Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

I detta inlägg ska jag för ovanlighetens skull berömma en Moderat politiker.

Av , , Bli först att kommentera 0

Att jag berömmer Moderaterna i allmänhet och moderata politiker i synnerhet är definitivt inget som hör till vanligheterna – Ibland händer det oväntade och i detta inlägg ska jag ge beröm till den Moderata riksdagsledamoten Lotta Finstorp för en interpellation hon lagt i riksdagen.

Det Lotta gjort är att via en interpellation ställd till min partikamrat och vår finansminister Magdalena Andersson (S) ställa frågan om hon som minister avser att se över beskattningen för elbussar och i sådana fall när?

Den frågan med tillhörande följdfråga tycker jag är både relevant och viktig då jag ser det som mycket orättvist och orimligt att elbussar ska beläggas med drivmedelsskatt medan spårbunden trafik med samma framdrivningsmetod är skattebefriad.

I min värld ska skattens vara eller icke vara inte vara relaterad till om man åker på spår eller gummihjul utan självklart vara kopplad till på vilket sätt fordonet i fråga framdrivs.

Så länge spårbunden trafik med eldrift är skattebefriad så ska samma sak självklart gälla även för helt elektriska bussar i jämlikhetens namn.

Precis som Lotta påpekar i sin interpellation och precis som EU-kommissionen säger så är EU-direktivet om drivmedelsskatter föråldrat.

Om regeringen vill säkerställa en bättre miljö och en snabb övergång till eldrivna bussar är slopandet av drivmedelsskatten för elbussar det snabbaste sättet att skapa den morot som behövs för att skapa en snabb övergång till elbussar i lokaltrafiken i Sveriges kommuner.

I dagsläget fungerar drivmedelsskatten på elbussar som en broms för en snabb övergång till elbussar – Tas skatten bort råder inga tvivel om att elbussen blir vida överlägsen fossildrivna bussar vilket är precis vad som behövs för att skapa en snabb övergång.

Länstrafikbolag och bussoperatörer tittar konstant på kostnaden per kilometer och med slopad drivmedelsskatt för elbussar kommer pendeln att svänga över oerhört kraftigt till förmån för elbussar.

Dessutom ser jag det som gravt orättvist att spårbunden kollektivtrafik ska vara skattebefriad medan den på gummihjul beskattas.

Så länge den orättvisan består signalerar regeringen inget annat än att man enbart prioriterar kollektivtrafiken i Stockholm och övriga storstäder som är de enda städer där spårbunden kollektivtrafik är ett alternativ med möjlighet att tjäna igen nedlagda kostnader för att bygga spårbunden trafikinfrastruktur.

Därför ska jag avsluta inlägget med att än en gång berömma Lotta Finstorp för initiativet att ställa interpellationen till Magdalena med följande tillägg – Stå på dig Lotta – Du har helt rätt i att Sverige kan följa i Frankrikes fotspår och slopa drivmedelsskatten på elbussar utan att bryta mot EU’s direktiv om drivmedelsskatter.

Kan Frankrike kan Sverige – Fattas bara annat!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Bli först att kommentera

Som Socialdemokrat blir jag blir aldrig svaret skyldig Robert Axebro.

Av , , 6 kommentarer 0

I stället för att klippa och klistra in mina svar till Robert Axebro under de svar han givit mig baserat på mitt förra inlägg ska jag skriva ett sammanhängande svar där jag bemöter hans kommentarer – Detta därför att jag tycker att det blir klarare och tydligare på det sättet.

Att vi Socialdemokrater klart och tydligt berättar om att vi nu avser göra en satsning på skola, vård och omsorg utöver den som är och har varit gängse norm i vår kommun under ett antal år är givetvis en kursändring och något vi ska slå på stora trumman för att berätta för kommuninvånarna/väljarna om.

Precis som Hans med flera säger så är detta början på något nytt och en satsning som kommer att ske på skola, vård och omsorg under överskådlig framtid – Hur mycket och hur stora de satsningarna blir efter budgetan som nu presenterats för kommande år kommer vi att berätta när tiden är inne och framtida budgetar är uppe för presentation.

En sak är helt klar och det är att vi Socialdemokrater alltid kommer att möta de behov som finns och de som kommer att uppstå i en framtid på samma sätt som vi alltid gjort så historiskt.

För att svara på din fråga till mig så har vi Socialdemokrater alltid byggt samhället nerifrån och upp och dessutom alltid säkerställt att samhällsbygget står på stabil grund – Det arbetssättet kommer vi självfallet inte att ändra på Robert då Sveriges historia visar att vi alltid har använt oss av rätt byggteknik för att skapa ett sunt samhällsbygge.

I en stad som växer har var tid sin plats och därför kommer olika satsningar och prioriteringar alltid att ligga aningen olika på tidsaxeln för att kunna klaras av på ett bra sätt.

