Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Bättre att förekomma än att bli förekommen – Cirkulär ekonomi vägen framåt.

Vi vet alla innerst inne att klimathotet faktiskt är reellt och något vi måste göra något åt – Trots det försöker vi leva som om vi inte visste att användandet av fossiler och fossil energi likt olja och kol skapar så mycket växthusgaser att jorden på sikt kommer att bli en obeboelig plats.

Det är därför vi måste ställa om till ett mer hållbart sätt att leva – Ett sätt som ersätter fossilanvändandet med ett användande av förnyelsebara energikällor såsom sol, vind och vatten. Framtidens fordon ska drivas med el och/eller hydrogen producerat på ett förnyelsebart sätt – Det kollektiva resande måste öka – Så även sättet på hur och vilken mat vi äter. Närproducerade livsmedel med ett minimum av transporter producerade av ett jordbruk som använder förnyelsebara drivmedel och helt fossil och kemikaliefria odlingsmetoder blir ett måste.

Dessutom ska och bör vi se till att Sverige snabbt adopterar en övergång till Cirkulär Ekonomi och blir världsledande inom detta område. En övergång till just Cirkulär Ekonomi är oundviklig om vi ska klara klimatet och rädda den planet vi bor på – Den planet vi i dagligt tal kallar JORDEN.

Ni som följer min blogg vet att jag med jämna mellanrum skriver om cirkulär ekonomi eller kretsloppsekonomi som det också kallas på vissa håll. Ni vet också att jag stödjer utvecklingen för att växla om den linjära ekonomin till cirkulär ekonomi, och att jag gör så därför att det är nödvändigt om planeten jorden ska överleva.

Att göra Sverige till den cirkulära ekonomins ledande land, samt göra Umeå till dess huvudstad är en tanke som snurrat runt i mitt huvud under en längre tid och en idé jag luftat tidigare. Jag luftar den på nytt i detta inlägg därför att detta är Sveriges chans att på nytt bli världsledande inom produktion och handel, och skapa ett exempel för andra nationer att följa.

Mitt eget intresse för cirkulär ekonomi väcktes i samband med en resa för ett bra tag sedan. Poletten trillade så att säga ned näst intill genast och allt sedan dess har jag varit helt och fast övertygad om att detta är framtidens ekonomiska modell.

Ju mer jag studerar den cirkulära ekonomin och dess lärosatser och teser, ju mer övertygad blir jag om dess förträfflighet.

Frågan är inte om utan snarare när vi behöver ställa om för att vår planet ska räddas från undergång. För egen del tycker jag att vi ska ställa om så fort som möjligt. 

Oavsett vad vi tycker, och oavsett hur vi förhåller oss till miljöfrågor och hållbar utveckling går det inte att värja sig från det faktum att det är inom den cirkulära ekonomin som morgondagens företag kommer att växa fram. Det är inom denna sektor vi kommer att hitta morgondagens motsvarigheter till dagens IKEA, Google, Apple, Ford etc.

Cirkulär ekonomi kallas den tillväxt som sker utan behov av nya resurser. Skillnaden mot den linjära ekonomin som tillämpas i dag kan lättas beskrivas på följande sätt:

  • Linjär ekonomi = Råvara + Produktion + Konsumtion + Avfall + Destruktion.
  • Cirkulär ekonomi = Råvara + Produktion + Användning + Återvinning + Användning

McKinsey släppte i dagarna en rapport om cirkulär ekonomi som gör att vi alla borde bli ivriga påhejare för en snabb omställning till cirkulär ekonomi. Rapporten ger vid handen att cirkulära affärsmodeller kan ge 1,600 miljarder euro i samhällsnytta och samtidigt halvera dagens nivåer av koldioxidutsläpp.

Utöver detta har EU kommissionen gjort en egen rapport som visar att en resurssnål ekonomi kan skapa 2 miljoner nya jobb och spara 160 miljarder euro åt medlemsländerna. Dessutom visar deras rapport att denna tillväxt kan skapas utan ytterligare energi- och materialförbrukning.

För Sveriges del innebär en övergång till cirkulär ekonomi stora utmaningar men även stora möjligheter att skapa nya jobb. Jobb som under lång tid framöver skulle hjälpa oss att skapa tillväxt i vår ekonomi.

Utmaningarna finns främst inom området transporter och nödvändigheten av att ställa om till hållbara transportsätt. Därför behöver vi investera i både forskning och nya järnvägar men även i praktiska och jobbskapande åtgärder som att renovera och rusta upp ”miljonprogrammens” fastigheter och göra dem grönare.

Cirkulär ekonomin är även en stor möjlighet att starta och utveckla den form av företag som redan idag börjat poppa upp, nämligen sociala företag, dvs. företag som verkar för nyttan snarare än vinstintresset som ett resultat av människors krav på högre livskvalitet.

Dagens samhälle är en produkt av den linjära ekonomin och har dess lärosatser som grund för levnadssätt och affärsmodeller. Den linjära ekonomin är en gammal företeelse med minst 100 år på nacken. Att vi fortfarande 100 år senare lever i och med den linjära ekonomin kan troligtvis tillskrivas vår aldrig sinande tro på att världens resurser är oändliga, och att global uppvärmning och miljöhot går att angripa med nuvarande affärsmodell.

Personligen är jag övertygad om motsatsen råder och att den linjära ekonomin är en både förlegad och förfelad affärsmodell. I vart fall om vi vill lämna över vårt jordklot som en fortsatt beboelig plats till framtida generationer.

