Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Kommunal har fattat sitt beslut – Därtill rätt beslut och ett beslut som innebär att lämna Nordea.

Av , , 6 kommentarer 0

Som medlem i fackföreningen Kommunal är jag både glad och stolt över att vår framsynta förbundsledning gjort det enda rätta och beslutat sig för att avsluta alla bankaffärer i Nordea.

1 miljard är mycket pengar till och med för en storbank som Nordea och att Kommunal flyttar sina bankaffärer kommer att sända avsedda signaler till bankens ledning och deras giriga sätt att ensidigt se till sin egen fördel.

Att arbetarrörelsens alla delar håller i hop och gemensamt lämnar banker och organisationer som inte solidariskt är med och tar sitt ansvar för vårt kära fosterland tycker jag är naturligt och helt rätt väg att gå.

Att svensk fackföreningsrörelse ska göra sina bankaffärer i banker med huvudkontor i Sverige är ett grundkrav alla svenskar kan ställa på sin fackförening och därför kan jag inget annat än bocka och buga inför Kommunals beslut att fullt ut lämna Nordea.

Tack Kommunal!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

6 kommentarer

Äntligen! – Katolska kyrkan tar krafttag mot pedofiler.

Av , , 2 kommentarer 0

Under lång tid har jag förundrats över varför katolska kyrkan låtit bli att reagera och därtill försökt tysta ner alla skandaler angående pedofilbrott och sexuella övergrepp begångna av präster och annan personal i kyrkan gentemot de barn som är verksamma i olika kyrkliga aktiviteter.

Det har till och med gått så långt att jag funderat på hur en sådan kyrka ens kan kalla sig kyrka och Guds företrädare på jorden.

Därför är det glädjande att katolska kyrkans högste ledare Påve Franciskus nu lovar att citat: ”Vidta så lämpliga åtgärder som möjligt” mot de som begår sexuella övergrepp mot barn.

Låt oss alla hoppas att han med detta uttalande avser att säga att det från och med nu är slut på nedtystande av sexuella övergrepp på barn inom den katolska kyrkan och att alla som avslöjas med att begå sådan övergrepp från och med nu lämnas ut för att straffas av rättsväsendet i det land i vilket brotten begås.

Katolska kyrkan må se sig själv som Guds välsignade institution på jorden men precis som Bibeln skriver borde kyrkan förstå att rätt tolka innebörden i Bibelns budskap om att i himlen gäller himmelska lagar regler och på jorden gäller mänsklighetens lagar och regler.

Med det sagt så får vi alla hoppas att detta sorgens kapitel i katolska kyrkan stängs en gång för alla och att katolska kyrkan och dess medarbetare från och men nu följer jordiska likväl som himmelska lagar och regler.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

2 kommentarer

Alliansens avundsjuka på fungerande politik avspeglas i deras budgetkritik.

Av , , 24 kommentarer 2

Jag är på inget sätt förvånad över att de forna allianspartierna försöker kritisera den budget Magdalena Andersson la igår och beskylla den för att spreta, för att osa bränt valfläsk och för att vara alldeles för förmånlig för de utsatta grupperna i samhället.

Att det skulle bli reaktionen då vi Socialdemokrater gör det Alliansen misslyckades med under sitt regeringsinnehav förvånar inte. Min tro är att de forna allianspartierna i sak inte tycker det de anför utan att de snarare är avundsjuka därför att vi Socialdemokrater har en politik som fungerar.

Budgeten är därtill på inget sätt valfläsk utan resultatet av att vi Socialdemokrater rakryggat står upp för de löften vi gav väljarna inför förra valet.

Att använda överskott i statsfinanserna på ett sådant sätt att vi både kan amortera på statsskulden så att den nu är den lägsta sedan slutet på 1970-talet och samtidigt satsa extra på svaga och utsatta grupper är sund politik.

Därför tar jag de forna allianspartiernas kritik för vad det är – Ett synbart bevis på avundsjuka gentemot en politik som tillskillnad från den Alliansen förde ger resultat och bygger ett jämlikare samhälle för alla.

Den synen möter jag även bland väljarna när jag är ute och rör mig i samhället. Där man tidigare var kritiska mot vår politik därför att man förväntade sig dramatiska förändringar över en natt när vi övertog regeringsmakten har man nu insett att vissa saker tar tid och att förändra och att det viktiga är att arbeta för den förändring man utlovat.

