Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Problemförnekelse bygger inget välmående samhälle.

Min politiska gärning har alltid handlat om att bygga ett jämlikare och mer välmående Sverige – Ett Sverige där vinsterna av allas arbete fördelas mer rättvist och ett Sverige där alla människor har lika värde.

Ska vi lösa problemen och skapa den sortens samhällsbygge måste vi angripa problemen från roten och inte ägna oss åt förnekelse eller åt punktinsatser som inte angriper de egentliga problemen

Likt en läkare som vill bota en patient måste vi fixera på sjukdomsorsaken och se hur den ska botas snarare än att fixera oss vid symptomen och diskutera dessa vilket ofta är fallet inom politiken av idag.

En permanent lösning på uppkomna symptom kan bara ske om vi angriper problemet från roten – Det är därför jag inte duckar för någon fråga – Inte ens de obehagliga och svåra som väcker mycket känslor och vrede.

Förnekelse fungerar inte som problemlösare – Vill vi se en permanent lösning måste vi gå till botten med problemen och lösa dem på ett hållbart och permanent sätt.

Med SD:s intåg i svensk politik riskerar problemförnekelsen att bli än större och nå en nivå vi aldrig skådat tidigare. Detta därför att SD har en enda lösning på alla symptom – En lösning som lyder stoppa invandringen och skicka tillbaka delar av de som redan invandrat.

Ska vi lösa problemen från roten finns det många frågor vi bör ställa oss själva – Bland dem frågan om varför det i dagens samhälle uppenbarligen är lättare att trumma ihop till en demonstration mot SD’s reklam i tunnelbanan än till en demonstration mot exempelvis massarbetslösheten, de absurda vinster som storbankerna gör eller mot klimathotet.

I dagens Sverige är min uppfattning att vi svenskar blivit till ett folk som fixerar oss vid symptomen snarare än på orsakerna till symptomen. Att detta har samma utbredning både bland höger- och vänstersympatisörer gör inte saken bättre eller enklare att åtgärda.

Därtill ser det ut som om detta sätt att förhålla sig redan fått stor spridning och blivit gängse norm hos Sveriges befolkning.

När jag i många inlägg hävdat att vi måste återgå till ideologisk debatt snarare än en debatt om sakfrågor gör jag så därför att jag vet att det bara är genom en ideologisk debatt vi kan lösa orsakerna till symptomen.

Med en stark ideologisk debatt kan vi istället för att fokusera på symptomen lägga allt fokus på att lösa orsakerna till att symptomen uppstår.

Många politiska debattörer på vänstersidan - Bland dem Göran Greider framför allt som oftast att Sveriges väg framåt mot ett mer jämlikt samhälle stavas en enad arbetarrörelse och en enad vänsterrörelse som fungerar som motvikt mot en samhällssyn som ensidigt fixerar på symptomen istället för på problemen som är orsaken till symptomen.

Som avslutning på mitt inlägg ska jag därför citera något Göran Greider skrev för ett par år sedan – Ett citat som på ett bra sätt belyser lösningen på det jag anfört ovan.

Det lyder på följande sätt:

”Vänstern, arbetarrörelsen och alla progressiva människor står vid ett vägskäl. Ska vi fortsätta att tro att en cynisk högermoral kan besegras bara med en bättre vänstermoral? Eller ska vi försöka ställa om vårt sätt att se och tänka så att vi i första hand alltid försöker urskilja de sociala och ekonomiska grundorsakerna till varför saker och ting ser ut som de gör?”

”Klass- och könsperspektiven uppenbarar de centrala maktförhållandena i våra samhällen. Alla frågor som rör etnisk diskriminering – och det är frågor som också är avgörande – blir lättare att lösa om fördelningspolitiken kommer i första rummet. Det betyder att sätta orsak före symptom när vi vill förstå och förändra samhället.”