Därför påstår jag att vi måste tänka om och byta både filosofi och affärsmodell om vi vill rädda vår miljö. Vi måste finna vägar att drastiskt stoppa den globala uppvärmningen, vägar att bygga ett hållbart, men samtidigt progressivt och utvecklande samhälle.

Det borde således inte vara alltför svårt att få människorna att förstå att det sunda förnuftets princip är att hushålla med resurser och inte kasta saker som har ett värde. Saker ska inte kastas, snarare återvinnas och återanvändas.

För att få detta att fungera måste dagens affärsmodeller byggas om och anpassas till den cirkulära ekonomins formel. Detta innebär att:

  • Att de biologiska materialen redan från början är giftfria och enkla att kompostera.
  • Att de tekniska materialen likt plast, metaller och legeringar redan initialt är designade på ett sådant sätt att de enkelt kan återanvändas med ett minimum av energiförbrukning.
  • Att ett införande av cirkulär ekonomi inte gör avkall på vare sig funktionalitet eller kvalitet hos produkterna.

Många lever i villfarelsen att en övergång till cirkulär ekonomi per automatik innebär att vi stoppar världens ekonomiska tillväxt vilket är helt fel.

Genom att bli bättre på återvinning kan vi ställa om till cirkulära affärsmodeller utan att företagandet eller tillväxten skadas. Med bra återvinning kan företagen uppgradera och tillverka sina varor av återvunnet material och fortsätta att tjäna pengar precis som tidigare.

Skillnaderna består i att vi ersätter konsumtion med användning. Och att vi ersätter avfall och destruktion med återvinning och ytterligare användning i all oändlighet. Detta görs i ett kretslopp som i princip blir oändligt, och där näst intill inget av det vi tillverkar blir till avfall.

Med en nypa sunt förnuft går det att inse att cirkulär ekonomi på intet sätt är ett nytt sätt att tänka – Snarare en återgång till gamla tankesätt. Redan i det gamla bondesamhället praktiserade vi de tankar och principer som den cirkulära ekonomin är byggd på. Dock finns en viktig och avgörande skillnad mellan det traditionella återanvändandet i bondesamhället, och det återanvändande som förespråkas i den cirkulära ekonomins affärsmodell.

Skillnaden består i att vi med en affärsmodell byggd på cirkulär ekonomi får en ekonomi som skapar ett samhälle som blir som på den gamla goda tiden, men utan FATTIGDOM!

Den del av samhället som är yngre än 30 år har redan insett, och är på väg att anpassa sig till detta faktum, emedan alla vi som är äldre än 30 år har en bit kvar innan vi tillfullo inser den cirkulära ekonomins förträfflighet och lever efter devisen att ”less is more”.

Som tänkande individer(en skara till vilken jag räknar mig själv) bör vi därför inse att det inte finns någon ursäkt för att vänta med införandet av cirkulär ekonomi.

Som politiskt engagerad Socialdemokrat ser jag dessutom stora möjligheter för Sverige att ta ledningen på detta område. Att principerna och värderingarna som finns inbyggda i den cirkulära ekonomin appellerar rakt av till våra ideologiska grundvärderingar om KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE är bara ett extra plus i sammanhanget.

Genom att göra Sverige till världsledare vad gäller övergången till, och vidareutvecklingen av cirkulär ekonomi går vi en framtid till mötes där Sverige på nytt rankas högst upp bland världens ekonomier.

Samtidigt som Sverige blir den cirkulära ekonomins kuvös bör min hemstad Umeå ha goda förutsättningar att bli – Om inte världens – Så åtminstone Europas huvudstad för cirkulär ekonomi.

För detta talar följande fakta:

  • Att världen inte har något annat val än en övergång till cirkulär ekonomi om vi vill rädda vår planet från undergång.
  • Att cirkulär ekonomi är en positiv affärsmodell snarare än en antikonsumtionsmodell.
  • Att cirkulär ekonomi ger en affärsmodell med återkommande intäkter och pengaströmmar från samma material istället för att som idag låta dessa gå förlorade i systemet.
  • Att Sverige, som redan hunnit långt i sitt miljöarbete genom en fullskalig övergång till cirkulär ekonomi kan bli världens ledande nation inom det som är framtidens affärsmodell.
  • Att Umeå som stad har alla förutsättningar att ta ledningen i detta projekt. Detta därför att vi har ett av Sveriges ledande universitet tillsammans med fungerande system för att via forskning och inkubatorer ta projekt från ide till hållbara produkter och tjänster. Dessutom bor i Umeå en sedan länge en ung, dynamisk och miljömedveten befolkning.

Sverige och Umeå har alla de beståndsdelar som behövs i för att göra Umeå till den cirkulära ekonomins huvudstad och Sverige till den cirkulära ekonomins föregångsland. Allt som behöver adderas är visionärt tänkande och en stor portion politisk handlingskraft.

För mig är det självklart att Sverige ska ta denna chans och på nytt bli det land på jorden i vilket framtidens teknologi och framtidens storföretag först ser sitt ljus.

Därför kommer jag fortlöpande och enträget att föra en dialog om detta med mina kollegor inom politiken – Vinna över dem på min sida och se till att Umeå blir den cirkulära ekonomins huvudstad och att Sverige blir den cirkulära ekonomins kuvös.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>