Det vi gjort tidigare år är att säkra upp och stärka vår infrastruktur och de faciliteter som behövs i en stad med tillväxtambitioner samt att renovera och byta ut saker som VA och värmeslingor under torg och bussterminaler så att reparations- och byteskostnader för den sortens saker inte påverkar den framtida möjligheten att satsa på skola, vård och omsorg som vi nu inleder.

Det är därför jag frågade dig om du tycker att vi ska bygga infrastruktur eller satsa på skolan, vården och omsorgen under några år framåt – En fråga du viftar bort som som irrelevant.

Den frågan är inte irrelevant utan snarare otroligt relevant då den har att göra med god samhällsplanering och möjligheten att åstadkomma ett starkt och stabilt samhällsbygge.

Till skillnad från dig så tror jag att Umeåborna har stort intresse av svaret på den frågan men vill du avstå från att besvara den är det självfallet din rätt att göra så.

Så vitt jag vet är de beräkningar som gjorts av framtida intäktsökningar oerhört blygsamma – Detta därför att vi inte ska hamna i ett läge där vi spenderar mer än vi får in. När något är okänt och ett antagande är det bättre att använda sig av det man vet än att använda sig av det man tror och inte vet vilket är fallet i den beräkning som är gjord.

Som jag skrev i mitt inlägg så finns det planer för tillväxt i hela kommunen men fram tills de är beslutade eller presenterade som oerhört väl definierade förslag väljer vi att inte prata om dem för att undvika fiktiva debatter men väl ta höjd för framtida förslag i den budget som presenterats – Att göra så är sunt politiskt tänkande och tillskapande av framtida utvecklingsmöjligheter.

Inom Socialdemokraterna precis som i alla andra parter så finns planer både för lång och för kort sikt och i Umeå har vi haft en ordning at presentera förslagen i den takt som ryms inom den budget som är aktuell och den som föreslås gälla för nästkommande period – Det är precis detta Hans med flera gjort i det budgetförslag som presenterats Robert.

Hans Lindberg och den nya kommunledningen har gjort och gör ett mycket bra arbete med att skapa en ekonomi i balans för att säkerställa att kommunen utvecklas som planerat i framtiden.

Som i alla växande städer och/eller verksamheter är det inte alltid världens lättast sak att klara balansen mellan intäkter och investeringar – Detta därför att investeringen nästan undantagslöst sker före intäkten och därför att investeringen i sig är ett villkor för att den ökade intäkten ska bli verklighet.

Det du beskriver som ett högt skattetryck (även om jag ser kommunalskatten som varande på rätt nivå) är sannolikt något som behöver finnas under rätt många år framåt för att klara av den befolkningstillväxt vi räknar med fram till 2050.

Sedan är det till stor del dina partikamraters i Centerpartiets förtjänst att kommunalskatten ligger på den nivå den gör då de medverkat till att vältra över stora kostnader från staten till landets kommuner under sina år vid regeringsmakten – Detta för att kunna sänka skatterna rejält för de med de högsta inkomsterna och största förmögenheterna.

Mitt hopp står till att en Socialdemokratiskt ledd regering ska kunna fixa till detta under nästa mandatperiod – Bland annat genom att göra kommunalskatten till en skatt som tas ut enligt en progressiv skala.

Därför vidhåller jag det jag skrev i mitt förra inlägg Robert – Det du ägnar dig åt är politisk populism snarare än realpolitik.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

P.S. tack för ditt beröm på de punkter du berömde mig.

6 kommentarer

Axebro har uppenbarligen problem med att räkna.

Av , , 9 kommentarer 2

Jag har med intresse läst Axebros försök att klanka ner på oss Socialdemokrater och kritisera oss för att vi inte satsar tillräckligt mycket på det som enligt honom är varje kommuns kärnverksamhet – Dvs. skolan, vården och omsorgen.

När vi nu signalerar att vi går in i en ordentlig konsolideringsfas för att konsolidera gjorda investeringar och tillse att de får avsedd effekt och därför väljer att satsa på skola, vård och omsorg istället för att fortsätta att investera i det Axebro tidigare kritiserat kritiserar samme Axebro denna kursändring.

Min frågor till Axebro är därför följande:

 • Varför ägnar du dig åt politisk populism Robert Axebro?
 • Hur ska du ha det – Ska vi satsa på att bygga infrastruktur för framtiden eller ska vi satsa på det du anser vara varje kommuns kärnverksamhet som enligt dig är skola, vård och omsorg?

Svaret på dessa två frågor tror jag både läsarna av din och min blogg är intresserade av att höra!

Låt oss därför gå till det påstående jag använt i min rubriksättning Robert – Det om att du bör lära dig att räkna.

