Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Att Svenska Kyrkan genomsyras av partipolitik är viktigt.

Ju närmare kyrkovalet vi kommer ju fler debattartiklar och tyckande i andra former rörande det kommande kyrkovalet ser vi.

Helt dominerande är inlägg i en eller annan form från människor som på ett eller annat sätt är aktiva i POSK (Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan) och då med det gemensamma att de kritiserar politisk inblandning i Svenska Kyrkan.

De som anför att partipolitiken ska hållas utanför Svenska Kyrkan har inte förstått varför detta är viktigt som jag ser saken.

För mig är det självklart att det även fortsättningsvis ska finnas åtminstone en kyrka som styrs av samma politiska värderingar och samma demokratiska spelregler som samhället i övrigt – Lika självklart är det att den kyrkan ska vara Svenska Kyrkan.

Huvudskälen till varför anför jag nedan.

Precis som många anför, bland dem Leif Hognert i en debattartikel i gårdagens VK så var Svenska Kyrkan under mer än 400 år vår statskyrka. Som sådan fungerade den mycket bra och som en självklar balans mot alla andra kyrkor och kristna samfund som har det gemensamt att de inte är öppna för alla och att det i regel kostar pengar att vara med i dessa samfund.

Att Svenska Kyrkan behövs som motvikt till allt detta tycker vi Socialdemokrater är viktigt.

För mig är det oerhört viktigt att det finns en kyrka i Sverige dit alla är välkomna oavsett vem man är och det är därför vi tycker att Svenska kyrkan även fortsatt ska vara en kyrka öppen för alla – En kyrka där sexuell läggning, etniskt ursprung, könstillhörighet och andra aspekter inte spelar någon roll för möjligheten att söka gemenskap med Gud och med andra människor.

Det är den rollen jag ser som viktig för Svenska Kyrkan – Rollen som mötesplats. En öppen mötesplats för människor som söker gemenskap med Gud eller bara med andra människor. En mötesplats där man kan hitta en samtalspartner för att bryta sin ensamhet. En mötesplats som innebär en fristad från jäkt, stress och ekonomiska krav.

För mig är det viktigt att Svenska Kyrkan även fortsatt är en mötesplats där alla oavsett vem de är kan få hjälp till samtal och någon som lyssnar på dem utan att lägga andra värderingar på människor annat än att de är en människa av kött och blod med samma värde som alla andra människor.

Kyrkan ska kort och gott vare en fridens boning dit alla kan gå utan att dömas eller fördömmas eller bli direkt påminda om att de inte är något värda.

En annan viktig Socialdemokratisk ståndpunkt är att barn & ungdomsverksamheten i Svenska Kyrkan ska vara helt avgiftsfri så att den är tillgänglig för alla oavsett behov och oavsett ekonomisk styrka – Dvs. styrd av behov och inte av pengar.

Att POSK inte ser en avgiftsfri kyrka som något självklart har jag fått mig återberättat av många partikamrater som är verksamma inom kyrkopolitiken och att bygga vidare på den ståndpunkten vore förödande.

Med det anfört tycker jag att det vore oerhört synd att det enda samfund vi har i Sverige som kan garantera allt detta ska riskeras genom att styras av människor som sätter andra värden än kärlek, solidaritet och alla människors lika värde före allt annat.

I Sverige behöver vi en kyrka som genomsyras av partipolitik och samma värderingar som gäller för resten av samhället – Att stänga dörren till en sådan kyrka är inte önskvärt. 

Om de som är medlemmar i POSK önskar den typen av kyrka tycker jag att man ska söka medlemsskap i någon av alla andra kyrkor som finns då dessa i sin struktur och till sin uppbyggnad är den typ av kyrkor som POSK vill göra Svenska Kyrkan till.

Svensk Kyrkan är inte till enbart för kyrkans anställda och för de som är verksamma i POSK eller har en grundmurad och djup Gudstro – Svenska Kyrkan är till för alla på lika villkor och ska den rätten kvarstå bör du lägga din röst på Socialdemokraterna eller möjligtvis på Centern i det kommande kyrkovalet som går av stapeln den 17 september.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

90 kommentarer

 1. Oberoende Observatör

  Nu är du ute och cyklar igen. Var hittar du underlaget till att POSK sätter andra värden än kärlek ,solidaritet och andra människors lika värde före allt annat. Leif Hognert menar ju att partipolitiken inte är det viktigaste utan viljan att göra kyrkan öppen , levande och aktuell för alla. Byråkrater i form av politiker borde det snart införas skottpengar på.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vi är av helt olika åsikt i det fallet – Min inställning och skälen till den har jag anfört i inlägget.

 2. Jonny Disenfeldt

  Varifrån har du fått att kyrkan är avgiftsfri ? Som medlem hjälper staten till att via beskattning dra in medlemsavgiften, det är medlemmarna som betalar verksamheten.
  Det är dags att avskaffa detta system, staten ska inte driva in avgifter till religiösa samfund.

  På S-blogg skriver du ”Svenska kyrkan ska styras politiskt och inte av politiskt obundna ”specialister” anställda i kyrkan eller dess omedelbara närhet.”

  Isåfall antar jag att du menar att ALLA församlingar/kyrkor ska styras politiskt inklusive muslimska och judiska etc. Samma villkor måste ju gälla även för dessa …

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Om du läser inlägget så ser du att jag avser att bara Svenska Kyrkan ska styras på det sättet och då därför att den varit statskyrka.

 3. Johan Karlemo

  Som aktiv POSK medlem, anställd (komminister) och som medlem i Svenska Kyrkan blir jag oerhört ledsen när jag läser din bloggpost. Du målar upp en bild av att alla andra medlemmar förutom Socialdemokrater och ev. Centern har som utgångsläge att:
  1. Svenska kyrkan enbart ska vara till för anställda och de som har en grundmurad och djup Gudstro.
  2. Svenska kyrkan ska döma och fördöma folk och påminna folk om att de inte är något värda.
  3. sätta andra värden än kärlek, solidaritet och alla människors lika värde före allt annat.

