Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Danska S extrema asylpolitik beviset på att EU måste lösa asylfrågan gemensamt.

Danmarks socialdemokrater har i dagarna presenterat sin nya hållning i synen på flyktingar och möjligheten och metoden för att få asyl i Danmark – En hållning som kan betecknas som extrem och en hållning som sannolikt växt sig starkare och starkare under en tid därför att EU står och stampar på samma ställe i frågan utan att lösa problemet.

Danska S hållning är att Danmark vill avskaffa rätten att söka asyl direkt i Danmark och förpassa alla som trots det kommer till landet till danskdrivna flyktingläger i Nordafrika där asylansökan ska ske. Därefter vill danska S att de som får asyl ska skickas till FN-läger där de som beviljas asyl blir så kallad kvotflykting och därefter skickas direkt till det land som ska ta emot dem.

Den hållningen är givetvis mycket extrem och för många i ett rakt motsatsförhållande till allt socialdemokratisk ideologi står för och förespråkar. För egen del kan jag trots det förstå varför denna hållning växt fram då EU och västvärlden fram tills nu helt misslyckats med att skapa en gemensam hållning vad gäller migrationspolitik och asylrätt.

Precis som jag anfört många gånger tidigare allt sedan jag gav mig in i politiken är den största utmaningen världen står inför i migrationspolitiken att skilja de som har genuina asylskäl från de som inte har det och därför är att anse som ekonomiska migranter.

Om man som jag studerar det som händer idag om vilka som försöker sig på den livsfarliga resan över Medelhavet i undermåliga båtar med risk för eget liv finns det all anledning att anta att den övervägande delen av de som försöker tillhör gruppen ekonomiska flyktingar.

Det reser därför frågan till sin spets och jag har full förståelse för att Danmark och danskarna vill att åtskillnaden mellan migranter med genuina asylskäl och ekonomiska migranter ska ske utanför snarare än innanför Danmarks gränser då gruppen ekonomiska migranter sedan länge utgjort mer än 50% av det totala antalet migranter.

För egen del har jag sedan länge anfört att jag tycker att detta bör ske i de två enklaver Spanien har i Morocco och då i mottagningsenheter och flyktingläger bemannade av personal från alla EU-länder – Den hållningen håller jag fortsatt fast vid och att den hållningen är någorlunda rätt påvisas av Danmarks förslag om att lösa asylfrågan i Nordafrika.

Att som idag ta emot de asylsökande på hemmaplan i Europa och handlägga asylansökningarna här är ingen bra lösning. Därför är det viktigt att komma överens om hur vi kan göra denna sortering innan människorna anländer till Europa då detta är det mest humana för alla i det långa loppet.

Min grundinställning är att Sverige inte likt Danmark ska köra ett ”solorace” utan snarare driva på i EU för att skapa samsyn och gemensamma regler för EU:s migrationspolitik.

Innan vi kan påbörja arbetet med att skilja ekonomiska migranter från migranter med genuina asylskäl finns det några viktiga frågor som måste lösas och det är skapandet av ett EU gemensamt regelverk som beaktar följande: 

 • Vilka asylskäl som ska anses som giltiga?
 • Hur ska de som beviljas asyl tas emot när de kommer till det land de fått asyl i?
 • Hur ska den solidariska fördelningen av flyktingar mellan EU-länderna regleras?
 • Hur stort ekonomiskt bistånd ska varje enskild flykting få och hur länge ska biståndet betalas ut?
 • Vilka krav ska EU ställa på de som beviljas asyl vad gäller språkinlärning mm?
 • Regelverk för hur de som beviljats asyl på felaktiga grunder ska behandlas i händelse av att dessa felaktigheter upptäcks.
 • Vart och hur asylhandläggningen ska ske?

Alla punkter ovan har en enda strävan och det är att skapa ett gemensamt regelverk som innebär att de som beviljas asyl får samma behandling oavsett till vilket land de skickas efter det att asyl beviljats.

Det är som jag ser saken av yttersta vikt att alla länder behandlar flyktingar på samma sätt – Detta för att undvika dagens situation där de som kommer som flyktingar vägrar att registrera sig i det ena eller andra landet därför att man tror att man har större möjlighet att beviljas asyl i ett annat EU land.