Det Hans Lindberg och vi Socialdemokrater gjort är att räkna på de intäkter vi har idag och en oerhört blygsam ökning av densamma – Detta för att inte göra glädjekalkyler och för att ta höjd för större kostnadsökningar än vad som är verklighet idag.

Det du gör i ditt lilla räkneexempel i bloggen är att bara ta med kostnaden för inflyttning och befolkningsökning – Detta utan att inkludera de ökade skatteintäkter denna befolkningsökning kommer att leda till i ditt lilla räkneexempel.

Att räkna på det sättet torde göra att du med all säkerhet platsat i styrelsen för Ebberöds Bank som även det är fiktion och saga på samma sätt som de liknelser du gör med sagovärlden i ditt inlägg.

Dessutom tycker jag att du borde se det positiva i att vi Socialdemokrater väljer att satsa mer pengar än tidigare utlovat på Bullmark och Bullmarks skola – Alldeles speciellt så när du tidigare kritiserat oss och framfört att vi satsar för lite på Bullmark och på de som bor där.

Det du istället bör fråga dig Robert är vad som ligger i denna extra satsning på skolan i Bullmark?

Kan det månne vara så att vi Socialdemokrater har planer för Bullmark och för befolkningstillväxten i Bullmark – Planer du inte känner till därför att du är allt för upptagen med att kritisera allt vi Socialdemokrater säger och gör?

Min tro är att det är precis så det är Robert – Att du är så förblindad av politisk populism att du inte ser vad som är reella fakta.

För egen del är tror jag mig ha aningen mer kunskap än dig om de diskussioner som pågår i vårt parti om Umeås framtida tillväxt och de saker som planeras för Umeå på både lång och kort sikt än dig Robert.

Med det sagt så kan jag försäkra både Robert Axebro och alla andra om att vi Socialdemokrater har stora planer för Umeå och Umeås framtida tillväxt och vart den ska ske och att vi i framtiden på samma sätt som vi alltid gjort historiskt sätter Umeås bästa framför vårt partis bästa.

Avslutningsvis så ska jag ge dig beröm för ditt humoristiska sätt att skriva på då läsningen av det du skriver allt som ofta ger mig anledning att skrattar och beundra din poetiska sida.

Innehållet och sakskälen däremot lämnar mycket i övrigt att önska då det du skriver allt som oftast saknar förankring i faktiska skeende och reella fakta.

Därför vill jag ge dig ett råd rakt från hjärtat Robert – Börja på att skriva romaner och poesi – Gör du det är min övertygelse att du förr eller senare kommer att bli invald i Svenska Akademien.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

9 kommentarer

Klokt av kommunledningen att stanna upp och konsolidera.

Av , , 8 kommentarer 0

Jag tycker att det är oerhört framsynt och bra att Umeås styrande Socialdemokrater tillsammans med MP drar i handbromsen vad gäller nya investeringar till förmån för satsningar på skola, vård och omsorg – Kloka beslut Hans Lindberg med flera.

Att stanna upp och ha en ordentlig konsolideringsfas för att allt ska hinna sätta sig är klokt och exakt vad ett företag i tillväxt skulle göra för att gå stärkta in i framtiden.

Alla som jobbat i organisationer som växer vet vikten av att ha kontrollerande konsolideringsfaser med jämna mellanrum för att kunna säkerställa att nyss genomförda tillväxtfaser får avsedd effekt på verksamheten.

Att samma sak gäller för en kommun är självklart och för kommunen handlar konsolideringsfasen om att säkerställa att gjorda satsningar i form av ny infrastruktur får avsedd effekt och att de ekonomiska kalkyler som använts fungerar som planerat.

Sedan tycker jag att det är helt rätt att lägga fokus på skola, vård och omsorg av den enkla anledningen att en bra skola och en bra vård och omsorg för alla på lika villkor är Socialdemokratiska paradgrenar och Socialdemokratiska hjärtefrågor.

Min inställning i frågan är därför glasklar – Vi ska konsoliderar fram tills dess vi kan säkerställa att gjorda investeringar får avsedd effekt – Detta samtidigt som vi säkerställer att befolkningstillväxt och andra parametrar och framför allt skatteintäkterna utvecklas enligt plan.

I nästa investeringsfas bör prioriteten läggas på att bygga för skolan, vården och omsorgen för att säkerställa att vi löser redan existerande behov och att vi bygger för framtiden för att klara framtida behov.

Att signalera att vi som kommun ska prioritera lönesatsningar och då som jag förstått saken på de med de lägsta lönerna och de i kommunens kärnverksamheter är ett bra exempel på framsynt Socialdemokratisk politik.

Ska vi klara av utmaningen med att rekrytera den personal vi behöver måsta kommunen vara en bra och attraktiv arbetsgivare med attraktiv lönesättning och arbetsvillkor som ligger i framkant.

