Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Vänsterpartiet i Umeå är politiska aktivister och populister utan ekonomisk kunskap.

Som en uppföljning till gårdagens inlägg om den föreslagna friskvårdstimmen för Umeå kommuns anställda så kommer här ytterligare ett inlägg om orimligheten i att införa en sådan innan vi klarat av och löst övriga utmaningar i kommunen.

Före egen del står en personalförtätning för att minska arbetsbelastningen bland kommunens personal betydligt högre upp på agendan än ett införande än en friskvårdstimme nu.

Min tro är att införande av en friskvårdstimme kommer att ge motsatt effekt vad gäller sjukskrivningarna i kommunen – Detta i och med att arbetsbelastningen och stressen kommer att öka bland de arbetstagare som verkar inom yrken där det råder brist på personal att anställa.

Ska färre utföra mer arbete vilket blir effekten i sådana yrken ökar risken att slita ut sig och bli sjukskriven.

Sedan skulle det vara mycket intressant att veta hur Vänsterpartiet tänkt sig finansiera alla förslag man kommer med?

 • Vad ska Vänsterpartiet säga till föräldrarna i Föräldragruppen för att motivera att man hellre använder de pengar som kunde gått till att skapa mindre barngrupper och större personaltäthet inom förskolan till att betala för en friskvårdstimme?
 • Vad ska Vänsterpartiet säga till alla de som likt dem själva kritiserar ombyggnaden av Rådhustorget istället för att satsa de pengarna på mer personal i välfärden när man själv använder pengar för personalförtätning inom omsorgen till populistiska förslag om en friskvårdstimme?
 • Vad ska Vänsterpartiet säga till alla som hoppats på en generell arbetstidssänkning och nu får hålla tillgodo med en arbetstidsförkortning på 1 timme/vecka?

Att dessa frågor kommer att bli obesvarade av Ulrika Edman och Vänsterpartiet är jag övertygad om – Därför vill jag än en gång understryka att Vänsterpartiet inte går att lita på då de ständigt lever i en parallell värld där det finns obegränsat med pengar till allt.

Ska vi genomföra alla reformer och förslag som Vänsterpartiet kommer med är jag tveksam till om ens en fördubbling av kommunalskatten skulle räcka till då allt de föreslår tar gigantiska ekonomiska resurser i anspråk.

För oss övriga som lever i den verkliga världen vill jag därför rikta en uppmaning – Låt oss föra en sansad debatt och låt oss sätta prioriteringarna tillsammans för vad som är viktigt i kommunen.

Vilket är viktigast för kommunmedborgarna – En friskvårdstimme eller mer händer och fötter i den kommunala verksamheten?

Den frågan riktar jag speciellt till Centern och Liberalerna i kommunen med en vädjan om att ni bör tänka om innan ni hjälper Vänsterpartiet att rösta igenom så kostsamma förslag som en friskvårdstimme i Kommunfullmäktige.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger i de beslut vi fattar idag”

16 kommentarer

 1. Jonny Disenfeldt

  Du skriver på s-bloggar.se ”Att Vänsterpartister sedan inte har ekonomi som huvudämne är glasklart. I Umeå verkar detta än värre då alla förslag Vänsterpartiet lägger är sådana med gigantiska ekonomiska konsekvenser samtidigt som deras förslag aldrig presenteras med en finansieringsplan för densamma.”

  Det är ju exakt det du brukar göra i dina egna märkliga ogenomtänkta förslag fast då i ännu större dimension för hela Sveriges ekonomi…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   S¨å vet jag att du tycker men de förslag jag lägger kommer alltid med tillhörande finansieringslösning Jonny.

   • Jonny Disenfeldt


    Svar nej Anders, du har inte redovisat på långa vägar hur finansiering krona för krona ska ske av dina bristfälligt underbyggda ideer. Det har du varken kompetens eller andra resurser ftillgängliga ör att utreda och redovisa.

    Att du tar så lätt på saken är bara ännu ett bevis för hur politiskt omoget du tänker. Typisk populism.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag har redovisat kostnaden för det jag föreslagit utom för de förslag som jag sagt ska utredas vidare. Sedan är det så att ett stopp för möjligheten att skatteplanera genom att vi skriver om skatteavtalen skulle ge så mycket intäkter att vi både kan sänka skatten samtidigt som vi bygger ut välfärden.

     • Jonny Disenfeldt

      Du har inte redovisat varken kostnader eller hur finansiering ska ske. Krona för krona.

      Du har ingen aning om hur mycket pengar en förändrad lagstifning vad gäller skatteavtal skulle ge eller hur lång tid det kommer att ta att realisera detta. Ej heller hur förändrad beskattning skulle påverka företagens lokalisering.

      Du ger bara typiska populistiska svar.
      ”Höj skatten på de rika så löser sig allt, höj skatten på företag så löser sig allt.”

