Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Låt oss skrota det fria vårdvalet.

Det fria vårdvalets vara eller icke vara är en flitigt debatterad fråga. Socialdemokraterna och Miljöpartiet beskylls för att gå Vänsterpartiets ärenden när man vill införa begränsningar för uttag av vinster i välfärdsföretag vilket jag tycker är en helt felaktig slutsats. 

För egen del vill jag löpa hela linan ut och skrota det fria vårdvalet helt och hållet för att skapa ordning och reda i sjukvården och för att säkerställa att våra skattepengar utnyttjas på effektivaste möjliga sätt.

Ett antal styrelseledamöter i Vårdföretagarna som givetvis tjänar stora pengar på det fria vårdvalet hyllar det fria vårdvalet och hävdar att det leder till innovationer och bättre vård och att en återgång till enbart offentlig vård skulle innebära en högre kostnad och en sämre vård.

Tillåt mig att tvivla – Rätt genomfört innebär ett skrotande av det fria vårdvalet bättre sjukvård och lägre kostnad.

Självklart talar de i egen sak då förekomsten av privata företag i offentlig sektor är en kassako för dess ägare – Låt ingen tro något annat även om de försöker dölja sina egentliga motiv bakom fina ord och fraser.

Dessutom tycker jag att de i sina skrivelser avslöjar lite av sin människosyn när de hävdar att vård i offentlig regi skulle bli sämre. Det de indirekt gör är att påstå att alla de tusentals människor som arbetar med att ge vård och omsorg i offentlig regi gör ett dåligt arbete och att de saknar visioner och idéer om hur bra vård ska utföras.

För egen del har jag min uppfattning klar sedan länge. Det fria vårdvalet ska skrotas med omedelbar verkan och all vård ska i framtiden utföras av det allmänna – Dvs. i enheter ägda och kontrollerade av staten, landstinget och kommunerna.

Den starka trend som råder i stora delar av Europa med en återkommunalisering av offentlig serviceverksamhet ska självklart appliceras även på vård och omsorgsområdet i Sverige.

En återgång till ett system där vård och omsorg bara sköts och utförs av det allmänna kommer precis som i fallet med återkommunaliseringar att leda till stora besparingar och högre kvalitet.

Varför ska det fria vårdvalet avskaffas? 

Därför att det fria vårdvalet medför stora extrakostnader för oss skattebetalare och därför att skattepengar aldrig varit avsedda att hamna i fickorna hos ägare till privata företag.

Ett skrotande av det fria vårdvalet innebär dessutom att vi en gång för alla ser till att läkare och annan vårdpersonal inte kan verka genom personaluthyrningsföretag som t.ex. stafettläkare – Detta därför att marknaden för stafettläkare försvinner i samma stund som det fria vårdvalet försvinner.

Nedan redovisar jag några av de fördyringar som det fria vårdvalet medför:

 • Uppbyggnad av övervakningssystem hos stat, kommun och landsting för att kontrollera att de privata vårdgivarna lever upp till ingångna avtal och att de faktiskt utfört det arbete de vill ha betalt för. Detta medför fördyringar på minst 10 %, pengar som annars kunnat gå till vård i offentlig regi.
 • Att de privata vårdentreprenörerna ratar de som är sjukast  - Detta genom att skicka tillbaka patienten till det allmänna när de blir så sjuka att det inte längre är möjligt att tjäna pengar på dem. e
 • Kraftiga fördyringar då det blir omöjligt för det offentliga att som tidigare planera både lokalisering, bemanning och storlek på sina verksamheter. Tidigare kunde man med hjälpa statistik, erfarenheter och demografi lätt planera för och driva vård i egen regi. Det fria vårdvalet har satt detta ur spel då det efter det fria vårdvalets införande blivit omöjligt att beräkna hur många patienter/vårdtagare man kommer att ha i en offentligt driven verksamhet.
 • Förekomsten av stafettläkare är en direkt effekt av det fria vårdvalet och medför kraftiga fördyringar för samhället. Om det bara fanns 1 enda arbetsgivare att välja på skulle stafettläkeriet upphöra med omedelbar effekt.
 • Bristen på sjuksköterskor och övrig vårdpersonal kan direkt tillskrivas det fria vårdvalet.