  Bilden du målar upp är inte sann. Eftersom Svenska Kyrkan har 6 miljoner medlemmar finns det säkert människor som agerat illa, men att dra alla över en kam på det här sättet är inte ok.
  Sen finns det några andra felaktigheter som jag vill påpeka.
  1. Det kostar att vara medlem i Svenska Kyrkan. Alla medlemmar betalar en kyrkoavgift, vilken är olika beroende på församling.
  2. Det som styr vad som ska genomsyra Svenska kyrkan är Kyrkoordningen och de skrifter som bejakats av Svenska kyrkan. Även om man röstar in Socialdemokrater eller Sverigedemokrater eller POSK i ett kyrkofullmäktige så innebär det inte att dessa nomineringsgruppers ideologi kommer att genomsyra den församlingen.
  3. Svenska kyrkan är inte centralstyrd från toppen och nedåt utan församlingarna är självstyrande.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Visst är församlingarna till viss del självstyrande men Svenska Kyrkan är i sin struktur uppbyggd på samma sätt som civilsamhället med 3 nivåer av folkvalda – Att det ska fortsätta att vara så tycker jag är viktigt och då av de anledningar jag anfört i inlägget.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det beror nog på hur man ser på saken Olle – På samma sätt som de finns de som delar din åsikt finns det de som delar min och jag vrider inte och vänder på saker utan står upp för det jag anser vara rätt. Vem av oss som sedan har rätt eller fel vet vi efter nästa val då det är väljarna och inte du eller jag som avgör den saken.

     • Fredrik

      Nej Anders, en lögn är en lögn oavsett vad väljare säger i ett val. Bara för att någon eller några kommer att lägga en röst på dig betyder inte att du per automatik har rätt i allt det du säger. Att inte våga erkänna när du fört med osanning är något som många påtalat för dig här på din blogg och du hävdar att du alltid medger när du sagt eller gjort fel, men det har aldrig skett. Inte minst när Johan här ovan påvisar de oriktigheter du framfört i ditt inlägg.

      Så, för att förtydliga det än en gång. Den svenska kyrkan är INTE avgiftsfri, utan medlemmar betalar till den. Precis som medlemmar till andra samfund betalar till sina. Med andra ord, du har fel i ditt inlägg ovan så är nu snäll och erkänn detta om du vågar.

      Sedan, pratar du för alla socialdemokrater? För du skriver i ditt inlägg att ”vi socialdemokrater” tycker det är viktigt att svenska kyrkan fungerar som en motvikt till andra religiösa samfund i Sverige. Om du nu inte pratar för ALLA socialdemokrater så bör du vara snäll att erkänna ditt misstag och hädanefter skriva att ”du” istället för ”vi”.

      Till sist, var i det Socialdemokratiska partiprogrammet som statsminister Stefan Löfvén håller som det viktigaste dokumentet för ett bra Sverige står det att den Svenska Kyrkan ska genomsyras av samma partipolitik som övriga samhället?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Att vi som är medlemmar i svenska kyrkan betalar kyrkoskatt är ingen hemlighet för någon så att ta upp det har jag inte ens bemödat mig med då den skatten funnits med sedan länge.

      De Socialdemokrater jag pratar för är majoriteten av Socialdemokratins medlemmar i Sverige och då därför att det är denna majoritets önskan att vi som parti ska ägna oss åt kyrkopolitik.

  • Bergis

   Men snälla Johan. Gud finns inte. Han är bara en fantasi figur socialiserad in i din hjärna sedan du var barn. Världen och världsrymden är långt mer komplicerad än du kan tro. Sluta tro på fabler som Bibeln, Koranen eller vad det nu heter.

   • Fredrik

    @Bergis:

    Att du inte är troende betyder inte att dem som är det är mindre värd för det. Det betyder inte att deras värld är en fantasivärld. Det betyder att de tror på något. Precis som du INTE tror på det. Det har inget med universums skapelse att göra, det har inget med människans skapelse att göra – denna intoleranta syn på människor som är troende är precis det som skapar ett samhälle med motsättningar som vi ser idag. Att kategoriskt, som vissa grupperingar till både höger och vänster, beskylla troende människor -speciellt i Sverige – för att vara roten till ”det onda” är framför allt ignorant och dessutom ett uppvisande av stor brist på kunskap.

    Hur många kristna tvingar på dig deras övertygelse? Hur många muslimer ringer på din dörr och kräver att du ska bli muslim? Hur många katoliker, buddister, hinduer gör det? Det ironiska Bergis är att en solklar majoritet, över 90 % av alla troende, accepterar dig som är icke-troende medan du inte klarar av att acceptera dem utan att förlöjliga dem.

    Har du tänkt på att föräldrar till din morfar och farfar, mormor och farmor, med största sannolikhet var människor som gick i kyrkan på söndagar, som deltog i körer, begravningar i sina samhällen etc. Det är dem du också hånar när du hånar Johan.

    • Bergis

     @Fredrik Jag skall ge dig ett enkelt exempel. Folk i västvärlden tror på farsan till Jesus. Nere i arabländerna tror man på en gud som heter Allah. I Asien tror man på en gubbe som kallas Buddha. Dessa religioner skiljer sig åt rätt mycket. Men vår lilla jord i världsrymden kan ju inte ha tre eller fler gudar som styr. Vem är den äkta guden av dem tre? Det här med tro är ett genfel i människors hjärnor som gör vissa mottagliga för irrläror av alla möjliga sorter. Jag kan inte fatta att välutbildade människor fortfarande 2017 håller på med skiten. Och nej. Jag är inte ateist heller. Jag har den sunda hållningen att ”inte veta” hur allting fungerar i världsalltet. Men påhittade gudar kan jag avfärda direkt eftersom ni religiösa inte kan enas om en gemensam gud.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Publicerar som Bergis svar till Fredrik med följande lilla tillägg – Bergis kristnas Gud och Allah är en och samma Gud.

     • Fredrik

      @Bergis:
      Först, alla i väst är inte kristna och alla i arabländerna är inte heller muslimer. Och framför allt är inte alla i Asien buddister och det enda som du har rätt i är att det skiljer sig en del mellan dessa religioner, men det skiljer sig rätt lite mellan de människor som är troende. Det är precis denna trångsynthet från såna som dig som cementerar de motsättningar som finns i samhället idag. Sedan, jag märker att du inte svarar på mina frågor. Varför?

      När du sedan ytterligare förlöjligar dem som är troende genom att göra detta till något vetenskapligt så har du inte förstått varför de tror. Du tror att religion och religiösa människor är något som med exakthet kan bestämmas, likt 2+2=4. Men en tro fungerar inte så, det är inte vetenskap så blanda in den i detta. I ett annat svar till dig så gissade jag att du inte är läkare varför du knappast besitter kunskapen om det finns ett genetiskt fel hos människors hjärnor, faktum är att inte ens en neurolog skulle klara av den uppgiften.