Det är precis det vi Socialdemokrater gjort. Vi har aldrig svävat i vår tro på vad vi vill åstadkomma utan envetet jobbat på för att åstadkomma det vi lovat väljarna.

Återupprättandet av välfärdsnationen Sverige har nu inletts på allvar och med din och andra väljares hjälp kommer vi socialdemokrater att fortsätta återuppbyggnaden över nästa mandatperiod och de mandatperioder som kommer därefter.

Rätt sorts politik gör skillnad – Det vet du likväl som jag. Därför är min förhoppning och min vädjan till dig som röstar i nästa val följande – Gå och rösta – Rösta rätt – Rösta på en politik som gör skillnad och levererar det den utlovat – Rösta på Socialdemokraterna.

Även i Umeå och i Västerbotten kommer regeringens framsynta och dynamiska politik att göra skillnad – 184 miljoner extra till Landstinget innehållande medel öronmärkta till BUP och psykiatrin samt förlossningsvården gör skillnad och hjälper landstinget att prioritera på ett sätt som inte varit möjligt utan detta tillskott.

För kommunens del innebär framsynt socialdemokratisk politik att kommunen får 123 miljoner extra från staten – Pengar till viss del öronmärkta för för & grundskolan och för individ & familjenämndens verksamhet. Att som kommun få ta del av statens budgetöverskott på detta sätt gör skillnad och hjälper till att skapa det jämlika samhälle vi lovat att skapa i Umeå.

Med det sagt ska jag avsluta med att återkoppla till rubriken – Alliansen är egentligen inte kritiska utan blott och allena avundsjuka på en politik som fungerar och på en politik som gör skillnad för gemene man.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

24 kommentarer

Socialdemokratisk politik med vänsterinriktning stärker välfärden.

Av , , 10 kommentarer 0

Idag kommer Socialdemokraterna och Magdalena Andersson att presentera höstbudgeten – En budget full av välfärdsreformer och satsningar på sjukvård och sänkta pensionärsskatter likväl som andra reformer som betyder mycket för de svaga grupperna i samhället.

Ett paket på 40 miljarder innehållande välfärdsreformer kommer att göra enorm skillnad för många – Inte minst för de som ska föda barn i och med att 1 miljard av de 5,5 miljarder som tillförs sjukvården kommer att öronmärkas för förlossningsvården.

Samtidigt som SD gjort en kraftig högersväng och numera är ett riktigt högerparti och Alliansen krackelerar rullar vi Socialdemokrater tillsammans med MP och V precis som sig bör ut reformer som stärker välfärden.

Att dessa reformer blivit möjliga att genomföra beror på att framsynt socialdemokratisk politik vänt ett budgetunderskott till ett budgetöverskott – Ett överskott vi nu investerar klokt för att skapa ett jämlikare samhälle med mindre klyftor.

Att vi Socialdemokrater vridit vår politk en bit till vänster och att vi söker stöd från Vänsterpartiet i frågor där vi kan komma överens tycker jag är bra då socialdemokratisk politik till vänster om mittfåran i svensk politik är det som behövs för att skapa ett stabilt och välmående samhällsbygge.

Att dessa satsningar kommer att belönas med fler röster i nästa val är jag helt övertygad om av den enkla anledningen att väljarna sakta men säkert börjar känna igen oss Socialdemokrater och den politik vi för.

Nästa stora utmaning är att göra verklighet av den effektiva integrationspolitik som det länge talats om – Då förhoppningsvis genom att sluta breda parlamentariska uppgörelser som kan verka under lång tid.

Min rekommendation till regeringen är att vi ska kontakta belgiska Mechelen och lära av dem hur vi ska göra för att bryta segregation och utanförskap och ersätta det med innanförskap och tillhörighet.

Med fler i arbete ökar statens intäkter vilket gör att vi kan investera än mer i välfärdsreformer som kommer alla till del. Kan vi ovanpå det lära av Mechelen och bryta trenden och minska kriminaliteten sparar vi än mer pengar – Pengar som utan omsvep ska gå till ännu fler välfärdssatsningar.

Socialdemokratin har i alla tider levererat och vårt löfte om att utveckla den svenska modellen har nu startat på allvar – 40 miljarder öronmärka till välfärdsreformer och sänkta pensionärsskatter är bara första steget i att utveckla den svenska modellen.