De orden av Göran Greider sammanfattar på ett bra sätt vad den politiska kampen för ett bättre Sverige borde handla om – Den ideologiska debatt som uppvisar skillnaden mellan ett samhälle byggt på Socialdemokratisk ideologi och det samhälle som bygger på nyliberalismens idéer.

Ska morgondagen bli framgångsrikare än gårdagen behövs en stark ideologisk debatt – En ideologisk debatt med fokus på orsakerna till samhällsproblemen snarare än som idag en debatt som fokuserar på symptomen av samhällsproblemen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

44 kommentarer

 1. Leif Andersson

  Det är väl inte speciellt komplicerat. Se exempel nedan…

  Symptom: Bostadsbrist med skenande bostadspriser.

  Orsaker: För snabb befolkningstillväxt, otillräcklig byggnation, för dålig konkurrens och ineffektivitet inom byggsektorn, spekulation i stigande bostadspriser, konstlad negativ styrränta, frikostiga ränteavdrag, avsaknad av fastighetsskatt.

  Lösning: Minska migration till att endast ta emot kvotflyktingar för och kunna bygga ikapp, öppna upp svensk byggmarknad för utländska byggbolag för ökad konkurrens och kapacitet, inför fastighetsskatt som motverkar spekulation att köpa större bostäder än behovet vilket frigör bostäder i befintliga beståndet, förbjud negativ styrränta, fasa ut ränteavdragen.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Mycket av problemen på bostadsmarknaden går att lösa genom att bygga massivt – Det är därför jag förespråkar att vi ska bygga till ett läge där utbudet är aningen större än efterfrågan.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Vi har många byggnadsarbetare från andra EU-länder här vilket den fria rörligheten medger – Det är därför vi ska skynda på det utstationeringsdirektiv som säger at svenska löner och svenska villkor ska gälla på svensk arbetsmarknad,

  • Kim

   Håller med dig om en del, men tycker en sak du tar upp är en tråkig myt.
   Att det är dyrt och en stängd byggmarknad i Sverige. Marknaden är öppen och många jobbar på att få hit företag. De flesta noterar dock ganska snabbt samma sak – det är inte så lätt att konkurrera som de trott. Tvärt om har många försökt och sedan dragit sig ur eftersom orsaken till priserna inte var just ett företagsproblem utan ett problem med politiska beslut (och ickebeslut). Klåfingriga politiker som beslutar saker som är kostnadsdrivande och som alla behöver följa varpå byggkostnaden blir dyr även om 200 firmor från hela Europa kommer med anbud. Dock är det lättare för politikerna att beställa rapporter som skyller på byggarna än att syna sig i spegeln.

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Att de svenska byggreglerna i vissa avseenden går för långt och skapar onödiga fördyringar är vi helt överens om Kim.

   • Leif Andersson

    Det är inte alls någon myt. Statistik från EU visar att svenska byggkostnader ligger 40% över EU-genomsnittet. Vad detta beror på ska jag låta vara osagt men om man t.ex. jämför med Finland som har kallare klimat ligger de bara 11% över.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det sitter både i byggregler och i det faktum att det är de stora byggbolagens ägare som äger materialleverantörerna.

    • Kim

     Då utgår jag från att du trängt in i statistiken och kikat på vad den verkligen innehåller?
     För det är väl inte så att den jämför äpplen och päron? Att den jämför en kvadratmeter producerad med låg standard i ett land med lägre skattesatser och offentliga avgifter (kostnader pga planer, bygglov, anslutningar osv) med en kvadratmeter i högre standard och höga skattesatser? Att man i jämförelsen tom jämför kostnader som i vissa fall är med mark och andra utan, att det i vissa fall är med projektering, anslutningsavgifter mm och i andra fall utan? Att man helt enkelt inte har satt sig in i priserna och skaffat ett underlag som går att jämföra?
     I det sammanhang du tar upp är det relevanta att jämföra de priser byggaren faktiskt kan påverka. Tycker du det är vad rapporten visar?
     Jämför gärna med vad tex Boverket säger i samma fråga. Trots partiska utredningar.

