Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Nu har Svenskt Näringsliv gått långt över skamgränsen.

Av , , Bli först att kommentera 0

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv förnekar sig aldrig och har med förslaget om att frikoppla rollen som skyddsombud från facket och fackligt inflytande gått långt över skamgränsen i det som är den svenska modellen.

I en debattartikel i Tidningen Arbetet är det detta man nu propagerar för – Något man sannolikt gör för att slå in den sista spiken i kistan som är tänkt att användas för att begrava den svenska arbetsrätten i.

Länken till artikeln är som följer: https://arbetet.se/2017/10/17/fler-skyddsombud-behovs-men-frikoppla-dem-fran-facket/

Därtill vill man avskaffa RSO (Regionala Skydds Ombud) och ersätta dem med arbetsmiljörådgivare för att som Svenskt Näringsliv säger skapa ett modernt regelverk för arbetsmiljöarbetet.

Skitsnack påstår jag – Det Svenskt Näringsliv vill åstadkomma är en verklighet där facken förlorar rätten att värna en god arbetsmiljö och överlåter åt landets arbetsgivare att definiera vad som är en god arbetsmiljö.

Förvisso försöker sig Svenskt Näringsliv på att motivera sitt förslag med allehanda krystade skäl – Skäl som att det är facken som utser skyddsombud och att de därför utses bland de egna medlemmarna i ett läge där fler och fler arbetstagare enligt Svenskt Näringsliv väljer att stå utanför facket.

Nu när Moderaterna bestämt sig för att inte rösta mot regeringens förslag om avdragsrätt för fackföreningsavgiften kommer det förslaget att bli verklighet.

Med den reformen på plats kommer fackanslutningen att öka därför att valet att stå utanför facket handlat om en enda sak – Om att Alliansregeringen när de avskaffade avdragsrätten för fackavgifter gjorde det oerhört dyrt att vara med i facket.

Låt oss därför bekämpa Svenskt Näringslivs förslag med näbbar och klor – Svensk arbetsmarknad behöver inte moderniseras vad gäller vem av arbetsgivare- och löntagarorganisationer som gör vad.

Den enda förnyelse som behövs är en återgång till den ordning som innebär att landets fackföreningar återfår den makt och det inflytande över arbetets villkor de hade innan Alliansen begränsade den.

”hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Bli först att kommentera

Fusket bland fondförvaltarna i PPM-systemet måste stoppas.

Av , , 22 kommentarer 3

Gång på gång avslöjas fusk bland de bolag som tillhandahåller och förvaltar pensionsfonder inom ramen för premiepensionssystemet eller PPM som det kallas i folkmun – Fusk som direkt och indirekt drabbar pensionsspararna i form av alldeles för höga avgifter och alldeles för låg avkastning.

För mig som har ett långt förflutet i bank & finansvärlden är fusket föga förvånande därför att PPM-systemet i sig inbjuder till fusk på precis samma sätt som det fuskas i den fondförvaltning som ligger utanför PPM-systemet.

Att Sverige som land har ett system som mer eller mindre uppmanar till fusk och bedrägerier därför att dessa är svåra att upptäcka är fel och måste åtgärdas snarast möjligt enligt mitt sätt att se på saken.

Därför är mitt förslag för att stoppa fusket i PPM-systemet oerhört drastiskt – Mitt förslag lyder som följer: Stoppa all extern förvaltning av våra pensionspengar och återför dessa till AP-fonderna.

Jag vågar rakt av påstå att det fusk som avslöjats i Allra och Falcon Funds bara är toppen på ett isberg vad gäller fusk inom de fonder som förvaltas inom ramen för PPM-systemet.

Att dessa två avslöjats medan andra som fuskar på ett smartare sätt klarar sig från att avslöjas beror endast på att dessa två bolag i sin iver att sko huvudägarna privat på pensionstagarnas bekostnad begått misstag som till slut blev så flagranta att de avslöjades.

Det fusk som inte syns och som dessutom är oerhört svårt att avslöja är det fusk som stavas omotiverade handel med fondernas tillgångar enbart i syfte att skapa courtageavgifter och därmed intäkter för den som utför handeln.

Att det är svårt för att inte säga nästintill omöjligt att avslöja beror på att handeln nästan undantagslöst försvaras med att man vill hämta hem gjorda vinster eller begränsa förluster i de tillgångar som säljs trots att det bästa för fonden hade varit att låta tillgången ligga orörd.