      När du så kallar religion och religiösa människor för skit, ja då sätter du ribban extremt lågt för en debatt om religion men jag ska vara väldigt tydlig med dig. Du är absolut ateist. Varför kan jag säga så? Jo därför att du avfärdar tro på en gud, flera gudar eller högre makter.

      Sedan bör du vara extremt försiktigt med att sätta stämpel på människor, såsom att du påstår att jag är religiös. Hur vet du det? Jag är kanske bara påläst och klarar av att visa empati för mina medmänniskor?

 4. Ville-Valle

  …du skriver: ”Precis som många anför, bland dem Leif Hognert i en debattartikel i gårdagens VK så var Svenska Kyrkan under mer än 400 år vår statskyrka. Som sådan fungerade den mycket bra och som en självklar balans mot alla andra kyrkor och kristna samfund som har det gemensamt att de inte är öppna för alla och att det i regel kostar pengar att vara med i dessa samfund.”
  Vad menar du med detta…? ”…inte öppen för alla och att det i regel kostar pengar att vara med i dessa samfund”, skriver du…?
  Nu är du verkligen ute på hal is för det kostar flera tusenlappar varje år för en vanlig arbetare att vara med i svenska kyrkan, pengar som går åt till att göda övergödda och självutnämnda profeter som påstår sig ha varit med om någon uppenbarelse på till exempel något kalhygge i Finland…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är valfritt att vara med i svenska kyrkan och är man med betalar man lite skatt dit vilket är helt i sin ordning – Svenska Kyrkan är öppen för alla även icke medlemmar och att den fortsatt är det är viktig – Därtill är övriga punkter jag tog upp viktiga så jag känner på inget sätt att jag är ute på hal is.

   Så vitt jag vet går inte Svenska Kyrkans pengar till självutnämnda profeter utan till att bedriva hjälparbete, diakoni och en massa annan verksamhet.

   • Fredrik

    Du är som icke-medlem välkommen till andra religiösa samfund också, inte bara till Svenska Kyrkan. Så, där har du åter igen ett fel. Ursäkt tack.

    Och, jag har kollat genom att ringa till olika samfund och fråga om jag får besöka dem utan att vara medlem. Alla sa ja.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     De är välkomna i längden bara om de bekänner sig till den tro det samfundet tillämpar vilket inte är fallet i Svenska Kyrkan som tar emot alla – Därtill med resurser som andra samfund inte kommer i närheten av just därför att Svenska Kyrkan är politiskt styrd och byggd som samhället i övrigt.

     • Fredrik

      ”De är välkomna i längden bara om de bekänner sig till den tro det samfundet tillämpar vilket inte är fallet i Svenska Kyrkan som tar emot alla – Därtill med resurser som andra samfund inte kommer i närheten av just därför att Svenska Kyrkan är politiskt styrd och byggd som samhället i övrigt.”. Åter igen en lögn Anders. Hela citatet är en lögn.

      Först, den svenska kyrkans tillgångar går tillbaka till reformationen. Detta borde du ha läst i skolan Anders, men förmodligen i Marx och Engels texter glömt bort detta. En kyrka trogen den svenske kungen skulle bli en stark, både ekonomiskt och politiskt, aktör. En kvarleva från den tiden alltså.

      Sedan, du måste inte alls bekänna den tro som den kyrka, tempel, samfund har för att fortsätta besöka den. Alltså en lögn från din sida igen Anders.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      jag ljuger inte Fredrik och det är oerhört viktigt att vi har ett samfund som fortsatt är politiskt styrt och speglar samhället i stort.

 5. Jonny Disenfeldt

  Anders Forss skriver ”så var Svenska Kyrkan under mer än 400 år vår statskyrka. Som sådan fungerade den mycket bra och som en självklar balans mot alla andra kyrkor och kristna samfund”

  Den svenska statskyrkan förknippas nog snarare att vara en del av överhetens system med förtryck av svenska folket under större delen av den perioden … ett av svaren varr utvecklandet av frikyrkorna.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   De sista ca. 80 åren har Svenska Kyrkan varit en folkkyrka och det bör den fortsätta att vara. Går man långt tillbaka i historien så hittar man mycket som förändrat sedan dess i hela samhällsstrukturen så att även kyrkan förändrats i takt med samhällsutvecklingen ska vi ta till oss och se som något positivt vi ska bygga vidare på.

   • Jonny Disenfeldt

    Så då erkänner du att du hade fel rörande ditt påstående att den svenska statskyrkan fungerat mycket bra under 400 år … ?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Den har fungerat mycket bra som statskyrka under mer än 400 år – Att den fanns så länge styrker det påståendet. Att människors syn på historiska händelser och skeenden förändras över tid är något helt annat så därför kan inte dagens syn appliceras på de människor som levde för 400 år sedan av den anledningen att de varken hade kunskapen eller den erfarenhet vi har idag.

     • Jonny Disenfeldt

      Jag noterar då att Anders Forss anser att den svenska kyrkan som var en del av överhetens system med förtryck av svenska folket under större delen av sin historia fungerade mycket bra. Anders Forrs är nöjd med detta förtryck, kanske vill han ha tillbaka det ?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      jag pratar om Svenska Kyrkan såsom den fungerar nu och har fungerat sedan åtminstone 1950_talet och den funktionen är jag nöjd med – Hur den fungerat historiskt tillhör historien,

 6. Bergis

  Tror du på sagor som folk fantiserade ihop för 2000 år sedan? Hela kyrkan och religionen är bara en sjuk tanke i människors hjärna för att slippa ångest inför döden.

  • Ville-Valle

   …du ställer frågan på sin spets, Bergis. Naturligtvis har du rätt i största allmänhet, men tvingas man välja mellan till exempel Svenska kyrkan och Anders Forss så är jag nog av den uppfattningen att även dem mest inbitne ateist skulle ha valt kyrkan…

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Publicerar som Ville-Valles svar till Bergis med följande tillägg: Det är ju alldeles utmärkt om en ateist blir troende Ville-Valle – kan jag medverka till det har jag medverkat till ett bättre samhällsbygge.

    • Bergis

     Det är lika dumt att vara ateist. Ateisten påstår sig veta att ingenting finns efter döden. Men det kan han ju inte veta eftersom han inte har varit där. Jag är varken ateist eller religiös. Båda delarna är korkade.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Den åsikten får stå för dig – För mig gäller att jag låter varje människa bestämma den saken själv.