Det går att göra listan hur lång som helst men jag hoppas att ni som läser detta ska förstå mig när jag påstår att det fria vårdvalet medfört kraftiga fördyringar – Fördyringar som leder till att vårdköerna blir längre och att nödvändiga investeringar i ny teknik och ny vårdinfrastruktur måste skjutas på framtiden.

Det finns säkert de av er som hävdar att det fria vårdvalet givit de som arbetar inom vården fler arbetsgivare att välja mellan och att detta medfört att de kunnat höja sina löner.

Detta är bara delvis rätt!

Självklart ska intressena för alla som arbetar inom sjukvården tillvaratas även vid en återgång till offentlig drift – Att det blir så litar jag på att berörda fackföreningar bevakar och tillser. Det är viktigt att dessa yrkesgrupper har en lön de är nöjda med och ännu viktigare är att det finns möjligheter att vidareutbilda sig och förkovra sig i yrket.

Min lösning på detta är att se till att lönesättningen för personalgrupperna inom vård och omsorg i alla lägen följer den övriga löneutvecklingen i vårt samhälle och att det ges möjligheter till vidareutbildning och förkovran på arbetstid.

Därför är valet lätt!

Jag har sagt det förut och säger det igen – Skrota det fria vårdvalet och gör det nu!

I ett kärleksfullt solidariskt samhälle ska alla ha rätt till adekvat och snabb sjukvård på lika villkor. Detta kan bara uppnås genom ett skrotande av vårdvals-reformen och genom att skota landstingen och ersätta dem med 4 – 6 sjukvårdsregioner med staten som huvudman.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

41 kommentarer

 1. Petter

  Har behövt vårdhjälp 2 ggr på grund av idrottsskador 2 ggr har väntetiden varit utanför vårdgarantin ,båda gångerna har jag vänt mig till privatsjukvården och blivit opererad i knät.
  Ändra inget förrän ni har löst dagens problem ,dina lösningar börjar likna skit . Kliv ner från din höga häst och se verkligheten.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag ser verkligheten Petter och genomför vi det jag föreslagit fullt ut så löser vi problemen.

 2. Kim

  Även om jag håller med om att fria vårdvalet ställt till mycket så är det en del saker jag inte håller med om. En sak som står ut väldigt mycket är dock bristen på sjuksköterskor mm. Man blir lite skrämd om politiker inte inser att man inte lyckas skapa organisationer som är attraktiva arbetsgivare. Se tex lärarbristen som har samma orsak. Folk väljer helt enkelt yrken där man kan få en arbetsgivare som kanske uppskattar ens arbete.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Du har helt rätt i att det finns problem Kim – Dessa avser jag självklart att rätta till i samband med att det fria vårdvalet skrotas.

   • Kim

    Det finns ingen som helst anledning att vänta med att bli en attraktiv arbetsgivare. Inte inom något område.
    Även om det inte är beräkningsbart förstår vem som helst (åtminstone alla som själva drivit företag) hur mycket det kostar om man inte kan attrahera bra arbetskraft.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Precis – Jag har aldrig påstått att vi ska vänta men väl att vi ska skrota LOV för att göra det ännu lättare att kunna öka lönerna i samma takt som vi sparar på att inte använda hyrpersonal.

 3. Alexander

  Jag har flera gånger fått privat vård och det är jag tacksam för. När det gäller vård på lika villkor är det ju inte sant, jag får betala mer än människor som inte har rätt att vara i landet. Det blev tydligt när jag var tvungen att besöka akuten.

