Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Socialdemokratisk politik ska alltid vara klar, tydlig och rakryggad.

Vår Socialdemokratiska politik ska alltid vara klar och tydlig och drivas i överensstämmelse med vår ideologi och de ideal ideologin förespråkar. KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE måste finnas som en naturlig del i allt vi beslutar och som en självklar ingrediens i alla våra politiska förslag och reformer.

2015 har varit ett tufft och svårt år för oss Socialdemokrater där första halvan innebar att vi tvingats regera på en budget som inte var vår egen. Andra halvan av året har dominerats av en enda fråga – Flyktingmottagandet och asylpolitiken så att alla andra frågor har drunknat i nyhetsflödet.

Ovanpå det har vi gått kräftgång i opinionsmätningarna beroende på att vi varit otydliga med vad vi vill och därför att vi ena stunden säger en sak för att i nästa stund göra tvärt emot vad vi sagt. Det är naturligt att man kan behöva ändra sig i vissa frågor – speciellt när förutsättningarna och verkligheten förändras på det sätt som skett med anstormningen av asylsökande  - Dock måste ett förändrat ställningstagande alltid förklaras och skäl påvisas för varför den ändrade inställningen är nödvändig.

Socialdemokratisk politik ska vara klar, tydlig och rakryggad därför att detta är den enda vägen framåt om vi vill återvinna väljarnas och arbetarklassens fulla förtroende för att vår politik är den som tillvaratar deras intressen bäst.

Alla frågor vi driver ska precis som jag sa inledningsvis ha en direkt koppling till vår ideologi. Just kopplingen mellan den faktiskt förda politiken och det ideologiska fundamentet är A och O om väljarna ska känna igen sig och kunna kontrollera att vi lever som vi lär – Detta därför att det är ideologin som styr vilket samhälle vi vill bygga.

Med detta blogginlägg vill jag sålunda lägga fundamentet för vad jag tycker är viktiga framtidsfrågor - Dessutom med ett löfte om att jag ihärdigt fram tills sista blodsdroppen kommer att slåss för det jag tycker är viktigt. Denna kamp som med all säkerhet blir både extern och intern är viktig om vi vill stärka väljarstödet inför nästa val.

Jag kommer inom de närmaste dagarna att åka iväg på 3 veckors semester till Kamerun med min familj – Självklart för att återknyta familjeband och träffa människor vi inte träffat på länge. Dessutom för att ladda batterierna och hämta den styrka och energi som är nödvändig för det intensiva politiska arbete som kommer att följa min hemkomst senare halvan av januari. Därför kommer det att bli ett oerhört sporadiskt – om ens något bloggande de närmaste 3 veckorna.

Den politiska linje jag kommer att driva och jobba för att förverkliga innebär en återgång till den traditionella Socialdemokratiska politik som genomsyrat partiet historiskt – framför allt under regeringarna Erlander och Palme. Den politik som lyfte arbetarklassen ur fattigdom och den politik som skapade ett JÄMLIKARE Sverige med genuin välfärd och stark framtidstro.

För att nå dithän kommer jag att förespråka en väg där Sverige under de kommande 5 till 6 åren lånar för att investera i åtgärder som skapar tillväxt och starkare välfärd. De nyliberala idéerna om en budget i balans, budgettak och en finansiering av reformer krona för krona kommer sålunda att överges till förmån för en expansiv tillväxtpolitik där vi till viss del lånefinansierar de reformer som är nödvändiga för att nå målen.

Utan att i detta läge gå in på djupet av de frågor jag kommer att driva är följande reformer och områden de som jag prioriterar och ser som mest viktiga utan inbördes rangordning:

