Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Att huvudena inom tjänstemannakåren i Umeå kommun har börjat att rulla kan vi tacka VK för.

Jag tillhör en av de Socialdemokrater som länge hävdat att chefstjänstemän i Umeå kommun i mångt och mycket ignorerar politiska beslut och fattar beslut efter eget huvud och då tvärtemot vad politiken bestämt och tvärtemot de riktlinjer som finns för vad som är okay inom tjänstemannaorganisationen.

Jag tillhör även de Socialdemokrater som fullt ut stött VK och dess journalister i sina avslöjanden om felaktigheter i den kommunala verksamheten även om jag med vad jag anser vara rätt påpekat att VK ibland gör det allt för enkelt för sig och inte alltid belyser alla fakta i det de rapporterat om.

Att Ewa Klingefors fått lämna sin position som Utvecklingsdirektör och ansvarig för bland annat IT-avdelningen ser jag som naturligt efter VK:s avslöjande om IT-avdelningens och dess tjänstemäns handlande.

Att Ewa Klingefors blir avsatt följer det jag rekommenderat länge i flera olika blogginlägg avseende hur kommunen politiskt bör agera för att återta kommandot över tjänstemannaorganisationen.

Härnäst hoppas jag att även Utbildningsdirektören får respass då de skador denna åsamkat politiken är både långtgående och som jag ser det skadliga för politikens trovärdighet.

Oavsett av om olika betraktare vill kalla den linje jag anför för politikerstyre eller något annat som enligt dem är fult och icke önskvärt står jag stadigt upp för min åsikt om att det är politikerna som ska bestämma genom att fatta de beslut som tjänstemännen sedan ska effektuera utan att blanda in personliga preferenser i sitt handlande.

Att ett sedan länge nödvändigt omtag nu sker i tjänstemannaorganisationen ska vi alla tacka VK och deras skriverier för – Vad mig anbelangar tycker jag att vi som ägnar oss åt politik öppet bör tacka VK för att de genom sin grävande journalistisk avslöjat missförhållanden som tvingat oss att agera.

Avslutningsvis vill jag än en gång anföra följande trots att jag redan i förväg vet att jag kommer att bli påhoppad om att mitt förslag innebär politikerstyren och enligt många bristande kontinuitet – Får jag bestämma ska alla chefstjänstemän vara politiskt tillsatta för att säkerställa att de politiska beslut som fattas genomförs i enlighet med politikens intentioner.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

38 kommentarer

 1. Johan

  Verkligheten hinner alltid i kapp Anders Forss!

  Vilket ställningstagande vad har hänt nu som fått dig att ändra inställning till utbildningsdirektören?
  Inte kan det väl vara så att du fått upp ögonen för Skolfrågorna efter Sävarådalen och hur de skötts av både utbildningsdirektören och fogs ordförande!

  Du har ju själv påstått att inga fel skett så vad har utbildningsdirektören nu hamnat i för blåsväder?

  Även gällande it avdelningen så har du ju inte varit speciellt övertygande att vara en motståndare till det som skett!
  Även Hans L skrev själv på sin blogg att Revisonen konstaterar i sin rapport ” Erhållet material styrker inte uppgifter om att kommunen skulle ha drabbats av oskäliga kostnader.” Revisionen går igenom samtliga av VK påtalade avvikelser och kan efter granskning avfärda dessa. Han var då övertygad att lita fullt ut på it avdelningen .

  Verkligheten hinner alltid i kapp och följden närmar sig för sossarna i Umeå.

  Läste du i Aftonbladet i går där Hans L rakryggad står och försvarar förskolan trots de brister som finns!
  Hur tänker han där egentligen eller vara han för sugen på sitt besök på Harpsund!
  Att föräldrar och anställda skapar ett nätverk för att på en enad front påvisa de brister som finns borde väl vara ett tydligt bevis på att allt inte står rätt till.

  Du av någon borde väl också bli misstänksam då?

  Att sedan Moa som vanligt likt en gås låter vattnet rinna av henne och säger att hon träffat företrädare för föräldranätverket. Men Moa Brydstens bild av verksamheten skiljer sig från de anställdas upplevelser och hon menar att det inte råder någon ”förskolekris”.
  – Vi har god kvalitet i förskolan med relativt små barngrupper och relativt hög personaltäthet, säger hon.