Att mer av reformer som stärker svaga grupper och jämnar ut skillnaderna i samhällsbygget finns att finna runt hörnet är ett löfte och något alla samhällsmedborgare kan känna sig säkra på.

Socialdemokratisk politk gör skillnad - Det inser fler och fler och det är därför vårt väljarstöd kommer att öka månad för månad fram tills nästa val.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

10 kommentarer

Jag har rätt – Väljarstödet för SD ligger runt 10%.

Av , , 63 kommentarer 1

Det är inte helt orelevant att ställa sig frågan om huruvida valresultatet i kyrkovalet är en spegel på det valresultat som sedan kommer att gälla i det ordinarie valet nästa år – I vart fall om man tittat på de stora trenderna och på hur folk röstat när det gäller deras traditionella blocktillhörighet.

Att göra den jämförelsen ger följande vid handen:

Socialdemokraterna har i stort sett samma valresultat i kyrkovalet som i väljaropinionen dvs. runt 30%. Samma sak gäller för Centerpartiet som fick 13,9% av rösterna i kyrkovalet. POSK vill jag närmast jämföra med Moderaterna och där var valresultatet drygt 17% vilket stämmer väl överens med moderaternas stöd i opinionsundersökningarna.

Vad gäller liberaler, miljöpartister och vänsterpartister är de i kyrkovalet uppdelade i ett antal små och splittrade nomineringsgrupper vilket gör det svårare att säga mer precist vilket parti som fått vilken röst.

Det riktigt intressanta är dock valresultatet för SD. Trots att SD satsade oerhört hårt i kyrkovalet – Kanske till och med hårdare än de flesta andra partier blev resultatet inte mer än blygsamma 9,22% av rösterna – Dvs. helt i linje med de runt 10% av rösterna jag anfört att SD kommer att få i samband med nästa val.

Många vill säkert anföra att SD är det parti som ökade mest i kyrkovalet och det är förvisso helt sant. Dock ser jag inte den ökningen som speciellt förvånande därför att SD inte la tid och energi på det förra kyrkovalet överhuvudtaget.

Att SD ökar i detta kyrkoval och når till en nivå som högst sannolikt stämmer väl överens med det valresultat de skulle göra i ett reguljärt val är sett mot den bakgrunden inte förvånande – Runt 10% av rösterna – Det är där dagsnivån för SD ligger.

Min tro är att det är i samband med riktiga val som den verkliga sanningen om vilket stöd ett parti har kommer att visa sig och att det är riktiga val som påvisar om de opinionsundersökningar som görs stämmer eller inte.

Att valresultatet för övriga partier stämmer rätt bra med opinionsundersökningarna får mig att utgå från att densamma gäller i fallet SD.

Därför avslutar jag på samma sätt som jag anför i rubriken – Det verkliga stödet för SD ligger runt de 10% jag förutspått sedan länge.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

63 kommentarer

Jag har rätt – Radikalisering och religiös extremism beror på bygget av ett ojämlikt samhälle.

Av , , 71 kommentarer 1

Jag har suttit och tittar på två intressanta TV-program på Svt i avvaktan på resultatet i kyrkovalet – Först Agenda om hur och varför svenskar och européer väljer att radikaliseras och ansluta sig till IS och/eller gängkriminalitet och därefter Dokument Utifrån om hur IS skapades.

Bägge programmen var i sig en aha upplevelse som bara bekräftar saker jag anfört tidigare i många blogginlägg.

Den egentliga skaparen av IS är enligt dokumentären George Bush och USA – Detta genom Bush beslut att angripa Irak och Saddam Hussein vilket tog bort den lilla stabilitet som vidmakthölls i landet genom hans ”rule by fear” metoder för att leda landet. Därtill USA:s beslut att lägga ner Iraks militär och göra dem arbetslösa med IS som ny arbetsgivare.

För den som vill se mer om det rekommenderar jag Dokument Utifrån på Svt play.

Den riktigt stora aha upplevelsen och det som får mig att utropa – ”Vad var det jag sa” var dock det förlängda Agenda och dess djuplodade analyser om vad som skapat en situation där människor födda i Sverige radikaliseras och hänger sig åt krig och terrorism i IS namn.

I programmet belystes hur den organiserade brottsligheten i det som refereras till som utanförskapsområden växer fram samt hur den kan bekämpas och förhindras.

