Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Våldtäkter, sexuella trakasserier och kvinnoförnedring – En naturlig del av SD:s partiapparat.

I grund och botten hade jag lovat mig själv att angripa SD utifrån deras politiska ställningstagande i sakfrågorna istället för att kritisera dem på annat sätt men med ett parti som SD funkar inte den taktiken rakt av då SD är ett parti som kantas av skandal efter skandal – Nu den som ett parti som hänger sig åt kvinnoförnedring, våldtäkter och sekterism.

Gårdagens Kalla Fakta la ännu en bit av pusslet av vad SD i själva verket är som parti och vilka värden SD står för. Precis som jag länge anfört är SD ett parti som bara är till för att berika SD:s hårda inre kärna och ett parti där man fullt ut ägnar sig åt sekterism och utnyttjande av personer som inte förmår säga ifrån.

Därtill visar inslaget i Kalla Fakta och det den tidigare SD-politikern (numera politiske vilden) Hanna Wigh säger att våldtäktsmän tvärt emot vad SD anför finns att finna på många olika ställen i samhället – Till och med i SD:s egen riksdagsgrupp.

Att våldtäktsmän inte uteslutande är invandrare vilket SD påstått länge bevisas av det Hanna Wigh berättar om i Kalla Fakta.

Precis som jag anfört länge finns våldtäktsmän och de som ägnar sig åt sexuella trakasserier på alla nivåer i samhället. Ska vi tro det som sägs i programmet i procenttal som överstiger genomsnittet i SD:s riksdagsgrupp.

Att en riksdagsman i SD med tonvikt på just en man ägnar sig åt att våldta och sexuellt ofreda kvinnor är i sak inte speciellt anmärkningsvärt om man ser till den kvinnosyn som genomsyrar SD som parti.

 • I SD slår slår man vakt om kärnfamiljen och menar fullt ut att det finns medfödda skillnader utöver könstillhörighet mellan kvinnor och män och mellan kvinnliga och manliga egenskaper såsom intelligensnivå.
 • I SD anser vissa manliga politiker att det är helt legitimt att ge en kvinna en örfil om hon vägrar lyssna till och acceptera argument uttalade av en man som varande korrekta och riktiga.
 • I SD vill man begränsa kvinnors valfrihet genom att sänka abortgränsen från den 18:e till den 12:e graviditetsveckan.
 • I SD anser man att det är helt legitimt att mobba kvinnliga partimedlemmar som vägrar underkasta sig den manliga partiledningens viljeyttringar fullt ut och göra männen till viljes på alla plan.

Min förhoppning är att detta ska bli ögonöppnare för vilken sorts parti SD är. Politiska partier som hänger sig åt kvinnoförnedring och sekterism har inget existensberättigande i svensk politik.

Med detta anfört råder för mig inga som helst tvivel om att den ryggsäck SD burit på under lång tid nu blivit så tung att nedgången till 10%-nivån vad gäller väljarstöd för SD accelererar.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

121 kommentarer

 1. Jonny Disenfeldt

  ”Äktenskap före 18-års ålder har förekommit länge och pratar du med de som gift sig före 18-års ålder så ser de flesta av dem inga problem i det Jonny.”

  Det gäller givetvis de äldre männen som gifter sig med de unga flickorna och dig Anders Forss-…

  ”Innan du tycker något bör du lära dig hur de som bor på den afrikanska kontinenten tänker och hur deras historia ser ut.”

  Mannens värld i Afrika som du verkar gilla…, där flickan/kvinnan är en vara

  ”Att jämföra händelser och företeelser i Afrika rakt av med Sverige användande en svensk måttstock är inte korrekt då samhällsbyggena skiljer sig åt radikalt.”

  Nu gällde det om deras kvinnosyn var bra eller inte, du gillar den tydligen.

  ”Ska du uttala dig måste du förstå kulturen där på djupet – Något jag gör och du inte gör.”

  Uppenbarligen inte, du bara fabricerar saker och har dålig kontakt med verkligheten. Att påstå det du gjort ovan är löjeväckande.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   I stora delar av världen så gifter sig kvinnor med de som är äldre Jonny – Inte av tvång utan av fri vilja.

   Träffa dem och fråga varför så kommer du att få höra varför.

   Sedan börjar den saken sakta men säkert att förändras men det som tog hundratals år att förändra hos oss kommer att ta tid även i Afrika och Asien.

