller att inte hamna för långt efter då det snabbt kan krångla till en hel del i ens inrutade vardag. Just därför är det A och O att barn redan i tidig ålder slussas in i teknikens värld och att de blir involverade i hur saker och ting utvecklas och förändras.

Anledningarna till att man bör ha en smartphone är många och när det kommer till dina barn likaså. Det är så klart svårt att säga vilken som är bästa mobilen just nu att köpa till barn, men med tanke på att barn kanske inte är lika ”snälla” mot sina mobiler som en vuxen, har så klart priset betydelse. ZTE smartphone har av många blivit utsedd som den bästa android telefonen och det har nog en hel del att göra med tillverkarens fokus på användarvänlighet före märkesstatus.

2 Skolan och webben

Även du som är ung förälder är säkert förvånad över hur snabbt saker och ting har utvecklats inom den svenska skolvärlden från när du själv satt bakom bänken. Idag sker i stort sett allt via webben där eleverna hittar information från skolan om exempelvis skoluppgifter, skriver arbeten samt ämnar in läxor till sina lärare. Skolan erhåller med datorer i de flesta fall idag, men det är ändå en hel del saker man kan behöva fixa på egen hand – då är en smartphone eller surfplatta en nödvändig apparat.

3 Låt dina barns intressen bli läromedel

Det finns riktigt bra appar med nischat innehåll tänkt i första hand som underhållning för barn men som samtidigt har en lärande funktion. DNA Play är ett bra exempel på appar av detta slag där barnen genom att välja och manipulerar dna bygger fram monster i spelet. Ändrar barnen något i dna-kedjan ger det ögonhöjande resultat på det slutliga monstret och det skapar en nyfikenhet hos barnen om att veta mer om hur det egentligen hänger ihop.

Låt säga att ditt barn har en användarvänlig zte smartphone dit du laddar ner DNA Play, då innebär det att ditt barn har möjlighet att leka och lära på en och samma gång oavsett var ni befinner er. Utmärkt för den långa bilresan men även som en spännande aktivitet för dig och ditt barn.

4 Låt kreativiteten spira

Att väcka dina barns kreativitet kan även det ses som anledningen till att man bör ha en smartphone tillgänglig för alla familjemedlemmar. Det finns snygga och välgjorda musikappar som på ett seriöst sätt introducerar ditt barn till musikskapandets värld. Loopimal heter en av dessa appar som blivit en hit bland många musikälskande barn där man på ett enkelt men inspirerande sätt får börja treva sig fram i att skapa musik.

Alla ritprogram som finns tillgängliga för smartphones är ypperliga som lek och underhållning för dina barn då de många gånger innehåller funktioner som påminner mycket om dagens designprogram för datorer. En smartphone från ZTE är det bästa valet för barn när det kommer till att skapa på skärmen då dessa mobiler erbjuder en användarvänlig yta och ett system där man smidigt navigerar sig fram.

5 Låt inga tankar gå förlorade!

Med en smartphone tillhanda kan även barnen få känna sig delaktiga i veckoplaneringen inom familjen, det kan exempelvis handla om att dela dokument mellan familjemedlemmar där veckans måltider finns planerade eller hur många dagar det är kvar till den kommande semestern. Barn mår bra av att känna sig ansvariga och delaktiga, med praktiska program som exempelvis Mental Note kan dina barn både anteckna och spela in ljud direkt i sin mobil.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Molntjänster – Ett Mycket Bra Sätt För Företag Att Lagra Data Och Information

Av , , Bli först att kommentera 0

molntjänster2

Att använda sig av molntjänster av olika slag är ett mycket bra och effektivt sätt att lagra och bevara information och dokument. Att använda sig av det så kallade molnet är ett nytt och innovativt sätt att arbeta. Molnet och de tjänster som finns tillgängliga via denna kanal blir fler och fler och de redan befintliga utvecklas och förbättras kontinuerligt.