Ett flertal forskare och specialister intervjuades och alla var helt eniga om att orsakerna är densamma som jag anfört i många blogginlägg och i många svar till de som kommenterar på min blogg.

Det de unisont framförde var följande – Grogrunden för de som blir kriminella och radikaliserade och sedermera potentiella terrorister är inte religion utan ojämlikhet, segragation och utanförskap.

Dessutom tillhör inte de som radikaliseras de grupper som nu invandrar utan snarare den grupp som består av andra och tredje generationens invandrare födda i Sverige boende i segregerade områden.

Ännu mer slående är att den grupp som radikaliseras i regel vet lite och inget alls om islam och religion och att de enligt experterna oftast inte talar eller läser språket i sina förfäders forna hemland.

Anledningen till att de blir kriminella och radikaliserade stavas ojämlikhet – En ojämlikhet som drivs på av att de trots samma utbildning som barn födda av svenska föräldrar lever under fattigare förhållanden och därtill tvingas se på hur de får leva i arbetslöshet samtidigt som deras jämnåriga kamrater med svenska föräldrar lättare får arbete och egen försörjning.

Enligt programmet är de ungdomar som radikaliseras och ansluter till IS kommer främst från tre områden i Sverige – Bergsjön i Göteborg, Tensta/Rinkeby i Stockholm och Vivalla i Örebro.

Vad som utlöser det beteendet behandlades ordentligt i programmet tillsammans med lösningen på hur detta kan undvikas och hur man bryter segregation och utanförskap.

Hur lösningen på problemet ser ut fick vi veta i en intervju med borgmästaren i staden Mechelen i Belgien där man i princip under en tidsrymd av 15 år klarat av att bryta segregation och utanförskap genom att ersätta den med tillhörighet och gemenskap.

Belgien är det land som försett IS med mest soldater i hela Europa och det slående i hela saken är att inte en enda av dem kommit från staden Mechelen.

Det borgmästaren sa i intervjun är att man jobbat stenhårt med integration och med att med framgång få infödda belgare att flytta till områden där det tidigare bodde nästan uteslutande invandrare. Vi fick även veta hur man lyckats få belgiska föräldrar att välja den närmaste skolan framför en skola med bara vita belgiska barn och hur detta byggt ett helt annat samhälle.

Borgmästaren berättade om hur man stärkt polisen och alla andra statliga och kommunala verksamheter och hur man i dessa anställt både invandrade och belgare för att skapa ett samhälle med fungerande mångkultur där alla lever sida vid sida i högönsklig välmåga.

Mechelens exempel är precis det jag anfört i oerhört många inlägg på min blogg där jag talat om vikten av att bryta segregationen och skapa en effektiv och fungerande integrationspolitik. Mechelens borgmästare sa mycket riktigt i intervjun att i Mechelen finns inga vi och dem – I Mechelen finns bara vi.

Att det bara finns vi i Mechelen bevisas av att hela samhället – Även på stadens arbetsplatser har samma sammansättning som samhället som helhet.

Det är därför vi ska göra som jag anfört tidigare och lösa problemen med segragation och utanförskap från grunden så att lösningen av problemet blir permanent.

Att lösa problemen från grunden handlar om att följa Mechelens exempel och säkerställa att vi planmässigt och organiserat arbetar envetet för att bryta segregation och skapa samhörighet och tillhörighet.

Det arbetet kan bara bli framgångsrikt om vi skapar ett jämlikare samhälle och som alla vet är garanten för tillskapande av ett jämlikt samhälle Socialdemokraterna och socialdemokratiskt politik.

Gör vi det är min övertygelse att Sverige 15 år från idag ser ut och fungerar på samma sätt som staden Mechelen i Belgien.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

71 kommentarer

Britterna spelar ett högt spel i brexitförhandlingarna.

Av , , 17 kommentarer 0

För den som följer brexitförhandlingarna som förs mellan Storbritannien och EU-länderna går det inte att låta bli av att britterna spelar ett mycket högs spel och att de har en hög svansföring i förhandlingarna.

I britternas värld verkar det förhålla sig så att man vill behålla alla delar man tyckt varit positiva med ett medlemsskap samtidigt som man gör sig av med det som varit negativt och därtill med kostnaderna för att vara medlem.

