Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

En friskvårdstimme kostar lika mycket som 365 – 892 nya årsanställda i förskolan

Vänsterpartiet och Moderaterna har kommit med förslag om att vi ska införa en friskvårdstimme per vecka för alla kommunens 11.000 anställda vilket kommer att bli mycket dyrt.

Räknar man på hur många årsanställda detta skulle motsvare inom förskolan som Vänsterpartiet för övrigt säger sig värna oerhört mycket om skulle de pengar friskvårdstimmen kostar räcka till 365 – 892 årsanställda inom förskolan beroende på hur man räknar.

Man kan även göra en annan aktuell jämförelse och ställa kostnaden mot kostnaden för ombyggnaden av Rådhustorget som vid budgeteringen och beslutet var kostnadsberäknad till 65 miljoner och som Vänsterpartiet kritiserade hårt när den var uppe för omröstning.

Tittar man på hur många ombyggda Rådhustorg en sådan reform skulle kosta ger en beräkning vid handen att pengarna friskvårdstimmen kostar motsvarar ombyggnaden av 3 till drygt 6 Rådhustorg – Inte vart 30 år utan varje år.

Att jag använder dessa 2 saker som exempel för att påvisa hur kostnaden slår beror på att framför allt Vänsterpartiet vänder kappan efter vinden och agerar mycket populistiskt och på att Vänsterpartiet lämnar dubbla budskap beroende på situation – Ett beteende jag tycker påvisar att Vänsterpartiet inte går att lita på.

Hur Moderaterna och Anders Ågren som alltid kritiserar oss Socialdemokrater kan påföra kommunen ofinansierade kostnader på 170 – 416 miljoner per år utan att berätta vilka verksamheter som ska få stryka på foten eller hur mycket kommunalskatten ska höjas för att klara detta förvånar storligen och andas samma populism som hos Vänsterpartiet.

Låt mig därför berätta hur jag räknat innan jag går vidare i inlägget.

För den lägre av siffrorna så har jag använt mig av den kostnad kommunens tjänstemän kommit fram till som är 170 miljoner kronor per år.

För den högre siffran har jag använt mig av värsta tänkbara scenario för kostnaderna som beräknats enligt följande formel.

 • Medianlön för alla kommunens 11.000 medarbetare 125 kr/timme.
 • Lönebikostnader beräknade till 50% av lönen (62,50 kr/tim) avseende arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, semesterersättningar och övriga lönebikostnader
 • Att alla frånvarotimmar ska besättas av en vikarie när den ordinarie arbetstagaren har sin friskvårdstimme och att avtalet med fackförbundet Kommunal ska följas vilket innebär att den kortaste tid en vikarie kan anlitas enligt avtal är till 3 timmars betalning oavsett arbetstidens längd med en medianlön för vikarien på 120 kr/timme.

Använder vi dessa beräkningsformer och lägger ihop summorna så blir kostnaden för 1 friskvårdstimme för alla kommunens medarbetare hela 416.130.000 kronor per år.

Hur stor den verkliga kostnaden blir och huruvida den högre summan eller den summa kommunens tjänstemän räknat fram blir det verkliga resultatet ska jag låta vara osagt då bara framtiden kan berätta vilken av siffrorna som blir det verkliga resultatet.

En sak är dock klar – Förslaget är orealistiskt i nuläget om man sätter det i sitt rätta perspektiv.

Om vi leker med tanken att en kostnad på 200 miljoner per år blir det verkliga utfallet vilket jag tror ligger nära verkligheten så motsvarar det 3,2 ombyggnader av Rådhustorget varje år till en kostnad av 65 miljoner per ombyggnad eller 428 nya årsanställda på heltid i förskolan med en lön på 24.000 kronor per månad.

Om vi sätter förslaget i det perspektivet är det ganska lätt att förstå att detta inte är genomförbart i dagsläget utan att i sådana fall sänka anslagen och därmed ambitionsnivån inom alla kommunala verksamheter – Förskolan och skolan inkluderad.

Att äventyra kommunens verksamhet på detta sätt är oansvarigt och tilläggas ska är att jag inte räknat med något produktionsbortfall överhuvudtaget i denna beräkning vilket om det tas med i beräkningen sannolikt skulle göra reformen än dyrare för kommunen och dess skattebetalare.