Det är inte den asylsökande som ska bestämma och välja vilket land man önskar asyl i – Den rätten ska och måste alltid vara förbehållen EU och dess medlemsländer.

Med en EU-gemensam asylpolitik och ett mottagande utanför EU lättar trycket – Dessutom skapar det kontroll på vem som kommer och varför. Att det nu är hög tid att vidta den åtgärden är danska S nya hållning ett tydligt bevis på.

Därutöver bör vi precis som jag tidigare föreslagit inta en gemensam hållning gentemot de som trots detta regelverk chansar och kommer till ett EU-land utan att passera mottagningsenheten utanför EU – Nämligen sätta dem på första tillgängliga flyg till mottagningsenheten för att där få sitt ärende avgjort.

När väl detta är ordnat kommer debatten om invandring att tystna – Fram till det är ordnat kommer den att tillta – Och om inget görs stiga till orkanstyrka där land efter land fattar beslut som isin extremitet övertrumfar varandra.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

37 kommentarer

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Den linje jag står för har jag stått för sedan dag 1 och min linje har inget med SD att göra – Något som för övrigt är helt omöjligt då den ideologiska grund jag bygger mina beslut på är helt annorlunda än den SD använder för sina.

   • Petter

    Jag håller inte på vare sig S eller SD men detta är ett beslut som även bör tas i Sverige innan lösningen på integrationen lösts. Vi har ju inte ens resurser att lära ut Svenska,och de som gör det fuskar bara. Även din högt värderade Raja Thoren som kommunen ska alliera sig med.

   • Krister

    Jag tror att det menas att Danmarks S-förslag och SD
    är ganska lika på den punkten. Att du inte delar SD vet
    vi alla sen länge. Du skulle aldrig säga att SD har ett bra
    förslag som du stödjer om invandringen. Eller hur?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     S och SD kan aldrig vara lika Krister – Detta därför att det är en avgrundsstor skillnad mellan S och SD sett ur ett ideologiskt perspektiv.

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Den uppfattningen delar jag inte då SD:s ställningstagande bygger på en osund ideologisk övertygelse.

  • Krister

   Felaktig politik har fått konsekvenser.

   Utdrag ur artikeln; https://fof.se/tidning/2018/2/artike…igt-allvarligt

   Citat:
   ”Läget är jävligt allvarligt.”

   Orden är Jerzy Sarneckis, och han syftar på det ökande dödliga våldet och skjutandet i Sverige. Jerzy Sarnecki, professor i allmän kriminologi vid Stockholms universitet, är inte känd för att vara alarmistisk när det gäller brottslighet – tvärtom. Men nu är han bekymrad.

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Jag tror att alla tänkande individer är oroade över det eskalerande våldet och vill göra något åt det Krister. För mig handlar det om att lösa problemet från roten och ska så ske måste vi bryta segregationen och skapa ett mer jämlikt samhälle.

 1. Fredrik

  Heja S. I Danmark. Som lyssnat in vad ens befolkning efterfrågar. Samma sak i Norge. Jag sympatiserar inte med S, varken i Norge, Danmark eller här hemma. Inte heller med SD, men just öppenheten att samla in ALLT och därefter debattera om vilken väg man ska vandra säger en en hel om varför många av de andra nordiska länderna och dess befolkning ser negativt på hur Sverige leds. Oavsett partifärg.

  Den stora skillnaden mellan Norge/Danmark och Sverige är att de norska och danska politikerna efterfrågar studier utifrån fakta och folkets vilja och därefter fattar man beslut så att det känns som att beslut fattas FÖR folket medan i Sverige ska så många beslut som möjligt fattas ÅT folket. Studier ses till stor del som icke önskvärt OM inte studien vilar på en ideologisk övertygelse, då är den å andra sidan mer viktig än folkets vilja, vilket för att norska och danska beslut (oavsett partifärg) får en tydligare och starkare förankring hos folket än i Sverige.

  Och innan du försöker dig på konststycket att ifrågasätta, jag har bott och verkat i alla de länder jag nämner så jag vet vad jag pratar om.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att lyssna på folket/väljarna i alla lägen för att kunna fatta beslut för folket med stöd av folket är en linje jag alltid tillämpat – Det är det som är en av mina politiska drivfjädrar.