För mig som tillbringat många år i bank & finansvärlden är detta lätt att förstå – För den som aldrig satt sin fot i bank & finansvärlden är det nästan omöjligt att förstå vad jag menar och jag ska därför försöka bena ut vad jag menar med det jag säger.

  1. Alla fonders tillgångar ligger fysiskt på ett depåkonto hos ett institut som har tillstånd att tillhandahålla värdepappersdepåer – Institut som i regel finns hos banker och stora finansinstitut.
  2. Varje gång en aktie eller ett annat värdepapper köps eller säljs uppstår en kostnad för köpet eller försäljningen i form av en så kallad courtageavgift – En avgift som är en kostnad för fonden och en intäkt för det institut och den aktiemäklare som utför affären.
  3. Stora fondförvaltare som banker äger själv sina aktiemäklerier eller aktiebord som de internt kallas i bakvärlden. Varje gång bankens fonder köper eller säljer ett värdepapper skapas en intäkt för aktiemäkleriet och en kostnad för fondens andelsägare – Något som i förlängningen riskerar att leda till omotiverad handel i fonden för att öka bankens eller fondförvaltarens intäkter och vinster.
  4. Mindre fondförvaltare ägnar sig många gånger åt precis samma sak – Dock med den skillnaden att de inte själva äger sitt aktiemäkleri/aktiebord. Det de istället gör är att komma överens om en courtagesplit för all handel som sker i fonden med den aktiemäklare fonden anlitar – Vanligtvis med fördelningen 70/30 med det lägre talet utbetalt till ett av fondförvaltaren närstående bolag som anvisningsprovision för den affär aktiemäklaren utför åt fonden.

Det jag beskrivit ovan är säkert aningen tekniskt men jag hoppas att alla ni som läser förstår vad jag menar när jag säger att avslöjandena i Allra och Falcon Funds bara är toppen av ett isberg.

Blandar vi sedan in det faktum att detta görs i flera steg och led och därtill ofta genom inblandning av utländska bolag så är det oerhört lätt att förstå att frestelsen att fuska är vansinnigt stor för alla som är inblandade i fondernas förvaltning på ägar- och/eller chefsnivå.

Jag vill även anföra att jag på inget sätt beskyller alla fondförvaltare för att fuska – Långt därifrån.

Förhoppningsvis sköter de flesta sin fondförvaltning på ett bra sätt även om jag som initierad anser att handeln med de allra flesta fonders tillgångar sker utan att i egentlig mening gagna fondens andelsägare.

Dock tycker jag att bara det faktum att det är möjligt att fuska borde leda till eftertanke och till att vi tar vårt förnuft tillfånga och inser att våra pensionspengar inte ska förvaltas av privata vinstdrivande fondbolag och banker.

Med det sagt vill jag avsluta där jag började – Låt oss avsluta experimenterandet med våra framtida pensionspengar genom att återföra all förvaltning av framtidens pensioner till AP-fonderna.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

22 kommentarer

Idag fullgjorde jag mitt första uppdrag för S inom kyrkopolitiken.

Av , , 12 kommentarer 1

Min dag har spenderats i politikens tecken där jag tillsammans med mina socialdemokratiska partivänner och andra aktiva inom Luleå stift varit uppe i Luleå för att rösta i nomineringsvalet inför Biskopsvalet i Luleå stift.

Många nya intryck har jag fått – Blend dem att kyrkopolitiken fungerar annorlunda än den vanliga politiken.

Hursomhelst var detta en både nyttig och lärorik dag och en start på något som kommer att bli en del av min vardag den kommande mandatperioden.

Nästa steg blir röstandet i biskopsvalet och sedan det arbete som kommer att äga rum i kyrkofullmäktige, församlingsråd och andra utskott inom kyrkans värld där politisk representation finns – Ett arbete jag ser fram emot att utföra på bästa sätt och i enlighet med viljan hos de som röstat på mig och det parti jag tillhör.

Slutligen vill jag rikta ett tack till alla som röstade på oss socialdemokrater i kyrkovalet och till alla er som kryssade mitt namn på valsedeln.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

12 kommentarer

Socialdemokratisk politik åstadkommer resultat på alla plan i samhällsbygget.