 4. Leif Andersson

  Personligen har jag nyligen bytt vårdcentral från en i offentlig regi till en i privat. Man ska inte generalisera men på den offentliga kändes det som att man inte brydde sig och bara ville att man skulle bege sig iväg så snart som möjligt (sparkrav från politiker?) medan det kändes mycket mer proffesionellt på den privata.

  Hursomhelst tror jag huvudproblemet är att befolkningen har ökat alldeles för snabbt på kort tid så vårdkapaciteten är underdimensionerad. Här faller självfallet ett tungt ansvar på Reinfeldt och Löfven som fört en alltför generös migrationspolitik.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Sjukvårdens största problem stavas LOV och det fria vårdvalet. Införandet av dessa har skapat stora merkostnader för hyrpersonal och det är därför det är svårt att rekrytera tillräckligt med personal.

 5. Fredrik

  Kan du garantera samma lön för all personal som kommer från privat vårdgivare om ditt förslag skulle bli en verklighet?

  Många privata vårdgivare i Västerbotten är små företagare, Norrlandskliniken t ex, som är populära av sina vårdtagare och inte alls ”stora” koncerner som enligt dig håvar in pengar från staten. Då rimmar det illa detta inlägg, som jag ser det är det en ideologisk tro på en överlägsenhet som du inte kan bevisa. Hur blir vården bättre i offentlig regi? Vilka exempel finns i resten av världen på detta?

  Läkare, som du kallar för stafettläkare, som utnyttjar den arbetsmarknad som finns kan du inte bli sur på. Ett återtåg till offentlig regi ger dig inte fler läkare, totalt, och hur ska då inte kostnaden öka för läkare? Eller sjuksköterskor som enkelt kan bege sig till Norge och jobba i 9 månader där för att sedan ha 3 månaders semester hemma i Sverige och kan hoppa in extra här hemma om betalningen är rätt? Hur blir det en mindre kostnad med detta?

  Monopol, det är precis det du vill ha. Hur är detta mångfald? Hur är detta individuell frihet? Medicinsk innovation kommer för det mesta, solklart, ifrån privat regi och inte statligt ägd och kontrollerad vård. Hur kan då det offentliga bli bättre?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det viktigaste argumentet för att slopa det fria vårdvalet är att ett slopande av detta innebär att marknaden för stafettpersonal inom vården försvinner i samma veva.

   Sedan ska vi självfallet se till att höja lönerna till samma nivå om mitt förslag viner gehör.

   Förvisso kan hyrpersonal åka till Norge om de känner för det men andelen som gör så kommer nog även i fortsättningen att vara relativt liten då detta innebär att man måste vara borta från sin familj om man har en sådan.

   Stafettläkeriet är gravt osolidariskt därför att det enda syftet är att tänka på sig själv och pressa upp sin egen lön på bekostnad av andra – Den sortens beteende gillar jag inte alls.

 6. Bergis

  Fast det fria vårdvalet kan vara bra om en läkare sätter sig på tvären eller om du hamnar i en prestigekonflikt med din läkare. Då kan det vara bra att få byta till något annat.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är fritt fram att byta läkare även inom den offentligt drivna sjukvården Bergis.