     Ser man dessutom att mellan 60 och 80% (beroende på ”utredning”, dvs underlag och gränsdragning) av byggkostnaden är direkta eller indirekta skatter och avgifter så är det ganska klart vilka som har störst påverkan på byggkostnaderna. Vore politikerna intresserade av frågan skulle de snabbt komma fram till att de själva har absolut störst påverkan på priset via skatter, avgifter och föreskrifter (inkl plan- och bygglovsprocesser). Men det är lättare att bygga myter om att det är ”någon annans fel” än att faktiskt ta tag i problemen och faktiskt göra jämförelser vad som är mest kostnadsdrivande.

    • Kim

     Då utgår jag från att du trängt in i statistiken och kikat på vad den verkligen innehåller?
     För det är väl inte så att den jämför äpplen och päron? Att den jämför en kvadratmeter producerad med låg standard i ett land med lägre skattesatser och offentliga avgifter (kostnader pga planer, bygglov, anslutningar osv) med en kvadratmeter i högre standard och höga skattesatser? Att man i jämförelsen tom jämför kostnader som i vissa fall är med mark och andra utan, att det i vissa fall är med projektering, anslutningsavgifter mm och i andra fall utan? Att man helt enkelt inte har satt sig in i priserna och skaffat ett underlag som går att jämföra? För man vill inte landa i att ”en BMW som köps i Sverige är dyrare än en Dacia i Rumänien”? I statistiken kan det ju redovisas som att det är mycket dyrare med bilar i Sverige…

     I det sammanhang du tar upp är det relevanta att jämföra de priser byggaren faktiskt kan påverka. Tycker du det är vad statistiken/rapporten visar?
     Jämför gärna med vad tex Boverket säger i samma fråga. Trots partiska utredningar. LTH, CTH och KTH har i många fall intressanta rapporter i ämnet med blandad kvalitet och blandat resultat.

     Ser man dessutom att mellan 60 och 80% (beroende på ”utredning”, dvs underlag och gränsdragning) av byggkostnaden är direkta eller indirekta skatter och avgifter så är det ganska klart vilka som har störst påverkan på byggkostnaderna. Vore politikerna intresserade av frågan skulle de snabbt komma fram till att de själva har absolut störst påverkan på priset via skatter, avgifter och föreskrifter (inkl plan- och bygglovsprocesser). Men det är lättare att bygga myter om att det är ”någon annans fel” än att faktiskt ta tag i problemen och faktiskt göra jämförelser vad som är mest kostnadsdrivande. Och så länge man håller fast i myterna kommer politikerna undan. Och problemet kvarstår.

     By the way – byggstrukturen i Sverige har en hel del i övrigt att önska enl min mening. Mycket kan utvecklas och effektiviseras. Men att styra över hela frågan är ett rejält självmål.

     Man kan ganska lätt inse att det finns en anledning till att utländska bolag faktiskt har svårt att slå sig in på och etablera sig på svenska marknaden. Vore den så oerhört dålig som vissa vill påskina skulle vi inte ha några svenska företag kvar. För den är helt öppen och mångmiljonbelopp läggs varje år för att skräddarsy upphandlingar för utlandet. (Fö märkligt att offentlig sektor strävar efter att skeppa sina pengar till utländska bolag.).

 2. Per Kjellén

  Symptom: Bostadsbrist, arbetslöshet, brister i polisarbetet, brister i sjukvården med köer, brister i skolan, brister i administrationen, brister i demokratiuppfattning, brister i författningen.

  Diagnos: osäkerhet i politisk ideologi, Tron att välfärd skapas av skatter, tron att klassamhället existerar. Tron att vänstern är goda och bättre än andra, tron att liberaler och konservativa strävar efter dominans över fattiga och sjuka.