Av , , 41 kommentarer 2

Många glömmer bort att välfärdslandet Sverige skapats som ett resultat av hårt och idogt politiskt arbete – Politiskt arbete som handlade om att åstadkomma resultat snarare än om att vinna populistiska popularitetsomröstningar.

Politik handlar om att ha en plan för samhällets långsiktiga utveckling och om att jobba hårt för att åstadkomma det samhällsbygge planen stipulerar.

Den som bäst exemplifierar det i svensk politik är Tage Erlander och det han åstadkom under sina 23 år som Sveriges statsminister.

Att vi Socialdemokrater nu på nytt tagit på oss Erlanders avlagda arbetshandskar och följer i Erlanders fotspår vad gäller hårt arbete för att förändra och restaurera samhällsbygget gläder mig storligen.

Under Erlanders tid byggdes välfärdslandet Sverige – Under Erlanders tid skapades socialförsäkringarna – Under Erlanders tid reformerades skolan och blev en skola för alla och under Erlanders tid kläcktes idén till och påbörjades byggandet av miljonprogrammet för att ge alla med behov av en bostad en bostad.

En annan sak som utvecklades väl under Erlanders år som statsminister var samarbetet mellan fackföreningsrörelsen och politiken – Ett samarbete som skapande samsyn om vilken sorts reformer som bäst gynnade Sverige och svenska arbetstagare.

Med Erlander som nestor och vägvisare och med Palme som statsminister förverkligade vi Socialdemokrater välfärdslandet vi alla drömt om att skapa – Landet som av andra länder kallades landet annorlunda och det land på jordklotet där jämlikheten och tryggheten kommit längst.

Det är detta Sverige vi Socialdemokrater pratar om när vi talar om ett samhälle byggt enligt den svenska samhällsmodellen och det är därför vår strävan nu och i framtiden alltid kommer att vara att återskapa det jämlika och trygga Sverige som blev verklighet under regeringarna Erlander och Palme.

Jag säger på inget sätt att vägen dit kommer att bli enkel eller spikrak - Precis som för Erlander så kommer den säkert att bli både backig och krokig – Kanske till och med så ogenomtränglig att vi från tid till annan tvingas backa och köra runt hindret för att nå vårt mål.

En sak har vi dock lärt från vår nestor Erlander och det är att viljans makt är stor och att hårt och enträget politiskt arbete åstadkommer resultat.

Med det sagt har vi redan nu börjat se skillnaden mellan nyliberal politik och socialdemokratisk politik – En skillnad även väljarna börjat skönja då stödet för oss socialdemokrater växer i samma takt som vår framsynta politik visar resultat för gemene man.

Steg för steg ska socialförsäkringarna återfå sin forna glans, styrka och funktion – Steg för steg ska skolan återfå sin forna styrka som varande i topp av skolor i världen – Steg för steg ska bostadsbristen byggas bort och steg för steg ska alla som kan arbeta sättas i arbete och ha egen försörjning.

Att invandring och integration ska göras effektiv så att alla som kommer till vårt land snabbast möjligt integreras, sätts i arbete och blir en naturlig del av samhället är en självklarhet. Likaså att segregationen ska brytas.

Att det arbetet kommer att kräva uppoffringar från alla ska vi aldrig tvivla på men belöningen är stor för när målet är nått har vi återskapat det jämlika Sverige som fanns när Sverige och svenskarna mådde som allra bäst.

Det är den utmaningen som driver mig politiskt och likt Erlander så finns inga tankar på att ge upp innan målet är nått.

Exakt hur det arbetet ska ske och vilka reformer som behövs kommer jag att återkomma till framgent men den som följt min blogg under de sista 2 åren har läst huvuddragen av de reformer och åtgärder som måste till för att arbetet ska bli framgångsrikt.

Att samhället liksom under Erlanders tid som statsminister ska byggas enligt devisen ”Av alla efter förmåga – Åt alla efter behov” är en självklarhet.

Detta därför att bara ett samhälle byggt på den devisen kan säkerställa att inkomst- och förmögenhetsklyftorna minskar och skapar ett jämlikt samhälle där alla människor är lika mycket värda.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

41 kommentarer

SD helt överkörda – Moderaterna äger nu migrationsfrågan bland högerpartierna.

Av , , 44 kommentarer 0

På den pågående M-stämman har Moderaterna nu deklarerat en ny stans vad gäller migrations- och integrationspolitiken – En stans som innebär att de berövat SD det sista av det lilla inflytande SD fortsatt att ha vad gäller invandring och integration bland Sveriges högerpartier.