   Kvinnor i Afrika är på inget sätt en vara för männen – Tvärt om är kvinnorna Afrikas ryggrad och något som står högt i kurs hos alla inklusive män.

   Jag respekterar alla och det budskap jag framför till dig är att man måste förstå en kultur fullt ut för att kritisera den och föra debatt – Det gör jag men uppenbarligen inte du som bygger dina argument på okunskap.

   Plocka fram ett enda bevis på att jag inte gjort det jag anför Jonny – Oavsett hur länge du letar så kommer du inte att finna några och att be om ursäkt för att jag är både berest och insatt kommer jag inte att göra.

 2. Jonny Disenfeldt

  ”I stora delar av världen så gifter sig kvinnor med de som är äldre Jonny – Inte av tvång utan av fri vilja.”

  Gifter sig med barn Anders ? Är det något du stödjer alltså , ja det säger en del om dig !

  ”Sedan börjar den saken sakta men säkert att förändras men det som tog hundratals år att förändra hos oss kommer att ta tid även i Afrika och Asien.”

  Ja just det, så den kvinnosyn som existerar i Afrikas 55 länder är inte vad du påstod nu…kanske den sammanfaller med din …

  ”Det gör jag men uppenbarligen inte du som bygger dina argument på okunskap.”

  Dina skriverier Anders Forss är ju nästan alltid baserade på just okunskap och oförmåga att ta till dig fakta … berätta nu hur länge du tillbringat i vart och ett av de 55 länder i Afrika du påstår dig varit i och därmed kunnat bedöma deras kvinnosyn och tycka att det råder en god kvinnosyn i de flesta av dessa länder.

  HUR kan du anse att äktenskap med flickor är godtagbart och försvarbart ? Det är en vedervärdig syn på kvinnans roll i samhället som man kan skönja hos dig Anders.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har aldrig stödd barngifte Jonny – Det jag säger är att du på plats bör lära dig hur deras kulturer fungerar och varför människor tycker och handlar som de gör innan du dömer någon.

   • Jonny Disenfeldt

    Anders skriver ”Jag har aldrig stödd barngifte Jonny – ”

    Jo Anders, det har du gjort i dina kommentarer ovan. Du har försvarat det.

    Du fortsätter ”Det jag säger är att du på plats bör lära dig hur deras kulturer fungerar och varför människor tycker och handlar som de gör innan du dömer någon.”

    Jag behöver inte besöka vart och ett av de 55 Afrikanska länderna för att kunna ta reda på hur dessa mansdominerade samhällen fungerar med mycket lägre grad av jämlikhet mellan könen än vad vi har. Jag behöver inte på plats studera deras barnäktenskap, könsstympningar etc.

    Du påstår att du besökt samtliga 55 stater och där på plats funnit att de flesta länder (alla söder om Sahara) har en enligt dig god kvinnosyn. Tragikomiskt Anders Forss, tragikomiskt som så ofta när det gäller dig.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag har aldrig försvarat barngifte Jonny – Att försöka få det till det är att ljuga.

     Vill du lära dig kulturen och hur den verkligen fungerar finns bara ett sätt Jonny – Att åka dit och lära sig den på plats.

     • Jonny Disenfeldt

      Då har du uppenbarligen svårigheter att lära dig något om det skulle vara sant att du tillbringat en lång tid i vart och ett av de 55 afrikanska länderna … och sedan försvarar gifte med minderåriga etc som en del av deras kultur … du har blivit avhumaniserad verkar det som.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag har inga som helst svårigheter med att lära mig Jonny – Däremot är det rätt uppenbart att du har problem med det.

      Sedan ska det tydliggöras att jag inte stödjer barnäktenskap överhuvudtaget.

 3. Jonny Disenfeldt

  Anders Forss ”Äktenskap före 18-års ålder har förekommit länge och pratar du med de som gift sig före 18-års ålder så ser de flesta av dem inga problem i det Jonny.”

  ”I stora delar av världen så gifter sig kvinnor med de som är äldre Jonny – Inte av tvång utan av fri vilja.”

  ”Innan du tycker något bör du lära dig hur de som bor på den afrikanska kontinenten tänker och hur deras historia ser ut.”

  ”Att jämföra händelser och företeelser i Afrika rakt av med Sverige användande en svensk måttstock är inte korrekt då samhällsbyggena skiljer sig åt radikalt.”

  … så jo, du försvarar barnäktenskap.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag försvarar på inget sätt barnäktenskap och att klippa och klistra som du försöker göra leder ingen vart. Det enda jag klart och tydligt säger är att jag rekommenderar dig att åka till länderna ifråga för att på ort och ställe lära dig hur alla inblandade ser på saken.