  Behandling: Skapa självförtroende, du är inte ett offer, du är kraften till förändring.
  Välfärd skapas av välstånd och välstånd skapas viljan att i tävling med andra ge samhället den bästa produkten eller tjänsten. Inse att alla medborgare är lika i rätt och värdighet och att alla medborgare kan bättre i något än alla andra. Ge alla frukten av sitt arbete, den som producerar mer får mer än den som producerar mindre. Arbeta för att Sverige får en civilisation att vara stolta över. Frivillighet leder till framgång, tvång och regleringar till misslyckanden.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Välfärd skapas bara på ett sätt Per – Genom framsynt fördelningspolitik baserad på demokratisk socialism.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det skapas rätt bra i Sverige om vi ska tro framgången med vår ekonomiska politik och storleken på vårt budgetöverskott.

   • Per Kjellén

    Självklart skall vi ha en framsynt, realistisk och effektiv fördelningspolitik.

    Fördelningspolitiken måste bygga på välstånd, alltså att värdet av produktionen är högre än värdet av välfärden. Det betyder att stat och kommun först måste ägna sig åt goda villkor för produktion och därefter fördela skatteintäkterna.

    Självklart skall de som tjänar mest pengar bidraga med mest. Plattskatt har visat sig vara den form för beskattning som bäst gynnar produktionen. 10% på 10000 kronor är 1000 kronor och 10% på 100000 kronor är mer, 10000 kronor. Att detta inte kan begripas av så många gör att undervisning från förskola och uppåt kanske är den viktigaste fördelningsuppgiften.

    Demokratisk socialism är en omöjlig sammansättning. Demokrati är ett styrelseskick för nationer, densamma i ett land med liberal majoritet och ett annat land med socialistisk majoritet i partipolitiken. En väsentlig skillnad är att liberalismen bygger på den demokratiska ideologin medan socialismen bygger på en totalitär ideologi. Annars behöver ingen ständigt påpeka att det skulle röra sig om en demokratisk socialism i detta fallet.

    Frihet, jämlikhet och broderskap leder till demokrati. Proletärer i alla länder förena er, leder till diktatur.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Fördelningspolitik bygger inte på platta skatter Per – Ska fördelningspolitiken fungera behövs ett progressivt skattesystem – Därtill en blandekonomi av Socialdemokratiskt snitt.

   • Sven

    Klassiskt uttalande i kategorin problemförnekelse.
    Stor humor när personer som anser sig aldrig ha fel gör uttalanden om problemförnekelse.

   • Fredrik

    ”Välfärd skapas bara på ett sätt Per – Genom framsynt fördelningspolitik baserad på demokratisk socialism.”, när du skriver ett påstående på detta sätt Anders så betyder detta att alla andra sätt än just detta är fel. Och då undrar jag, hur vet du detta Anders? Vilken forskning lutar du dig emot när du kommer med detta påstående?

    Att du tror på demokratisk socialism är en sak, men att påstå att det är en absolut sanning är en helt annan sak. En person som påstår att den eftersträvar mer ideologisk debatt, men som inte klarar av att acceptera andras åsikter och utifrån dessa debattera känns enormt främmande.

    Min tro på människan är att denne är stark, men också väldigt personlig och ”egoistisk” då den egna situationen är det som är markant viktigast för människan. De fåtal individer som sätter andra före sig själva (undantaget ens familjemedlemmar) är inte i majoritet, har aldrig varit i majoritet och att tro att dessa människor kommer i majoritet i Sverige är en utopisk tanke. Men, att ha en utopisk tanke är inte fel eller bör förbjudas. Den bör inte heller inskränkas på något annat sätt.

    Ett kollektivistiskt samhälle där prägeln är att andra arbetar för en själv och en själv arbetar för andra har aldrig lyckats i någon stor skala någonsin i världshistorien, inte utan att klassas som diktatur. Och i en diktatur råder inte frivillighet, yttrandefrihet, frihet att resa var man vill, bosätta sig var man vill, utbilda sig till vad man vill etc.