Att Moderaterna går ut hårt och vill äga migrations och integrationsfrågan bland högerpartierna är bra  – Bra därför att M drivs av helt andra värderingar än SD vad gäller motiven bakom en hårdare integrations- och migrationspolitik.

Vissa av de krav Moderaterna vill ställa vad gäller invandring och integration torde M och S kunna göra upp om sinsemellan utan allt för stora problem då bägge partierna är fast beslutna om att skapa ordning och reda och förutsägbarhet även inom migrationspolitiken.

Att asylsökande som begår grövre brott under den tid asylutredningen pågår ska utvisas med omedelbar verkan samtidigt som deras asylärende per automatik avslutas ser jag som Socialdemokrat som en självklarhet – Därtill en som på inget sätt står i strid mot den ideologi jag rakryggad står upp för.

Att de som saknar giltiga asylskäl ska avvisas därför att de är ekonomiska migranter istället för genuina asylsökande med skyddsbehov är lika självklart – Då därför att ekonomiska migranter inte lever upp till FN:s flyktingdirektiv för vem som ska betraktas som en flykting.

Att vi ska ställa hårdare krav på de som kommer till vårt land och vad de måste acceptera i form av integrationsåtgärder såsom språkinlärning och att följa den individuella integrationsplanen som ska upprättas på individnivå borde vara en självklarhet – En självklarhet därför att det är det som kommer att leda till arbete och egen försörjning för den asylsökande.

Slutligen tror jag inte att vi Socialdemokrater kommer att ha allt för stora problem med att finna en samsyn med Moderaterna vad gäller anhöriginvandring – Detta därför att asylbehovet bör bedömas på individnivå och inte på familjenivå och därför att det är fullt rimligt att kräva samma sak av asylsökande som av reguljära invandrare.

Att de som kommer som asylsökande ska kunna försörja alla som kommer och alla som omfattas av det arbets- och uppehållstillstånd som beviljas borde gälla lika oavsett av om man beviljas asyl som flykting eller fått sitt tillstånd därför att man kommit till Sverige för att arbeta.

Med det sagt tycker jag att det är bra att M berövar SD initiativet i denna fråga på högerkanten. Ett Sverige utan SD eller i vart fall med ett kraftigt försvagat SD är ett bättre Sverige även om processen som leder dit skapar ett aningen starkare M.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

44 kommentarer

Jag har rätt om SD – I SvD/Sifo rasar SD till lägsta nivån sedan före flyktingkrisen.

Av , , 76 kommentarer 5

Jag har under lång tid fått motta mycket spott och spe och kallats allehanda saker av de som kommenterar mina blogginlägg – Detta därför att jag sedan länge sagt att SD befinner sig i en nedåtgående spiral och därför att jag sedan länge förutspått att SD kommer att landa runt 10% i samband med nästa val.

Ännu mer spott, spe och kritik har jag fått därför att jag hävdat att migrationsfrågan förlorat kraftigt i betydelse bland svenska väljare.

I en artikel i SvD kan ni läsa att Sifo gör bedömningen att SD:s därtill statistiskt säkerställda och kraftiga väljartapp beror på just det – På att migrationsfrågan förlorat i betydelse bland väljarna.

Den som vill kan läsa artikeln och resultatet av opinionsundersökningen på följande länk: https://www.svd.se/sd-rasar-i-svd-sifo–ner-till-nivaer-fore-flyktingkrisen

Vad kan man då läsa i artikeln och vad säger resultatet av den opinionsmätning SvD/Sifo gjort?

  1. Att SD backar från 17,8% stöd i september till 15% stöd i oktober vilket är ett tapp på hela 2,8% på bara en månad.
  2. Att SD nu befinner sig på den lägsta nivån sedan maj 2015 och på en nivå inte allt för långt från valresultatet i valet 2014.
  3. Att tappet är statistiskt säkerställt.
  4. Att Socialdemokraterna i samma opinionsundersökning stärks och ökar och nu befinner sig ovanför 30%-nivån även hos Sifo.
  5. Att SD:s tapp beror på alla interna skandaler och på att frågor runt migration och integration tappat mark vad gäller vikt och betydelse hos väljarna.