  Så hon bevisar där tydligt att hon skiter fullständigt i att anställda som dagligen ser vad som händer larmar om brister.
  Detta är ett lågvattenmärke Av Moa och Hans och tråkigt att man inte lyssnar på de anställda utan rätt och slätt avfärdar detta. Vilka ledare! Vilket förtroende de visar på!

  Men du har rätt Anders i att det är bra att huvuden börjar rulla men, vissa politiker bör möta samma åtgärd som tjänstemännen gör nu. Då kanske ni ska vinna tillbaka lite förtroende om det nu går.

  Är detta det Socialdemokratiska parti du lovordar på din blogg som den enda lösningen för Sverige så bli jag rädd!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Om du läser det jag tidigare skrivit i ämnet så kan du se att jag flera gånger kritiserat utbildningsdirektören och dennes uttalanden och försvar av det som hänt och av processen – Detta utan att i sak påstå att vederbörande brutit mot några regelverk i sitt handlande.

   Jag har i många inlägg sagt att saken är dåligt skött och att det förekommit många missförstånd därför att budskap och förklaringar inte har varit klara och tydliga vilket jag tycker att de borde vara.

   I skolfrågan angående Sävarådalen har det förekommit många felaktigheter och en massa mer eller mindre grundlösa rykten om än det ena och än det andra och det är det jag vänder mig mot och i de fall jag försvarat ordföranden så har jag gjort så med rätta därför att denne har blivit beskylld för saker som inte hänt eller tagit plats.

   För övrigt kan sägas att nämnden fattat besluten vilket gör att alla i nämnden bär ansvaret för besluten – Vilka som rösta för vad framgår av nämndens protokoll som är offentlig handling och vill man kritisera beslutet/besluten så ska man i sådana fall kritisera alla som fattat besluten snarare än den som råkar sitta som ordförande.

   Det jag hoppas på som ett resultat av det som hänt är en ordning där vi får klarare och tydligare riktlinjer om hur saker ska göras och hur saker ska offentliggöras för att undvika en massa rykten, spekulationer och falska anklagelser i framtiden.

   Det är viktigt att man som politiker har fullständiga och tillförlitliga beslutsunderlag och därför är det viktigt med en kvalitetssäkrad process som tillser att så blir fallet i framtida ärenden.

   Sedan kommer det alltid att finnas motsättningar i alla beslut i form av de som ställer sig bakom dem och de som är emot och skolan är ett mycket känsligt område som berör vilket alla inblandade parter – Inte minst våra politiker måste beakta. Därför bör alla beslut förklaras utifrån varför de fattades och utifrån på vilka premisser de fattades och vilka eventuella alternativ beslutet ställdes mot.

   • Petter

    Nu får du väl skärpa dig, du samlar poäng på samma sätt som Trump. Nu har du allt vänt ut och in på kappan rejält.Din trovärdighet försvinner mer och mer. Hittade 5 st inlägg som talar emot det du säger i detta. Tagga ner nu !!

   • Johan

    Nu var det hennes uttalande i Aftonbladet jag syftade på och vad jag kunde läsa så var det Moa som de frågade.
    Att en ordförande i nämnden inte ser sanningen är ytterst oroväckande!

    Anders folk vet exakt vilka som röstat och hur så det råder ingen tvekan i vilka som stödjer landsbygden i verkligheten och inte bara i media och diverse bloggar.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag kan bara tillstå att jag står upp för landsbygden när helst frågor som rör den kommer upp på våra partimöten.

 2. Ulf Norberh

  Anders, du måste vara en av de bästa i kretsen ” nyttiga idioter ”. Ewa fick gå för att hon stod bakom det som V k redovisat.
  En som vet

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag ska inte kommentera och ifrågasätta vad du vet och inte vet då jag inte känner dig – Det du skrivit får stå för dig.

 3. Christer Jilder

  Är du verkligen säker att Ewa K var chef på IT när de missföhållanden du nämner genomfördes. Jag känner mig rätt säker på att hon inte har nån som helst del i missförhållandena på IT. Ett politikerstyre på det sätt du förespråkar har ju provats i tex Nordmaling och nu senast i Dorotea. Verkar inte som det fungerar särskilt bra. Under min tid inom socialtjänsten tycker jag att vi hittade en bra formel för hur förhållandet politiker tjänstemän skulle formas. Politikerna angav vad som skulle göras tjänstemännens uppgift var att klara ut hur det skulle göras. Sedan hade politiken också en viktig roll i att fälja upp och utvärdera för att kunna ta ut nya riktningar för framtiden.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vi är helt ense om hur det ska fungera Christer och det jag vill göra är på inget sätt politikerstyre.