Min slutsats är därför att detta förslag är ren och skär populism och ett sätt att försöka sätta oss Socialdemokrater i dålig dager genom att påstå att vi sköter kommunen på ett dåligt sätt när det omvända – Dvs. att vi i allt vi gör tar ekonomiskt ansvar är det som är korrekt.

Att föreslå ofinansierade reformer som kommer att kosta allt mellan 170 och 416 miljoner per år utan att klart och tydligt förklara hur dessa ska finansieras är lika oansvarigt som tecken på att Vänsterpartiet och Moderaterna är desperata och försöker köpa röster genom att föra kommuninvånarna bakom ljuset med populistiska förslag.

Som Socialdemokrat är jag på inget sätt emot att vi över tid ska införa saker som ger kommunens medarbetare bättre hälsa och en hållbarare arbetssituation – Det är därför jag säger blankt nej till att införa en friskvårdstimme så länge det finns andra saker som är mer prioriterade – T.ex. att öka bemanningen inom förskolan och därmed öka personaltätheten och minska barngruppernas storlek.

Nu och i framtiden ska vi givetvis göra allt som står i vår makt för att minska sjukskrivningarna och får jag tala för egen del så är min uppfattning att en generell arbetstidssänkning för alla kommunanställda skulle få större positiv effekt på medarbetarnas hälsa än ett införande av en friskvårdstimme.

Skulle det till äventyrs vara så att Vänsterpartiet och Moderaterna även framgent tycker att 1 friskvårdstimme per vecka är viktigt för medarbetarnas hälsa är jag beredd att gå än längre och föreslå en generell arbetstidssänkning för alla kommunens medarbetare till 7 timmar per arbetsdag med 3 av dessa dedikerade till friskvård – Dock först när ekonomi och personaltäthet så tillåter utan att äventyra verksamheterna.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

29 kommentarer

 1. Jonny Disenfeldt

  Det förslaget går givetvis inte ihop ekonomiskt även om du tar med plussidan, dvs något minskad sjukfrånvaro.

  Än mindre går din egen reform ihop där du ska minska varje arbetsdag med en timme, det blir en enorm kostnad att ersätta ca 200 arbetstimmar/anställd och år, mer än 5 arbetsveckor per anställd, i det sammanhanget är ju något minskad sjukfrånvaro en piss i havet. Hur tänker du egentligen ?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det stora problemet är att en friskvårdstimme sannolikt inte kommer att ge någon effekt i mindre sjukskrivningar – Tvärt om är risken att sjukskrivningarna ökar stor då en sådan reform leder till högre arbetsbelastning för övriga arbetstagare.

   • Jonny Disenfeldt

    Nej, det stora problemet är att du själv föreslår en otroligt mycket dyrare ide med 7-timmars dag. Mångdubbelt dyrare än den ide du själv kritiserar … helt ologiskt.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag är fullt medveten om att mitt förslag är dyrare men jag säger även att det inte är aktuellt nu utan stegvis och i en framtid där personaltätheten och ekonomin så tillåter.

 2. Johan

  God morgon äntligen har du vaknat och insett att saker kostar! Då förstår du nu säkert själv varför det ej går att införa 6 timmars arbetsdag och ha bibehållen lön för 8 timmar som vi diskuterat tidigare!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Över tid tror jag att det kommer att gå mycket bra att införa 6 timmars arbetsdag – Men inte rakt av samtidigt i alla verksamheter och inte hela vägen i ett svep. Omställningen ska ske gradvis.

   • Johan

    Vilket svepande svar!
    Det kommer aldrig att gå rent ekonomiskt titta bara på dina siffror gällande friskvårdstimmen.
    Ställ det i jämförelse med 2 timmar per dag och anställd så kan vi börja prata pengar.

    Nä som du sakt tidigare gällande it kontoret så ska kommunen vara en attraktiv arbetsgivare.
    Friskvårdstimmen kan i förlängningen ge en piggare starkare och mindre sjukskriven personal.
    Tycker kommunen verkar vara en riktigt vidrig arbetsgivare som inte lyssnar på sina anställda som larmar om brister.
    De skulle nog behöva politiker som lyssnar till de och inte bara slätar över allt!

    Sedan tycker jag att som du jämför det med antal förskole personal är en vidrig jämnförels. Då du vet vad som är aktuellt i förskolefrågan gällande personal.
    Vi vet båda att dessa jobb aldrig kommer att tillföras verksamheten om friskvårdstimmen ej blir av så varför ens jämföra?
    Det ända du når fram med i detta är att du försöker tysta folk i frågan för förskolan ligger så många varmt om hjärtat.