   Vid vilken ålder man blir myndig varierar från land till land Jonny.

   • Jonny Disenfeldt

    Jag klipper/klistrar inte, alla som läser din blogg kan se vad du skrivit ovan Anders.

    Du skriver ”Vid vilken ålder man blir myndig varierar från land till land Jonny.”

    Vill du då sänka myndighetsålderni Sverige så det bli legalt att gifta sig med yngre flickor Anders även i Sverige ? Du stödjer ju äktenskap med det vi i Sverige betraktar som barn med ditt resonemang ovan … de flesta ser ju inget problem med det anser du …

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Du klipper och klistrar friskt Jonny och det har du alltid gjort så jag är på inget sätt förvånad.

     Jag vill inte sänka någon myndighetsålder i Sverige Jonny – Det enda jag säger är att du måste förstå kulturen i landet du vill kritisera för att det ska bli rätt – Att rakt av applicera svensk kultur och ett svenskt sätt att värdera saker på ett land med ett samhällssystem som är väsenskilt från det svenska låter sig inte göras,

     • Jonny Disenfeldt

      Så du Anders Forss ”förstår” kulturen att gifta sig med minderåriga flickor. Ja där skiljer vi oss åt Anders. Du har definitivt en annan syn på kvinnan än mig, speciellt den minderåriga flickan.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det jag påstår är att jag förstår varför man i vissa länder gör så och då därför att jag förstår kulturen i landet och därför att jag förstår varför deras kultur ser ut som den gör. Medellivslängd är en komponent som spelar in även om det finns andra komponenter som starkt påverkar beteendena – Att det skulle vara rätt att gifta sig före 18-års ålder har jag aldrig påstått Jonny.

 4. Jonny Disenfeldt

  Det blir bara värre och värre Anders (som så ofta när du trasslar runt) :

  Du skriver ”Det jag påstår är att jag förstår varför man i vissa länder gör så och då därför att jag förstår kulturen i landet och därför att jag förstår varför deras kultur ser ut som den gör. ”

  Nej, jag förstår definitivt inte varför en äldre man ska gifta sig med en minderårig flicka. Varför kan de inte vänta tills de blivit myndiga Anders … ? Du berättigar därmed deras beteende och försvarar det.

  Du fortsätter : ”Medellivslängd är en komponent som spelar in även om det finns andra komponenter som starkt påverkar beteendena ”

  Så du menar att flickorna i dessa länder dör yngre så det gäller att smida medans järnet är varmt , dvs kroppen lever ? Bisarrt resonemang Anders…

  Du avslutar : ”– Att det skulle vara rätt att gifta sig före 18-års ålder har jag aldrig påstått Jonny.”

  Jo, det är exakt vad du går hela tiden, detta beteende och denna kvinnosyn är ju del av det du tycker är bra. Detta är jämlikhet mellan könen för dig… Dina påstådda besök i samtliga 55 afrikanska stater har uppenbarligen förändrat dig och fått dig att anpassa dig till en manskultur som är väsensskiljd från den vi har.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är många saker du inte förstår Jonny därför att du saknar både kunskap och insikten om varför kunskap på området är viktig om man ska uttala sig.

   Du påstår att de skulle vara omyndiga Jonny – Är du säker på att det förhåller sig så i det land där händelsen inträffar?

   Även om du försöker få det jag säger till något helt annat Jonny så är det inget annat än ditt sätt att försöka förvränga sanningen genom att klippa och klistra – Jag har aldrig försvarat barngifte Jonny.

   Du kan fråga de som känner mig ordentligt Jonny så kommer du att finna att jag inte gör skillnad på någon – Varesig beroende på etnicitet eller könstillhörighet.

   • Jonny Disenfeldt

    Jag förstår uppenbarligen betydligt mer än dig Anders. Gång efter gång har du påstått saker som sedan motbevisats av mig och andra.

    Att du försvarar ålderdomliga manskulturer trodde jag faktiskt inte om dig men nu vet jag att ditt liv i dessa kulturer förändrat dig så till den grad att du har anpassat dig till dessa. Bedrövligt Anders, bedrövligt. Dina försök att försvara sådant beteende som t.ex gifte med minderåriga flickor som du nu uppvisat har faktiskt gjort mig väldigt besviken. Du målar fast dig i dina påståenden och kan sedan inte backa utan försöker slingra dig och då blir det så här, usch Anders.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Du har inte motbevisat mig en enda gång Jonny – Annat än möjligen i din egen tankevärld.