  • Fredrik

   @Bergis:

   Jag kan ha fel, men mest troligt är du inte läkare så jag har två frågor till dig:

   1. Sjuk tanke i människors hjärnor. Hur vet du det?
   2. Religionen är enbart till att sätta dessa sjuka tankar i människors hjärnor så att de inte känner ångest inför döden. Är det dåligt för oss människor att INTE känna ångest inför döden?

   För egen del, och detta är högst personligt, så skulle jag – om jag ligger inför döden – helst slippa känna ångest också. Men, det är bara jag.

 7. EB

  Otur i tanken igen, Forss.

  Kyrkan ska styras av religion. Inte av tillfälliga politiska viljor.

  Först ”Afrikas kultur” och nu detta – är Forss den nye Holmlund??

 8. Fredrik

  ”Att vi som är medlemmar i svenska kyrkan betalar kyrkoskatt är ingen hemlighet för någon så att ta upp det har jag inte ens bemödat mig med då den skatten funnits med sedan länge.

  De Socialdemokrater jag pratar för är majoriteten av Socialdemokratins medlemmar i Sverige och då därför att det är denna majoritets önskan att vi som parti ska ägna oss åt kyrkopolitik.” är ditt svar till mig Anders där du åter igen vägrar att erkänna de fel du har i ditt inlägg. Det är hyckleri Anders, på hög nivå.

  Den svenska kyrkan är exakt som alla andra kristna kyrkor och samfund när det gäller medlemsavgiften. ALLA kan välja att antingen vara medlem eller inte, så det är INGEN skillnad i den frågan mellan Svenska Kyrkan och övriga kyrkor och kristna samfund – därmed för du med osanning.

  Att det socialdemokratiska partiet bestämt att de ska ägna sig åt kyrkopolitik betyder inte att dina åsikter är de åsikter som ALLA socialdemokrater står bakom. Jag vet med 100% säkerhet att så inte är fallet då jag vid detta tillfälle just nu har en socialdemokratisk kyrkopolitiker vid sidan av mig, och denne anser att du INTE för dennes talan. Åter igen, du för med osanning.

  Du är inte utsänd av det socialdemokratiska partiet att föra deras talan i frågor som rör den svenska kyrkan. Att du inte vågar erkänna dina misstag visar åter igen på vilken människosyn du har – enbart dem som delar din åsikt ska få komma fram, de som är emot ska bekämpas med alla buds medel.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har inte fel i det avseendet Fredrik – Om en majoritet av Socialdemokraterna inte anser att vi ska ägna oss åt kyrkopolitik skulle de ha röstat igenom det på partikongressen vilket de inte gjort – Därmed gäller att en majoritet av medlemmarna i Socialdemokraterna anser att vi ska finnas med i kyrkopolitiken.

   Skillnaden mellan Svenska kyrkan och andra samfund är att Svenska Kyrkan varit politiskt styrd underlång tid och det ska den som enda kyrka fortsätta att vara – Vill man ha en annorlunda kyrka finns det andra kyrkor at välja på.

   Som jag sagt i tidigare svar så anser en majoritet av partiets medlemmar att vi fortsatt ska ägna oss åt kyrkopolitik och så länge det gäller för jag partiets talan i den frågan.

   • Fredrik

    ”Som jag sagt i tidigare svar så anser en majoritet av partiets medlemmar att vi fortsatt ska ägna oss åt kyrkopolitik och så länge det gäller för jag partiets talan i den frågan.” är ett citat som betyder att du är talesman för socialdemokraterna i denna fråga och andra frågor som berör svenska kyrkan. Och då undrar jag, när utsågs du till denna talesman? Vilka andra personer föreslog valberedningen när medlemmarna i socialdemokratiska partiet valde dig?

    Men åter igen försöker du slingra dig som en orm. Du säger att det kostar att vara medlem i andra samfund, men samtidigt påstår du att det också kostar att vara medlem i svenska kyrkan – så, det är med andra ord ingen skillnad. Alltså, det du skriver i ditt inlägg är en lögn.

    Jag ska fråga Levi Bergström när jag träffar honom nästa gång om du talar för honom i dessa frågor. Jag ska också fråga Lennart Holmlund och alla andra socialdemokrater jag känner. När jag sedan fått svar av dem, så kommer jag att återkomma till dig med ett svar på hur många som anser att du har rätt att föra deras talan.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Gör så Fredrik – Men vill du säkerställa hur det verkligen ser ut behöver du sannolikt tala med alla Socialdemokrater.

     Sedan är jag helt övertygad om att Levi kommer att säga att han vill att Socialdemokratisk politik ska få genomslag i Svensk kyrkan – Vore det annorlunda skulle han inte ställa upp som S-märkt kandidat i kyrkovalet.

     • Fredrik

      Nej Anders, jag behöver inte fråga alla socialdemokrater för du påstår ju att du för socialdemokraternas talan och då räcker det med att fråga ett par stycken, vilket jag gjort och då är det så här. INGEN av de sex stycken jag frågade anser att du har rätt att föra deras talan i denna fråga. De anser också att du inte har rätt att påstå att du för hela partiets talan i denna fråga, eller i någon annan fråga.

      När jag frågade varför så fick jag väldigt korta svar. Du är inte politiskt vald, du är dessutom inte vald av någon S-kongress som talesperson för någon specifik fråga. Enkelt.

      Att du hävdar att du är socialdemokrat betyder inte att dina åsikter delas av det socialdemokratiska partiet och/eller alla medlemmar i partiet. Att du inte förstår detta är väldigt konstigt. Att du inte vågar erkänna att du har fel är fegt.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Du får gärna hoppa på mig Fredrik – Det bjuder jag på. I min S-förening är jag vald till min position av medlemmarna och som sådan slåss jag för det som är föreningens hjärtefrågor.

      Som enskild medlem i mitt parti slåss jag för det som är mina hjärtefrågor och min ideologiska övertygelse vilket är helt och hållet i överensstämmande med demokratiska spelregler Fredrik.

      Vad vill du påstå med det du skriver? Vill du påstå att jag inte är medlem i partiet och att jag inte tillåts framföra min åsikt i olika frågor?

   • Jonny Disenfeldt

    Anders skriver ”Som jag sagt i tidigare svar så anser en majoritet av partiets medlemmar att vi fortsatt ska ägna oss åt kyrkopolitik och så länge det gäller för jag partiets talan i den frågan.

