Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Förnyelsebar energi är nu större än olja och gas.

Nu finns det hopp om en bättre värld och framför allt om en mycket klimatsmartare värld. 2016 är det första året någonsin där investeringarna i förnybarenergi gick om investeringarna i olja och gas på helårsbasis – Detta enligt en rapport släppt av det Internationella energiorgan IEA.

Totalt sett minskade energiinvesteringarna 2016 jämfört med 2015. Minskningen blev 12% ner till en total investering i energi på 1,7 biljoner USD för helåret 2016. Enligt IEA beror detta på teknikutvecklingen och tekniska landvinningar som innebär att vi behöver använda mindre energi för att få ut samma eller högre energivärde som tidigare.

En annan sak som är slående är att Kina är den största mottagaren av globala investeringar i förnybar energi med en global andel som uppgår till hela 21% av totalen.

Som jag sagt i tidigare inlägg så är Kina ute på en riktig offensiv energimässigt och har bestämt sig för att göra hela landet fossilfritt i en inte allt för avlägsen framtid. Ska resten av världen inte bli ifrånkörda av Kina vill det till att alla länder – Inte minst USA ökar investeringarna i förnybar energi mångfalt och lägger en strategi för det.

Att Sverige ska haka på det tåget och satsa på att matcha Kina vad gäller den procentuella andelen av investeringarna i förnybar energi ser jag som självklart,

Att investeringar i förnybar energi nu passerat investeringar i olja och gas är mycket positivt och inger som jag sa inledningsvis hopp om en ljusare och bättre framtid för oss själva och för framtida generationer.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

20 kommentarer

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det finns helt klart många saker att oroas över Micke – utrotning av arter är ett av dem.

 1. Lars Flemström

  Att mer pengar satsas på de marginella energiformerna, som kallas ”förnybara” betyder inte att de redan är större än olja och gas, sett till producerad energi. Och de är en mer marginella om man ser till mängden tillgänglig producerad energi. Solenergi som produceras sommartid för uppvärmning av simbassänger i privata villaträdgårdar bör inte räknas in i begreppet tillgänglig producerad energi. I Sverige klassas även bränntorv, som ”förnybar”, fastän samma bränsleslag klassas som fossil energi av EU. Torv är nämligen ett förstadium till kol.

  Du skriver själv att de minskade investeringarna i olja och gas beror på effektivisering av energianvändningen. Detta är säkert riktigt. Men detta innebär ingen minskning av utnyttjad energi från olja, gas, kol och kärnkraft. Tvärtom fortsätter denna att öka, eftersom det alltjämt gör nyinvesteringar i dessa energislag.

  En fortsatt utbyggnad av s.k. förnybara energislag (exkl. torv) kommer att dra med sig en ökad efterfrågan av kol, olja och gas som reglerkraft när det inte blåser och solen inte skiner. Kina kan mycket väl vara världsledande i utvecklingen av s.k. förnybar energi, men det betyder att Sverige redan är förbikört och att detta därmed troligen inte är någon framtidsbransch för Sverige.

  Hur mycket betalar Kina till Malyasia för dumpningen av radioaktivt avfall i Malaysia från tillverkningen av solceller? Allting har en baksida, och den blir också större när framsidan blir större. Kina är en kommunistisk diktatur, som gärna talar om de imponerande framstegen på alla områden, och dessutom gärna överdriver dessa, med tiger om att det också finns en baksida.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Min tro är att en global övergång till helt fossilfria energikällor kommer att vara fullt ut genomförd till runt 2050 plus minus några år.

   • Lars Flemström

    Inte ens Sverige har så mycket vattenkraft, som behövs för att jämna ut årstids- och dygnsvariationerna ho de s.k förnybara energislagen. Kärnkraften kan i viss mån jämna ut årstidsvariationerna, men inte dygnsvariationerna p.g.a. de långa uppstart- och nedsläckningstiderna i en kärnkraftreaktor. Och kärnkraften ska ju också avvecklas…

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Vi har mer än nog – vattenkraft, vindkraft och solkraft räcker mer än väl och är till och med sp stor att vi kan sälja energi om marknaden finns.

     • Lars Flemström

      Du saknar grundläggande kunskaper för förstå, vad jag och andra talar om. Det gäller både koldioxidens kretslopp och vad energi egentligen är. Det handlar om tillgänglig energi under varje sekund och inte om producerad energi per år.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag är rätt säker på att jag lyckats samla på mig tillräckligt mycket kunskap för att kunna förstå och ta ställning i frågan Lars.

      Det enda som ökar utsläppen är människans utvinning och förbränning av fossiler – Detta därför att fossiler så länge de förblir outvunna och förbrända inte bidrar till koldioxidutsläpp överhuvudtaget.