   • Jan Sjöström

    Givetvis kan den enskilde byta läkare i den offentligt drivna primärvården,
    detta under förutsättning att denne har brist på ”kunder” d v s inte är full-
    listad och således tillgänglig för nya uppdrag.
    Ingen statistik/verklighet stödjer således ditt påstående att den som önskar
    har den möjligheten i den offentligt drivna vården, tvärtom det finns ”fakta”
    som belyser problemet, förlåt ”utmaningen” som i stort kan sammanfattas
    i epitet som behov av ytterligare personell resurs.
    I den infantiles värld kan vi uppenbarligen lösa aktuellt problem – med att i
    enkelhet förbjuda allt annat än det av staten kontrollerade alternativet. LOV
    (eller frihet att i eget ansvar besluta). Frihet till personligt beslut blir således
    någonting att förfasas över enär kollektivets bästa alltid står över individens,
    personlig vilja/önskan måste således i sann Demokratisk anda bekämpas?
    Uppenbart blir att du lever ditt liv i din egen ”bubbla”, utan hänsyn till den
    verklighet övriga medborgare befinner sig , svårligen kan jag ta till mig
    att du tillåts verka / tala / skriva / företräda ett parti som i allt påstår sig vara
    beredda att acceptera flertalets vilja ? Jag har tidigare formulerat kritik i din
    uppenbara brist på insikt i Demokratins förutsättningar, i dessa ryms inte
    åsikt som formuleras i ett varande av den ”enda sanningen” eller i format
    av dekret utfärdat av vår härskare som via sina ”oerhört avancerade spion
    program erhållna av gud (?)” förutsäger mänsklighetens förfall i den händelse
    han och den rätta tron inte får regera över Världen.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Folkflertalets bästa måste alltid sättas före individens bästa Jan – Det är min grundinställning och den står jag fast vid.

 7. Lars Flemström

  Som vanligt vill du ”kasta ut barnet med badvattnet”, fastän det nu handlar om äldre som inte ska få bestämma över sig själva. Om detta uppfattas som socialdemokratisk politik, så gräver du socialdemokratins grav som riksdagsparti.

  Jag tycker att du ska ta ett stort kliv till höger och gå med i Vänsterpartiet, som faktiskt står långt till höger om dig i synen på valfrihet för vårdtagare och elever /föräldrar samt privata inslag i välfärden.

  Vad V tydligt har deklarerat är att partiet vill ha bort ”vinstjakten” och inte valfriheten och de privata vårdföretagen i sig. Det råder inget tvivel om att V står för en både mer humanitär och mer realistisk linje än en ”socialdemokrati” som styrs av Anders Forss.

  V har alldeles rätt i att det inte kommer att försvinna en massa jobb inom vårdsektorn med ett vinsttak. Inte ens med det lägre vinsttak, som V vill ha, jämfört med S (som dessbättre inte styrs av Anders Forss). Det är skrämselpropaganda från Vårdföretagarnas Riksförbund (som tydligen bara representerar de största företagen i branschen) och de borgerliga partierna.

  Vad som kommer att hända, om den socialdemokratiska linjen beträffande vinsttag vinsttak vinner, är att några bolag kommer att byta ägare. Och det är ju bra, för då blir vi av med de sämsta ägarna i branschen. Vad som kommer att hända om Vänsterpartiets lite skarpare linje vinner, är att några bolag inte bara kommer att byta ägare, utan dessutom kommer att splittras upp och säljas till flera nya ägare.

  Och det är också bra, för i så fall kommer vi sannolikt att få se fler bolagsformer inom vårdsektorn, inte bara aktiebolag, utan även enskild firma (som ägs av den arbetande själv) och personalkooperativa företag (som ägs av flera arbetande tillsammans). Chansen att vårdtagarna får behålla personal, som de är nöjda med, ökar.

  Vänsterpartiet har också fört fram realistiska förslag om hur segregation och vinstjakt inom skolan kan brytas utan att det fria skolvalet avskaffas helt och hållet. En bra kompromiss mellan motstridiga krav, till skillnad mot Anders Forss’ idéer om statligt centralstyre. Detta faktum får inte undanskymmas av att det också finns delar av Vänsterpartiets politik, som jag skarpt ogillar.

  Det är på det hela taget tråkigt att samarbetet mellan S och V i Umeå under den förra mandatperioden sprack. Tydligen fanns en del olämpligt folk, som inte vet hur man styr en kommun, inom V. Men så är det förhoppningsvis inte i hela landet.

  I varje fall behöver ett val mellan Alliansen och en S-regering, som stöds av V, inte vara ett val mellan pest och kolera. Vilket är det intryck väljare kan få av Anders Forss’ ”försvar” av socialdemokratin. Nyliberalism eller vänsterextremism.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   I detta fall har vi olika åsikt om hur saker ska skötas Lars och jag har rätt många med mig som stödjer förslaget om att förstatliga all sjukvård för att göra den bättre och mer effektiv.

