Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Lagstiftning som gör det olagligt att vara medlem i en terrororganisation är bra lagstiftning.

Personligen tycker jag att det är bra att det nu verkar finnas en bred enighet bland de politiska partierna att införa samma typ av lagstiftning som Norge och göra det olagligt att vara medlem i en terrororganisation. Att så inte redan är fallet är mycket underligt då jag inte ser några som helst risker med att en sådan lagstiftning skulle kränka föreningsfriheten.

Låt oss hoppas att denna lagstiftning får ett snabbspår i riksdagen så att den nya lagstiftningen kan träda i kraft snarast möjligt.

För mig är föreningsfrihet och medlemskap i en terrororganisation två vitt skilda saker. Det borde vara självklart att medlemskap i en terrororganisation ska vara lika olaglig som medlemsskap i ett brottssyndikat som sysslar med narkotika handel och/eller olaglig spelverksamhet.

Det stora hindret är inte lagstiftningen i sig utan bestämmandet av vad som ska anses vara en terrororganisation. När det gäller att fastslå detta finns internationella praxis och regelverk så även detta borde vara lätt at åstadkomma utan att kränka föreningsfriheten.

Förvisso betyder inte ett medlemskap i en terrororganisation att medlemmen själv är terrorist men att vara medlem och därmed delta i organisationer och föreningar som uppmanar till terrorbrott är ett beteende som måste stävjas så långt det går och för att göra så kommer den nya lagstiftningen väl till pass.

En terrorlag som den i Norge för sannolikt även med sig att fler än idag flaggas upp på polisens radar som misstänkta potentiella framtida terrorister – Kan ny lagstiftning förhindra ett enda upprepande av det som utspelade sig på Drottninggatan i Stockholm får sådan lagstiftning anses ha fyllt sitt syfte mer än väl.

Därför upprepar jag det jag anfört tidigare – Låt oss komma till skott med denna lagstiftning snarast möjligt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

18 kommentarer

 1. Lars Flemström

  En sådan lagstiftning är tillåten enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter, art 17. Den är också tillåten enligt svensk grundlag, som dock har skrivningar som är särskilt ägnade att förbjuda nazistiska organisationer. Varför utnyttjas inte den möjligheten? I stället avdelas stora polisresurser för att skydda nazistisk verksamhet, som är förbjuden i andra länder, bl.a. Tyskland. Och detta i yttrande- demonstrations- och föreningsfrihetens namn.

  Men det räcker inte att förbjuda medlemskap och deltagande. Organisationerna måste förbjudas, upplösas och deras egendom måste konfiskeras. Men det kommer att bli problem, eftersom Gustav Fridolin är motståndare till en sådan lagstiftning. Det framgick tydligt av intervjun med honom, när han förklarade regeringens linje i frågan.

  Det vore en märklig lagstiftning, om man inte får vara medlem i en tillåten organisation, vars egendom, bl.a. medlemslistor, inte får tas i beslag, och banker inte kan tvingas att lämna ut uppgifter om kontohavare och transaktioner, vem som har skickat pengar. . Så kommer det ju att bli med den halvfärdiga lag, som nu föreslås.

  Att peka på tyska erfarenheter av hur lagen kringgås, så att verksamheten kan fortsätta, är direkt löjligt, dels därför att verksamheten i vart fall har försvårats. Och dels därför att man har flyttat den olagliga verksamheten till ett land, där polisen skyddar kriminell verksamhet, nämligen Sverige.

  Sveriges självpåtagna roll, som ”världssamvete” är djupt osolidariskt mot länder, som faktiskt försöker bekämpa kriminell politisk verksamhet, inkl mord på meningsmotståndare. Vi hade flera sådana mord i Sverige under 1990-talet, med nazister som förövare.

  Jag skickade då ett fax med frågan varför inte Sverige kan förbjuda sådant som är förbjudet i Tyskland, till en av partiledarna inför en riksdagsdebatt i frågan. Denne partiledare inledde sitt anförande med att säga ”det är en missuppfattning av vårt parti” vill ha förbud. Nu föreslås en förbudslagstiftning av den nuvarande partiledaren i samma parti. Vad har hänt? Är det verkligen så stor skillnad mellan ljushyade nazister och mörkhyade islamister?

 2. Petter

  Vad definierar medlem i en terrororganisation ,har de då betalt medlemsavgiften ?? :)
  Och är dessa djurrättsaktivister en terorrorganisation ,de är en grupp som agerar för sitt eget mål med olagliga metoder genom hot, stölder och förstörelse.Med mål att tvinga oliktänkande till att foga sig efter deras ideologi ??

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Se tidigare svar och det jag anför i inlägget för att hitta svaret på det – Internationell praxis är en ledtråd.

 3. Nils Lindholm

  Har du pratat med Gardell, Kaplan, Fridolin och resten av gänget i charta 2008 ?
  Eller Masoud Kamalis som tycker att dom som höll på med MSB-utredningen borde åtalas för . . tror rent av han var inne på folkmord.
  Han är professor i socialt arbete vid Mittuniversitetet och vid Centrum för multietnisk forskning vid Uppsala universitet samt nu också spec. utredaren under extremistsamordnaren.
  Har du lyssnat-in på Bjereld ?
  Så försök inte att blanda in islam med terrorister, då hamnar du nog på icke valbar plats.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag står upp för det jag skrivit i inlägget varje sekund av dygnet och varje dygn på året och vad dessa herrar har att anföra bryr jag mig mindre om.