 • Ett införande av en produktionsskatt som ersättning för arbetsgivaravgifter och lönebikostnader för att säkra finansieringen av de sociala trygghetssystemen och framtidens pensioner.
 • Införande av nya dubbelbeskattningsavtal som ersättning för de nuvarande – Detta så att skatteplaneringen upphör och så att alla företag betalar de skatter de rimligen borde betala.
 • En fullt ut förnyad integrations- och migrationspolitik som blir effektiv och framgångsrik och sätter människor i arbete.
 • Ett förstatligande av skolan.
 • En reform som avskaffar landstingen och ersätter dessa med 6 – 8 sjukvårdsregioner som sorterar direkt under staten – dessutom innehållande ett slopande av det fria vårdvalet.
 • Stora investeringar i jobbskapande åtgärder inom offentlig sektor med målsättningen att offentlig sektor ska skapa 50.000 – 75.000 nya jobb varje år.
 • Ett återinförande av målsättningen att uppnå full sysselsättning med arbetslöshetstal på max 2%.
 • Ett återinförande av Bostadsförsörjningslagen för att bygga bort bostadsbristen.
 • Genomföra en övergång till ett helt fossilfritt samhälle senast 2030 – bland annat genom att stimulera en övergång till cirkulär ekonomi.
 • Reformer för att stärka arbetsrätten, garantera anställningstryggheten och stärka fackföreningarnas inflytande över arbetslivet.
 • Skapa ett JÄMLIKARE samhälle för alla – både män och kvinnor – Ett samhälle där inkomst- och förmögenhetsklyftorna minskar.
 • Återställa nivåerna och och funktionen i de sociala trygghetssystemen till sin forna glans.
 • Återställa pensionsnivåerna till en nivå på 70% av lönen AFP, ATP och avtalspension sammantagen.
 • Tillsätta en utredning för att se över möjligheter och konsekvenser för ett införande av medborgarlön som bas för alla medborgare.

Exakt hur varje punkt ska genomföras kommer jag att återkomma till efter min semester. Vissa av de saker jag vill genomföra behöver vi givetvis räkna på för att hitta rätt nivåer – t.ex. produktionsskatten – Dock lovar jag att detta inte ska bli några långbänkar då införandet av det jag föreslår brådskar och helst skulle ha varit infört redan igår.

En sak jag är på det klara med är att vi måste återgå till en ordning där det är vi politiker som fattar besluten och tjänstemännen som administrerar genomförandet av de beslut vi fattat. Dagens ordning där tjänstemän har allt för stort inflytande ska upphöra.

Dessutom behöver vi inte som idag inhämta en massa synpunkter från remissinstanser när det gäller politiska beslut – Detta därför att det är ideologin och inte andra människor och organisationers synpunkter som ska styra politiska beslut.

Budskapet ska vara klart och tydligt – Politiker beslutar, tjänstemän administrerar och människor och företag efterlever det som beslutats – Måhända kommer en del att påstå att detta leder till politikerstyre därför att regeringen kommer att följa upp att besluten administreras i enlighet med besluten – och skulle så bli fallet är jag komfortabel med den situationen av den enkla anledningen att det är de politiker som folket valt som fattar besluten.

Med detta sagt mina vänner vill jag passa på att önska er alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År – Njut av god mat och förhoppningsvis av samvaro med nära och kära.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

4 kommentarer

 1. Oberoende Observatör

  Det finns flera punkter i din lista som jag gillar. Förstatligandet av skolan är nödvändigt för att inte resultaten enligt PISA ska sjunka ytterligare. Då det gäller vården borde den också vara statlig men utan några regioner. En huvudman. Däremot är jag tveksam till att fackföreningarna ska ha mera makt liksom tanken på en medborgarlön. Det sista är väl hämtat från Miljöpartiet.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Bra att du gillar delar av det jag önskar se genomfört. När det gäller vården tror jag en indelning i regioner är nödvändig för att människorna ska uppleva att den är till för dem. Medborgarlön har fler partier än Mp pratat om – dessutom ska det bli spännande att iaktta och utvärdera Finlands försök med medborgarlön.

   Att ge människor en basinkomst som är inkomstoberoende och som ersätter en rad bidrag är en spännande utveckling som skulle kunna ge människor större möjlighet att variera arbete och utbildning. Men som jag sa i inlägget – det måste utredas och Finlands försök utvärderas innan beslut tas.

   • Oberoende Observatör

    Varför vården ska förstatligas ? Av samma skäl som skolan ska vi ha en jämlik vård och inte bara ett ord så då krävs en huvudman utan regioner som kämpar för sitt område dessutom är vi bara 10 miljoner innevånare så det borde inte vara alltför svårt med bara en administrastion som dessutom spar pengar på minskad byråkrati.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     De 6 -8 regionerna ska sortera under samma huvudman staten vilket gör att det inte kommer att bli någon inbördes kamp mellan dessa.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>