Affärsguide och tips

Hur du utvecklar en plan för riskhantering

riskhantering

Att utveckla en plan för riskhantering, som ofta går under det engelska namnet risk management, kan hjälpa dig för att inte små problem ska förvandlas till stora kriser. Olika slags riskhanteringsplaner kan räkna ut hur stor sannolikheten är för att något ska inträffa, vilka de eventuella riskerna är och hur du ska kunna minska problemen som hänger ihop med de riskerna.

Att ha en plan i förväg kan hjälpa dig att hantera problemen, eller ännu hellre förhindra att de uppstår. Det enklaste är att anlita ett konsultföretag som har affärsanalytiker till förfogande för att du ska kunna lägga upp en affärsstrategi. Där kan du även få hjälp av en riskkonsult för att planera det vi nämnde i inledningen. Om du väljer att ta hand om riskhanteringen själv är det viktigt att du vet vad du gör. Till att börja med kan du läsa den här artikeln för att få en insikt i det grundläggande.

Förstå hur riskhantering fungerar

Risk kan beskrivas som den effekt en enskild eller en serie händelser får. För att kunna analysera riskerna behöver du svara på följande frågor: Vad skulle kunna hända? Hur sannolikt är det att det händer? Vilken påverkan får det om det händer? Hur kan du minska sannolikheten för att det händer? Hur kan du minska påverkan av händelsen? Det är utifrån dessa frågeställningar du sedan går vidare.

Börja med att definiera vad projektet är

Få förslag och åsikter från andra. Låt alla inblandade komma med sin åsikt om vad som skulle kunna hända, hur ni kan förebygga att det händer samt vad som ska göras om det trots allt inträffar. Det är viktigt att du är öppen för idéer och det är ofta bra att tänka utanför ramen, men se till att ni inte kommer ifrån ämnet.

Identifiera konsekvenserna av varje risk

När alla har gett dig sitt ”input” ska du sätta ihop varje risk med vad konsekvenserna kan bli. Tänk på att uppge exakt vad konsekvensen kan vara. Det räcker inte att exempelvis skriva att projektet blir dyrare. Det säger mer om du till exempel skriver att projektet kommer att kosta 200 000 kronor mer.

Uteslut problem som inte hör till saken

Om du till exempel ska installera ett nytt kassasystem är det självklart att exempelvis en snöstorm eller en tornado kan försena installationen, men det är inget du kan göra för att förhindra det. Även om det är något du tänker på kan inträffa är det inget du ska ta med i din planering.

Gör en lista på alla eventuella risker

Du behöver inte sätta dem i någon särskild ordning, utan bara ta upp dem en och en. Ange hur stor skada det skulle göra på dina affärer om något skulle inträffa genom att gradera det som låg, medel eller hög. Gradera även på samma sätt hur sannolikt det är att det kommer ske. När du ser allt uppskrivet kan du lättare rangordna de olika riskerna från högst till lägst.

Gör en plan för riskhantering

Börja med att göra en plan med åtgärder som ska minska sannolikheten för att något som påverkar dina affärer negativt ska inträffa.

Fortsätt sedan med att göra en plan över allt som kan göras för att minska skadorna den eventuella händelsen kan orsaka. Om vi tar ett nytt kassasystem som exempel igen kan planen vara att du fortsätter använda det gamla tills vidare om det nya skulle bli försenat.

Slutligen behöver du någon typ av indikator som talar om för dig att ett problem har inträffat. Det är viktigt att du har koll på dem för att kunna identifiera om något problem börjar bli så pass stort att du ska vidta åtgärder innan det påverkar affärerna för mycket.

Anlita hjälp

Som du märker är det mycket att tänka på när du utvecklar en plan för riskhantering och för att det ska bli mer exakt behöver du kunna räkna ut mer exakt vilka de största riskerna är. Du behöver också kunna följa upp hur effektiva dina strategier är. Då är det bra att anlita en affärsanalytiker som vet hur du ska driva ditt företag på ett effektivt sätt. Tillsammans kommer ni att kunna utveckla en plan eftersom det trots allt är du som känner till ditt företag bäst.

Vad arbetar en konsult med

Anlita en riskkonsult för att minska riskerna för ditt företag då får du rådgivning och de verktyg som du behöver för att enklare kunna styra ditt företag och hantera problem när de uppstår. En konsult är en person som kan branschen och som kan komma med råd och lösningar för att undvika eller hantera problem.

Var inte rädd för att söka hjälp, även om det kanske är en utgift kan det spara mycket pengar i framtiden om du får professionella och funktionella råd. Ibland är det nödvändigt med en extern person för att se saker och ting ur ett annat perspektiv.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>