Inom företagsvärlden har det dock länge förekommit en hel del missuppfattningar om den här typen av tjänster. En av de vanligaste myterna när det kommer till företag och deras användning av molnet inkluderar bland annat att det inte skulle vara tillräckligt säkert att använda molnet för företag när det kommer till lagring av information. Det sägs att man som företagare riskerar att förlora kontrollen över den information man väljer att placera i molnet. En annan vanlig missuppfattning eller förutfattad mening är att dessa tjänster helt enkelt inte passar för användning i den bransch där man etablerat sig eller är kompatibelt med den egna verksamhetens inriktning.

Denna inställning borde ändras då det inte ligger några som helst sanningar eller fakta bakom dessa myter. Felaktiga uppfattningar eller helt enkelt otillräcklig kunskap har skapat en mycket negativ bild av företags möjligheter att använda sig av molntjänster. Många borde dock tänka om på den punkten. Utvecklingen har nämligen visat att det ofta är mycket fördelaktigt för företag att omstrukturera vissa delar av verksamheten och börja begagna sig av molnet på fler sätt i den dagliga driften av verksamheten.

Visst kan det kännas onödigt krångligt eller som ett omfattande och tidskrävande projekt att flytta över delar av ett företags verksamhet till ett nytt forum men fördelarna som man kan vinna genom att göra den ansträngningen överstiger verkligen nackdelarna.

Fördelar med molnet

För det första så är molntjänster såklart tillgängliga på ett helt annat sätt än andra lagringstjänster, vilket är en av de bästa anledningarna att använda sig av molnet. Tack vare dessa tjänster kan alla medarbetare komma åt det de behöver var de än befinner sig. Tjänsterna är också mycket flexibla och som företagare är det enkelt att utforma tjänster som passar företaget och dess behov. Man väljer till exempel själv hur mycket lagringsutrymme som behövs och skulle detta behov förändras med tiden är det lätt att utöka eller dra ifrån. Dessutom erbjuder de flesta större leverantörer möjligheter att lägga till andra tjänster så som e-posthantering, ordbehandlings- och kalkylprogram och möjligheter till chatt- och videosamtal. Genom att använda sig av dessa tjänster har man allt man behöver för att sköta arbetet på ett och samma ställe – det hela är faktiskt mycket smidigt.

Gamla myter inte sanna

De gamla, och som det visat sig, mycket seglivade myterna om otillräcklig säkerhet håller inte heller när det gäller dagens tjänster. Även här är leverantörerna mycket seriösa och de inser ju också att det allra viktigaste för dem är att kunna garantera sina kunders säkerhet och integritet. Eftersom de oftast har större resurser än små eller medelstora företag har de också möjlighet att tillhandahålla säkerhetslösningar av helt annan kvalitet och omfattning än vad många enskilda företag själva kan åstadkomma.

Molntjänster håller alltså mycket hög kvalitet, erbjuder en rad olika tjänster och användningsområden och ser dessutom till att högsta säkerhet bevaras. Man skulle därför kunna misstänka att det är en dyr historia att använda sig av molnet men det stämmer inte, ofta blir det faktiskt betydligt billigare i längden.

Bli först att kommentera

Vikten av hantering av mobila enheter (MDM)

Av , , Bli först att kommentera 1

mdm

Oron med att kunna hålla mobila enheter säkra har varit den främsta drivkraften för utvecklingen av Mobile Device Management (MDM). De flesta lösningar erbjuder datakryptering, lösenordsskyddsfunktioner och möjlighet att fjärrlåsa en enhet om exempelvis en anställd lämnar företaget eller redovisar sin enhet som förlorad eller stulen. Det finns också funktioner som kan stänga en enhets kamera, Wifi eller Bluetooth utanför säkra områden.

Att på rätt sätt hantera basdata som kundprofiler, produkter och värdepapper är lika viktigt som att hantera processhändelser och inte alltid så enkelt, men det sätts oerhörda krav på noggrannhet. MDM har förmågan att säkra, övervaka, hantera och stödja mobila enheter. I allmänhet innebär detta fjärrdistribution av applikationer, data och inställningar för alla typer av mobila enheter som smartphones, surfplattor och bärbara datorer. Genom att optimera funktionaliteten i mobila enheter och samtidigt styra och skydda data och konfigurationsinställningar för alla mobila enheter i ett nätverk, sänks supportkostnaderna och riskerna för affärssäkerheter sänks. Hantering av mobila enheter innebär också förmågan att hantera mobila appar som finns på varje enhet. Du kan distribuera, hantera, blockera eller ta bort oseriösa appar på enskilda eller grupper av enheter, vilket garanterar att produktiviteten blir hög.