Därför ger jag tummen upp för de politiska signaler som presenterats inför den kommande budgeten och inför de kommande budgetöverläggningarna – Väl jobbat Hans Lindberg och alla andra partikamrater.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

8 kommentarer

Gårdagens VM-guld i ishockey resultatet av den Socialdemokratiska folkrörelsesjälen.

Av , , 50 kommentarer 2

Med risk för att kritiseras för mitt uttalande så påstår jag att det i grunden är Socialdemokratisk ideologi och det Folkrörelsesverige vi Socialdemokrater byggde som ligger bakom Tre Kronors VM-guld i årets VM-turnering.

Anledningen till att jag säger så är därför att det är folkrörelsens ideal och ideologi som skapat den ordning som innebär att de breda massorna kan ägna sig åt idrott på någorlunda lika villkor.

Förvisso har idrott i dagens moderna samhälle blivit aningen mer av en klassfråga och plånboksfråga än när jag var ung – Likväl lever folkrörelsesjälen kvar inom idrotten vilket gör att alla som vill har möjlighet att nå sin fulla potential oavsett storleken på föräldrarnas plånbok vilket i grunden är hemligheten till det svenska idrottsundret.

Med det sagt så hävdar jag att det är Socialdemokratisk politik och Socialdemokratisk ideologi som möjliggjorde gårdagens VM-guld – Detta därför att det är dessa två som skapade den idrottsrörelse som fortsatt har starkt fotfäste i vårt land och den idrottsrörelse som fostrat VM-spelarna som tog gårdagens guld.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

50 kommentarer

Socialdemokratisk ideologi står för ljuset i mörka ideologiska tunnlar.

Av , , 20 kommentarer 2

Jag har många gånger påtalat att de 8 år av skadlig Allianspolitik som Sverige tvingades genomleva har lett Sverige in i en mörk tunnel som är en återvändsgränd utan ljus nog för att vända om och ta sig ut - Tack och lov har vi nu bytt regering och vår Socialdemokratiska ideologi är det ljus som kommer att leda oss ut ur tunneln och tillbaka in på rätt väg.

Inledningsorden kan kanske uppfattas som filosofiska och svåra att förstå men om du läser vidare ska jag på ett enkelt sätt förklara vad jag menar med dessa ord.

Återvändsgränden jag pratar om är det privata näringslivets intåg i den offentliga sektorn. Genom avregleringar, privatiseringar och konkurrensutsättningar har man gett det privata näringslivet möjlighet att tjäna pengar och göra vinster inom sektorer som helt och fullt finansieras med skattemedel.

Detta är helt fel och kan bara leda till ett läge där Sverige går från att vara en välmående välfärdsnation till att vara ett utvecklingsland utan fungerande välfärdssystem.

Allt sedan August Palms dagar har vi Socialdemokrater stått upp för den Demokratiska Socialismens principer som innebär att ”Flertalet alltid ska ha makten över fåtalet”. Just vår ideologiska övertygelse om den demokratiska socialismens förträfflighet är den drivkraft som hjälpt oss att bygga välfärdslandet Sverige.

En välfärdsstat kännetecknas av följande viktiga beståndsdelar:

 • En växande välmående medelklass präglad av optimism och framtidstro.
 • En offentlig sektor som verkar som motvikt till det privata näringslivet för att skapa balans mellan kärlek och girighet.
 • Att den offentliga sektorn är offentligt ägd, finansierad av skatteintäkter och driven av staten och medborgarnas behov snarare än av företags vinstintresse.
 • Solidaritet och kärlek.
 • Principen om alla människors lika värde.

Med detta som grund skapade vi Socialdemokrater en stark offentlig sektor byggd på de principer jag beskrivit ovan – En offentlig sektor vi nu renoverar så att den återfår sin forna strålglans.

Innan Alliansens avregleringar klarade en offentligt driven offentlig sektor alltid av att förse samhälle, företag och medborgare med viktiga saker som välutbildad arbetskraft, elektricitet, vatten, vägar och övrig infrastruktur utan tankar på att beakta vinstintresset.

Samma princip gällde dessutom för sjukvård, äldrevård och övriga kommunala servicetjänster.

Allt detta har gått förlorat genom de avregleringar, privatiseringar och den konkurrensutsättning som gjorts sedan mitten av 90-talet för att släppa in det privata näringslivet i det offentligas sfär.

Stoppas inte denna utveckling med omedelbar verkan är det snart för sent att rädda välfärdsnationen Sverige vilket vi Socialdemokrater insett och därför ändrat kursen tillbaka till en offentlig sektor som ägs och drivs av det allmänna utan privat inblandning.