   • Fredrik

    Men Anders, det stämmer ju inte. Du drivs av en ideologisk övertygelse och om folket vill annorlunda än dig så kommer du med andra ord ändra på dig? Ändra din övertygelse? Du drivs dessutom med övertygelsen att den majoritet som finns i Sveriges Riksdag är folkets vilja, och det stämmer absolut inte.

    Det är här som de stora skillnaderna med Norge/Danmark och Sverige finns. Svenska politiker tror sig veta bättre än folket. Enkelt uttryckt. En majoritet i Riksdagen är inte samma sak som en majoritet av folket. Dessutom, en majoritet av folket i Norrland har garanterat starka åsikter om skatter på t ex drivmedel men INGEN av de röda/gröna ledamöterna från Norrland håller med utan röstar emot sitt folk.

    Detta är en stor skillnad mellan Norge/Danmark och Sverige. Piskan viner hårt här, lyder du inte så är du körd.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Förvisso drivs jag av ideologisk övertygelse men det innebär inte att jag inte lyssnar på vilken sorts politik de socialdemokratiska väljarna vill se att vi som parti för,

 2. Erik white

  Men flyktingläger i Nordafrika drivna av EU där man måste söka asyl har ju du förespråkat flera gånger?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Precis – tittar du i min blogghistorik kan du se at mitt första förslag om det kom redan 2015.

 3. Brorson

  Naturligtvis måste jag gratulera dig till att ett av dina många förslag inom vitt skilda områden äntligen stöds av ett stort socialdemokratiskt parti. Dock tror jag inte att de danska socialdemokraterna har inspirerats av dig, för de läser nog inte VK-bloggen. Men om flera, oberoende av varandra, har kommit fram till samma sak, så tyder ju det på att den som var först hade rätt från början. Gratulerar!

  Den enda väsentliga skillnaden mellan ditt förslag och det aktuella danska förslaget, är att du ville lokalisera mottagningsstationerna till de spanska enklaverna Ceuta och Melilla i Marocko, vilka faktiskt är EU-territorium, medan danskarna har lämnat detta mer öppet. Jag antar att detta kräver överenskommelser mellan EU och värdländerna. Det viktiga här är ju att värdländerna befrias från den finansiella bördan för att driva verksamheterna, utan i stället kan få en del intäkter från verksamheten.

  Förslaget gäller endast personer, som anför asylskäl för att komma till Europa, eller påträffas har efter att han kommit hit illegalt, eller har stannat efter att eventuella turistvisum har gått ut. Det kommer inte att gälla personer, som söker uppehållstillstånd av andra orsaker, t.ex giftermål.

  Vetskapen att alla illegala immigranter, som påträffas i Europa, varje gång kommer att skickas tillbaka till Nordafrika, varifrån färden över Medelhavet startade, kommer förhoppningsvis att leda till en kraftig minskning av antalet båtflyktingar.

  De, som inte kan skickas hem direkt, kommer att skickas vidare till flyktingläger, som drivs av FN. Om de inte blir uttagna som kvotflyktingar har de två alternativ att välja mellan, antingen att frivilligt återvända hem, eller att stanna i flyktinglägret tills vidare.

  Det är inte självklart att alla mottagningsstationer och flyktingläger lokaliseras till Medelhavskusten. När flyktingarna har kommit så lång, har de redan en lång och livsfarlig resa bakom sig, under vilken de har varit helt utlämnade åt hänsynslösa människosmugglare, som har tjänat grova pengar .

  Det måste ordnas med regelbundna transporter från flyktinglägren till de olika hemländerna. Det vore bra om dessa hemtransporter samordnas med bistånds-, utvecklings-, och sysselsättningsprojekt i hemländerna.

 4. Bergis

  Stefan Löfven måste göra avbön och formulera ett nytt uttalande till världen. Förr hette det ”mitt Europa bygger inga murar”. Det tillsammans med moderaternas ”öppna era hjärtan” skapade en enorm flyktingvåg över Medelhavet Stefan Löfven måste säga ”nu har vi stängt gränsen, kom inte hit” annars fattar inte de ekonomiska migranterna från Afrika. De tror fortfarande att Europa inte har några murar eftersom Stefan Löfven sagt så.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har svårt för att tro att de ekonomiska migranterna ser saken på det sätt du beskriver Bergis.