    ??? !!! Med vilken rätt för du partiets talan i kyrkofrågor ? Har Löven utsett dig till detta ?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag är som partimedlem i min fulla rätt att skriva det jag vill oavsett jag är utsedd till talesperson eller inte. Partiets medlemmar har bestämt att vi ska delta i kyrkovalet så påståendet är helt korrekt.

     • Jonny Disenfeldt

      Du får givetvis skriva vad du vill men sluta utge dig för att föra partiets talan för det gör du inte alls.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag har aldrig påstått mig föra partiets talan Jonny – Allt jag har gjort är att säga vad som är beslutat i det parti jag är medlem i.

 9. Lars Flemström

  Anders Forss har skrivit att vi behöver ”en kyrka som genomsyras av partipolitik och samma värderingar som gäller för resten av samhället.”

  Du får tro på vilken gud du vill, men det du skriver om hur kyrkans väsen är inte kristendom. Det är nazism, Hitlers kyrkopolitik, förkroppsligad i ”Deutche Christen”, som var en organisation av ”lutherska” präster, som ansåg att den lutherska kyrkan skulle genomsyra av samma värderingar som gällde för resten av samhället. Det var partipolitik

  Det var samma tankar som du för fram. Men Deutche Christen svävade inte på målet om vilket partis partipolitik som kyrkan skulle genomsyras av. Förutom att du delar nazisternas ecclesiologin (=läran om vad kyrkan är och skall vara = ett redskap för det statsbärande partiet), delar du nazisternas övermänniskoideal, med dig själv som en bättre socialdemokrat än dem som hittills – efter långvarigt träget partiarbete – har förtroendet att leda partiet i Umeå. Du anser dig ju veta bättre än dem

  Du tänker inte på att bara ett år efter kyrkovalet, är det riksdags-, kommun- och landstingsval. Om några av de många kristna i såväl Svenska kyrkan som andra kristna samfund, som är socialdemokrater av politisk övertygelse, uppfattar dig som en företrädare för socialdemokratin, kommer de att tveka att rösta på S denna gång Du ljuger ju om både Svenska kyrkan och de andra kristna samfunden. Det är inte gratis att var medlem i Svk. Icke-medlemmar har inte tillgång till Svk:s alla tjänster

  Dessutom uppfattar du avgiften till Svenska kyrkan, som något slags extra kommunalskatt, som ska gå till sådant som är eller borde vara kommunala uppgifter. Dina helt osanna påståenden om Svk och andra kristna samfund, påstår du ha fått från kyrkopolitiskt aktiva socialdemokrater. Om de verkligen har sagt så, som du påstår, bevisar det att varken de eller du själv har någon som helst erfarenhet av gudstjänstlivet i Svk och andra kristna samfund.

  Varför ska de bestämma i kyrkan? Litar inte ateisterna inom partiet på sina troende partikamrater? Det har de all anledning att inte göra, när du framställer dig själv som en troende socialdemokrat. Vilken gud tror du på? Som bekant finns många olika religioner och många olika gudar, som människor tror på.

  Hitler ville skapa en ny mysteriereligion med tydliga ockulta inslag, med vissa yttre likheter med den forngermanska hednareligionen. Men kristendomen var ett hinder för detta, och därför skulle kristendomen omformas i enlighet med partiets politik.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har inte påstått att kyrkoskatten är något annat än det som går till kyrkan Lars precis på samma sätt som det gjort tidigare. Vad jag säger är att jag ser det som viktigt att vi har ett kyrkligt samfund som fungerar som Svenska Kyrkan gör idag och har gjort under åtskilliga år – Dvs. en kyrka i vilka folkvalda politiker från politiska partier utgör den beslutade församlingen.

   Vad den åsikten har med Hitler att göra övergår mitt förstånd då allt jag vill göra är att behålla den ordning som varit och är.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Svenska Kyrkan är Svenska kyrkan och vår gamla statskyrka och den funktionen ska den fortsätta ha.

 10. Sigurd Zetterqvist

  Läste argumenten för att partipolitiska organisationer (”socialdemokraterna, möjligen centern”) ska garanteras fortsatt beslutsfattare i det som varit ”statskyrka under 400 år”.
  Det leder mig att undra ifall skribenten accepterar 1990talets avreglering av offentligrättslig struktur till det helt nya formatet ”trossamfund” i sak. Låt vara han kan ”gilla läget” och därför tiger om det.
  Men frågan kvarstår
  Vaför fördes de kyrkliga kommunernas resurser inte över till kommuner och till landsting? Och då med en motsvarande skyldighet som i t ex Norge hade tillämpats sedan 1536: att tillhandahålla resurser för ”statskyrklig” verksamheten lokalt.

  Troligen därför att partierna i kommunpolitiken inte ville ha fler skattekrävande uppgifter av staten.

  Man avvisade till och med ansvar enligt begravningslagen. Och lade ett ovillkorligt vinstförbud, i partipolitisk enighet NOTA BENE, på de privaträttsliga nya enheterna. Förutom i Stockholm som tog över det redan efter 1862. Och nu alls icke vill vara med i ett kommunskatteutjämningssystem för begravningsväsendet. Med politiskt sett omotiverad ojämlikhetseffekt mellan Stockholmsboende och alla andra.

  • Sigurd Zetterqvist

   Om nu riks- och kommunpolitisla partier ska ha ”inflytande i trossamfundet Svenska kyrkan” (dvs beslut över resurserna för dess kärnverksamhet, som till 100% ska utföras av rättssubjekten ”församlingar”),
   alltså, om detta är viktigt, så har partiernas invalda i kommunala organ även i Riksdagens och regeringens, stora möjligheter. Alldeles på samma sätt som de har relativt andra rikstäckande och lokalt verkande idèburna medlemsorganisationer, t ex ”idrottsrörelsen”, utan att partier ställer upp i dessa ideella organisationers medlemsbaserade val av beslutorgan.
   Det som ”går bra” i idrottsrörelsens medlemsdemokrati, går ju bra i trossamfund”, eller?

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Min poäng och mitt partis uppfattning är att Svenska Kyrkan ska fungera på det sätt den gjort vilket bara kan ske genom politisk styrning för att garantera demokratin i kyrkan.

 11. Telcontar

  Personligen anser jag det märkligt att socialdemokrater med några år på nacken kan försvara partiets medverkan i kyrkan. Minns ni inte kampen mot trotskisterna i Militant i Storbritannien eller Offensivarna i Sverige? Det som S och C gör i kyrkan är precis samma slags trotskistiska entryism som svensk arbetarrörelse kraftigt motsatte sig för 35 år sedan!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Den åsikten får du givetvis ha men så länge en majoritet av partiets medlemmar anser att vi ska finnas i kyrkopolitiken för att säkerställa att kyrkan fortsatt följer samma spelregler som samhället i övrigt så kommer vi att fortsätta med kyrkopolitik.