Där Alliansens agenda består i att skapa en samhällsordning där ”Fåtalet har makten över flertalet” består vår Socialdemokratiska agenda i att stå upp för en samhällsordning där ”Flertalet alltid har makten över fåtalet” vilket är en himmelsvid skillnad gentemot Allianspartiernas sätt att se på samhällsbygget och på vem samhället ska byggas för.

Varför leder Alliansens politiska agenda oss in i en återvändsgränd?

 • Därför att den välmående medelklassen minskar i storlek stället för att öka.
 • Därför att en minskad välmående medelklass gör att både företagens och statens inkomster minskar.
 • Därför att företag med minskade inkomster strävar efter att återerövra dessa inkomster genom att lägga beslag på en ännu större del av den offentliga sektorn.
 • Därför att optimismen och framtidstron försvunnit.
 • Därför att den ideologiska debatten tystnat.
 • Därför att skatteintäkterna från en minskad inkomstbas inte räcker till för både vinster och välfärd.

Det privata näringslivets intåg i det som är den offentliga sektorns territorium gör att balansen och jämnvikten gått förlorad.

Den förlorade jämnvikten gör att svenskarnas köpkraft minskar och att företagens inkomster sjunker med effekt att även staten förlorar i form av minskade skatteintäkter – Något som i sin tur leder till minskat välstånd och minskad välfärd.

Fortsätter denna utveckling är Sverige snart ett utvecklingsland snarare än en välfärdsstat!

Medicinen är att fortsätta den grundliga helrenovering av offentlig sektor som inleddes direkt efter det att vi tog tillbaka regeringsmakten – Detta samtidigt som vi klargöra för svenska folket varför den offentliga sektorn är viktig och varför det är av yttersta vikt att den verkar självständigt utan inblandning av privat näringsliv och privata vinstintressen.

Det enda sättet på vilket vi kan återuppbygga den progressiva välfärdsstaten Sverige är genom att följa våra ideologiska doktriner och se till att bygget görs på den fasta grund på vilken Socialdemokratisk ideologi alltid vilat.

Jag påstår därför att privata bolag ska hållas utanför allt som i dagligt tal benämns som kommunal service, samhällstjänster och samhällsviktig infrastruktur. Förekomsten av privatägda vinstdrivande bolag i dessa sektorer är därför en helt förfelad tanke och något som måste rättas till med omedelbar verkan.

Privata vinstdrivande bolag hör hemma i det privata näringslivet – Inte i offentlig sektor!

Dessutom går det en viktig ideologisk skiljelinje mellan behovet av kommunala servicetjänster och det privata näringslivets vinstintressen. Därför vill jag påstå att det inte är möjligt att förena dessa två utan att ideologiskt göra avsteg från de principer på vilken tanken om en stark offentlig sektor bygger på.

Sveriges historia bevisar att vi Socialdemokrater vet vad vi talar om och att vi nu liksom då besitter de kunskaper som krävs för att bygga en stark offentlig sektor till gagn för stat, medborgare och näringsliv. Dessutom har vi kunskapen om hur vi skapar klara regelverk för hur respektive sektorer ska verka utan att inkräkta på varandras område. 

En stark offentlig sektor är och har alltid varit bra för Sverige – Detta gäller alla stat, medborgare och det privata näringslivet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

20 kommentarer

Umeås elbussatsning ligger helt rätt i tid – Dessutom visar tillgänglig forskning att vi valde rätt laddteknik.

Av , , 8 kommentarer 1

I bussmaghasinet.se skrivs om allt som har med busstrafik att göra – Bland det allt om elbussar och olika projekt runt om i världen som handlar om att elektrifiera statstrafiken.

En artikel som finns där har jag tagit till mig på ett oerhört speciellt sätt därför att artikeln beskriver hur övergången till elbussar ska ske för at vara lönsam.

Det som sägs i artikeln och som bygger på den aktuella forskning som utförts i Finland och i Norge och som finns tillgänglig i dagsläget säger att snabbladdade elbussar som laddas vid valda hållplatser är det som är mest kostnadseffektivt. De nattladdade bussar som finns med i testet blir dyrare per kilometer vilket är helt naturligt då stora batteripaket skapar STORA fördyringar.

Detta gör att jag blir än mer övertygad om att vi i Umeå Kommun gjorde helt rätt när vi bestämde sig för att samarbeta med Hybricon i den initiala fasen av övergången till elbussar då den teknik de använder är just tekniken med snabbladdning vid olika väl valda hållplatslägen.

Jag har aldrig tvivlat på att Umeå kommun alltid följer reglerna i samband med offentliga upphandlingar och beskedet från både Hans Lindberg och Fredrik Forsell om att nästa upphandling av elbussar ska ske i öppen konkurrens tycker jag känns betryggande.

Att vi valde att använda oss av metoden som demonstrationsprojekt när vi köpte elbussar av Hybricon tycker jag är bra vilket jag framfört i en rad tidigare inlägg och då mot den bakgrund i ärendet jag anfört.