   • Lars Flemström

    Jaja. du har ju tidigare visat att du är en svensk Macron, som kan bli statschef utan att ens ha ett parti bakom sig. Men det kommer att bli svårt, när man som du har valt att tillhöra ”avgrundsvänstern”. Vilket naturligtvis syftar på en tidigare vänsterpartiledares uttalande ”Till vänster om oss finns bara avgrunden”.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag har aldrig gjort anspråk på att driva min sak utanför något parti Lars – jag är medlem i Socialdemokraterna och kommer så att förbli.

     Jag har inte heller gjort några anspråk på att bli statschef – Ska jag bli statschef så fodras två saker – Till att börja med att jag blir ordförande för Socialdemokraterna och för det andra att jag i den positionen samlar tillräckligt väljarstöd för att bli statschef.

     Huruvida detta ska inträffa ligger utanför min kontroll Lars även om jag högst sannolikt skulle acceptera bägge sakerna om erbjudandet dyker upp.

 8. Niklas Karlssson

  Kommun och Landsting är mer än ofta dåliga på att driva verksamhet, att privata företag kan komma in och ge samma vård till samma kostnad och dessutom ta ut vinst på det är ju ett bevis för det.
  Det ni ska stoppa är utslussning av pengar till skatteparadis men det är ju inte vinst på pappret och det stoppar inte ert förslag.
  Så ja enbart retorik kommer endast slå ut små företag som inte har möjligheten att skatteplanera med offshore konton,

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Kommun och landstingen är inte dåliga på att driva verksamhet Niklas och det är viktigt att ha i minnet att det offentliga ofta får ta hand om de patienter som är mer vårdkrävande.

   Hela LOV borde rivas upp och i det arbetet passar det bra att börja med sjukvården.

   • Petter

    Visst är det så att företagen inom äldreomsorgen få motsvarande summa från staten/kommunen att vårda 1 st äldre? Samma summa som kommunen ? Varför trivs då brukarna lika bra med det privata alternativet som det kommunala ? Och eftersom det är fritt vårdval har väl brukarna rätt att byta vårdare? Och de som inte byter måste ju trivas med sitt val ,då kan man ju undra varför dessa vårdföretag går med vinst när inte de kommunala gör det ?? Är det så att de är effektivare eller är det rakt av att de gör ett hafsjobb? Sen vet jag att det finns dåliga och bra vårdenheter både inom privat och kommunal regi. Dessa frågor vill jag ha svar på och raka svar. Förstår inte debatten ,jo om pengarna åker till skatteparadis förstår jag . Men i detta fall måste ju staten granska sina enteprenörer

    • andersforss (inläggsförfattare)

     I grunden handlar det om att de privata företagen inte tillhandahåller samma faciliteter som de privata – Därutöver om att privata företag många gånger väljer bort brukare vars vårdbehov är så stora att det inte går att tjäna pengar på brukaren och då genom att skicka tillbaka dem till det allmänna med motiveringen att de inte har kompetens att tillfredsställa brukarens vårdbehov.

   • Anders

    Är det något som kommuner och landsting är bra på så är det att bedriva en dyr och ineffektiv verksamhet. Visst, en del av problemen vi ser beror precis som du säger på att de tar hand om vårdkrävande och icke-lönsamma patienter/brukare. Men ett ännu större problem är den offentliga sektorns organisation med flera led av mellanchefer och en uppsjö av rena hitte-på-tjänster som faktiskt inte behövs och inte gynnar vården det minsta.

    Och det som är riktigt illa är att det många gånger handlar om tjänstemän som inte platsar på den privata marknaden och aldrig skulle få ekonomiskt ansvar i ett privat bolag av motsvarande storlek. Ibland handlar det även om de som har misskött sig och blivit omplacerade på en hitte-på-tjänst eller sitter i ett meningslöst projekt. Ändå tillåts de slösa skattepengar som om ingenting har hänt!

