Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Skatteplanering föder och försörjer korruption.

Jag är aningen osäker på om min rubriksättning berättar om och drar uppmärksamheten till vad detta inlägg kommer att handla om men då jag för stunden inte hittar någon bättre rubriksättning får den jag antagit duga.

Inlägget lyfter ett ämne som många kanske inte tänker på när de tänker skatteplanering och med det sagt vill jag rikta en uppmaning till Uppdrag Granskning och det undersökande journalistnätverket ICIJ att lyfta på varje sten och följa den riktning jag pekar ut i detta inlägg.

Samtidigt vill jag säga att jag i många stycken kanske säger för mycket när jag yppar delar av den insikt och den kunskap jag har på området och lyfter upp den i offentligheten ljus.

Den risken är jag som Socialdemokrat beredd att ta därför att det jag skriver om i detta inlägg är viktigt för alla att känna till.

Som de allra flesta vet så har jag tillbringat en stor del av mitt yrkesliv i den internationella bank och finansvärlden med skatteplanering och allt som därtill hör som specialitet.

För egen del har jag alltid lagt mig vinn om att se till att alla strukturer jag varit med och skapat följt de lagar och regler som gäller till sista bokstav och just den delen är jag stolt över då det inneburit att jag många gånger sagt nej till att medverka till saker där jag ställt mig tvekande till motivet trots att inkomsten för att medverka varit stor.

Trots det så finner jag ett behov av att prata och skriva om en baksida av skatteplanering och flyttande av pengar till skatteparadis som många inte ens tänker på – Den sida som handlar om osund konkurrens och än värre – Om företags möjligheter att använda de pengar som finns i skatteparadis för att betala mutor till mindre nogräknade politiker.

Den osunda konkurrensen kan vi avhandla väldigt fort och schematiskt – Med det menar jag att stora företag använder de pengar de egentligen borde ha betalat i vinstskatter för att sälja till förlust och därmed krossa allt motstånd från små och medelstora företag som verkar på deras marknad.

Den sak som är riktigt intressant att tala om är den möjlighet att betala ut dolda mutor som tillskapas genom möjligheten för större företag att skatteplanera och därigenom flytta pengar till mer eller mindre ogenomträngliga bolagsstrukturer belägna i skatteparadis med stenhårda sekretessregler.

Den sekretess som råder i dessa jurisdiktioner är som jag sa mer eller mindre ogenomtränglig vilket innebär att ett företag som äger pengar i en sådan struktur med lätthet kan använda delar av de pengarna till att via andra ogenomträngliga strukturer betala mutor till mindre nogräknade politiker och tjänstemän utan att risker upptäckt på någon sida.

Låt oss som exempel använda företaget X  som har intresse i att sälja till och/eller är intresserade av att vinna ett affärskontrakt eller köpa en tillgång av en offentligt ägd aktör och för det ändamålet har både en synlig struktur inom t.ex EU och en osynlig struktur i ett skatteparadis.

Scenariot kan då bli följande:

Bolaget X vinner synbarligen helt korrekt upphandlingen eller möjligheten att köpa en tillgång därför att bolaget X i upphandlingsunderlaget eller kraven i skallkraven i samband med utförsäljningen är det bolag som förutom bästa pris även uppfyller skallkraven.

Det få eller ingen ser eller vet är att skallkraven var skräddarsydda i förväg så att endast bolaget X kunde uppfylla dem till fullo.

Att det blivit så beror givetvis på att bolaget X och ledaren/ledarna för den offentliga aktör som ska upphandla alternativt köpa eller sälja en tillgång eller vara/tjänst pratats vid och förhandlat redan innan affären blivit officiell.

Det man förhandlat om utan vetskap för övriga inblandade om är att en framgång i sagda affär för bolaget X kommer att generera en skattefri ersättning för företrädaren/företrädarna för den offentliga aktören fri från samhällets insyn utbetalad i ett skatteparadis.

Det är i det skedet de bolagsstrukturer som tillskapas genom skatteplanering kommer in i bilden.