Precis som Hans Lindberg säger så är det viktigt för Umeå att satsa på elbussar för att klara luftmiljön i centrum och att vara föregångare på den fronten är en chansning som jag tror kommer att visa sig mycket lyckad när majoriteten av vår busstrafik körs med elbussar.

Att vi gjorde rätt som satsade på ny laddteknik är bra och att Hybricon och deras laddteknik nu ingår i den öppna internationella standard som gäller för laddning av elbussar öppnar möjligheten att köpa vilken elbuss som helst och ändå kunna använda den bevisligen kostnadseffektiva laddinfrastruktur vi redan köpt.

Med det sagt så anser jag debatten om elbussarna vara avslutad från min sida.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

8 kommentarer

Välfärdssamhället framväxt kan till sin helhet tillskrivas Socialdemokraterna.

Av , , 38 kommentarer 3

Den som gör en historisk återblick vad gäller Sveriges framväxt från seklets början fram till idag kommer att finna att det är socialdemokratisk politik och starka socialdemokratiska regeringar och politiker som byggt välfärdslandet Sverige.

Självfallet måste den granskningen ske utan att ta på partiglasögonen om slutsatsen ska bli korrekt – Gör man det torde det för betraktaren vara lika klart som tydligt att det enda politiska parti som lyckats bidra till en positiv utveckling för Sverige är Socialdemokraterna.

Under årtionden har vi inom socialdemokratin genom vår ideologi som bygger på kärlek, solidaritet och alla människors lika värde lyckats med att bygga världens ledande välfärdsstat även om kortare inslag med borgerliga regeringar vid makten historiskt skapat hack i den positiva utvecklingskurvan.

Socialdemokratisk politik har genom historien sett till att det råder trygghet via väl fungerande sociala trygghetssystem som garanterar medborgarnas trygghet i livets alla skeden. På samma sätt har vi Socialdemokrater alltid värnat om god samhällsbyggnad och en samhällsutveckling som under statlig kontroll håller girigheten på armslängds avstånd.

Detta arv har vår generation till stor del förslösat genom att under 8 års tid låta Alliansen styra vårt land.

Därför tycker jag att det känns som ett hån att Moderaterna trots att de bevisligen under dessa 8 år drivit traditionell och oerhört skadlig högerpolitik har mage att kalla sig Sveriges Nya Arbetarparti.

Hur kan man kalla sig Arbetarparti när allt man uppnått under 8 år vid regeringsmakten är att bryta sönder de sociala trygghetssystemen och berika de redan rika på bekostnad av de som har det sämre ställt är en oerhört relevant fråga att ställa till Moderaterna.

I min värld visar det beteendet inget annat än att Moderaterna har en skrämmande samhälls- och människosyn.

Måhända är det så att Moderaterna med epitetet Arbetarparti avser att positionera sig som ett parti som till företagen kan erbjuda billig och livegen arbetskraft – Detta därför att avsaknad av fungerande sociala trygghetssystem innebär att arbetstagarna är tvungna att acceptera vilka villkor som helst för att kunna ställa mat på bordet och ha tak över huvudet.

Med det sagt hoppas jag att just du – Du som nu läser detta mitt inlägg i debatten liksom jag kan inse det bedrägliga i att kalla sig Arbetarparti när man i själva verket först och främst främjar girigheten och fullständigt ignorerar solidaritet och principen om alla människors lika värde.

Låt oss därför tillsammans stärka Socialdemokraterna i framtida val – Detta för att bereda möjlighet till det fortsatta arbetet med att rätta till det Alliansen förstört under sina år vid makten. Det stödet behövs för att ånyo leda vårt älskade land till positionen som världens ledande välfärdsstat på det sätt historien visar att vi Socialdemokrater är kapabla att göra.

För att åter kunna kalla oss världens ledande välfärdsstat måste bland annat följande parametrar återställas fullt ut: 

 • Att Sverige alltid står neutrala från medlemsskap i militära pakter.
 • Att vi i Sverige alltid kan stå upp för de utsatta i världen och solidariskt hjälpa dem till ett bättre liv.
 • Att vi i Sverige alltid ställer oss på den lilla människans sida och lyfter upp och kritiserar de oförrätter som regeringar i andra länder utsätter sina medborgare för.
 • Att vi i Sverige på samma sätt som under Olof Palmes dagar har både modet och viljan att i FN kritisera länder och regeringar som begår oförätter och krigshandlingar mot andra länder och/eller folkgrupper.
 • Att vi i Sverige står upp för världens miljö genom att vara ledande i den internationella miljödebatt som säkerställer att vi på ett solidariskt sätt lämnar över ett hållbart jordklot till kommande generationer.
 • Att Sverige på nytt ser till att ha världens ledande sociala trygghetssystem på plats för sina medborgare.
 • Att Sverige har världens effektivaste skattepolitik för att nå det övergripande målet om att skapa världens mest jämlika land.