      När jag pressat dig om skatter på höginkomsttagare (du visste t.ex inte om existensen av värnskatten) så kom det ett lamt kvidande om att höja den med 2% … en sådan höjning ger en piss i oceanen i form av skatteintäkter …

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Den exakta summan har jag inte presenterat i inlägget utan sagt att vi ska utreda men man behöver inte veta den exakta summan för att förstå att omskrivna skatteavtal kommer att leda till massiva skatteintäkter från företag som SCA med flera som inte betalat skatt i Sverige på åtskilliga år trots att i stort sett hela deras vinst härrör från produktion i Sverige från svenska råvaror.

 2. Leif Andersson

  Att Vänsterpartiet antingen består av förvirrade gammelkommunister eller vänsterextrema ungdomar är välkänt. I deras värld finns alltid obegränsat med tillgångar och bidragsförsörjda flyktingmigranter ska ha samma levnadsstandard som arbetande svenska medborgare.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Så kan man kanske se saken Leif även om jag överlämnar den synen till dig.

 3. Sven

  Friskvårdstimme omöjligt för att det är dyrt och ökar sjukskrivningen.
  Sänkt arbetstid vilket ger en 33%ig timlöneökning är realistiskt.
  Jodå… Alla ser väl logiken?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Om du läser vad jag skrivit så ser du att jag klart och tydligt skrivit att jag hellre tittar på en generell arbtstidssänkning men med tillägget att vi ska göra så först når vi har tillräckligt med personal och när det finns ekonomi för att klara av detta.

   • trött på skiten

    Ditt resonemang faller i den sista meningen. Tillräckligt med personal och en ekonomi som tillåter det kommer det aldrig att finnas. Dels kan vi skylla på dina partikamrater i S som bäddat för det, men vi har också en i grunden ineffektiv organisation (med inkompetenta tjänstemän) som leder till en situation med ständiga besparingar oavsett om det finns ett formellt sparkrav eller inte. Inte ens när staten öser miljoner över Umeå Kommun förmår man anställa folk (!) och göra något vettigt av pengarna.

    Nu står äldreomsorgen inför en massiv kris och bakom hörnet väntar privatiseringar.
    Men det är klart ”det går bra för Umeå” sägs det innanför den skyddade verkstaden Stadshusets väggar och med en regering som har fått låna pengar i en högkonjunktur borde rimligtvis utgångsläget vara betydligt bättre!

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det är just det det kommer att finnas Trött på skiten – Vi Socialdemokrater har bestämt oss för att satsa massivt på offentlig sektor och den satsningen kommer även landets kommuner att bli del av.

 4. Lars Flemström

  Detta är vänsternostalgi som har inspirerats av de militärövningar på arbetstid, som infördes av Kinas Kommunistiska Parti efter kulturrevolutionen. Det var en kommunistisk strategi i väst att ställa krav, som är svåra eller omöjliga att genomföra under kapitalismen. Detta skulle öka stödet för den väpnade revolutionens nödvändighet. Eftersom det inte ska finnas någon arbetslöshet under ”socialismen”, och det kan vara svårt att finna arbetsuppgifter åt alla anställda i de statliga företagen, kan arbetstiden användas till lite av varje.

  Dagens Vänsterparti har naturligtvis tagit avstånd från teorin om den väpnade revolutionens nödvändighet och upprättandet av statens diktatur över proletariatet, men fortsätter att driva kommunistiska krav som ideolog, såsom avgiftsfri kollektivtrafik och avgiftsfria förmåner för yngre upp till 26 års ålder och för äldre över 85. Ska inte unga vuxna ha jobb och en lön, som man kan försörja en familj på? Ska inte äldre ha en pension, som räcker till vårdkostnader upp till högkostnadsskyddet? Och varför vänta till 85 innan man söker vård?

  Är friskvårdstimmen ett första steg i en reformistisk agenda för att införa öststatskommunismen steg för steg? När vissa privata arbetsgivare (för all del i strid med kollektivavtalet) ersätter en del av lönen med gratis mobiltelefoner (som arbetsgivaren har köpt med mängdrabatt, och behållit skillnaden i egen ficka) blir det strejk, som stöds av såväl S som V. Medan den borgerliga pressen driver snyftkampanjer till stöd för den stackas arbetsgivaren.

  Men är det inte i princip samma sak, när en offentlig arbetsgivare ersätter en lönehöjning med obligatoriska fritidsaktiviteter på arbetstid? Om pengarna till detta inte tas från löneutrymmet, varifrån tas de då? Svaret är givet: Från kommunal verksamhet för äldre. Det är ju alltid äldre som det ska sparas på. Och varför ska kommunalt anställda ha en massa förmåner utöver lönen, som de flesta privatanställda – och alla arbetslösa – saknar?

  Har offentliganställda numera inga som helst skyldigheter mot sin arbetsgivare, som att hålla sig frisk så att man kan jobba på arbetstid, utan att arbetsgivaren betalar extra? Blir nästa steg i den kommunistiska strategin att offentliga arbetsgivare ska betala lön för att anställda ska sova i hemmet, i stället för att nattsudda?