Det faktum att bolaget X förfogar över pengar som ingen känner till innebär att bolaget X har möjlighet att betala en muta utan risk för att bli upptäckt.

Det bolag X gör i samband med att mutan ska utbetalas är att tillskapa ännu en struktur som bolag X fyller på med pengar i den storleksordning som behövs för att sedan utan risk för upptäckt överlåta denna nya struktur och kontrollen över den till den offentlige företrädare som ska mutas enligt ingången men väl dold överenskommelse.

Tillägga ska att samma förfaringssätt givetvis kan användas även när privata företag gör affärer sinsemellan för att undvika beskattning.

En självklar fråga blir då förekommer detta i Sverige?

Svaret är lika självklart – JA självklart förekommer det även i vårt land.

Avslutningsvis vill jag säga att jag för egen del aldrig medverkat till denna typ av företeelser då det är just dessa jag alltid sagt nej till att genomföra trots lockelser om generösa ersättningar.

Slutligen och riktat till gemene man – Ställ er själva frågan varför många politiker inte vill eller vågar arbeta emot eller stoppa skatteplanering trots att denna i grunden är enkel att stoppa?

Svaret på den frågan är lika skrämmande som det är uppseendeväckande.

Med det sagt så skickar jag en uppmaning till Uppdrag Granskning och ICIJ – Följ det spår jag anslagit i inlägget. Gör ni det kommer framtida program och framtida avslöjanden att bli mycket intressanta att följa.

Lycka till med er granskning – Fortsättning följer!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

32 kommentarer

 1. Bertil

  Skatter handlar om förtroende och när rika allt mer inte uppfyller detta.
  ja då är kanske vårt nuvarande system med skatter på väg att helt falla ihop och
  kollapsa och vad händer om skatter inte betalas eller finns för att uppfylla folkets behov.
  Är det privatisering som ska fixa allt och vad händer när allt större företag bildas och alla pengar ligger hos dessa. Vem ska då betala de varor tjänster de tillverkar.??

  Vad är pengar måste man därmed fråga sig.

  Pengar är papperslappar, mynt eller elektroniska noteringar som vi påstår är värda det som står på exempelvis sedeln. Men vi vet samtidigt att en papperslapp inte är värd ett mål mat och en krona inte är värd en krona ens som metall.
  Ändå säger vi alla att en krona är värd en krona.

  Pengar handlar därför bara om förtroende. Staten garanterar att en hundralapp är värd hundra kronor, och vi litar på det eftersom det faktiskt fungerar i praktiken.
  Men vad händer när folkets förtroende för detta urholkas eller kollapsar??

  Tycker mycket av det vi idag upplever är en tend där penningsystemet är på väg kollapsa.
  Det talas om Elektroniska pengar och kontantlöst Samhälle om Bitcoins och om de som inte har några pengar och aldrig är tänkt ska ha några pengar.

  Vad är det för mening för rika om dessa tar alla pengar hur ska då företag kunna få sina produkter sålda om pengar endast används för samlande och i spekulation där allt är en enda stor luftbubbla.

  Likt klimatet håller på ta greppet över oss håller även även pengar på ställa till sådana förändringar så
  människan drabbas i bägge fallen av dess oerhörda kraft.
  Det kan bli så att pengar och klimatförändring till slut tar död på oss.
  Pengarna eller livet har fått en ny innebörd.

 2. Bertil

  Det sägs ofta att ”vi har inte råd” med allt det viktiga vi måste göra. Jämlikheten kostar för mycket. Men jämlikhet är faktiskt gratis, rent ekonomiskt finns det ingen kostnad i att alla tjänar lika mycket eller att alla har samma pension. Det handlar bara om fördelning i ekonomin, vi blir snarare rikare när de många har lika mycket, jämfört med när några få har löjligt mycket och de flesta har det svårt.

  De rikas argument för sin rätt till denna oerhörda rikedom dessa löjliga arvoden, dessa miljonlöner som blir miljardoptioner i ”den nya ekonomin” är så ihåliga.

