Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Efter gårdagens beslut om flyktingmottagandet – Låt oss koncentrera oss på att bli världsbäst på integration.

Jag lovade att följa upp gårdagens inlägg om de drastiska besluten vad gäller flyktingmottagandet med ytterligare ett inlägg när jag fått smälta intrycken och de tänkbara effekterna av det som beslutades – Något jag gör i detta inlägg även om jag säkert får anledning att återkomma i ämnet.

Ni som följer min blogg har säkert det inlägg jag skrev om skillnaden mellan alla andra partier och SD i starkt minne – Det inlägg som klargjorde varför SD är både rasistiskt och främlingsfientligt medan alla andra partier inte är det.

När man ska analysera och försöka förstå politiska beslut handlar det alltid om att förstå på vilken ideologisk plattform dessa vilar – De beslut vi Socialdemokrater nu tvingats fatta vilar därför inte likt SD:s doktrin på grunder om att svenskar är mer betydelsefulla än människor från andra länder – Snarare på att vi talat för döva öron när vi i EU propagerat för vikten av att alla EU länder solidariskt tar emot sin beskärda andel av de som söker asyl i Europa.

In i det längsta hoppades regeringen på ett genomslag i EU – Når detta inte kom samtidigt som situationen eskalerade uppstod inget annat val än att ta detta hårda beslut.

Jag har i ett antal inlägg sagt att vi i EU måste ha gemensamma regler och en gemensam handläggning av asylärenden och att den stora utmaningen ligger i att skilja de med giltiga asylskäl från dem som inte är asylsökande utan snarare ekonomiska migranter.

När det gäller asylsökande med genuina asylskäl ska dessa precis som internationella regelverk och EU direktiv föreskriver beviljas asyl. När det gäller ekonomiska migranter är bistånd och hjälp i deras hemländer en bättre modell som om den byggs på rätt sätt kommer att ge större effekt än att de kommer till oss som asylsökande för att sedan skickas tillbaka hem när asylansökan avslagits.

Det ”andrum” vi förhoppningsvis får efter gårdagens beslut ska vi ägna åt integration av de som redan finns hos oss. Jag kommer att jobba för en politik som över tid innebär att Sverige kan bli bäst i världen på just integration – Detta därför att de som redan beviljats asyl – Och de för vilken asylansökan fortfarande handläggs ska få ett kärleksfullt mottagande och en reell chans att i ord och mening bli en del av det svenska samhället. 

Precis som jag tidigare sagt så måste segregationen brytas och åtgärder sättas in så att alla kan komma i arbete och ha egen försörjning.

Det är därför jag föreslagit följande åtgärder för de som är nyanlända:

 • Att vi har en snabb och effektiv handläggning av asylärenden med svar inom maximalt 60 dagar.
 • Att en omedelbar evaluering av de kommandes utbildning och arbetslivserfarenhet sker så att de kan sättas i för dem rätt utbildningsinsats vilken ALLTID ska sträva mot jobb och egen försörjning.
 • Att en omedelbar psykologisk evaluering sker av den som kommer för att identifiera eventuella trauman och behandla dessa.
 • Att offentlig sektor i egen regi bör driva alla flykting och asylmottagningar/boenden utan inblandning av privata entreprenörer i största möjliga utsträckning.
 • Att de som söker asyl utplaceras i ALLA Sveriges kommuner i samma procentuella andel som de utgör av Sveriges totala befolkning. Detta ska ske utan möjlighet att lägga in kommunalt veto och utan att den som erhållit kommunplacering ges rätten att flytta före den dag egen försörjning kan påvisas.
 • Att information om de villkor som gäller för att få ansöka om asyl i Sverige ges direkt vid ankomsten, och att den som kommer måste acceptera dessa villkor för att få sina asylskäl prövade i Sverige.
 • Att krav ställas på den som kommer som flykting att acceptera den utbildningsplan och de övriga integrationsåtgärder som anvisas, samt kravet på att de senast inom 36 månader ska ha lärt sig svenska språket upp till en nivå som medför att de blir anställningsbara och kan klara sig själva i det svenska samhället.
 • Att uppfyllelsen av ovanstående krav verifieras genom en examination – muntlig och skriftlig, och att man vid ett misslyckande har ytterligare 6 månader på sig att klara examen och uppfylla kravet. Detta om inte specifika skäl för undantag från denna regel kan uppvisas.
 • Att information ges om att ett misslyckas med att uppfylla kravet på att lära sig svenska språket innebär att asylärendet omprövas, och att en bedömning görs för att se om de kan skickas tillbaka till sitt hemland utan risk för liv och lem.
 • Att ett avslag på asylansökningen som vunnit laga kraft innebär att man skickas tillbaka till sitt hemland.
 • Att alla flyktingar/asylsökande under 20-års ålder sätts i skola från dag 1 i Sverige.
 • Att flyktingar/asylsökande över 20-års ålder tillställs möjlighet till arbete och arbetsträning ute i det reguljära arbetslivet parallellt med studier i svenska språket redan från dag 1 i Sverige, och att de kostnader som uppstår för detta täcks av staten.
 • Att arbetsgivarna hos vilka de asylsökande praktiserar efter fullgjord utbildning ska erbjudas att anställa den asylsökande med ett lönebidrag som stegvis trappas ner på samma sätt som de lönebidrag som redan finns på dagens arbetsmarknad.
 • Slutligen att möjligheten till anhöriginvandring är blockerad fram tills dess egen försörjning kan påvisas.

Om vi tar de beslut som behövs för att säkerställa att ovanstående åtgärder vidtas är jag helt säker på att vi lyckas integrera dessa på ett bra sätt.

Kvarstår gör då de som funnits i vårt land under en längre tid och som trots det lever i starkt segregerade områden utan arbete och/eller fullständig utbildning – Dessutom med en känsla av utanförskap och av att inte räknas och betyda något.

Arbetet med att integrera den gruppen är en ännu större uppgift och utmaning än att integrera de som redan anlänt.

Även här vill jag ställa krav på att man lär sig svenska språket och följer det individuella integrationsprogram man anvisas till – Väljer man att avstå från detta ska alla bidrag och stöd dras in och fram tills dess accept att följa anvisade integrationsåtgärder råder. Dessutom bör anhörighetsinvandring begränsas även för denna grupp för att skapa en morot att följa integrationsprogrammen. 

Morgondagens integrationspolitik måste omfatta alla som inte har ett jobb – svenskfödda likväl som invandrade och ha det gemensamt att alla åtgärder som sätts in ska leda till arbete och egen försörjning.

Vi Socialdemokrater har historiskt varit duktiga på att sätta människor i arbete och på att få alla att känna sig inkluderade. Det är detta vi ska bygga vidare på och skapa ett Sverige där det inte finns några VI och DEM utan bara VIVI som bor i Sverige.

En av de första åtgärderna måste bli att ändra lagstiftningen så att alla som anställer människor tvingas anställa den/de med högsta meritvärdet utan att ta hänsyn till sådana saker som etniskt ursprung, ålder, religion, kön, sexuell läggning mm.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>