Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Arbetslinjen har skapat en jobbstress som leder till fler sjukskrivna.

Alliansregeringarna har alltid talat om arbetslinjen med stolthet i rösten och hävdat att den är bra för Sverige – Själv har jag flertalet gånger påtalat att den är förödande och dålig för Sverige – Något som nu bevisats i de aktuella statistiken vad gäller sjukskrivningar och anledningen till dessa.

Först nu börjar vi se resultatet av arbetslinjen  - Ett resultat jag förutspått sedan länge.

Fakta påvisar följande:

  • Att antalet sjukskrivningar på grund av utbrändhet ökar för 3:e året i rad.
  • Att antalet sjukskrivna på grund av psykosociala orsaker vid förra årsskiftet uppgick till 71.000 personer.
  • Att dessa sjukfall utgör 40% av det totala antalet sjukfall och att ökningen av antalet sjukskrivna på grund av psykosociala skäl ökat med 23.000 människor de sista 3 åren.

Fackföreningen Unionen som organiserar merparten av landets tjänstemän har påpekat detta länge och så många som 25% av deras skyddsombud säger att den psykosociala arbetsmiljön på deras arbetsplatser är dålig eller mycket dålig.

Skälen som anges ligga bakom är att de flesta arbetstagare i dag är ensamma om att utföra den arbetsuppgift de utför och därför saknar möjlighet att få avlastning – Något som leder till utbrändhet och länga sjukskrivningar.

Andra riskorsaker som pekas ut är att arbetsgivarna är otydliga med att peka ut både ansvar och befogenheter.

Martin Linder – Unionens ordförande säger att den höga arbetsbelastningen utgör ett tydligt riskmoment och att det gränslösa arbetslivet med möjligheten att själv planera arbetet utan att ha tydliga riktlinjer skapar en osäkerhet som leder till utbrändhet och sjukskrivning.

Vidare visar Unionens undersökning att hela 39% av skyddsombuden anser att deras arbetsgivare har dålig kunskap när det gäller riskerna i den psykosociala arbetsmiljön.

Martin Linder tycker det är bra att Arbetsmiljöverket tagit fram riktlinjer för organisatorisk och social arbetsmiljö men efterlyser en implementering av dessa regler på landet arbetsplatser.

Dagens arbetsliv ser helt annorlunda ut än gårdagens och trots att man pratar om vikten av återhämtning har arbetslivet förändrats så att man alltid förväntas vara tillgänglig även om tillgängligheten inte är ett uttalat krav.

Själv är jag inte ett enda dugg förvånad – Dessutom har jag radan vid ett flertal tillfällen varnat för Arbetslinjens baksida.

Arbetslinjen bygger redan i grunden på en ekvation som är omöjlig att lösa – Detta därför att färre arbetstagare förväntas utföra mer arbete under högre stress för att leva upp till arbetsgivarnas krav om högre vinster.

Med en sådan ekvation som grund för arbetslinjen är det lättare att inse varför Alliansen försämrat både sjukförsäkring och A-kassa. Även den mest inbitne Alliansanhängaren måste inse att dessa förändringar beror på att Alliansen redan i förväg visste att Arbetslinjen skulle skapa fler och längre sjukskrivningar.

Då vi nu kan se att resultatet av Arbetslinjen överensstämmer med de varningar vi Socialdemokrater framförde i samma stund som Arbetslinjen introducerades bör vi snarast se till att skrota både Arbetslinjen och de beslut som fattades för att stödja densamma.

Vi ska återgå till en politik byggd på KÄRLEK – SOLIDARITET  - MÄNNISKORS LIKA VÄRDE och skapa ett arbetsliv och ett samhälle där det är arbetstagarna snarare än arbetsgivarna som sitter i förarsätet – En politik som stärker arbetsrätten så att färre blir sjukskrivna och som ser till att de som trots allt blir sjukskrivna får högre ersättning och en rimlig chans att rehabilitera sig.

Kort sagt en politik som skapar ett JÄMLIKARE samhälle på alla nivåer.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>