  Alla andras argument för jämlika löner och delad makt och ansvar är däremot sunda och självklara.

  Vem förutom en snorrik kan vara emot tanken att vi gemensamt betalar skatt för våra sjuka, våra unga och våra gamla?

  Den politik som ligger närmast det sunda är Vänsterpartiet. men det avfärdas med arrgumentet att den inte är genomförbar.
  Ändå går Vänsterpartiet med på många politiska inslag som är osunda d.v.s kapitalistiska.

 3. Per Kjellén

  Magdalena Andersson i Rapport den 9 nov.: ”Jag vill minska skattefusket och göra det lättare för företag som gör rätt för sig så att det blir lättare att konkurrera.”

  Att Andersson vill minska skattefusket är utmärkt. Men Andersson använder inte ordet/begreppet skatteplanering. Jag tror att det beror på att Andersson anser skatteplanering var helt normalt.

  Att göra det lättare att göra rätt för sig kan bara betyda att svårtydda villkor skall tas bort och det måste betyda en öppning för alternativ i skatteplaneringen. Att avsikten är konkurrens måste betyda att den som har den bästa lösningen och minsta resursanvändning skall vinna på marknaden. Detta i sin tur betyder att den med bra lösningar och låg resursanvändning skall kunna få omsätta detta i vinst och veta med säkerhet hur mycket som tas i skatt av vinsten.

  Detta är steg på vågen mot att göra Sverige till ett skatteparadis. Detta var oväntat att höra från Magdalena Andersson.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Noterat Per – För egen del arbetar jag med att jobba för en förändring som gör skatteplanering mer eller mindre omöjlig att genomföra i framtiden.

   • Bertil

    Vet inte riktigt var man ska dra iväg med texten på detta ämne.
    Men skattemyglet, de hutlösa inkomsterna där man sen gnäller på skatten. Klassklyftorna vi ser o.s.v
    Ja man vet klåen i mig inte var man ska börja.
    En sak är jag säker på vi behöver oerhört mycket mer Vänsterpolitik. Den vi har är för mesig.

    Anders är van svara på de som skriver om honom mer än om ämnet.
    så om jag drar iväg i ett försöka att ge åsikt informera så kanske det ger nåt i alla fall.

    En sak som vi kan vara överens om!?.
    Den som vill annorlunda, att utvecklingen ska gå mot minskande klyftor, bör påminna samtliga partier till vänster om mitten om att situationen inte bara är problematisk. Den är anstötlig. Den förstör Sverige.

    1991–2013 växte den rikaste tiondelens inkomster med 90 procent. Nästan dubbelt upp. Efter skatt. Trenden blir som tydligast bland de allra rikaste.
    Svenskarna som tjänar mest. Som har förmögenheter att placera. Bara under åren 2008–2015 ökade de sina inkomster med nästan 70 procent. Horribelt helt enkelt

    Det är de mest priviligierade hushållen som smiter från skatt och därmed urholkar välfärden. Nyligen visade en rapport att Skandinaviens 1 000 rikaste hushåll har undanhållit 32 procent av den skatt de skulle ha betalat. Så när vi talar om inkomstutvecklingen för dem finns garanterat ett mörkertal. Allt syns inte. Långtifrån allt.

    Visste ni att. Sverige har fler miljardärer per capita än USA. En fjärdedel av dem är skrivna i skatteparadis utomlands

    en del av er har hört om Lilian? Efter tolv år som butiksbiträde med två utslitna knän hade 67-åriga Lilian, som inte vill uppge sitt efternamn, till slut jobbat upp sin timlön till 125 kronor.
    Det var grundlönen. För att hennes privatekonomi skulle gå ihop var hon tvungen att jobba kvällar och helger.
    Efter avdrag tog Skatteverket 23 procent av hennes lön som legat omkring 30 000 i månaden. Men Willys ägare kommer billigare undan. Butikskedjan ägs via matjätten Axfood av en familjedynasti ledd av Antonia Ax:son Johnsson vars förmögenhet uppskattas till 50 miljarder kronor. De senaste sex åren har hon dragit in 5,4 miljoner i månaden, men i slutänden har hon betalat endast 18 procent i skatt på sina inkomster.