  Vi håller nu på att få en återgång till tiden före införandet av 8-timmars arbetsdag, då den dåvarande arbetsdagen på 13 timmar inkluderade en betald matrast på vanligen två timmar, vanligen i hemmet, då hemmen vanligen låg nära arbetsplatserna. Arbetsgivarnas ganska hårdnackade motstånd mot 8-immars arbetsdagen upphörde tämligen tvärt, när LO närmast som ett kompromissförslag, slog fast att arbetstiden enbart ska användas till arbete.

  Låt oss nu, 100 år senare, återgå till den linjen, så framstår 6-timmars arbetsdagen inte längre som en utopi. Har någon ens försökt räkna ut hur mycket arbete som verkligen behövs för att alla ska kunna behålla nuvarande levnadsstandard, hur mycket arbetstid som slösas bort till annat än arbete, och hur många i grund och botten obehövliga pseudoanställningar som finns?

 5. Lars Flemström

  Eftersom Vänsterpartiet, precis som SD, står utanför alla regeringssamarbeten, kan V, precis som SD, driva populistisk politik utan att behöva prioritera och ställa krav utan någon realistisk finansiering. Det är lättare sagt än gjort att minska invandringen, vilket ska betala allting som SD vill. Och det är lättare sagt än gjort att avskaffa jobbskatteavdragen, vilket ska betala allting som V vill.

  Det ska vara lika skatt för arbetande som för pensionärer, arbetslösa och sjuka, men det kan bara åstadkommas genom sänkta skatter för icke-arbetande. Det går öht inte att sänka kostnaderna mer än marginellt för den invandring som vi redan haft. Kostnaderna för framtida invandring kan sänkas, men bara genom minskad invandring. Men för att minskad legal invandring inte ska leda till ökad illegal invandring, behövs både kraftfulla och mycket dyra åtgärder för att övertyga folk om att kan få en bättre framtid i sina egna länder, och bygger upp dem, än om de kommer hit. Detta kan kosta oss mer än vad invandringen kostar.

  Men det är den vägen världen måste gå. Den kraftigt minskade utvandringen från Sverige efter samt införandet av 8-timmars arbetsdagen samt införandet av den restriktiva alkoholpolitiken var startskotten för det svenska välfärdsbygget. 1925 var vändpunkten, när utvandringen var lika stor som invandringen (som främst bestod av tidigare utvandrare). Sverige kunde därefter inte bara behålla den nyktra, skötsamma och dugliga arbetskraften, utan även de modiga och delvis självuppoffrande politiker som skulle komma att leda samhällsomvandlingen.

  De länder som ännu inte har infört 48-timmars arbetsveckan måste göra det snarast. Sverige måste upphöra med det försåtliga självbedrägeriet att det behövs fler arbetade timmar och att vi inte kan klara oss utan invandrarna. Det sägs att var 4:e läkare har invandrarbakgrund. Men det har också var fjärde patient. Svenska läkare är minst produktiva (mätt i antal patienter per läkartimme) i västvärlden, för att inte jämföra med hur det är i länder med verklig läkarbrist. Detta självbedrägeri är ett försvar för att vi snyltar på andras olycka, när vi stjäl andra länders bästa arbetskraft för att berika våra egna arbetsgivare – och låter den svenskfödda arbetskraften förfalla i drogliberalismens töcken.

  Med införandet av 8-timmars arbetsdagen försvann nästan 1 / 3-del av den faktiskt arbetade tiden. Det var mer än den faktiskt arbetade tid, som skulle förloras, vid en övergång till 6-timmars arbetstid nu, om vi samtidigt sätter stopp för alla fritidsaktiviteter på arbetstid. Förutom av arbetsgivaren sanktionerade fritidsaktiviteter som friskvård etc även facebookande och liknande på arbetstid. Sådant som våra fackföreningar inte vill erkänna förekommer, men med detta förnekande sätter de krokben för sig själva, när de därigenom undanskymmer möjligheten till en allmän förkortning av den nominella arbetstiden.

  Att våra politiker inte har koll på läget, bevisas av att självaste arbetsmarknadsministern har yrat om att det behövs fler arbetade timmar, när sanningen är den motsatta och politiker från olika partier bjuder över varandra med förslag att ”skapa” jobb. Sämst ut är Centerpartiet som vill ”skapa” nya jobb med så låga löner, så att lönen för en heltidsarbetande småbarnsförälder blir så låg, så att den måste kompletteras med försörjningsstöd från socialtjänsten. På det viset urholkar man ju dessutom den idag unga arbetskraftens avsättning till sina framtida pensioner.

  Man skulle för övrigt för att klara övergången till 6 timmars arbetsdag kunna höja pensionsåldern med något år, åtminstone i början. Efter införandet av 8 timmars arbetsdagen infördes en mängd redan gjorda arbetsbesparande uppfinníngar i praktiskt bruk, såsom grävmaskiner och genomgående tågbroms, som manövreras av lokföraren i stället för handmanövrerade bromsar på varje vagn. Nya arbetsbesparande uppf

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>