 5. Leif Andersson

  Ett mycket intressant förslag som visar att S i Danmark insett det Löfven inte förmår inse dvs att någon överenskommelse inom EU inte är på plats inom överskådlig framtid.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Min tro och mitt hopp står till att vi ska finna en samsyn i EU och det snarast – Att Danmark lägger ett förslag skyndar förhoppningsvis på processen.

 6. nils Johnsson

  Det är såklart att de länder som tar emot mycket flyktingar i EU vill ha gemensam flyktingpolitik inom EU så att vi delar på bördan. Men det valet finns inte, många länder skulle hellre gå ut ur EU än att låta Bryssel bestämma över sina gränser.

  Så det är en total utopia att önska det, eftersom de länderma i så fall ska föra en flyktingpolitik som går emot folkviljan. EU behöver mindre centralstyrning inte mer.

 7. Brorson

  Det förslag som Socialdemokraterna i Danmark har lagt, och som det svenska partiet bör stödja, har inga likheter med något som SD har föreslagit. Det är historieförfalskning. Att SD kan förväntas stödja ett sådant förslag, om det läggs fram i Sveriges riksdag, är en annan sak. Vänsterextremisternas ständiga krav att de demokratiska partierna alltid ska inta den diamentralt motsatta positionen mot SD, har nära nog förstört Sverige och gjort SD till ett informellt regeringsparti. SD har ju helt kallt kunnat kalkylera med att säger SD ja till något, så säger alla andra partier nej.

  SD har därigenom systematiskt kunnat ta hjälp av ”sjuklövern” för att framstå som det enda balanserade och måttfulla partiet, SD har inte ens behövt tala om vad man egentligen tycker, utan det har ”trollen” fått framföra. Det har bara orsakat lite krusning på ytan, när andra partier har lagt fram skarpare förslag än SD har lagt fram offentligt. SD:s ”svek” har emellertid skapat ett utrymme till höger om SD för öppet nazistiska grupper, som inte drar sig för våld och t.o.m. mord som politisk metod.

  SD har aldrig haft någon lösning på flyktingproblemet. Diskussioner med SD kan därför aldrig fylla något vettigt syfte, om det inte handlar om att köpa stöd från SD genom att gå med på något som SD vill, men det egna partiet egentligen inte är mot. SD försöker kopiera – dock hittils utan framgång – samma utpressningspolitik, som Mp har praktiserat både mot alliansregeringen och mot den socialdemokratiska delen av den nuvarande regeringen.

  När SD har pratat om att ”hjälpa flyktingarna i närområdet”, så har det handlat om att spara 90 % av kostnaderna jämfört med flyktingmottagning i Sverige och använda pengarna till välfärden i Sverige. Det har varit en uttalad strategi från SD att ”Vi är enda parti som talar om hur satsningarna på välfärden ska finansieras.” SD har dock tonat ner den retoriken efter 2015, när några miljoner flyktingar övergav flyktinglägren i närområdet och kom till Europa på illegala vägar.

  Den historiska erfarenheten efter tidigare flyktingkatastrofer visar att man kan få flyktingar att stanna i flyktingläger under en tid. När den tiden har gått blir det rejält dyrt, om man inte vill ha permanenta flyktingläger, där folk bor i generationer, och alltmer utvecklas till terroristhärdar. Det finns förvisso bättre alternativ än fortsatt gigantisk flyktingmottagning I Europa. Men de alternativen är inte heller billiga.

  De flyktingläger som danskarna nu vill ha i Nordafrika, måste vara tömda efter sådär tjugo år, helst tidigare, genom att de allra flesta har återvänt hem och börjat bygga en framtid i sina egna länder. En månadslön på 300 kr kan vara en bra början, om det finns en chans till framtida höjningar. Med ett omfattade bistånd från EU, kommer väl EU att ha ett ord med i laget om löneutvecklingen? Ett jobb i hemlandet, även om lönen är extremt låg jämfört med jobb på den ordinarie arbetsmarknaden i Europa, måste dock vara mer attraktivt än nya försök att leva illegalt och jobba svart i Europa.