    Vi behöver en revolution om man ska tala i gammeldags termer. Det behövs nåt
    långt utöver vad politiker kan åstadkomma för att få ordning på alla klassklyftor orättvisor.

    man beundrar de på 30-talet som tog tag i detta. Nu matar kapitalismen oss med meningslösa tv-program, reklam och annan dynga så den stora folkmassan håller sig lugna.
    men underifrån jäser det likt supervulkanen i USA.

    Förmodligen kommer det dröja närmast lika länge innan Supervulkanen exploderar och kanske utplånar allt liv som de 250 miljoner migranter där de flesta är ute efter jobb
    Men bara en bråkdel är fackligt organiserade, och många många jobbar under slavliknande villkor.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Kan hålla med om att din kommentar drar iväg åt lite olika håll men den ligger i vart fall innanför inläggets ämne vilket är mer än man kan säga om vissa av de kommentarer som ges.

    • G-A Karlsson

     Skillnaden mellan Lilian och Ax-son Johnson beror på Svenska Statens egna regler.
     Den riktiga ”klyftan” kommer sig av att Lilian och Ax-son Johnson har olika typ av inkomst.

     A) Ax-son har i huvudsak kapitalinkomster
     B) Lilian har säkerligen endast arbetsinkomster

     A) Svenska Staten har bestämt att kapitalinkomster (Ax-sons inkomst) ska taxeras platt och UTAN socialavgifter
     B) Svenska Staten har också bestämt att ”arbete” (Lilians inkomst) ska taxeras högt, progressivt, och MED socialavgifter

     A) Svenska Staten VILL följaktligen att kapitalklipp ska löna sig på detta sätt
     B) Svenska Staten vill däremot INTE att arbete ska göra det

     Varken Ax-son Johnson eller Lilian har någon möjlighet att påverka Svenska Statens skattenivåer och det är därför meningslöst att skylla på ”kapitalisterna”. Hur mycket man än ogillar deras gräddfiler så är det inte de som har satt nivåerna. Det är regering och riksdag som har gjort det.

     Men du kan ju alltid ta upp skillnaden mellan Svenska Statens beskattning av ”kapitalinkomst” respektive ”arbetinkomst” med finansminister Magdalena Andersson. Det är ju på hennes departement som skattenivåerna bestäms.

 4. Petter

  Detta får mig osökt att tänka på en snart framtida affär som Umeå kommun kommer att göra.
  Här är säkert allt redan klappat och klart och ihopsnackat trots inte att produkten funkar fullt ut.
  Och särskilt då redan när kommunen gett ekonomiskt stöd i form av lån.

  Bolaget X vinner synbarligen helt korrekt upphandlingen eller möjligheten att köpa en tillgång därför att bolaget X i upphandlingsunderlaget eller kraven i skallkraven i samband med utförsäljningen är det bolag som förutom bästa pris även uppfyller skallkraven.

  Det få eller ingen ser eller vet är att skallkraven var skräddarsydda i förväg så att endast bolaget X kunde uppfylla dem till fullo.

  Att det blivit så beror givetvis på att bolaget X och ledaren/ledarna för den offentliga aktör som ska upphandla alternativt köpa eller sälja en tillgång eller vara/tjänst pratats vid och förhandlat redan innan affären blivit officiell.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har bara beskrivit hur systemet med skatteplanering fungerar och hur det systemet sedan kan användas för att muta mindre nogräknade politiker, tjänstemän och företagsledare.

   I övrigt så får det du anför till fullo stå för dig.