    Vad som är riktigt bedrövligt är att sossestyrda kommuner utmärker sig på ett riktigt dåligt sätt.
    Jag säger ingenting om man bedriver en ”dyr” verksamhet men samtidigt satsar på kvalitet, god bemanning och en god arbetsmiljö för de anställda. Men pengarna försvinner in i ett stort svart hål och kommer varken personal på fältet eller brukare till godo. Däremot har vi en övergödd administration med dyra lokaler och det ena vansinnesprojektet efter det andra.

    För den som jobbar som undersköterska spelar det ingen roll om man jobbar privat och pengarna försvinner utomlands till ett skatteparadis eller om man jobbar offentligt och pengarna går till ineffektiv administration och chefslöner.
    Frågan är bara om det finns något parti som som vill ändra på det här.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Du har delvis rätt i dina påståenden Anders – jag håller inte med om att den offentliga vården är ineffektiv – I vart fall inte ute i den egentliga verksamheten på klinikerna. Däremot håller jag med om att det offentliga har onödig administration alldeles i onödan likväl som politiska församlingar som med en annan organisation skulle medföra mer pengar till vården i sig.

     Att det är så har jag kritiserat åtskilliga gånger i olika inlägg och den uppfattningen har jag även idag.

     Men trots det går det inte att förbise att hyrpersonal i vården är en kostsam historia som sluka skattepengar helt i onödan – Det måste vi ändra på samtidigt som vi förändrar det förstnämnda – Det är därför jag vill slopa LOV och samtidigt göra sjukvården statlig.

 9. Krister

  Jag går till en husläkare som ligger närmast.
  Tycker du inte jag skall få göra det utan blir
  kanske tvungen att ta buss eller t-bana till
  den som det allmänna väljer åt mig?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Om du bor i Stockholm vilket jag antar att du gör då du nämner t-banan så finns det vårdcentraler i offentlig regi i stort sett överallt så visst kan det bli aningen längre men det får vi stå ut med för att skapa ett effektivare vårdsystem än dagens.

 10. Nils Lindholm

  Men Anders, det du säger är att det tidigare inte fanns nått kontrollsystem som kollar upp Landsting o kommunal vård, bra att det äntligen blir nån kontroll av hur vård bedrivs, eller ?.

  Privat vård har av nån konstig anledning inga problem att få läkare o annan vårdpersonal, men den ‘offantliga’ har , varför ???
  Naturligtvis ska det bara finnas en arbetsgivare som i socialistländerna, diktatorer sköter ju sånt bättre och lönen kan sänkas i gini-demokratins namn.
  Sen så utgår jag från att du i nästa andetag påstår helt riktigt att privata har lägre bemanning.
  Men då blir det ju anställda över till det ‘offantligt’ drivna. . . så om all vård blir privat så blir det personal över för att privata klarar att köra samma med mindre men nöjdare personal, eller ?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att det offentliga har problem beror på att många väljer att verka som stafett/hyrpersonal och det är där skon klämmer.

   I övrigt står jag för den åsikt jag framfört i inlägget och anser att det är den vägen vi ska gå.

   • Nils Lindholm

    Men dom privata borde ha samma problem med stafetterna, eller ?
    OM alla privata (dom som lyckas klara driften med mindre personal o kostnader) lägger ner, så kommer det ju att fattas ändå mer personal, men då säger du: en arbetsgivare då kan inte arbetarna kräva högre löner, det blir lite knepigt där, vad har du emot högavlönade arbetare ?