    Är det här det du står för Anders så säger jag ursch!

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Friskvårdstimmen just nu är lika mycket utopi som det förslag jag givit om 7 timmars arbetsdag i nuläget och det var precis det jag ville belysa Johan.

     • Sven

      Min matematik säger att 1 timme per dag är 5 ggr så dyrt som 1 timme i veckan.
      Knappast samma utopi . Ändå läggs det mer kostsamma som förslag och det billigare sågas. Och det anses märkligt att folk hånler åt ”logiken”.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det är inte alltid lätt med logik Sven men en sak är säker en friskvårdstimme i veckan för alla kommunens anställda kommer att kosta på det sätt jag beskrivit i inlägget,

 3. En knarkare funderar.

  Om man ställer sig med ett tidagarur vid kommunalhuset så kan man undra hur mycket tid kommunal-pamparna ägnar åt frukost, lunch och fika raster.
  Sen all tid som läggs på bloggande och data-surf.
  Själv onanerar jag på arbetstid, det är bra för kropp och själ.

  Sen kan man undra om 10 000 nya poliser med lägre begåvnings poäng än nuvarande kår är rätt väg att gå?

  Här är intressanta uträkningar från canada:

  http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=6240&artikel=6674501

 4. Sven

  jag bortser helt från att man inte behöver kunna vara särskilt duktig i att granska siffror och rapporter för att ifrågasätta de grundläggande siffrorna på kostnaderna.
  Jag nöjer mig med att notera att en bonde som tycker det är för dyrt att så skördar därefter.

 5. Urban Bengtson

  SÅ HÄR SKREV NUVARANDE SOCIALFÖRSÄKRINGSMINISTER ANNIKA STRANDHÄLL 2014 I EGENSKAP AV ORDFÖRANDE FÖR FACKFÖRBUNDET VISION MED MÅNGA MEDLEMMAR I SVERIGES KOMMUNER. KANSKE HON DRIVER FRISKVÅRDSTIMME I REGERINGEN.

  https://vision.se/Opinion/Annika/Kommentarer/Satsa-pa-friskvard–det-lonar-sig/

  Satsa på friskvård – det lönar sig!
  2014-04-08
  Möjligheten till friskvårdstimme skrotas i allt fler kommuner. Det är tråkigt att arbetsgivare inte ser att en relativt billig satsning på personalens hälsa blir en vinst även för arbetsgivaren.

  Annika Strandhäll

  Vissa arbetsgivare menar att slopandet av friskvårdstimmen beror på att det tidigare har varit orättvist. Olika enheter i samma kommun har nämligen haft olika avtal gällande friskvård. Istället för att erbjuda alla anställda tillgång till en friskvårdstimme väljer man att slopa möjligheten för all personal. Ett beslut som går helt emot den forskning som visar att anställda med möjlighet att träna under arbetstid får mer energi över till sitt jobb.

  En arbetsgivare som uppmuntrar till motion och friskvård är i mångas ögon också en mer attraktiv arbetsgivare. Och det är ju precis vad alla arbetsgivare säger sig vilja vara. Det är inte minst viktigt för att i framtiden kunna rekrytera kompetent personal. Redan idag vittnar många arbetsgivare att det är svårt att attrahera medarbetare med rätt kompetens. Att slopa möjligheterna till friskvård är korttänkt och ett beslut som riskerar att bli dyrbart.

  Många av Visions lokala företrädare har under åren drivit olika typer av friskvårdsinitiativ och ofta lyckats få med sig sina arbetsgivare att satsa på sina medarbetare i form av såväl friskvårdstimmar eller andra incitament för att förbättra sin hälsa. Jag är helt övertygad om att en pigg och frisk medarbetare gör ett bättre jobb, är mindre frånvarande och trivs bättre på sin arbetsplats.

  En friskvårdstimme är en effektiv och billig väg att gå för en effektivare arbetsplats!

  Har du möjlighet till friskvård på din arbetsplats? Dela gärna med dig på Facebook eller Twitter!

  Annika Strandhäll, förbundsordförande Vision

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Publicerar som ett inlägg i debatten.