    Så när kritiker till dig Anders avkräver svar på hur du ska lyckas att skapa ditt kollektivistiska samhälle som du eftersträvar, så svarar du aldrig dem med tydliga exempel och många undrar varför du undviker dessa tydliga exempel? Är det för att du inte har några eller är du rädd för att allmänheten inte tror på dem?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det är historiskt bevisat av tidigare Socialdemokratiska regeringar att det är som jag säger Fredrik och för mig räcker det som bevis.

   • Jonny Disenfeldt

    Välfärd skapas baserat på ekonomisk tillväxt.
    ”Demokratisk socialism” har aldrig praktiserats eftersom det är en oxymoron.

  • Bertil

   Nyliberalismen har medvetet skapat ett Samhälle med en politik som idag är omöjlig lösa. Orättvisor och klasskilnaderna har blivit sp gigantiska så de går inte lösa på decennier.
   Ex: bostadssituationen. Du har de som ligger helt skuldfria på sin bostad säljer de tjänar de miljoner. Samtidigt har du inland med värdelösa kåkar unga som inte har föräldrar som kan hjälpa dem köpa en bostad i det som nu gäller Centralisering.
   Därmed får du en grupp som tvingas till stora lån och en annan grupp som ser möjligheten nyttja detta genom att försämra arbetets villkor.
   Det är av sådant där bl.a. Som sänkta trösklar kan drivas igen pressa de som har det svårast ännu mer, medan vinnarna premieras med förmånliga sparvarianter som ISK där man knappt skattar nåt.
   Denna enorma skevhet hur fixar man det??
   Vänsterpartiet föreslog nyss högre skatt på ISK som ger statskassan 790 miljoner mer, men vad är det, detta när skillnaderna mellan hög och låg är mijoner kronor och ökar för varje dag.

   Det är sånt där som driver människor till anarki eller som i USA där kapitalism fängslar folk för att hålla kapitalism under armarna. Var 4-e fånge finns i USA hur länge håller en sån politik.
   Samtidigt blir rika rikare skuldran ökar och storföretag och en klick rika på Wall street styr allt.
   Så är det på väg bli även i Sverige och utgången är given kaoset ökar och de som blir förtryckta med alla dessa orättvisor bygger upp som Nordkorea och önskar spränga Världen med en Atombomb.

   Bostadssituationen i Sverige är det som är största orsak till enorma klassklyftor och det är medvetet skapat och det går
   Inte rätta till Förn kapitalism krossas, annars kommer vi i fortsättning få se ökad fattigdom och allt värre kriminalitet.

 3. Lars Flemström

  Är du inte själv den värsta verklighetsförnekaren? Vi har problem A, problem B, problem C och problem D, som alla är nätt och jämnt hanterbara. Så tillkommer problem E, som förstärker problemen A, B, C och D. Och då förnekar du att problem E finns, och menar att inga problem alls hade funnits, om i inte hade haft problemen A, B , C och D.

  Gott och väl så, Men när det gäller naturfenomen, som har funnits i alla tider som problemen A, B, C och D, så hade de problemen inte varit några problem alls om inte problem E (koldioxidutsläppen) hade tillkommit. Kanske det. Men är det koldioxidens fel att man bygger skyskrapor så nära stranden i Florida, så att marken kollapsar under husens tyngd? Eller att 40 meter höga byggkranar knäcks av stormvindarna, så att en massa järnskrot flyger omkring och dödar människor?

  När man nu på morgonen har nedgraderat stormen från 5 till 1 på en skala, har en upphetsad guvernör redan skrämt iväg tusentals människor att fly, börjar svenska reportrar skamset att spekulera i att den verkliga faran är människors beteende. Risken att de återvänder hem för tidigt. Hur mycket har inte koldioxidutsläppen ökat från trafiken ökat p.g.a. klimathysterin?