      Att det som finns ovanpå jordytan är ett nollsummespel vad gäller sättet på vilket de bidrar till klimatpåverkan håller jag helt med om. Äter inte djuren det som produceras så ska det som blir över förmultna vilket ger samma mängd koldioxid som om det förbrännts.

      Problemet är således fossilerna Lars.

     • Lars Flemström

      Uppgift står mot uppgift, men den här gången är det jag som har rätt. Det brukar jag ha, eftersom jag både har grundkunskaperna i frågor jag diskuterar och tar reda på fakta innan jag uttalar mig. Det finns för mycket ”Här bestämmer jag” -mentalitet hos den förre bankchefen Anders Forss. Jag tror inte att den mentaliteten är riktigt gångbar ens inom den svenska banksektorn.

      Naturligtvis kan inget i naturen vara ett nollsummespel. När började i så fall detta nollsummespel. Om det var ett nollsummespel redan då, hade kol och olja aldrig hamnat i marken.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det handlar inte om att bestämma Lars – jag baserar min slutsats på det en överväldigande del av vetenskapen säger av den enkla anledningen att jag utgår från och litar på att vetenskapen har både kunskapen och förmågan att dra rätt slutsats.

     • Lars Flemström

      Snack heller. Vilken vetenskap säger att alla naturliga processer är ”nollsummespel”? Det måste vara en nollsummespel för att halten koldioxid i atmosfären ska vara konstant. Men är den det? I så fall har du missat att den ökar. Och det är just detta som är problemet, enligt många. Det är alltså inte om detta som oenigheten handlar (utom för A. Forss förstås) utan om hur allvarligt detta är. Dina kunskaper i naturvetenskap når inte ens upp till förskolenivå. Ett dagisbarn vet mer än du.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Att koldioxidhalten ökar beror på en enda sak Lars – Människans utvinning och förbränning av fossiler.

      Den uppfattningen står en överväldigande del av vetenskapen bakom och så gör även jag.

 2. Erik

  Trots din rubrik är nu växthusgaserna högre i Sverige än under den tid alliansen regerade Sverige.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   De kommer att bli lägre i en framtid Erik och åtgärder vi genomför idag kommer att betala sig framgent med ränta dessutom därför att vi slipper framtida sjukhuskostnader och andra kostnader som följer i klimatets fotspår.

   • Lars Flemström

    Vilka åtgärder genomför du, och på vilket sätt bidrar de till minskade sjukhuskostnader och ” andra kostnader som följer i klimatets fotspår”. Ett kallt klimat ger ett visst skydd mot insektsspridda sjukdomar, varför jag har svårt att se att ett varmare klimat som leda till minskade sjukhuskostnader, Skulle vara rena köldskador i så fall… Och jag har svårt att se minskat energibehov för uppvärmning till följd av färre varma vinterdagar som en kostnad. Jag har också se ökad arealavkastning hos jordbruket som en kostnad.

    Det är däremot väldigt lätt att se den upphaussade klimatalarmismen som en kostnad, dels p.g.a. gigantiska felinvesteringar, men också p.g.a. uteblivna investeringar, som verkligen behövs, när alla miljökatastrofer skylls på koldioxiden, såsom uttorkningen av Aralsjön.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     En övergång till förnybart ger stor klimatpåverkan och uppnår et jag påstår,

 3. Nils Lindholm

  Naturligtvis måste det satsas på energi som inte tar slut i första taget, det som finns under jordens ytskikt, tar ju slut, nångång och energi behöver vi.

  Klart att det investeras i Kina, man lägger inte en stoorindustri i Messaure för att tillfredsställa messaureborna, utan hos största förbrukaren.
  Är det inte Kina som är världens största kolkraftproducent ?
  Sen tror jag du tittat på 2:a derivatan, Kina bygger nya kolkraftverk, alltså blir dom fler, men dom har fördröjt 100 nya, ökningstakten minskar, då ökningstakten =0 så minskar inte antalet.
  Kineserna är många och borde få fram fler riktiga ‘raketforskare’ än nått annat land och borde därigenom vara en ledare inom forskning.
  Sen att investeringarna i olja minskar, beror mycket på priset mot vad det kostar att ta upp oljan, just nu är det för dyrt att ta upp olja i förhållande till ut-priset, alltså borrar man heller inte.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har skrivit ett inlägg i ämnet Kina och deras energiproduktion. Kina hade bestämt sig för att först använda sig av kolkraft för att kunna industrialisera och börja tjäna pengar – Därefter för att övergå till förneylsebart helt och hållet för att kompensera för det man redan släppt ut och mer därtill och för att bli världsledande inom förnybart – En målsättning de är på god väga att uppfylla helt och fullt,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>