   Som jag skriver i inlägget är jag inte rakt av motståndare till en friskvårdstimme men ett införande måste vänta tills dess vi har personalförtätat tillräckligt för att klara av det utan att öka arbetsbelastningen som leder till sjukskrivningar.

 6. Andrei

  Finns så många lösningar som inte belastar verksamheten på något sätt.

  Exempel en regel som säger att friskvårdstimmen inte får tas ut under schemalagd arbetstid. Dvs kan du ta två 30 min promenader under din ordinarie lunch (normalt 45min) varje vecka eller alternativt göra det före eller efter ditt pass.

  Visst kommer det kosta men inte i närheten vad du tror. Användningsgraden kommer realistiskt hamna på runt 50% som är ungefär vad folk nyttjar friskvårdsbidraget.

  Är det inte bättre att värna om den resurs man har än att suckta efter mera?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är inte så den är tänkt enligt förslaget och kan den inte tas ut under arbetstid får den definitivt inte den hälsofrämjande effekt och besparing på sjukskrivningarna som förslagsställarna vill hävda.

 7. Ville-Valle

  …din landsfader Hans Lindberg skriver på sin blogg angående regeringens löften om att sänka skatten med 200 kronor för vissa pensionärer med låga pensioner: ”Det som är riktigt tragiskt i kråksången är att det är samma personer som kritiserar sänkningen av pensionärsskatten som skriker högt när förslag om höjd skatt med 200 kr/månaden diskuteras. När det gäller en skattehöjning på 200kr/månaden för en höginkomsttagare är det en ofantligt stor summa medan en skattesänkning för en låginkomsttagare på samma summa är obetydlig.”
  Vad säger du om detta? Hur påverkar skattesänkningen pensionärernas bostadsbidrag? Sänks bostadsbidraget i och med att de får mer pengar i börsen…?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att det är märkvärdigt att det skriks om en skatehöjning på 200 för de med de högsta inkomsterna och kallas för allehanda saker man inte bör skriva om förvånar – Det håller jag med om.

   • Ville-Valle

    …du svarade inte på frågorna: ”Hur påverkar skattesänkningen pensionärernas bostadsbidrag? Sänks bostadsbidraget i och med att de får mer pengar i börsen…?”

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Den fråga återstår att få svar på Ville-Valle men grundtanken är att de ska få mer i plånboken då bostadsbidraget så vit jag vet beräknas på brutto snarare än nettoinkomst.

 8. Lars Flemström

  När 8-timmars arbetsdag infördes var tanken 8 timmar arbete, 8 timmar vila och 8 timmar sömn.. Ingenting av det som bör räknas som vila och återhämtning bör flyttas in på arbetstid, eftersom det inkräktar på utrymmet för en generell arbetstidsförkortning.

  Jag tycker tvärtemot att vi ska införa 6 timmar arbetsdag i ett enda steg. På sikt ska årsarbetstiden minska i motsvarande mån. Men årsarbetstiden kan sänkas i fler steg

  1:a året med 6 timmars arbetsdag återinförs 6 dagar arbetsveckan vilket innebär att veckoarbetstiden sänks till 36 timmar. Under samma år sänkts det tillåtna uttaget av semesterveckor till tre veckor. All friskvård, läkarbesök, besökt hos bilprovningen, etc under arbetstid förbjuds.

  2: året med 6 timmars arbetsdag blir det återigen tillåtet att ta ut fem semesterveckor, men det är fortfarande 6 arbetsdagar per vecka.

  3:e året med 6 timmars arbetsdag återinförs 5 dagars arbetsvecka varannan vecka. Veckoarbetstiden är nu i genomsnitt 33 timmar.

  4:e året med sex timmars arbetsdag återinförs 5 dagars arbetsvecka fullt ut. Veckoarbetstiden är nu nere i 30 timmar.

  Redan under första året införs nya regler för arbetstiden förläggning, så att tvåskift blir normal arbetstid i all verksamhet. Detta innebär att drifttiden på alla arbetsplatser som idag bara har ett skift ökar från åtta till tolv timmar per arbetsdag. Härigenom kan mycket stora besparingar göras.

  Understöd till arbetslösas kommer att omvandlas till lön, etc.

  .

 9. Sixten Jonsson

  Satsa på en friskvårdstimme för all personal så ger det på sikt nya och mer vältränade spelare till UIK och Björklöven så kommer man kanske upp i seriesystemet igen.

Lämna ett svar till Johan Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>