 12. Lars Flemström

  Hur kan du veta vad en majoritet av partimedlemmarna anser? Det har väl aldrig hållits någon medlemsomröstning i frågan. Dessutom har du fullständigt fel om statskyrkan. Statskyrkosystemet var – om än i begränsad utsträckning – en garant mot den partipolitisering av kyrkan som har vuxit fram sedan ”skilsmässan” från staten. På samma sätt som domstolarna hade att följa lagen hade kyrkan att följa bekännelseskrifterna. Kyrkliga beslut kunde överklagas till domstol.

  Den svenska statskyrkan var aldrig någon kyrka i Hitlers smak. Det är däremot den kyrka som du fantiserar om att den svenska statskyrkan var, och som du vill att Svenska kyrkan åter ska bli. Ett redskap för det statsbärande partiet, med samma värderingar som gäller i samhället i övrigt. Och de värderingarna kan skifta snabbt – liksom vilket parti som är statsbärande.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Partimedlemmarna har i demokratisk ordning röstat fram de som ska representera den på kongresserna och kongressen har bestämt att vi ska ägna oss åt kyrkopolitik – Tycker du inte att det sättet speglar medlemmarnas vilja Lars?

   Sedan har jag inte föreslagit någon som helst förändring från idag utan bara att dagens situation ska kvarstå.

 13. Kristofer

  Jag konstaterar med glädje att vi har tre religiösa partier i Sveriges riksdag. Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centern arbetar alla hårt inom Svenska kyrkan för att bedriva mission inom och utom landet. På alla tre nivåer lägger man fram konkreta förslag på hur man ska få fler att döpa sig till den kristna läran. Det är också fint att konstatera att man vill att barnen (även de som inte har döpts till den kristna tron, skall få ta del av det glada budskapet och konfirmera sin tro på avgiftsfria läger, finansierade via skattsedeln. Jag hoppas att alla icke kristna partimedlemmar och deras väljare förstår att dessa tre religiösa partier har en tydlig vision om att kristna Sverige och att de nog bör söka sig efter en annan politisk hemvist. Det är bara njuta av läget och hoppas att Socialdemokraterna inte vaknar upp till insikten om att de som parti inte bör vara något annat än just sekulärt, för att kunna företräda alla som kämpar för alla människors lika värde, oavsett sexuell läggning, etnisk bakgrund eller religiös tillhörighet. Men än så länge sover de flesta gott och drömmer om ytterligare 400 lyckliga år av statsreligion.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att ett parti deltar i kyrkovalet och att ett parti sitter i Svensk Kyrkan för att garantera dess fortsatta öppenhet för alla betyder inte att det partiet inte skulle vara till för alla – Även icke kristna. Tror man det har man missförstått saken tycker jag.

 14. Lisbeth Beselin

  När jag guidar i Heliga kors kyrka i Ronneby brukar jag berätta har kyrkoherden och kaplanen där på 1670-talet aktivt drev häxprocessen mot två kvinnor, som blev brända på bål, den ena redan död av tortyr, den andra först halshuggen. Jag kan också berätta hur kyrkan var den plats där man aktivt förde ett hårt försvenskningsarbete i Skåne och Blekinge efter freden i Roskilde 1658, då dessa delar blev svenska. Ånej, AF, Svenska kyrkan är inte, och har aldrig varit, någon idyll! Ofta har den gått statens intressen tillmötes och i vissa fall har predikstolen varit en plats för uppfostran och lydnad mot staten.
  Och alla vi som har arbetet inom Svenska kyrkan eller varit förtroendevalda där kan intyga att arbetsplatserna inom Svenska kyrkan många gånger är allt annat än fridens bostäder. Det vet man på landets arbetsmiljöinspektioner också!
  Kyrkoavgiften har ingen övre gräns! Den kan bli mycket hög om man har en hög inkomst.Kyrkorummet är förvisso öppet- om kyrkan inte är låst- för alla, men kyrkliga förrättningar är bara till för kyrkans medlemmar. Du kan inte bli kyrkligt begravd om du inte är medlem i Svenska kyrkan och vad gäller vigsel och dop krävs att en part är medlem.
  På mig verkar ditt inlägg inte bara okunnigt om nutida förhållanden, utan också historielöst.
  Svenska kyrkan skildes från staten först år 2000. Innan dess var den en statskyrka! Men genom att de politiska partierna fortfarande har nomineringsgrupper som styr, har man alltså i praktiken inte släppt statskyrkosystemet.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det du pratar om hände i en tid då både världen och samhällena fungerade på ett helt annat sätt än idag och det är därför det kallas historia Lisbeth.

   Att det förekommer många negativa saker bland de anställda i kyrkan har jag full koll på då jag personligen känner många som jobbar i kyrkan och sådan som blivit både mobbade och trakasserade av sina arbetskamrater i Guds namn. Det är den sortens fenomen jag vill stävja genom att säkerställa att kyrkan är politiskt styrd på samma sätt som samhället i övrigt.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag påstår att den funnits i över 400 år och att den fungerar mycket bra. Det betyder inte att gamla tiders funktion anses bra i dagens kontext vilket du helt felaktigt vill anföra.

     • Lars Flemström

      Den kyrka, som etablerade sig i Sverige för tusen år sedan, hade redan då funnits under tusen är, varför det är riktigt att påstå att ”den svenska kyrkan” har funnits under ganska exakt 1.986 år, räknat från den första pingstdagen, då organisationen ”den kristna kyrkan” grundades av Jesu lärjungar. Den organisation, som filialen är en del av, kan även i profana sammanhang vara äldre än filialen. Även sett med en skånings ögon fanns svenska staten innan Skåne blev svenskt….

      Lägg därtill märke till att ”den svenska kyrkan” aldrig har begärt utträde och ej heller har blivit utesluten ur den kyrka, som etablerade sig i Sverige för tusen år sedan. Men relationen med den universella kyrkan upphörde under 1500-talet, ytterst p.g.a.att Vatikanen inte erkände det från danskväldet befriade Sverige som en legitim statsbilning. Vädjanden från den svenska kungen Gustav Vasa om att påven skulle tillsätta de biskopsstolar i Sverige, vilka blivit vakanta under befrielsekriget, ledde till att endast en ny biskop tillsattes, nämligen i Västerås stift. Samtliga Svenska kyrkans biskopar sedan dess har succession från honom.