Det är den bilden av Sverige jag vill återuppbygga med mitt politiska engagemang. 

Därför kommer jag aktivt att verka inom ramen för det Socialdemokratiska Arbetarpartiet och där politiskt och genom ord och handling jobba hårt och oförtrutet för att förverkliga min dröm och min vision av framtidens Sverige.

Du som läser detta frågar dig säkert varför?

Svaret är enkelt – Därför att jag har viljan, kunskapen och energin för att nå detta mål och därför att jag fullt ut insett sanningen och verkligheten av den devis jag myntade för många år sedan – Den devis som likt den som avslutar detta inlägg avslutar alla mina blogginlägg och alla mina email – Devisen som enligt nedan säger:

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut du fattar idag”.

 

 

38 kommentarer

Att överge den gemensam förvaltningen i Umeå Kommun utan att utreda saken noggrant är fel.

Av , , 8 kommentarer 0

Till att börja med vill jag lyfta upp Andreas Lundgren och hans inlägg om gemensam vs. flera separate kommunala förvaltningar mot bakgrund av de frågeställningar han lyfte upp i sitt blogginlägg – Detta därför att jag tycker att Andreas gör en mycket klarsynt analys av läget och de frågeställningar som måste besvaras.

Sedan vill jag med bestämdhet framföra att jag tycker det är fel att backa och frångå en gemensam förvaltning mot bakgrund av de argument som framförts om att det inte finns en majoritet för en gemensam förvaltning i KSAU – Jag vill till och med gå så långt som till att påstå att ett backande i frågan är att välja att undvika konflikt och het politisk debatt i ämnet.

För egen del skulle jag ha stått upp för den gemensamma förvaltningen och yrkat på en återremiss i frågan för att kunna utreda frågan ordentligt på djupet.

Med det sagt så har jag inte låst mig för det ena eller det andra även om min syn på saken är att en gemensam förvaltning är helt rätt givet att vi organiserar den politiska organisationen på rätt sätt.

Att ha ett väl fungerande personalutskott med en reell budget och med ansvar för all personal i kommunen med en väl fungerande personalfunktion som verkställande organ för all personal och alla framtida rekryteringar och anställningar är för mig rätt väg att gå för att säkerställa att samma regelverk gäller för alla kommunanställda.

Att avsäga sig möjligheten att skapa den ordningen givet att politiken organiseras på ett sätt som ligger i linje med en gemensam förvaltning tycker jag är att ta flera steg bakåt i utvecklingen.

Därför vidmakthåller jag att frågan skulle ha återremitterats och utretts på djupet fullt ut.

Andreas ställer flera relevanta frågor i sitt blogginlägg – Att utreda huruvida internfakturering mellan förvaltningarna som är en kostsam historia ska återinföras och huruvida en övergripande personalpolitik och en samordning av investeringar ska slopas är viktiga frågor att utreda på djupet vad gäller konsekvenserna av en återgång till skilda förvaltningar.

Därför upprepar jag det jag sagt i tidigare inlägg – En gemensam förvaltning för hela kommunen är vägen framåt givet att vi organiserar politiken på ett sätt som stödjer den gemensamma förvaltningen.

Det är just därför vi enligt mitt förmenande ska frångå dagens ordning med nämnder till förmån för en kommunregering med tillhörande utskott – En ordning som skapar ordning och reda och en lätthet för kommunmedborgarna att granska de ekonomiska effekterna av politiskt fattade beslut.

För mig är det därför fel att backa i frågan utan att utreda hur vi ska förändra för att säkerställa att den gemensamma förvaltningen kan nå sin fulla potential.

Därutöver vill jag framföra att det är ren och skär populism från Moderater och Liberaler att framföra synen att en gemensam förvaltning är dålig för kommunen som helhet – Att ha den inställningen är att försöka söka genvägar som inte löser problemen.

Hade Moderaterna, Liberalerna och Vänsterpartiet varit seriösa snarare än populistiska hade de föreslagit en utredning i frågan snarare än ett omedelbart skrotande av den gemensamma förvaltningen – En utredning med uppdrag att undersöka vad som krävs för att få den gemensamma förvaltningen att nå sin fulla potential.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

 

8 kommentarer

Thomas Piketty och hans teorier ger mig rätt i min syn på skatt och beskattning.

Av , , 36 kommentarer 1

Det är inte utan att man blir både rörd och glad men framför allt stolt över att Thomas Piketty ger vetenskapliga belägg för att mina teorier och synpunkter när det gäller skatt och beskattning är rätta och riktiga.