 8. Bertil

  Hur kommer det sig att rika västländer
  Kan invadera och plunsra fattiga områden i ex:Afrika för att möjligheten finns. Befolkning som finns dör rikedomarcplindras får inget.

  Men när dessa flyr till rika länder då hatas de och förtrycks de även.

  Varför är den ena plundringen tillåten
  Men om folk försöker rådda sina liv så slårman in käppar i hjulen..

  Detta visar att Nyliberalism kapitalism materialism är en farlig sjuka.

  Ett fenomen som nu tagit fart är storföretag som av vinster bildar eller köper media. Därmed kan ny plundringsvåg ske slavarbete skapad,
  Förtrycket öka för att en klick ska få allt.

  Hela Samhällssystemet är fel
  Allt handlar om pengar och åter
  Pengar.

  Vi behöver helt nya politiska system som anpassas efter människan inte efter
  Vissa människors sjukdomssymtom
  där pengar blivit en sjuka

  Alla pengar av våra samlade frukter borde hamna i samma korg och sen utdelad lika till alla .

  Eller hur. Våra likheter är större än alla olikheter

 9. Brorson

  Enligt Dublinförordningen ska en flykting söka asyl i det första EU-landet, som han kommer till, vars immigrationsmyndigheter har att bestämma i vilket EU-land ansökan ska behandlas. Enligt huvudregeln skall detta ske i samma land, men det finns några undantag då utredningen ska göras i något annat EU-land. Om en flykting har rest genom EU-land efter EU-land för att slutligen söka asyl i det sista landet, ska han enligt Dublinförordningen skickas tillbaka till det första EU-landet.

  Det nya med det danska förslaget (som i stort sett liknar det som Anders Forss tidigare har föreslagit) är att en flykting, som vill till Europa, ska söka asyl i det sista land, som han kommer till, innan han påbörjat den sista etappen till Europa. Om han redan har kommit till Europa, ska han skickas tillbaka.
  (Det som Forss har föreslagit är att han ska söka asyl i någon av kvarvarande europeiska kolonier utanför Europa, vilka formellt är EU-territorier. Min huvudinvändning är att dessa territorier är mycket små och redan överbelastade av flyktingar och dessutom inte jämt fördelade längs Europas gränser och därmed svåra att ta sig till.)

  Men betyder då detta att envar, som befinns ha asylskäl, har rätt att komma till valfritt EU-land? Nej! Betyder det att han har rätt att komma till ett EU-land över huvud taget, men inte själv får välja vilket EU-land? Nej! Enligt FN:s flyktingkonvention är en flykting en person, som
  1. befinner sig utanför sitt eget land, och
  2. inte kan återvända till sitt eget land p.g.a. en befogad rädsla för att detta land inte kan eller vill erbjuda skydd mot förföljelse.

  Om hemlandet inte är samma land, som mottagningsstationen ligger i,har han alltså ingen rätt att komma till EU-land, eftersom han redan befinner sig i säkerhet. Säkra länder i Nordafrika är Marocko och Tunisien, eventuellt även Algeriet och Egypten, medan Libyen måste anses som ett farligt land för alla. EU betalar Turkiet flera miljarder för att inte skicka flyktingar vidare till Europa.

  Emellertid säger FN-konventionen också att man upphör att vara flykting – och har därmed inte längre rätt till skydd i andra länder – när de förhållanden i hemlandet, vilka var orsak till att man tvingades fly, har upphört. Som jag skrivit i tidigare kommentar, kan man inte ha folk i flyktingläger hur länge som helst, eftersom flyktinglägren i så fall kan förvandlas till terroristhärdar. Men några år går bra, om förhållandena i flyktinglägren, är acceptabla.

  Kvotflyktingsystemet är i första hand till för personer, som har särskilt svårt att vistas i flyktingläger. Men kan givetvis också användas för de flyktingar som är kvar i lägren, när det är dags att avveckla dessa. Ett flyktingläger kan alltså inte vara för evigt. Flyktingläger som har funnits alldeles för länge, är de palestinska flyktinglägren i Mellanöstern. Och de är ju veritabla terroristhärdar.

  Några seriösa försök att tömma dessa läger i tid har aldrig gjorts, med undantag för att Sverige som nästan enda land har tagit emot många kvotflyktingar därifrån. Och det var ju inte nog.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>