      ”Svenska kyrkan” som samfundsnamn är ett ganska nytt påfund, då det i alla äldre tider har hetat ”den svenska kyrkan”, som markering av karaktären av en del av en större helhet. Du har ganska fel om ”statskyrkan”. Starka jordiska härskare har under alla tider sedan 300-talet med större eller mindre framgång försökt göra kyrkan till ett redskap för politiken. Helt har det aldrig lyckats. Om och när det lyckas kommer det inte längre att finnas någon kristen tro i det landet. Det var vad Hitler försökte med sin egen kyrkobilning Deutche Christen.

     • Jonny Disenfeldt

      Anders skriver ”Jag påstår att den funnits i över 400 år och att den fungerar mycket bra. Det betyder inte att gamla tiders funktion anses bra i dagens kontext vilket du helt felaktigt vill anföra.”

      Jag skulle nog vilja påstå att den INTE fungerade bra i den tidens kontext heller. Det var en del av förtrycket over individerna. Ett förtryck som du därmed anser varit bra (i den tidens kontext)…

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Om du levde på den tiden och tillhörde den grupp som ledde kyrkan skulle det säkert låta annorlunda.

      Nu gör varken du eller jag det och därför är min syn att det som hände historiskt ska jämföras med de ideal för samhällsbygget som dominerade då – I dag följer vi andra ideal och det är de som styrt sedan 1950-talet och till idag jag vill att vi ska behålla och framgent säkerställa.

 15. Jonny Disenfeldt

  Anders skriver ”Om du levde på den tiden och tillhörde den grupp som ledde kyrkan skulle det säkert låta annorlunda.”

  Ja de som då ledde kyrkan var nog VÄLDIGT nöjda med sin roll i det samhället där de kunde förtrycka folket, ett förtryck som du alltså försvarar och tycker var mycket bra.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag försvarar inget alls Jonny – Det jag säger är att man inte kan tillämpa dagens tyckande och utveckling på något som hänt historiskt.

   Det man ska göra är att titta på hur samma organisation utvecklats och verkar idag och hur det stämmer in med dagens syn på olika saker och det är den sortens jämförelse jag gör.

   • Jonny Disenfeldt

    Anders Forss skriver ”Det jag säger är att man inte kan tillämpa dagens tyckande och utveckling på något som hänt historiskt.”

    Men Anders Forss eget tyckande idag är att han anser att kyrkan fungerat mycket bra i Sverige de senaste 400 åren. Jag anser däremot att den inte gjort det utan varit en del av överhetens förtryck gentemot medborgarna. Anders Forss försvarar århundraden av vedervärdigt kyrkligt förtryck. Han menar att de som då ledde kyrkan var väldigt nöjda med hur det fungerade. Ja, de som LEDDE kyrkan tyckte givetvis så, de var ju förtryckarna. DAGENS kyrka som fortfarande tillber en gud som enligt deras egen tro avlivade nästan hela mänskligheten och större delen av djurlivet, som har en sjuk kvinnosyn i sina texter, som har en sjuk syn på homosexuella bär med sig än idag arvet från detta förtryck. En sjuk och bisarr religion.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag har svarat på din kommentar flera gånger Jonny och du måste skilja på nutid och historia.

     Jag pratar om hur jag tycker Svenska Kyrkan ska fungera idag och den uppfattning jag står för har jag redovisat i inlägget och den står jag upp för.

 16. Lars Flemström

  400 år när det fungerade bra, har nu reducerats till 40 år, när det fungerade bra! Om du fortsätter att borra i detta, kommer de 40 åren att reduceras till 4 år, när statskyrkan var fullständigt kuvad av partipiskorna

  Fungerade bra under de åren? När häften av kyrkans medlemmar hade övergivit den kristna tron, men ännu inte tagit steget ur? I vilket avseende fungerade kyrkan bra, när hon fungerade så dåligt som kyrka?

  Och fungerade kyrkan verkligen bra som en kyrka – i Jesu efterföljd – under häxbränningarnas tid? Ditt prat om den tidens samhällsbygge, som kyrkan hade att tjäna, är upprörande. Du har inte förstått min kritik mot Hitlers kyrkopolitik . Kyrkan ska stå fri från politiken och dess skiftningar.

  Du vet förmodligen inte att enligt 1862 års kommunreform, då de gamla socknarna delades i en kyrklig och en ”borgerlig” kommun, hamnade ansvaret för folkskolan och fattigvården hos den kyrkliga kommunen. Politikerna hade då ett legitimt intresse att styra dessa verksamheter, så länge de var kvar hos kyrkan. Vilket inte är fallet efter skolreformerna under 1960-talet.

  Sedan dess har de politiska partierna inte längre något legitimt intresse av att styra kyrkan. De partier som ställer upp som partier i kyrkovalen legitimerar SD:s rätt att göra detsamma – att försöka använda kyrkan som ett redskap för sin egen politiska propaganda

  I min förra kommentar skrev jag att den kristna kyrkan är universell till sin natur, att ”den svenska kyrkan” är en filial till den universella kyrkan. Den kyrka som enligt dig fungerade så bra under 400 år, är en typ av nationalkyrka, som icke-troende och ideologiskt okunniga kyrkopolitiker och partiledningar i S och SD hyllar

  Om man förvandlar korset till ett svärd, så är svärdet ett svärd, oavsett i vilket syfte svärdet används.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Publicerar som ett inlägg i debatten med konstaterandet att vi har skild uppfattning i frågan.

   Det jag försöker anföra är att de som vill t.ex. vill gifta sig i kyrkan ska kunna göra så enligt den modell av äktenskap som samhället i övrigt accepterar – Dvs. även samkönade äktenskap mm.

   Att vi har ett kyrkligt samfund som fungerar så är viktigt och det är därför jag vill bevara det politiska inflytandet i Svenska Kyrkan.

 17. Lars Flemström

  Vad menar du med ”samkönade äktenskap mm”? Går du händelserna i förväg? Det är alls inte uteslutet att en liten högljudd minoritet, som har skrämt meningsmotståndare inom sin egen folkgrupp, med stöd av en ointresserad majoritet lyckas driva igenom att en man har rätt att gifta sig med fyra kvinnor – men ingen kvinna har rätt att gifta sig med EN man utan sina släktingars medgivande – så ska kyrkan dansa efter politikernas pipa, i det fallet också?