 5. Ville-Valle

  …hur var det nu med dina i ditt eget tycke ”omoraliska skatteplanering”…? Är det inte dags att du tar risken/ansvaret och avslöjar för väljarna vilka du hjälpt att undanhålla pengar från den gemensamma välfärden…? Hittills har vi ju bara ditt ord på att allt gått lagenligt men omoraliskt till. Borde inte dina väljare själva utifrån din ingående information få göra bedömningen om de ska välja dig på valsedeln eller inte…?
  När man pratar med dina partifränder Anders Forss får man intrycket att det är många som efterlyser mer information om dina tidigare eskapader i fjärran länder. Eller som en av dina partifränder med rötter i den lokala finska föreningen sa om dig under Noliaveckan: ”Tällaiset hullut pitäisi työntää takaisin ja nussia uudelleen”…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vilka mina klienter varit är inget som jag kan prata om av anledningar jag angivit tidigare ett oräkneligt antal gånger – Alla jag hjälpt har lösningar som följer lagen fullt ut.

   Jag har berättat vad jag jobbat med och den informationen har redan väljarna så de har mer än tillräckligt med information för att avgöra om de vill rösta på mig eller inte sedan länge.

   • Jonny Disenfeldt

    Om allt verkligen följt lagar och regler så finns det ju ingen som kan ta skada av dina avslöjanden, berätta nu Anders Forss istället för att slingra dig då …

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag slingrar mig inte och skulle jag berätta vem mina kunder varit så bryter jag mot lagen och det har jag inte för avsikt att göra – kan för övrigt trösta dig med att den stora merparten av alla kunder är av annan nationalitet än svensk.

     • Jonny Disenfeldt

      Nej, du bryter inte mot någon lag, ta ditt arbete när du bodde ett antal år och var baserad i Asien, vilka av det landets lagar bryter du mot Anders Forss om du avslöjar vad du helt lagligt gjort … det är bara slingrande som vanligt.

      Har du förresten deklarerat inkomster och fastigheter från utlandet i år ?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag bryter mot schweizisk lag vilken är den lag som reglerar de banker jag jobbat för – Därtill samma lands lag då det är den lagens lagrum som styr huruvida jag bryter mot avtalet eller ej om jag pratar om före detta klienter.

 6. Michael Rönnlund

  Intressant och skrämmande.

  Det som irriterar mig är att när ett kryphål i skattelagstiftningen täpps till hittar advokaterna som jobbar med skatteplanering ett nytt sätt att undvika betala skatt.

  Hur ska man komma åt detta förfaringssätt en gång för alla? När vissa länder inom EU vägrar ha samma skatt som andra kommer dessa länder vara magneter för skatteplanerare. Även Holland fungerar som ett sådant land för storföretag.

  Gemensam skatt inom EU vill inte politikerna ha, varför? Med samma skatteregler finns ingen morot skicka inkomster åt något håll.

  Sen hur kan dotterbolag utan nån företagsamhet tillåtas betala royalties till kärnföretaget som då helt undviker betala skatt? Detta borde vara enkelt förbjuda tycker man.

  Aja man blir uppgiven hur vissa helt undviker ta sitt moraliska ansvar för välfärden och hur politiker inte verkar vara intresserade förhindra detta, rörligheten av ekonomiska transaktioner inom EU möjliggör alla dessa moraliskt helt förkastliga upplägg och hur man ska förhindra dessa är ett politikeransvar. Tyvärr så finns korruptionen även hos dessa och politiker lyssnar på lobbygrupper och tar emot mutor för att trycka på ”rätt” knapp.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det finns ett enkelt sätt Michael – En omskrivning av alla skatteavtal så att man bara kan få nedsättning av den svenska skatten med lika mycket som man via bevis från skattemyndigheten i ett annat land kan påvisa att man betalat i skatt där på samma inkomst/vinst.

   Att många politiker backar och avstår från att göra denna lilla men ack så viktiga omskrivning förfasar och en del av sanningen till att det är så går säkert att finna i det jag avhandlar i inlägget.