   Som jag ser saken är det ganska enkelt – Politikerna fattar beslut om inriktningen och det resultat man vill uppnå med beslutet – Därefter genomför tjänstemännen besluten utan att lägga egna värderingar på beslutet eller varför beslutet är taget i genomförandeprocessen.

   Därutöver måste politiken tillsammans med tjänstemännen se till att det finns fungerande uppföljningssystem så att både politiker och tjänstemän vid varje tillfälle kan säkerställa att genomförandet följer beslutet och dess andemening och motiv.

   Sedan handlade det inte om hennes deltagande utan om det som hände efter det att det uppdagades.

 4. Ewa Klingefors

  Jag hade inte tänkt bemöta något av det som du kommenterat kring avslutet på min anställning i kommunen. Utifrån din kommentar om ”huvuden som rullar” kan jag dock inte tiga still. Jag tycker det är schysst när information är faktabaserad och har inget att dölja. Vad gäller mitt ansvar för IT-avdelningen så sträckte det sig enbart under 2016, vilket innebär att de av VK publicerade uppgifterna rör händelser före min tid som Utvecklingsdirektör. Det är trist, men kanske förståeligt, att personer som inte känner mig och mitt värdegrundsbaserade ledarskap, drar snabba, felaktiga slutsatser och hänger ut enskilda. Jag Har alltid stått för det jag gör och den jag är, men kommer aldrig att acceptera att ta på mig någon skuld för det andra i organisationen eller i övrigt, gjort eller inte gjort. Ha en fortsatt bra dag Anders!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag ska börja med att önska även dig en fortsatt bra dag Ewa.

   Jag vill dessutom vara noga med att klargöra att jag inte beskyller dig för det som hänt på IT-avdelningen då det som skrivits om hände före din tid som Utvecklingsdirektör.

   Det enda jag vänt mig emot i egentlig mening var försvaret för det som hänt och då alldeles speciellt försvaret av avskedsfester för vissa chefspersoner och då sett mot bakgrunden att alla kommunens medarbetare har samma värde sett ur min horisont.

   • Urban Bengtson

    Om man googlesöker på IT, Umeå, VK och samhällsbyggnadsdirektör får man fram VK:s granskning och mer därtill i denna fråga. Men med utvecklingsdirektör inte samma.

    Och samhällsbyggnadsdirektören i Umeå kommun är en annan person och den VK intervjuade. Kanske har du blandat ihop både titlar och namn, i så fall är nog en ursäkt på sin plats.

    Och vem är utbildningsdirektören som ska måsta gå och vad har denna gjort för fel här? Det blir tre olika direktörer och alla kvinnor samt för olika förvaltningar. Vore bra att få detta klarlagt.

   • Sven

    Och vad har chef för samhällsbyggnadskontoret och stadsdirekör sagt i frågan om fester? Konsekvenser för dem som ansvariga.
    Logiken STINKER!
    Det finns en hög chef som varit med i många år med stort ansvar och hård kritik från alla håll (utom politiker). Där blir konsekvensen …. Ingen

 5. Micke

  Makt och tillgång till stora medel av skattebetalarnas pengar korrumperar individer med dålig karaktär.

  Så enkelt är det.

 6. Lennart

  Anders
  Det här är inte första gången du snurrar in dig i obegripliga resonemang. Eva Kilngefors huvud har enligt ditt förmenande rullat på grund av VK:s avslöjande om de extravaganta excesser som kommunens IT och i princip det samhällsbyggnadskontoret ansett sig ”ha rätt till”. Du försvarade det hela i en tidigare blogg där du sa att för att behålla de ”viktigaste personerna” måste detta till. Inte blir det bättre att stadsdirektören börjar svamla om att de anställda måste tillåtas bygga sin ”image”. Du bör oförbehållsamt, och utan vidare kommentarer be Eva Klingefors om ursäkt. Hon är en mycket kunnig och oförvitlig person. I denna blogg har du passerat alla anständighetsgränser

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag står för det jag skrivit Lennart och jag snurrar inte in mig i några resonemang.

   Det jag kritiserat är faktumet att hon tyckte att det var rätt med avskedsfester för vissa chefer – Det tycker inte jag då alla kommunmedarbetare enligt mig har samma värde.