    Ta bort möjligheten till det som kallas skattefusk, se till att det i svensk förvaltning finns meritokrati, inte medjamsare typ då herr uppdrag granskning hade granskat högerextrema ville han granska vänsterextrema, då svarade hans chef typ: varför granska ‘de våra’ ?
    Eller att den som lyckats driva Malmö (porten till Europa) till att Malmös budget består av 25% kommunutjämningsbidrag, alltså andra betalar, dom meriterna ger kompetens till utredningen vinster i välfärden ??
    Vi har ju nu följetongen SI där aktivister med rätt värdegrund™ är merit för att ta hand om ett officiellt @sweden twitterkonto och i det fria ordets anda blockerar Israels Ambassadör o Israels UD, samt 12-tusen till som inte har rätt värdegrund™, allt för att tysta meningsmotståndare.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det är det de inte har – Bland annat därför att de som äger de privata klinikerna gör lika stor vinst som de skulle göra på att jobba som stafettläkare.

 11. Stursk

  En fråga bara om du vet hur det fungerar vården och de fria vårdvalet hur man får medel för att starta upp. Är det som med skolan man får en skolpeng eller liknande?
  Vi kanske också skulle låta oss jämföra med annat på marknaden. En bilverkstad exempelvis. Skulle någon vilja att staten eller kommunen närmast hade ett monopol på dessa? Visst kan privat vård vara bättre eller om det konkurrensdrivs, men frågan är hur mycket skjuter skattebetalarna till som de sedan omvandlar till vinster? Att staten ständigt ska skjuta till pengar både till vården, skolan och samtidigt ska varje vald regering bestämma över det är inte något pålitligt system. Det förutsätter att vi har bara en regering som ständigt ska se till våra behov och då vilka majoriteter som vid tillfället finns. Lyft ut allting och se till vi har en bra vård och skola oavsett vem som håller i taktpinnen.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Så vitt jag vet – Sagt med viss reservation så får man en grundintäkt på varje listad potentiell vårdtagare ”up-front” och sedan tillägg i händelse av att vårdbehovet överstiger grundintäkten vilket gör systemet rätt likt det som gäller för att driva en skola där skolpengen kommer i förskott.

   Sverige är det enda landet på jorden som har detta system och varför Sverige ska ha ett system som är generösare än alla andra motsvarande system.

 12. Lars Flemström

  Jag upprepar: Om du, Anders Forss, tar ett rejält kliv åt höger, så hamnar du i Vänsterpartiet. Du kastar ut barnet med badvattnet. Du uppträder som den franske kungen, som uttalade ”Staten är jag”. Byt ut ”staten” mot ”flertalet”…. Som vanligt (nästan) vet du inte vad du talar om. LOV (Lagen om valfrihetssystem) är ETT sätt att organisera valfriheten. Och alltså inte detsamma som valfrihet i sig.

  Många debattörer har skriver om valfriheten, som en möjlighet att välja bort en dålig vårdgivare. Och visst är även den möjligheten viktig. Men inom äldreomsorgen handlar det mest om att få behålla personal, som man är nöjd med, när klåfingriga politiker i något märkligt politiskt syfte säger upp eller inte förlänger anställningarna för redan verksam personal. De får nya anställningar hos de privata vårdgivarna, som är måna om att få nya kunder.

  Du förespråkar en hänsynslös och cynisk politik mot äldre. Som du dessutom utmålar som parasiter på den allmänna välfärden. Du pratar ju ständigt om hur mycket som skulle sparas på att slopa valfriheten för vårdtagarna.

  Du har också helt fel, när du skriver att stafettläkeriet beror på valfriheten för patienter och vårdtagare. Stafettläkeriet beror på arbetstidsavtalet mellan Läkarförbundet och SKL, som är ett riktigt dåligt avtal för SKL. Sverige har fler läkare och färre vårdplatser på sjukhus i förhållande till folkmängden i jämförelse med jämförbara länder.

  Hur kan en offentlig arbetsgivarorganisation ingå ett så dåligt avtal, så att man inte kan upprätthålla verksamheten med ordinarie personal inom huvudsakligen schemalagd arbetstid, utan man tvingas hyra in komplediga läkare, som har sin ordinarie arbetsplats i andra landsting, detta till skyhöga kostnader?

