Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Populismen inom Moderaterna går från klarhet till klarhet.

Rubriken speglar på ett oerhört bra sätt det som just nu sker inom Moderaterna av vad jag antar vara ren desperation när de befinner sig i en rutchkana som utan att plana ut fortsatt lutar utför.

Det jag syftar på är förslaget från moderaten Johan Forsell om att undersöka möjligheten att dra in det svenska medborgarskapet för de med dubbla medborgarskap som klassas som terrorister och/eller har stridit för IS och som döms för den typen av brott.

Ett sådant förslag har redan lagts av SD sedan länge och vad Johan Forsell försöker sig på är att säga åt väljarna att moderaterna står för samma linje som SD även i denna fråga och att skillnaden mellan partierna inte är alltför stort – Detta väl medveten om att förslaget inte är genomförbart utan att först ändra i regeringsformen.

Johan Forsell beskyller dessutom Justitieminister Morgan Johansson för att omedelbart ha dragit igen dörren för förslaget trots att Johan Forsell mycket väl vet att ett sådant förslag inte är genomförbart med nuvarande lagstiftning och i nuvarande regeringsform.

I 2 kapitlet 7 § av regeringsformen står det klart och tydligt följande: ”Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras från att resa in i landet” samt att ”Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap”. Att skrivningen ser ut så beror på Moderaterna och att så är fallet utgår jag från att Johan Forsell känner till.

Morgan Johansson påpekar att han personligen satt med i den grundlagsutredning som leddes av moderaten Per Unckel – En utredning i vilken nuvarande regeringsform överenskoms.

Att ett rättskapitel skulle vara en del av regeringsformen beror på att det var just moderaterna som tryckte på och insisterade på att regeringsformen skulle innehålla ett rättskapitel med just den skrivning vi nu har.

Att i det läget som varande moderat politiker lägga ett populistiskt förslag och därtill beskylla ett socialdemokratiskt statsråd för att inte vilja ta hans förslag på allvar väl medveten om att förslaget är ogenomförbart som ett resultat av sagda rättskapitel kan inte klassificeras som något annat än ren och skär populism.

Jag är rätt övertygad om att både Morgan Johansson och mitt parti är beredda att utreda regeringsformen och det som inryms i den i form av lagar och förordningar.

En sådan utredning är dock något helt annat – Är det en sådan Johan Forsell och moderaterna vill ha ska man inte ägna sig åt populistiska förslag om indragna medborgarskap som är ogenomförbara utan åt seriösa förslag i syfte att se över regeringsformen.

Därför tycker jag att Johan Forsell och andra moderater bör tänka över sitt sätt att lägga förslag och avstå populism till förmån för seriösa och välgrundade förslag som är möjliga att genomföra.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

60 kommentarer

 1. Jonny Disenfeldt

  Jo Anders Forss, att gömma pengar från beskattning är kriminellt Anders Forss, du har varit behjälplig till detta.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har inte gömt några pengar – Snarare sett till att skatten betalts där skatten är lägst.

   Det jag gör idag väger mer än väl upp det då jag med min expertkunskap i ämnet jobbar för att stänga dörren för skatteplanering vilket i förlängningen kommer att bli bra för skattebetalarna och bra för Sverige.

 2. Jonny Disenfeldt

  En enkel fråga Anders Forss – Är det brottsligt att gömma pengar utomlands från beskattning i det land man är skattskriven ? Ja eller nej Anders Forss.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Den frågan måste utvecklas en hel del för att kunna besvaras Jonny. Om pengarna hålls i utlandet på ett lagligt sätt som tillkommit som en effekt av väl utförd skatteplanering är pengarna lagliga – Flyttas pengarna och undanhålls från beskattning på felaktigt sätt är det olagligt Jonny.

   Skatteplanering är något oerhört komplext och det tror jag att du inser om du tittar noga på saken.

   • Jonny Disenfeldt

    Nej Anders Forss, – Är det brottsligt att gömma pengar utomlands från beskattning i det land man är skattskriven ? Ja eller nej Anders Forss.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Om det görs på fel sätt är det brottsligt Jonny och görs det på rätt sätt så är det inte brottsligt – Detta såvida du med ordet gömma manar att pengarna flyttats utan att ta hänsyn till vad lagstiftning och prejudicerande domslut fastslagit är lagligt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>