 7. Sixten Jonsson

  Östling affären är ett haveri av public service. Widar Andersson chefredaktör Folkbladet (S)
  Läs och begrunda

  • Bertil

   Förstår egentligen inte vart Widar vill komma. Oron för att vibska dra mer åt vänster är huvudämnet i artikeln.
   Men det är just mer åt vänster vi måste gå för att Nyliberal girighetspolitik ska brytas. Sen får inte heller vänster ta över då spårar det också ur.
   Det handlar om balans.

   En sak är hur tydlig som helst medan lågavlönade eller utsatta skattar till 100%
   Rätt och t.o.m. mer så drar en överhet iväg med dels att ta för sig i löner arvoden fallskärmar o.s.v. så kan man dessutom skatteplanera dessutom.
   De gör det helt lagligt dessutom.

   Det Widar gör är ett slags löjligt försvar av dessa pampar som så klart ska tryckas ner.

   Minns ex: hur Reinfeldt vann valet 2006 på att dra igång en smutskampanj mot fackliga ledare kallade dem pampar o.s.v.
   som i sig blev grunden för allt i klassklyftor de genomförde.

   Att Näringslivets pampar därmed faller och Svenskt Näringslivs makt förminskas liksom alla dessa högerlobbyister är precis det vi behöver.

   Det röda behöver bli rödare.

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Precis Nyliberalismen ska bekämpas fullt ut Bertil – På den punkten är vi överens.

  • Jonny Disenfeldt

   Widar är en av få nutida socialdemokrater som är värd att lyssna på.
   Ledarsidornas Johan Westerholm en annan.

   Tänk om de och likasinnade bröt sig ur S-träsket och bildade ett nytt modernt socialliberalt parti.

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Det beror nog på Jonny – På hur man betraktar dem och på vilken sorts politik man tycker är bäst.

 8. Jonny Disenfeldt

  Anders skriver ”Jag bryter mot schweizisk lag vilken är den lag som reglerar de banker jag jobbat för”

  Sluta slingra dig Anders, du har arbetat med bas i Malaysia i ett antal år med en EGET litet bolag (Jukana). Berätta nu vilka kunder Jukana hade/har … verksamheten annonseras ju fortfarande på internet…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   jag har redan svarat på din fråga Jonny och svaret kommer inte att bli annorlunda oavsett hur många gånger du frågar Jonny.

   Sedan kan jag bara meddela att det är en banks bas som styr – I Jukana gjordes inga skatteupplägg utan blott och allena affärsutveckling och matchmaking. Alla skatteupplägg gjorde jag som bankanställd.

   • Jonny Disenfeldt

    Anders skriver . ” I Jukana gjordes inga skatteupplägg utan blott och allena affärsutveckling och matchmaking. Alla skatteupplägg gjorde jag som bankanställd.”

    Inte enligt vad DU själv skriver på jukana’s web-sidor, där framgår det mycket klart att du bedrev hjälp till att undvika beskattning så antingen ljuger du NU eller DÅ under åren 2005-2009 när du författade informationen för Jukana…, ca 90% av informationen behandlar just Jukanas verksamhet för skatteplanering,…

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Hemsidan ser ut som den gör och det har jag aldrig bestridit Jonny – Sedan är sanningen att Jukana fram till min flytt tillbaka till Sverige ägnade sig uteslutande åt internationell affärsutveckling och åt matchmaking därför att de uppdrag företaget erhöll på det området inte gav utrymme för någon annan verksamhet.

     • Jonny Disenfeldt

      Så när du skriver att verksamheten vad gäller skatteplanering kraftigt ökat med växande kundkrets för Jukana så ljög du alltså, den verksamhet du bedrev efter att du sprungit från den skandalomsusade banken som stämdes av engelska staten, en verksamhet du bedrev på Malaysia 2005-2009… t.ex där du skriver att Anders Forss skapat många nya kunder för skatteoptimering och att era Tax Optimization kunder klarat sig bra under finasskrisen etc etc …

      Var och en kan ju avgöra om du ljuger nu genom att titta på ditt lilla enskilda Malaysiskt registrerade bolag via http://www.jukana.com

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>