Att de EU-länder som ska kvarstå i unionen kommer att godkänna att detta blir resultatet av britternas berxitförhandlingar ser jag som uteslutet.

På måndag kommer Storbritannien att presentera sitt förslag på hur man vill att det säkerhetsavtalet mellan Storbritannien och EU ska utformas efter brexit och som jag tolkar det som sagts och skrivit så vill britterna se att det avtalet blir till deras fördel.

Jag har skrivit om brexit tidigare och även om att vara medlemmar i en union likt EU. Även om britterna har ett starkt förhandlingsläge och därtill hotat med att mer eller mindre göra Storbritannien till ett skatteparadis för företag från andra länder så ser jag inte att EU bör avstå från att straffa britterna hårt för utträdet.

Att brittiska företag ska få verka och sälja till andra EU-länder på samma förmånliga premisser som idag ser jag som uteslutet.

På samma sätt ser jag på det regelverk britterna vill införa vad gäller medborgare från andra länder som vill bo och arbeta i Storbritannien och motsvarande avtal för brittiska medborgare som vill arbeta i resten av EU. Storbritanniens förslag är inte godtagbart i mina ögon.

Min grundinställning är glasklar – Väljer man att ingå i en union likt EU så måste man följa alla regler som gäller för unionen – Positiva likväl som negativa. Att påstå sig vilja vara medlem i en union men vägra att följa alla föredrag som gäller inom unionen är uteslutet.

Den saken måste påvisas klart och tydligt i samband med brexit.

Skulle resten av medlemsländerna uppleva det som att britterna tjänade på sitt utträde och uppleva att det utträdet innebar att Storbritannien fick behålla fördelarna men slapp nackdelarna kommer fler länder att följa i britternas fotspår.

Därför tycker jag att EU-kommissionen ska sätta hårt mot hårt och syna britternas kort ordentligt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

17 kommentarer

Kyrkovalet på söndag är det viktigaste kyrkovalet i mannaminne.

Av , , 53 kommentarer 2

På söndag är det kyrkoval och min förhoppning är att vi blir många fler som går och röstar denna gång än tidigare gånger så att vi slipper få in människor som de SD:are som beskrivs i följande artikel i Expressen i kyrkans maktsfär. Du hittar artikeln på följande länk: http://www.expressen.se/nyheter/hatarna-som-vill-styra-kyrkan/

Artikeln belyser anledningen till att SD mobiliserar ordentligt i kyrkovalet och varför man vill få politiskt inflytande över kyrkan för att stoppa den från att hjälpa andra utsatta än de som är svenskfödda – Därtill för att bekämpa hbtq-rörelsen och andra rörelser man inte anser borde tillåtas verka i Sverige.

Ovanpå detta har SD:s ledamot i Stockholms Läns Landsting genom ledamoten Lotta Nordfeldt i sagda församling motionerat om att Stockholms Läns Landsting bör införa samvetsfrihet vad gäller aborter i SLL – Något som gör SD till abortmotståndare i likhet med den kristna ultrahöger som vill förbjuda aborter i Sverige.

Jag säger bara en sak – Läs och begrunda. Lämna soffan och gå och rösta så att vi slipper se dessa människor ta plats i kyrkans styrande församlingar.

Därtill tycker jag att det är viktigt att rösta i kyrkovalet för att bevara demokratin i kyrkan. Bäst gör man det genom att rösta på oss Socialdemokrater som står för en öppen kyrka för alla och för en kyrka med avgiftsfri barn & ungdomsverksamhet.

Som om allt jag skrivit om ovan inte vore nog så har 4 biskopar och andra som arbetar inom kyrkan och som alla kandiderar för och/eller sympatiserar med POSK (Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan) lagt fram förslag om att kyrkovalet bör göras om så att valen till kyrkomötet och stiftsfullmäktige inte länge ska göras i fria och öppna val utan av församlingarna själva.

Att Svenska Kyrkan skulle bli till en elitorganisation där nomineringar till och val av kyrkans ledning sker på annat sätt än via fria demokratiska val där alla medlemmar i svenska kyrkan har rösträtt vore enligt mitt och mitt partis sätt att se på saken mycket olyckligt.

Låt oss därför tillsammans se till att bevara den demokratiska ordningen i Svenska Kyrkan så som den är – Gå och rösta i valet på söndag.