En MDM-lösning gör också att du exempelvis kan ladda ner information från alla tillgängliga källor, konsolidera data, aggregera all information som rör en viss enhet till en enda skiva, identifiera de senaste och pålitliga värden för varje attribut, ta bort dubbla poster, förbättra datakvalitet i varje del av din IT-struktur och förbättra effektiviteten i manuell datahantering.

Mdm lösningar för företag kan också hjälpa verksamheten att hålla en inventering av alla enheter som används och även spåra kostnader i samband med deras användning. Att tillåta personalen att använda enheten efter eget val ökar inte bara de anställdas tillfredsställelse och produktivitet, utan det kan spara ditt företag pengar på enhetens anskaffningskostnader också. 

Som naven i informationsinfrastrukturen syftar denna lösning till att ge korrekta och pålitliga affärskritiska basdata, så att du, med hjälp av detta kan styra, validera och hålla data upp-to-date. Endast en väl utformad och genomförd korrekt lösning kommer att kunna göra hela systemet effektivt.

Bli först att kommentera

Affärsnyttan av M2M-teknik

Av , , Bli först att kommentera 1

M2M-kommunikation1Maskin till maskin (M2M) är ett brett namn som kan användas för att beskriva en teknik som möjliggör nätverksanslutna enheter att utbyta information och utföra åtgärder utan hjälp av människor manuellt. M2M-kommunikation tillåter affärsföretag att överföra data från en enhet till en annan. Denna komplexa teknik har tagit näringslivet med storm och hjälper företag att förbättra och öka sin operativa effektivitet och förvaltning över hela linjen. M2M-kommunikation kan användas för att få omedelbar feedback på hur en viss fjärrtillgång används, vilka funktioner som är mest populära och vilka problem, som fel/haverier som vanligtvis uppstår. Denna information är användbar för att korta ledtiden till en förbättrad eller uppdaterad version eller erbjuder förebyggande tjänster, vilket ger en konkurrensfördel. När den appliceras på människor, kan M2M kommunikation bidra till att skydda ensamarbetare eller utsatta barn. Den kan också användas för att hitta en försvunnen person och för att hjälpa till att förbättra liv genom att säkerställa rätt mediciner tas.

Vilka branscher är mest sannolikt att dra nytta av denna teknik? I dagens uppkopplade värld kan nästan alla branscher gynnas av M2M-tekniken. Allt från stora övergripande tillverkare som vill spåra statusen för deras produkter, till konstruktion, teknik och jordbruk. Vissa branscher använder M2M-enheter för att övervaka användningen av dyr utrustning. Ofta används M2M kommunikation för fjärrövervakning. Exempelvis kan en automatiserad distributör meddela ägarna när produkterna börjar ta slut. M2M kommunikation är alltså en viktig aspekt av lagerhantering, fjärrkontroll, robotik, trafikkontroll, logistiktjänster och telemedicin. Den utgör grunden för ett begrepp som kallas Internet (IoT). Detta verktyg ger också en möjlighet för förebyggande underhåll. Genom att samla in data från de inbyggda M2M-enheterna, kan exempelvis tillverkarna identifiera eventuella underliggande problem i maskinens prestanda – detta minskar inte bara antalet haverier, utan innebär också att tekniker tillbringar mindre tid att diagnostisera problemet. Bilindustrin har också avslöjat stora fördelar förknippade med M2M kommunikation, vilket leder till en ny generation av trådlöst anslutna fordon som är tillförlitliga att utföra aktiviteter såsom: fjärrmotordiagnostik och automatisk nedladdning av systemuppgraderingar. Det har också växt fram en stor efterfrågan bland företag som vill veta mer om M2M-teknik, i relation till stora dataanalyser. Organisationer vill använda sig av detta för att göra det möjligt för dem att uppnå ett bättre affärsresultat.

Bli först att kommentera