   • Sven

    Varför accepterar du då att samhällsbyggnadskontoret chef och stadsdirekör en kan uttala sig om festerna och stödja uppätet? Till och med vara delaktiga i planeringen.
    Vilka huvuden borde egentligen rulla?
    Att säga att Ewas huvud ska rulla men inte ta tag i de huvudansvariga ansvar är så långt ifrån alla lika värde man någonsin kan komma.

   • Sven

    Nu är det inkonsekvent igen…

    Varför accepterar du då att samhällsbyggnadskontoret chef och stadsdirekör en kan uttala sig om festerna och stödja uppätet? Till och med vara delaktiga i planeringen.
    Vilka huvuden borde egentligen rulla?
    Att säga att Ewas huvud ska rulla men inte ta tag i de huvudansvariga ansvar är så långt ifrån alla lika värde man någonsin kan komma.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Precis stadsbyggnadsdirektören är den som uttalat sig och vore jag i henne skor skulle jag ställa min plats till förfogande – ber om ursäkt för sammanblandningen.

     • Sven

      Varför som politiker säga vad du skulle göra om du var hon?
      Varför inte tillsammans med partivänner KRÄVA?

      För att ni håller varandra bakom ryggen?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Låt mig göra en sak mycket j´klar och tydlig vilket jag hoppas att jag gjort vid flera tillfällen tidigare. Jag tillhör inte typen som håller någon om ryggen och den typ som skyddar de som jag tycker gjort fel.

      De som enligt min uppfattning gjort fel kritiserar jag och då oavsett av om de är partikamrater, politiska motståndare eller tjänstemän.

   • VK läsare

    NU har du väl ändå blandat ihop personer? Var det inte Margareta Alfredsson som uttalat sig om avskedsfester, gåvor, m m?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Precis – I vissa hänseenden har jag blandat ihop personer vilket inte var min mening – Även solen har fläckar som bekant.

 7. Birgitta

  Ewa har lik i garderoben från sin tid som socialdirektör. Det fanns stora EU bidrag att söka för familjehemsplacerade barn . barnen fixade Anders Wallenberg fram ( på tvivelaktiga grunder) så det är The true story och fortsättning följer.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag ska inte ha synpunkter på sådant jag inte vet något om så huruvida det ligger något i det du framför överlåter jag åt andra att skriva och debattera om.

   • Sven

    Men du tycker det är rätt att lägre chefer går…
    De högst ansvariga ska alltid vara skyddade? Sparka först neråt?
    Logik?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Vi ska definitivt inte sparka nedåt Sven – Ska vi sparka ska vi sparka rätt och kritisera den som kritiseras bör.

     • Sven

      Och det tycker du görs nu?
      Påhopp på en chef som har väldigt lite med saken att göra. Inga krav på dem som faktiskt misskött sig.
      Nu är nivån väldigt låg!

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag har tidigare ställt krav på dessa chefers avgång Sven och låt oss följa det som nu sker innan vi tar debatten längre då min tro är att Utvecklingsdirektörens avgång bara är den första i raden av ett antal ommöbleringar och avgångar vi kommer att få se i tjänstemannaorganisationen under den närmaste tiden.

 8. Joachim östergårds

  Anders tror att han vet en massa, men bakom ratten på en buss så får man inte reda på så mycket som man tror.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Rättelse Joachim – Man får reda på rätt mycket bakom en bussratt – Sedan har jag aldrig påstått att det är där jag samlar på mig information och intryck då mitt liv både består, har bestått och kommer att bestå av oerhört mycket annat än att köra buss.

 9. Olle

  Är det som VK säger 1,5 mille för att få sluta så är det väl förjävligt.
  Hur mycket får de inom äldreomsorgen när de får sluta, troligen inte ett tack en gång.
  Djävla lekstuga !!!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag kan hålla med om att det är mycket pengar även om jag samtidigt måste försvara uttalandet om att detta är gängse standard när chefer slutar på det sätt som nu är fallet.

   När arbetsgivaren vill göra sig av med någon så tvingas man betala. Alternativet hade varit att låte det gå till domstol och jag är rätt säker på att ett utslag där slutat i samma summa och då plus rättegångskostnader.

   Är det något vi verkligen bör ifrågasätta så är det i sådana fall samhällsordningen och varför det ska vara på detta sätt för höga cheferr när det inte är så för vanliga medarbetare?

Lämna ett svar till andersforss Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>