     • Jonny Disenfeldt

      Sagt av uppfinnaren av median av medianer och så mycket annat i form av alternativa fakta … Anders Forss …

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag har inte uppfunnit något Jonny. Vad gäller medianer har vi debatterat beräkningsunderlaget och inget annat.

 5. Jonny Disenfeldt

  ”Jag har inte uppfunnit något Jonny. ”

  Jaså Anders Forss, var har du t.ex lärt dig den påhittade metoden att ta medianen av viktade medianer och att median kan innebära att ”väsentligt fler än hälften ligger under den. Det låter som uppfinningar av just Anders Forss…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vad gäller median så har jag bara pratat på vikten av att det material den bygger på är så exakt som möjligt och att ett exaktare underlag ger ett annat medianvärde än ett schablonmässigt är självklart.

   Jag uppfinner inte något Jonny – Däremot driver jag realpolitik och riktiga frågor och skaffar stöd för dem – Däri ligger skillnaden mellan dig och mig.

   • Jonny Disenfeldt

    Nej, nu ljuger du ånyo Anders Forss, du påstod att SCB använt sig av en metod du menade innebar att man tog viktade medianer och ur dessa beräknade en ny median, ett nonsensresonemang förstås.

    Du har även påstått det befängda att ”median kan innebära att väsentligt fler än hälften ligger under medianen”.

    Detta är två exempel av många på hur du förfalskar verkligheten. Du ljuger Anders och du ljuger så uppenbart att det är löjligt, inser du inte det ? Vad tycker din familj och närmaste om detta ?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag ljuger inte Jonny hur gärna du än vill få det att framstå på det sättet – Det enda jag förklarat är varför resultatet blir olika i två beräkningar utförda av samma institution.

     • Jonny Disenfeldt

      SCB redovisar medianinkomst för alla svenska arbetstagare.
      LO redovisar medianinkomst för sina kollektivgrupper.

      Det finns bara en metod att beräkna median för ett antal mätvärden och den metoden är enkel, det finns ingen komplex matematisk metod (som du påstod) att vikta medianer för att få fram en ny median. Det var en ren lögn från din sida.

      När du påstår att ”median kan innebära att väsentligt fler än hälften ligger under medianen” så är det också en stor fet lögn Anders Forss.

      Varför fortsätter du ljuga du om saker som en högstadieelev vet bättre än dig om ?

      Jag hoppas dina anhöriga inte läser dina skriverier, skäms Anders Forss !

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Mitt svar är kort och koncist Jonny – Jag ljuger inte och din kunskap på området sviktar betänkligt.

 6. Jonny Disenfeldt

  ”din kunskap på området sviktar betänkligt.”

  Berätta nu exakt vad som sviktar Anders Forss, du kan ju inte ens högstadiematematik där begreppet median lärs ut.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag kan både högstadiematematik och betydligt mer matematik än så Jonny- Den debatt vi hade om medianer är avslutad för min del och att du saknar förståelse för att ju noggrannare underlaget på vilken medianen baseras ju korrektare är den får stå för dig.

   • Jonny Disenfeldt

    Nej Anders, du visste inte vad median är, isåfall skulle du inte ha hittat på begrepp som viktade medianer som ger en annan median och det monstruösa påståendet att ”median kan innebära att väsentligt fler än hälften ligger under medianen”, du skulle inte heller påstått att medanberäkning är en extremt komplex matematisk formel. det är enkel matematisk beräkning man får lära sig u grundskolan.

    Berätta nu vad som sviktar Anders.

    Vilka kurser i matematik har du läst på högskole/universitetsnivå Anders ? Det är väl ”oerhört många” kurser va ?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Gör dig inte dummare än du är Jonny – jag har full koll på vad en median är och att du inte vill förstå att en median blir annorlunda ju exaktare underlaget för medianen är säger mer om dig än det gör om mig.

     • Jonny Disenfeldt

      Jag överlåter åt de som läser att bedöma vem som kan matematik och förstår begreppet median.

      Var fick du din ide om att hitta på en metod som ”ur viktade medianer beräkna en annan median” och varför kom du på det det monstruösa påståendet att ”median kan innebära att väsentligt fler än hälften ligger under medianen”, varför påstod du att medianberäkning är en extremt komplex matematisk formel. det är enkel matematisk beräkning man får lära sig i grundskolan.