Nämnde Piketty har skrivit en bok som heter ”Kapitalet under det 21:a århundradet”. I boken som bygger på hans forskning om de ekonomiska klyftor som råder och rått allt sedan 1700-talet kommer han fram till samma slutsats som jag med hjälp av forskning som är bred och djup och bygger på material från 20 länder.

Vad Piketty kommit till är följande resultat:

 • Att det genom hela den tidsrymd som forskningen avhandlar alltid varit så att den rikaste 1 procenten av världens befolkning kontrollerar och äger 60 % av jordens totala tillgångar.
 • Att de fattigaste 50 % av jordens befolkning bara äger och kontrollerar 2 % av jordens tillgångar.
 • Att både 1:a och 2:a världskriget kan tillskrivas girighet och makt – Dvs. en önskan om ekonomisk kontroll.
 • Att Sverige utgör ett gott exempel på hur denna skevhet inom ekonomin kan korrigeras.
 • Att Sverige under Socialdemokratiskt styre hela vägen från 1920 talet fram till mitten av 1980-talet med framgång korrigerade många av dessa skevheter – Detta genom att bygga en stark offentlig sektor men framför allt genom ett progressivt och rättvist skattesystem – Ett skattesystem som byggde på att den som har mycket eller tjänar mycket eller bäggedera i kombination ska betala mer skatt än den som tjänar lite.
 • Att nuvarande situation med accelererande skevheter i ekonomin riskerar att framkalla ett 3:e världskrig.
 • Att avskaffandet av förmögenhets- och arvsskatten tillsammans med sänkningen av skatten för de redan rika innebär att den fattiga delen av befolkningen måste beskattas högre om vi vill bibehålla dagens välfärdsnivåer.
 • Att en minskande medelklass på sikt hotar företagens överlevnad i och med att kundbasen minskar.

Listan kan göras bra mycket längre. Dock känns det bra att på punkt efter punkt få bekräftat att det jag påtalat och skrivit om hela tiden varit ”spot on” och helt rätt.

Vidare påtalar Piketty att det utgör ett stort problem att Sverige och de Nordiska länderna som tidigare var ledande vad gällde skattesystem genom skattereformer helt avskaffat eller har mycket låga förmögenhets- och arvsskatter.

Allt sedan dessa avskaffades har Alliansens jobbskatteavdrag och övriga skattesänkande dessutom spätt på problemen ännu mer.

Att helt ta bort dessa skatter och sätta skattesatsen till 0 % är både fel och i allra högsta grad orättvist enligt honom.

I realiteten innebär detta enligt Piketty att vi mer eller mindre ensidigt gynnat de som redan var förmögna om vi som honom tittar på den totala beskattningen i samhället – Dvs. hur mycket skatt man betalar procentuellt om underlaget utgörs av lön, förmögenhet och övriga tillgångar.

Hur detta kunnat bli möjligt i Sverige och Norden när andra mer konservativa länder likt USA, England och Tyskland fortfarande har sin arvs- och förmögenhetsskatt intakt är för honom en gåta – Detsamma gäller för övrigt även för mig.

För att belägga det han säger påvisar Piketty att arvskatten i dessa länder på större arv fortfarande ligger i spannet 35 – 40 % av det ärvda beloppet.

Hos oss är det i själva verket är det så att de som har mycket totalt sett fått stora skattesänkningar medan det för de allra flesta inneburit skattehöjningar. Detta om något späder i rask takt på de orättvisor och den snedfördelning av kapitalet som råder i samhället.

Precis detta har jag påtalat många gånger i min blogg i samband med att jag presenterat hur vi kan lösa problemet.

Dessutom slår Piketty precis som jag fast att företag och företagares möjlighet att skatteplanera är FEL och något som på sikt hotar hela vårt samhälles existens.

Därför säger jag följande till både partikamrater och medborgare:

Låt oss med omedelbar verkan börja driva traditionell och väl fungerande Socialdemokratisk politik – Politik som i allt den gör värnar solidariteten, kärleken och alla människors lika värde.

Thomas Piketty har genom sin forskning slagit fast att traditionell Socialdemokratisk politik är lösningen på problemen inom ekonomin. 

Dessutom är den på inget sätt gammaldags eller omodern. Allt vi behöver göra för att få gehör från de breda massorna för den sortens politik är att med liknelser folk kan förstå förklara varför traditionell Socialdemokratisk politik är vägen framåt.

Som en av de första åtgärderna bör vi därför se till att återinföra förmögenhetsskatten. Därutöver återinföra arvsskatt på arv överstigande 2 miljoner kronor.

Därefter måste vi revidera och bygga ett skattesystem som i alla lägen ser till att beskattningen tas ut på en kombination av lön, utdelning, förmögenhet och övriga tillgångar enligt en progressiv skatteskala som beskattar de som har mest mer än de som har lite.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

36 kommentarer