  Med dessa kända klimatfenomen borde väl samhället vara bättre rustat mot stormbyar, byggnormerna anpassade, skyddsrum på lämplig höjd för att klara översvämningar, reservelverk tillgängliga för att hålla igång de viktigaste samhällsfunktionerna, mm?

  Mest förbluffande är hur upphetsade reportrar i svensk TV låter svenskar, som bor i Florida och inte har lytt guvernörens uppmaningar att fly hals över huvud, komma till tals och berätta hur vattnet har stigit i hallen på sjätte våningen. Utan förklaring. Har havsytan verkligen stigit 18 m, eller är det regnvatten? Eller har toaletterna förvandlats till fontäner – något som har inträffat vid översvämningar i Sverige?

  För några år sedan slog DN på stora trumman och varnade för att Östersjöns yta skulle höjas med sex meter p.g.a. global uppvärmning, vilket skulle medföra att inte bara Stockholm utan hela Mälardalen skulle sättas under vatten. Mälarens yta ligger som mest 0,7 meter över havet. Men denna sommar har man varnat för motsatsen, att Mälaren inte skulle räcka till för att förse Stockholm med vatten, utan vatten måste tas från Vättern.

  Utan en tanke på att den areal, som avvattnas via åar och bäckar som utmynnar i Mälaren är 3,5 gånger så stor som den yta som avvattnas till Vättern. Vättern må vara Sveriges näst största sjö, men om alla planer på att ta vatten från Vättern (även Malmö och Köpenhamn) förverkligas, kommer Vättern att tömmas på rekordtid. Klimathysterin är det värsta hotet mot klimatet.

  Förhastade beslut framdrivna av panikslagna politiker, som i sitt upphetsade tillstånd har glömt gamla, välkända problem.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   För egen del nöjer jag mig med att tro på det en överväldigande del av alla forskare och vetenskapsmän samstämmigt säger i frågan om klimathotet Lars.

 4. Krister

  Vad som egentligen skiljer Socialdemokraterna
  från alla andra partier. Enligt Socialdemokraterna.
  Ni vet alltid bäst… För oss alla. Farväl friheten…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det som skiljer om du lyssnade på gårdagens agenda om kyrkovalet är att Socialdemokratisk politik är byggd på kärleksbudskapet i Bibeln – I vart fall enligt Hammar som deltog i Agenda.

   • Leif Andersson

    Om det skulle vara som du påstår undrar jag varför ditt parti håller fast vid ränteavdragen som tar från de fattiga och ger till de rika? Ett konstigt kärleksbudskap från ett part som påstår sig sträva efter att utjämna orättvisor.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Vi håller inte fast vid dem Leif – De ska avskaffas på sikt men ska det ske måste den reforman passera riksdagen vilket det inte finns stöd för med nuvarande parlamentariska läge.

     • Jonny Disenfeldt

      ”vilket det inte finns stöd för med nuvarande parlamentariska läge.”

      Varför alltid så oärlig ? Det finns inte stöd för det i ditt eget styrande S-riksdagsparti heller i nuläget.

     • Leif Andersson

      Nu far du med osanning igen. Vid de bostadspolitiska samtalen förra våren var det bara M som vägrade diskutera ränteavdragen dvs det fanns en bred majoritet för sänkta ränteavdrag. Men pga politisk feghet vågade inte S gå vidare med övriga partier.

   • Lars Flemström

    ” I vart fall enligt Hammar som deltog i Agenda.”

    Gratulerar! Du är alltså inte säker på att Hammars uttalande är sant …. Det var första gången jag sett dig tvivla på något. Och det gör du alldeles rätt i. Socialdemokratin bygger på marxismen, som inte bygger på något i Bibeln, och definitivt inte på Nya Testamentet. Marx , som var av judisk börd, var uttalad ateist.