  Du förespråkar väl inte särlagstiftning för personer med muslimsk härkomst? Även icke-muslimer kan ju vara tända på polygami? Så det ska kyrkan medverka till? Å andra sidan ska kyrkan vara skyldig att vägra vigsel för den f.d. muslimska kvinnan, som har konverterat till kristendomen för att hennes släktingar inte har godkänt äktenskapet, utan tvärtom anklagar den kristna fästmannen för att ha förlett kvinnan att överge hennes fäders tro?

  Din religionsrelativism är förfärlig och ett allvarligt hot mot religionsfriheten. Du legitimerar Sverigedemokraternas anspråk på att använda kyrkan som ett redskap för sina politiska syften, liksom Deutshe Christens förkunnelse att Jesus inte var jude

  Inget religiöst samfund i Sverige har rätt att förbjuda någon att gifta sig. Detta avgörs av Skatteverket. Borgerlig vigsel har funnits i Sverige sedan 1908. Däremot har ingen, inte ens jag, någon automatisk rätt att gifta sig i Svenska kyrkan. Borgerlig vigselförrättare har däremot ingen rätt att vägra viga, utan har att rätta sig efter Skatteverkets beslut.

  Jag tycker att det är dags att avskaffa vigseln och äktenskapet som juridisk institution. Icke-troende ska inte tvingas delta i religiösa eller pseudo-religiösa ceremonier för att reglera sina inbördes förhållanden med en ”livskamrat”. Låt religionen vara för de troende!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   polygami är förbjuden enligt lag så att sådan skulle tillåtas har jag svårt att se.

 18. Lars Flemström

  Om lagen ändras, ska alltså samma partier som har drivit igenom lagändringen, tvinga kyrkan att ”följa lagen”, alltså den nya lagen – och därtill påbjuda förföljelse mot alla som anför religiösa invändningar mot den nya lagen? Vet du vad: kyrkan är inte till för att dyrka riksdagen som en gud. Men du har kanske kommit på en modern variant av överhetens gamla talesätt ”kung av Guds nåde”?

  Har du någonsin hört talas om kristna martyrer, och vad de dog för? Har du någonsin hört talas om bibelordet ”Man ska lyda Gud mer än människor”? Jag minns en mycket upprörd diskussion om en präst som vägrat begrava en avliden ateist. Prästen anklagades av den avlidne ateistens barn för att förvägra de anhöriga att ta ett traditionsenligt farväl.

  Vad som slutligen kom fram, var att prästen och den avlidne hade känt varandra väl, eftersom prästen var kyrkoherde och den avlidne var kommunalråd i samma kommun. Och att den avlidne var en övertygad ateist som avskydde allting som han med rätt eller orätt uppfattade som ett religiöst tvång. Och vad kallas det att tvinga en ateist, som p.g.a. sin död inte längre kan protestera, att vara huvudperson i en begravningsgudstjänst?

  Andra ateister menar kanske att begravningsgudstjänster bara är till för att trösta de anhöriga, och att ”kyrkan ska vara till för alla”, eftersom ingenting som sker i kyrkan är ”på riktigt” utan bara är religiös
  vidskepelse, Jag har inga svårigheter att respektera ateister, som tycker så. De får ”tro” vad de vill. Men de har ingen rätt att påtvinga oss sina egna hemmasnickrade vidskepelser, typ ”Die Partei hat immer recht”.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   jag har inte krävt några förändringar Lars – Blott och allena framfört att kyrkan bör fungera som idag med politiskt folkvalda på samma sätt som tidigare.

   • Lars Flemström

    Är det inte pinsamt att S och SD har samma grundkoncept om Svenska kyrkan, att hon ska vara en inskränkt nationalkyrka, som går sin egen nationalistiska väg och markerar avståndstagande från resten av kristenheten och hyllar det unikt svenska? Är det inte hög tid att socialdemokratin avskaffar de sista resterna av det gamla Förmyndarsverige och låter oss kristna socialdemokrater bestämma över vår egen tro? Högst 25 % av svenska folket (d.v.s. alla som bor i Sverige) har en kristen tro. Minst hälften är ateister. Förmodligen är betydligt mer än 50 % av s -medlemmarna ateister, vartill kommer muslimer och andra icke-kristna… Varför har vi inte partival till de muslimska församlingarna? Litar vi mer på hitresta imamer med okända religiösa och politiska preferenser (om de inte rentav- bland muslimerna själva – är ökända hatpredikanter) än på kristna socialdemokrater???

    Det enda jag begär är att S gör som andra partier och bildar en särskild organisation för socialdemokrater, som är medlemmar i Svenska kyrkan, och får partiledningens förtroende att utforma kyrkopolitiskt program och nominera kandidater till kyrkovalen. Det tycker många kristna socialdemokrater. De vill inte längre legitimera ett system, som ger SD rätt att driva partipolitik i kyrkan.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag har en enda kommentar och det är att det är just en majoritet av de kristna socialdemokraterna som vill att vi ska ställa upp i kyrkovalet.

     • Lars Flemström

      Ja, du är ju tankeläsare. Så du vet sådant som bara Gud kan veta, om man tror på honom?. Har de gamla stalinisterna i KPml(r), som plötsligt blev sossar, när deras gamla partitillhörighet stod i vägen för fortsatt akademisk karriär, också blivit troende kristna? Bara Gud och Anders Forss vet.

      Jag har också läst J. V. Stalins pamflett ”Marxismen och den nationella frågan, utgiven på ryska 1916 och i svensk översättning under 1950-talet av Förlaget för litteratur på främmande språk i Moskva. Stalin framstår ju där som mycket blid och tolerant, vilket har fört många svenska vänstermänniskor bakom ljuset. Helt klart har Stalin inspirerat till det som idag påstås vara ”socialdemokratisk” religionspolitik, särskilt detta att man ska ha överseende med muslimsk extremism. Enligt Stalin därför att man inte kunde begära lika mycket av de muslimska folkslagen i de avlägsna delarna av det gamla Tsarryssland som av de kristna ryssarna.

      Hur var det med Omar Mustafa, som erbjöds en suppleantplats i den socialdemokratiska partistyrelsen, men avslöjades av sossar som också är muslimer, att företräda en extrem tolkning av islam (Muslimska brödraskapet) och slutligen tvingades – av Stefan Löfvén – att avstå från sin suppleantplats? Vilken gruppering inom partiet hade nominerat honom?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>