Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

EU ska bevaras och försvaras om än i förändrad form.

Den osäkerhet britternas beslut om brexit skapat gör att EU:s framtid framstår som mycket osäker. Tittar man på det kommande franska presidentvalet så är det i egentlig mening bara Macron som öppet säger att han är för EU – Övriga 10 kandidater vill endera lämna EU eller omförhandla Frankrikes medlemsvillkor.

Jag tillhör de som sagt att EU måste reformeras för att överleva vilket jag ser som ett måste för att bibehålla fred och stabilitet i vår del av världen – Den del som genom århundraden präglats av krig och andra otäcka saker.

Därför tycker jag att vi ska inleda en debatt om vad framtidens EU ska ägna sig åt och hur framtidens EU ska fungera.

Får jag vara med och bestämma vilket jag hoppas få vara i en framtid så vill jag se en utveckling där EU återgår till att vara den handelsunion som den var menad att vara när förlagan till EU bildades.

Ett EU där endast rörligheten av varor och tjänster prioriteras genom en gemensam tullunion är vägen framåt.

Allt därutöver ska vara nationella beslut och beslutas av nationella parlament för att säkerställa att demokratin ligger så nära människorna som möjligt. Det ska inte vara upp till EU att bestämma hur vi ska göra upphandlingar i Sverige eller hur lagar och regler runt livsmedel ska se ut i vårt land.

Det som håller på att knäcka hela EU samarbetet är den överstatlighet som präglar dagens EU – En överstatlighet som ogillas av de breda massorna och därför ger stöd åt krafter som vill krossa hela EU inklusive tullunionen.

Därför vill jag att vi med mer eller mindre omedelbar verkan börjar debattera detta öppet så att vi kan få folket med oss i det beslut vi fattar om EU:s framtida funktion.

Ett fall för EU skulle vara ett fall för hela Europa och något som skulle leda till ökade risker för handelskrig som i allt vad det innebär påverkar vanliga medborgare negativt. Därför måste vi reagera nu innan det är för sent så att detta kan undvikas.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

8 kommentarer

 1. Leif Andersson

  Jag håller med men om detta blir verklighet kommer vi inte kunna förlita oss på att framtida utomeuropeiska flyktingmigranter ska fördelas till andra EU-länder. Då måste vi antingen börja ta emot stora mängder igen eller skärpa upp migrationspolitiken och kraftigt minska de ekonomiska bidragen till denna grupp så det blir lika ointressant att ta sig till Sverige som till Danmark. Personligen är jag anhängare av det senare alternativet.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Blir EU ett EU i den form jag beskriver så blir flyktingpolitiken en nationell fråga och som jag ser saken ska vi ta emot i samma takt som vi effektivt kan integrera och sätta i arbete.

   • Lars Flemström

    Du vinglar betänkligt. Efter att ha pläderat för en gemensam flyktingpolitik inom EU, vill du nu göra flyktingpolitiken till en rent nationell fråga, vilket bl.a. förutsätter att vi återgår till den stränga gränskontrollen mellan Sverige och Danmark, som infördes 24 november 2015. Du är uppenbart ohederlig när du skriver att EU ska ”bevaras och försvaras om än i förändrad form”. Det vill du inte alls. Du vill upplösa EU och återgå till Efta.

    Om Sverige går ur EU kan vi återupprätta Efta som ett frihandelsområde omfattande Sverige, Norge, Island och Storbritannien. Samt Finland och Danmark, om de också väljer att gå ur EU. Med även Danmark som medlem i ett återupprättat Efta skulle gränskontrollerna mellan Malmö och Köpenhamn kunna helt eller delvis ersättas med gränskontroller vid Danmarks sydgräns.

    Detta förminskar dock inte i nämnvärd mån behovet av en gemensam flyktingpolitik för de nuvarande EU-länderna och en gemensam bevakning av nuvarande EU:s yttre gränser. Detta skulle kunna lösas med en gemensam flyktingpolitik för dett amindre EU och ett återupprättat Efta, kompletterad med nationella särbestämmelser för Efta-länderna.

    Men som jag förstår så är du fullständigt besatt av tanken att göra svenskarna till en minoritet i sitt eget land, ungefär som indianerna i Nordamerika och samerna i Lappland. Anser du fortfarande, att svenskarna är så undermåliga att de behöver ett tillskott av gener utifrån för att bli en bättre ras, som du skrev när bloggen var nystartad? Gäller dessa bara svenskarna, utan även zulufolket och massajerna i Afrika? Måste de också rasförädlas?

    Hur många flyktingar, som tas emot i ett visst land, ska bestämmas av om de har ett skyddsbehov, som inte hade kunnat tillgodoses av något land, som de har passerat genom på vägen. Och ingenting annat. När flyktingströmmen blir mottagarländerna övermäktig, måste dessa agera tillsammans, så att folk får en framtid i sina egna länder. Det gör EU genom att öka biståndet till vissa afrikanska länder.

    EU är tänkt att steg för steg utvecklas till ett Europas Förenta Stater – till ett land med ett antal delstater, som inte nödvändigtvis omfattar samma geografiska områden som nuvarande nationalstater. Antingen är vi med på den resan, eller också går vi ur. Vi kan däremot inte, som en minoritet, bestämma över hela klubben.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag vinglar inte Lars. I ett EU i nuvarande form måste migrationspolitiken vara gemensam och lika för alla länder. Gör vi om EU till en handelsunion flyttas frågan om migration till de nationella parlamenten som en naturlig del av förändringen vilket är det jag beskrev.

     Det jag vill är att bevara EU men beskära dess makt så att EU enbart handlar om handelsfrågor och det är att bevara EU i förändrad form.

     Jag drivs inte av tankar och idéer om att göra någon till en minoritet Lars – För mig är en människa en människa oavsett ursprung och som människor ska vi inte värderas beroende på hur vi ser ut eller vartifrån vi kommer.

     Människor bör värderas som människor och för det man står för och för det man gör.

   • Leif Andersson

    Det har ju gått jättebra hittills. Sverige är tillsammans med Spanien sämst i EU på integration.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Innan vi är klara kommer Sverige att vara världsbäst på integration – Detta därför att vi inte ska nöja oss med mindre.

     • Leif Andersson

      Det låter högst osannolikt enligt min mening. När man inte kan lyckas med integrationen i den största högkonjunkturen på 30 år så kommer man knappast att göra det senare heller.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Felet fram till nu är att vi aldrig haft en integrationspolitik – När vi skapar en sådan är det självklart att vi ska lyckas.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>