 4. Jonas E

  Frågan är bara vem som avgör vad som är en terrororganisation bara ?….. ISIS är ju självklar, men andra som gärna tar till våld då ? – högerextrema såsom vänsterextrema !.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är i detta arbete jag säger att vi ska titta på internationell praxis.

 5. Leif Andersson

  Ren populism som ett resultat av händelsen i Stockholm. Vilka organisationer ska betraktas som terrororganisationer och när kan någon betraktas som ”medlem”? Kommer och bli väldigt svårt att döma någon enligt en sådan lag så den enda nyttan kan eventuellt vara en viss skrämseleffekt.

  Det är bara och jämföra med tidigare politiska utfästelser när de kriminella MC-gängen var i konflikt med varandra. Medlemmarna i dessa och andra brottssyndikat som förortsgängen kan fortfarande öppet skylta med sitt medlemskap utan risk att dömas för detta.

  Den långsiktiga lösningen är istället kraftigt begränsad flyktingmottagning där endast kvotflyktingar tillåts komma hit. Detta i kombination med att avvisningen av de som inte får uppehållstillstånd får högsta prioritet och detta genomförs oavsett om det aktuella landet vill ta emot vederbörande eller inte. Sverige är trots allt rent ekonomiskt ett betydelsefullt land och kan straffa dessa länder med repressalier vilket man inte har gjort hittills.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Detta går att lösa lagstiftningsvägen – Den dag vi slutar tro det kan vi ge upp. Därför står jag för det jag anfört i inlägg och svar på kommentarer.

   • Leif Andersson

    Lagar som inte går att tillämpa i praktiken har inget större värde än som symbolpolitik.

     • Lars Flemström

      Som jag skrev i min förra kommentar räcker det inte att förbjuda medlemskap och deltagande. Organisationerna måste dessutom förbjudas, upplösas och deras egendom konfiskeras. Omvänt gäller att det inte räcker att förbjuda organisationen, eftersom det inte hindrar medlemskap och deltagande i en utländsk organisation av samma slag. Detta hände ju när Sverige gick med i EU och vägrade införa samma förbudslagstiftning som andra EU-länder. Nazistisk verksamhet, som är förbjuden i Tyskland, flyttade till Sverige och beskyddas nu av svensk polis. Och av svensk media, som håller ihop, oavsett politisk inriktning.

      När SVT rapporterar att det bara har förekommit någon enstaka fällande dom enligt den norska anti-terroristlagen, ska man hålla detta i minnet. Ledande svenska mediaföretag, inkl. SVT propagerar mot anti-terroristlagar därför att man befarar att dessa i längden kan träffa dem själva. Sveriges ledande expert enligt SVT på tryck- och yttrandefrihet har själv ett förflutet i extremvänstern och torgför nu samma argument mot förbudslagstiftning, som extremvänstern förde fram under 1970-talet.

      Att Sverige skulle kunna ta initiativ till en gemensam asyllagstiftning inom EU, i syfte att hindra terrorister från att låtsas vara flyktingar, ter sig mycket avlägset mot bakgrund i Sveriges väldigt osolidariska agerande, när svenska politiker från höger till vänster har upplåtit sitt land som fristad för extremister av alla de slag, vilka har som mål att krossa den demokratiska samhällsordningen i hela Europa.

      En förbudslagstiftning har hur som helst den verkan att den förbjudna verksamheten försvåras. Och blir dessutom lättare att upptäcka om mobiloperatörer och internetoperatörer tvingas lagra trafikuppgifter, så att de kan användas vid brottsutredningar, och så speciellt om även medlemskap och deltagande i utländsk organisation blir olagligt.

      Om Sverige, som ett av de sista länderna i EU som inför en sådan lagstiftning, verkligen gör det, har vi andra länders erfarenhet av sådan lagstiftning och vilka kryphål som finns att lära oss av. Det finns alltså en rikhaltig internationell erfarenhet att titta på, och förmodligen också en europeisk rättspraxis inom detta område från Europadomstolen i Strasbourg.

      Vad vi förhoppningsvis har lärt oss av de senaste händelserna, är att vi inte ska ha något slags snabbspår i EU för asylsökande, allra minst för personer som måste passera genom något annat land för att komma hit. De ska söka asyl i det landet i stället. Men att helt förbjuda asylinvandring, och bara tillåta kvotflyktingar att komma, är att gå till överdrift. Sådana överdrifter ter sig särskilt osmakliga, om den är en följd av ovilja att uppspåra och ta itu med de verkliga terroristerna.

      Men det är bra att det kommer fram att oviljan att ta itu med terrorismen faktiskt undergräver asylrätten på sikt. Det har varit ”på sikt” så länge nu, så att vi snart är där.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Vi är överens om att organisationer som är klassade som kriminella och/eller terroristorganisationer ska kunna lösas upp av myndigheterna i samma stund som de klassas som det – Det viktiga är att titta på vår omvärld så att vi kriminaliserar samma sorts organisationer eller organisationsstruktur som andra länder.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Allt som internationellt klassas som en terrororganisation ska vara med på listan Krister.

Lämna ett svar till andersforss Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>