  I stället för att kritisera lite väl förmånliga avtal för vissa personalgrupper, uppträder Anders Forss som gossen med spenderbyxorna och lovar lönehöjningar till de en gruppen missnöjda efter den andra (sjuksköterskor, lärare, poliser …) med det enkla svaret att lösa finansieringsfrågan genom att slå till stenhårt mot sjuka och äldre, tysta deras knappt hörbara protester.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   När jag skriver om LOV så skriver jag om den som den fungerar utan att låsa in mig i ordalydelser som den du nu vill anföra – LOV reglerar valfriheten och det är därför LOV ska skrotas då valfriheten är roten till mycket av det onda.

 13. Alexander

  Valfrihet är verkligen hemskt. Det bästa är att låta Socialdemokraterna bestämma hur våra liv ska se ut.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Den tolkningen kan man säkert göra Alexander – Speciellt så om man ser snävt på saken – För mig och andra med mig handlar det om att skapa den ordning som bäst gynnar folkflertalet.

   • Lars Flemström

    Vi pensionärer är inte folkflertalet. Men tänk om vi går samman med andra minoriteter, som förtrycks i Anders Forss’ socialistiska mönsterstat, och röstar bort barbariet? Det är en skam, Anders Forss, hur du ser på oss, att vi ska inte få välja vårdgivare för att det kostar för mycket. Tycker han som lovar stora löneökningar och andra förmåner åt höger och vänster.

    Tycker han som för en tid sedan, krävde att barnmorskor ska ha semester, när kvinnor ska föda. Mig veterligt fick du inte medhåll av en enda barnmorska. Du anser sig väl vara myndiga personer, som kan förhandla själva.

    Du hade fel om stafettläkarna. Du har fel om en annan sak också, nämligen varför den offentliga vården får ta hand om de svåraste vårdfallen. Detta är ett resultat av socialdemokratisk politik, som syftar till att upprätthålla kompetensen inom den högspecialiserade vården inom den offentliga sjukvården.

    Det är svårt att vidmakthålla sådan kompetens, om man inte får praktisera den tillräckligt ofta, vilket blir följden om inget sjukhus har tillräckligt många patienter som behöver sådan vård. Därför infördes den s.k. stopplagen av den dåvarande socialdemokratiska regeringen under 1990-talet.

    Stopplagen upphävdes visserligen efter c:a tio år av alliansregeringen, men fördelningen mellan offentlig och privat specialistvård är alltjämt ungefär densamma som avsågs med stopplagen. De privata alternativen är ett värdefullt komplement till den offentliga vården.

    Detta hade du vetat, om du hade stannat hemma i Sverige, i stället för att plötsligt komma nerdimpande som en allvetande kolonialtjänsteman, som begriper allting bättre än de okunniga infödingarna. Har du visat samma överlägsna attityd mot de infödda i de andra länder, som du har bott i? Frågan har varit särskilt aktuell i just Norrland, för att säkra Universitetssjukhuset i Umeå som Norrlands mest högspecialiserade sjukhus.

    Men hotet har inte kommit från de privata utan från andra offentliga sjukhus, som p.g.a. krympande patientunderlag inte velat släppa patienter till Umeå. Striden om BB i Sollefteå är en del av detta. Detta är en veritabel rävsax för norrländska sjukvårdspolitiker. På något sätt blir det fel, vad de än gör. Men det ger dig ingen rätt att förakta de socialdemokrater, och andra, som sliter med frågorna. Och gör det bäst utan dina ”expertkunskaper”.

    Det handlar inte om att gynna folkflertalet, vilket är ett rent kameralt synsätt, utan att ge alla bästa möjliga vård.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Hur mina idéer och tankar om hur samhället tas emot och huruvida de vinner gehör hos väljarna överlåter jag åt väljarna att avgöra Lars.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>