Som jag anfört länge går det inte att fylla på den bägare av skandaler som kantat SD och dess inre krets hur länge som helst – Förr eller senare börjar bägaren att rinna över och när den väl gör det kommer tappet i väljarsympatier mycket snabbt.

Skandalerna runt Hanna Wigh och Mattias Karlsson är det som till slut fått bägaren att rinna över – Att detta skulle ske har jag förutsett sedan länge och det är bland annat den insikten som fått mig att förutspå att SD:s resultat i nästa val kommer att landa runt 10%.

SvD/Sifo är den tredje i raden av opinionsundersökningar som påvisar relativt kraftiga tapp för SD. När så många av varandra oberoende institut kommer till samma resultat baserat på vad väljarna svarar när de frågar vilket parti de skulle rösta på om det vore val idag kan man inte annat än tro att resultaten av undersökningarna speglar verkligheten.

Med det sagt hoppas jag att de som kritiserat mina påståenden mest kryper till korset och erkänner att jag haft rätt hela tiden vad gäller trenden för SD.

Därtill hoppas jag att de som envetet hävdar att migrationsfrån är superviktiga för svenska väljare och att den kommer att bli huvudfråga i valet lär sig en läxa och inser att så inte kommer att bli fallet oavsett hur mycket de önskar att så ska bli fallet.

Sifos chef Toivo Sjörén säger i artikeln något jag anfört sedan länge -  Att SD är svaga i övriga politiska frågor och att det kommer att återspeglas i resultatet av opinionsundersökningar både nu och i framtiden.

Avslutningsvis vill jag påminna om det jag förutsåg för första gången redan för 2 år sedan – I nästa val är SD ett parti runt 10%-nivån – Första anhalten på väg ner mot den nivå runt 4% där de långsiktigt hör hemma.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

76 kommentarer

TACK regeringen för hävandet av beslutet att utse Thomas Bodström till landshövding i Stockholm.

Av , , 28 kommentarer 2

Jag ska inte elaborera allt för mycket över det faktum att regeringen tog sitt förnuft till fånga och beslutade sig för att häva utnämningen av Thomas Bodström till Landshövding i Stockholm.

Allt jag ska säga till mina partikamrater som sitter i regeringen är ett enkelt och stort TACK.

Ska man vara landshövding i Sveriges huvudstad måste man stå över varje misstanke om att vara inblandad i verksamheter som utgör en belastning för förtroendet och för ämbetets utförande.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

28 kommentarer

I vanlig ordning deklarerar Moderaterna att de vill sparka på de svaga som redan ligger ner.

Av , , 61 kommentarer 4

Rapporter från den pågående M-stämman börjar nu att komma och föga förvånande vill Moderaterna fortsätta att sparka på de svaga och utsatta som redan ligger mer och premiera de redan rika genom ett 6:e jobbskatteavdrag.

Att det är stor skillnad mellan fungerande Socialdemokratisk politik och den skadliga politik Moderaterna företräder har aldrig varit klarare och tydligare än nu.

På M-stämman har Moderaterna framfört att de vill se ett tak för hur mycket bidrag en familj utan skattepliktiga inkomster totalt kan erhålla – Ett tak Moderaterna satt till 75% av lägstalönen i Sverige och som enligt min tolkning inträffar redan efter 12 månader.

Enligt Moderaterna är förslaget om ett tak satt därför att det ska löna sig mer att arbeta än att leva på det Moderaterna kallar för bidrag trots att det är försörjningsstöd och inte bidrag i ordets rätta bemärkelse.

Moderaterna vill införa detta av en enda anledning – Att göra det nödvändigt att arbeta till lägre löner än idag för att kunna få ihop till livets nödtorft och ha tak över sitt huvud och mat att ställa på bordet.

I Moderaternas värld verkar det vara så att om det inte går att slå sönder fackföreningsrörelsen och/eller lagstifta om lägre ingångslöner därför att det saknas folkligt stöd för sådana åtgärder så är det fullt legitimt att göra densamma genom ett bidragstak.

Cyniskt och osolidariskt är rätt ord för den sortens värderingar!

Därtill vill Moderaterna accelerera övervältringen av statliga kostnader till landets kommuner än mer genom att korta den tid som belöper mellan erhållande av a-kassa, sjukpenning och försörjningsstöd.

Moderaternas förslag kommer att innebära än större utgifter för landet kommuner som ännu inte hämtat sig efter den forna Alliansens övervältringar av statliga kostnader till landets kommuner.