    Ledarsidorna.se, har alldeles rätt när man idag skriver att Hammars uttalande är en ren historieförfalskning. Det är en stor skillnad mellan påståendet att socialdemokratin ”bygger” på något i Bibeln och påståendet att socialdemokratin är ”förenlig med” kristen tro. Men du kan inte komma ifrån att även borgerlig politisk övertygelse är ”förenlig med” kristen tro.

    Troligen är socialdemokratin även förenlig med muslimsk tro. Hur det är med den saken, kan jag dock inte uttala mig om med säkerhet, eftersom jag inte är muslim. Det är extremvarianterna av socialistisk (kommunism) respektive borgerlig ideologi som inte är förenliga med kristen tro. Kristna socialdemokrater har under årtionden kämpat för att denna förenlighet ska erkännas av deras ateistiska partikamrater, och har i detta syfte framhållit enskilda bibelställen, som bevis för detta.

    Att reducera tron till dessa bibelställen är dock inte kristendom. lika lite som enstaka citat ur ett partiprogram är socialdemokrati. Det socialdemokratiska förbundet Broderskap grundades 1928 för att påvisa denna förenlighet, men efter namnbytet nyligen till ”Socialdemokrater för tro och solidaritet” finns inte många spår kvar av vare sig kristendom eller socialdemokrati.

    Debatten i Agenda handlade just om vänstervridningen av Svenska kyrkan, vilket bemöttes av Hammar med att kyrkan kritiserar S lika mycket som kyrkan kritiserar borgerligheten. Men vad Hammar (som själv är präst i tredje generationen (inte sa, att när kyrkan kritiserar borgerligheten så är från ur en strikt socialdemokratisk position, men när kyrkan kritiserar S, så är det från en klart vänstersekteristisk position,

    Som snarare präglas av vänstervridna prästbarns uppror mot sina fäder under gångna tider än av arbetarrörelsens traditionella värderingar.. som har formats av klasskampen mot bl.a. den övre medelklass som även gamla tiders präster tillhörde.

    Socialdemokratin bygger inte på kärleksbudet i Bibeln eller någon annan religiös helig skrift.

   • Jonny Disenfeldt

    Trenden för socialdemokraterna i Norge fortsätter nedåt, i senaste valet får de det näst sämsta resultatet i historien.

    Så här ser det ut i Europa, det går ner för S.

    Du Anders Forss har satsat på fel häst i din karriär, en halt och illa skött häst som behöver dra sig undan och lapa sol i en hage någonstans och drömma om fornstora dagar. Ska du inte hoppa vänsterut där du hör hemma argumentationsmässigt och pröva lyckan där istället ? Eller vill de inte ha dig ?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag har satsat på rätt häst Jonny – Detta därför att det är socialdemokratisk ideologi jag brinner för och ser som rätt för Sverige.

     vad gäller Norge så kommer min analys av valresultatet där i morgondagens blogginlägg.

 5. Leif Andersson

  I dagens Studio Ett hävdar Ulla Andersson från V att det är S och M som motsätter sig sänkningen av ränteavdragen medan övriga partier är för. Så min fråga är vem som ljuger, du eller hon?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Så vitt jag vet så har vi ett kongressbeslut på att de ska fasas ut men det kan inte göras innan vi har stöd för en sådan reform i riksdagen.

   • Leif Andersson

    Jag tror nog att Ulla Andersson som har suttit i direkta förhandlingar med Magdalena Andersson om budgeten har rätt. Alltså vägrar Stefan Löfven och Magdalena Andersson följa kongressbeslut utan att någon från S verkar bry sig. Tyder på ett extremt toppstyrt parti.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Mitt parti är inte toppstyrt men väl aningen fegt när det gäller att lägga förslag i Riksdagen som man i förväg tror kommer att röstas ner.

     I just det fallet kommer prestige före sunt förnuft vilket jag anfört många gånger när jag kritiserat mina egna.

Lämna ett svar till Kim Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>