För egen del kommer jag att stå utanför vallokalen i mitt eget valdistrikt där alla som önskar kan komma och prata Socialdemokratisk kyrkopolitik och annan politik med mig.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

53 kommentarer

C och L ska äras för sitt beslut att motsäga sig en misstroendeförklaring.

Av , , 17 kommentarer 1

Sedan länge har jag anfört att Alliansen som allians är död och att den snart kommer att vara begraven – Detta till gagn för hela det svenska folket och för alla väljare.

Att den traditionella blockpolitiken en gång dödförklaras och begravs gynnar alla,

Med det sagt så vill jag framföra mitt stora TACK och min respekt för beslutet inom Centerpartit och Liberalerna om att backa från att väcka en misstroendeförklaring mot vår försvarsminister Peter Hultkvist.

Ställningstagandet från C och L påvisar något jag anfört allt sedan Fredrik Reinfeldts avgång – Alliansen är död som politiskt alternativ!

Andreas Johansson Heinö som är statsvetare och verksam inom tankesmedjan Timbro – En tankesmedja som i grunden är moderat säger att Alliansens huvudfunktion som politisk motståndare till Socialdemokraterna inte längre fungerar har helt rätt – Frågan om misstroende mot sittande ministrar har slagit Alliansen i spillror.

Vidare anför han att Alliansen har svårt att hitta en enad linje på hur man ska agera parlamentariskt och att Alliansen därför inte längre fungerar som en enad politisk linje i nuläget – Något jag håller med om och något jag anfört länge.

Även andra statsvetare delar denna inställning och för egen del kan jag inte göra annat än att hålla med.

Alliansen som politiskt sammanhållet alternativ är dött och förhoppningsvis snart begraven!

Precis som jag sedan länge förutspått kommer nya tider att gälla i svensk politik – Tider som innebär att den gruppering som efter valet kan bilda en majoritetsregering bildar regering.

Med det sagt så får jag även rätt i ett annat uttalande jag gjort sedan länge – Blockpolitiken är död och ju förr vi begraver den ju bättre är det.

Som avslutning på detta inlägg ska jag knyta an till rubriken – Centerpartiet och Liberalerna har förtjänat allas respekt genom att avstå från politisk populism och göra det som är rätt – Att ta ansvar för vårt kära fosterland.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

17 kommentarer

Det är farligt att kasta sten i glashus Alliansen!

Av , , 21 kommentarer 1

Det ska bli intressant att se hur Alliansen ska försöka krånglas sig ur det faktum att oegentligheterna på Transportstyrelsen pågick redan under deras regeringstid. Att så skulle vara fallet har den gamle generaldirektören sagt ända sedan saken uppdagades.

Det som hänt visar även att jag haft rätt hela tiden i detta ärende – Skuldbördan är minst lika stor hos Alliansen som någonsin hos oss Socialdemokrater. Sedan får vi aldrig glömma att det faktiskt var Alliansen som drev igenom beslutet att IT-driften skulle handlas upp i konkurrens och att även utländska företag skulle få delta i upphandlingen.

Därför hoppas jag att resultatet av hela soppan blir att politiken besinnar sig och sätter sig ner och begrundar och resonerar om hur en upprepning av detta ska kunna undvikas i en framtid.

I min värld betyder det 2 saker – Till att börja med att överenskommelsen mellan partierna om hur upphandling, informationsgivning, avrapportering mm. måste vara bred och helst stödjas av alla riksdagspartier.

Därtill betyder det inträffade i min värld att alla myndigheters och statliga företags delegationsordningar ska ses över för att därefter skrivas om på ett sätt som innebär att sittande regering och riksdagen alltid har full information om allt som pågår.

För större och viktigare beslut bör delegationsordningen innehålla en skrivning som innebär att politiken först måste godkänna den tänkta handlingsplan som tjänstemän, Generaldirektörer och bolagsstyrelser jobbat fram innan den sätts i verket.

Jag har sagt det förr – Det är politiken som beslutar och tjänstemännen som utför. Ska det bli verklighet måste vi handla på det sätt jag beskrivit ovan.

Att följa det jag föreslagit innebär sannolikt även att väljarnas förtroende för det politiska etablissemanget stärks och blir det och sakerna jag beskrivit ovan verklighet har något dåligt blivit till något oerhört bra som kommer att skydda vårt land och dess invånare under lång tid framöver.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

21 kommentarer