För Moderaterna gäller en enda sanning – De redan rika ska belönas med lägre skatter på bekostnad av de som är fattiga och redan ligger nere för räkning.

Moderaterna försöker med näbbar och klor slå sönder vår gemensamma välfärd och slå sönder de verktyg som används i byggandet av den svenska samhällsmodellen – Att den kampen inte kommer att ge Moderaterna större väljarstöd tar jag för givet att svenska folket förstår.

Den sortens politik vill inte jag se och förhoppningsvis delar folkflertalet min inställning vilket innebär att Moderaterna fortsatt kommer att förlora väljarnas stöd.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

61 kommentarer

EU-domstolen har satt ner foten om arbetsrätten vilket är bra.

Av , , 12 kommentarer 3

Äntligen borde man kanske utbrista – EU-domstolen har satt ner foten och fattat beslut i frågan om i vilket land arbetsrättsliga frågor ska avgöras vilket är ett mycket viktigt beslut för europeiska arbetstagare.

De fall de beslutat i är två fall som bägge berör flygbolaget Ryanair och där Ryanair ville hävda att arbetsrättsliga tvister ska avgöras på Irland därför att de anser att arbetet sker på irländsk mark eller i vart fall har kraftig anknytning till Irland i och med att flygplanen är registrerade på Irland.

EU-domstolen var klar och tydlig i sitt beslut – Ryanairs tolkning är inte tillämplig.

I EU-domstolens beslut anges att det är i det land man utgår ifrån och återkommer till efter arbetet och det land i vilket arbetsredskapen och instruktionerna tillhandahålls rent fysiskt som styr vilket lands arbetsrätt som gäller.

Det beslutet är oerhört goda nyheter för alla som jobbar inom EU och påvisar att EU-domstolen anser att det är de arbetsrättsliga reglerna i det land som arbetet utförs i som ska gälla.

EU-domstolens beslut kommer att få stort inflytande över utstationerad personal – Dvs. EU-medborgare som utför arbete i ett annat EU-land än det man är medborgare i.

Efter detta beslut av EU-domstolen är alla hinder för Sveriges tolkning att svenska löner och svenska arbetsvillkor och arbetsrätt ska gälla för alla som arbetar i Sverige undanröjda.

Tack EU-domstolen för att ni står på arbetstagarnas sida.

Med detta beslut som grund bör vi nu omedelbart skrida till verket i Sverige och säkerställa att alla – Oavsett vart de kommer från och som arbetar i Sverige gör så följande svenska regelverk och svenska lönenivåer.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

12 kommentarer

Aftonbladet/Inzio påvisar det jag sagt länge – SD befinner sig i en brant nedförsbacke.

Av , , 23 kommentarer 0

Jag har under lång tid hävdat att SD befinner sig i en nedåtgående spiral och att SD i nästa val kommer att landa på ett valresultat runt 10% vilket ser ut att uppröra och reta SD:s anhängare oerhört mycket.

Den förutsägelsen har med näbbar och klor motarbetats och förtalats på alla upptänkliga sätt av SD:s företrädare och nättroll som kommenterar på min blogg – Alla opinionsmätningar som publicerats på sistone visar dock att jag har rätt.

SD har allt sedan sitt högsta resultat visat på en trend som pekar åt ett enda håll – Nedåt!

Den första nivån på vägen ner mot den 4%-nivå som jag sedan dag 1 hävdat är den riktiga nivån för SD över tid är de ca. 10% man kommer att erhålla i nästa val.

Varje gång jag talar eller skriver om saken försöker SD.s företrädare och debattörer att förlöjliga mig och göra allt de kan för att skjuta mina förutsägelser i sank – Då till ingen nytta alls då opinionsundersökningarna sedan länge bevisar att det jag förutspått sedan länge redan är på god väg att hända.

Förvisso kan de som kritiserar ha svårt för att förstå vilka metoder jag använder mig av för att göra de förutsägelser jag gör men det problemet är inte mitt utan deras.

Den senaste tidens opinionsundersökningar påvisar det jag sagt länge – SD befinner sig i en oerhört brant nedförsbacke opinionsmässigt och den backen slutar långt under de 10% jag förutspått som SD:s resultat i nästa val.

Så är det och så kommer det att bli – Att jag har kunskap och förmågor som de som kritiserar saknar kommer jag aldrig att be om ursäkt för.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

23 kommentarer