      Låt höra nu Anders.

      PS – Vilka matematikkurser på universitets/högskolenivå hade du läst ? De är väl ”oerhört många”, annars gör du mig besviken Anders.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag har inte hittat på någon metod Jonny och debatten runt medianer har vi avslutat sedan länge – Gå tillbaka i svaren jag gav då om du är intresserad.

 7. Jonny Disenfeldt

  ”Jag har inte hittat på någon metod Jonny”, skriver Anders .

  Men om du inte har hittat på denna märkliga ide,så var då vänlig och ge en (1) referens till vem som skapat den … denna ”extremt komplicerade matematiska algoritm” som du påstår existerar …

  Fortsätt sedan med att förklara ditt monstruösa påstående ”median kan innebära att väsentligt fler än hälften ligger under medianen”

  Väntar även på en lista på alla dessa kurser i matematik du förkovrat dig i… läste du dem när du roterade runt i Afrikas alla 55 stater och samtidigt förkovrade dig i alla dessa staters kulturer och samhällen eller läste du matten i England mellan alla tusentals arbetsintervjuer du gjorde där ?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   I den mening du refererade till talade jag om ett specifikt fall och om hur det material medianen byggde på var uppbyggt – Så som det var och är i det exemplet så är det som jag anfört vilket du innerst inne vet.

   Mediandebatten är avslutat sedan länge Jonny.

   Jag har läst matte i skolan både i grundskola, på gymnasiet och i utbildningen till ekonom så mina mattekunskaper är oerhört goda – Att du sedan ser ut att ha svårt att förstå hur jag hunnit med allt det jag hunnit med i mitt liv är en helt annan sak Jonny.

   • Jonny Disenfeldt

    Fel Anders Forss, sanningen är att du har hittat på allt. Om inte så ge en referens till uppfinnaren av denna magiska och enligt dig själv ”extremt komplexa matematiska algoritm” som går ut på att beräkna median av andra viktade medianer.

    Ge mig även en förklaring på ditt påstående ”median kan innebära att väsentligt fler än hälften ligger under medianen”. Var i forskarvärlden hittar du detta ?

    Du har inte gått utbildning till ekonom vad jag vet, vilket universitet gick du denna utbildning Anders Forss ? Eller menar du gymnasieekonom ?

    Dina kunskaper inom matematikens värld är inte alls vad du påstår, det visar dina resonemang om något så enkelt och grundläggande som medianbegreppet.

    Tror du verkligen att du kan lura människor ?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag har inte hittat på något alls Jonny – Däremot har jag påvisat att underlagets exakthet har betydelse för medianens resultat.

     • Jonny Disenfeldt

      Anders skriver : ”Däremot har jag påvisat att underlagets exakthet har betydelse för medianens resultat.”

      Svar nej Anders, du har inte påvisat något alls. En median är det mittersta värdet av en sorterad serie av mätvärden. En median är alltså en median för att tala enkelt språk, det mittersta mätvärdet, varken mer eller mindre.

      Du har påstått att man skulle kunna beräkna X antal medianer baserade på olika individuella mätvärdesserier och sedan ånyo göra en ny median (en supermedian) genom att ta viktade värden av dessa initiala medianer. Absolut rappakalja. Så gör man inte och resultatet skulle kunna bli helt uppåt väggarna.

      Du har vidare påstått det märkliga ”median kan innebära att väsentligt fler än hälften ligger under medianen”. Var i forskarvärlden hittar du detta ?

      Och du har påstått att SCB skulle använda sig av dessa barnsligheter.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag har med all tydlighet påvisat det – Debatten om medianer är sedan länge avslutad.

 8. Jonny Disenfeldt

  Ännu en i vänstern … detta verkar vara en naturlig del av vänsterns värdegrunder …

  ”Den feministiske Expo-veteranen Alex Bengtsson anklagas av en rad kvinnor för bland annat våldtäkt, sexuella övergrepp och psykiska trakasserier. Beteendet ska ha pågått i många år utan att vänsterextrema Expo ingrep.
  – Hans kvinnohat, det genomsyrade verkligen allt, säger en kvinna till Flamman. ”

  ”I helgen meddelade han att han hoppade av som ordförande för Expos projekt ”Tillsammansskapet”, med hänvisning till att han led av en ”kronisk och progressiv sjukdom”. Detta efter att Expo mystiskt avslutat sitt samarbete med projektet.”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>