Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Basinkomst lika för alla är Socialdemokratins starkaste vapen i bygget av ett jämlikare samhälle.

Alla som följer min blogg vet att jag sedan länge öppnat för en djup förutsättningslös utredning av effekterna av ett införande av en basinkomst lika för alla i Sverige.

Då i formen av en utredning som påbörjar sitt arbete utan förutfattade meningar och helt utan personliga värderingar om reformen i sig.

Min tro är den att en basinkomst för alla på 10.000 kr/månad netto från 18-års ålder och resten av livet med råge kan finansieras och därtill lösgöra mer pengar till samhällsbygge, vård, skola och omsorg genom att dagens bidrags- och transfereringssystem skrotas helt och hållet.

Ska det ske och bli möjligt måste vi som menar allvar med att utreda effekterna av en basinkomst göra allt som står i vår makt för att frigöra frågan och finansieringen av en basinkomst från finansiering kopplad till ansvarslös miljöpolitik.

Detta genom att ta frågan från den grupp övervintrande miljöaktivister/rättshaverister från MP:s grundande som än i dag vill finansiera en basinkomst med införandet av miljöavgifter som kommer att ödelägga mänsklighetens framtida utveckling.

Frågan om införandet och finansieringen av en basinkomst har inget med miljöpolitik att göra - I min värld är frågan om en basinkomst en fråga om jämlikhet och ett sätt att fördela samhällets resurser på ett jämlikare sätt.

Att mitt tankesätt är det rätta påvisas av det faktum att de länder som idag provar och/eller infört basinkomst helt eller delvis gjort så genom att göra det jag anfört ovan.

Min grundinställning bygger på följande övertygelse som jag självfallet vill ha beräknade mer exakt för att alla ska kunna ta ställning.

 • Det mesta av dagens bidragssystem är föråldrade och bör skrotas till förmån för en basinkomst – Således tar vi bort både barnbidrag, flerbarnstillägg, bostadsbidrag, studiebidrag, de första 10.000 kr/månad netto av föräldrapenningen, De första 10.000 kr/månad netto av pensionen, sjukpenningen osv.

Alla dessa bidrag ersätts av en basinkomst på 10.000 kr/månad netto som betalas ut livslångt till alla över 18-års ålder.

Självfallet så ska man även fortsatt kunna söka studielån och självfallet ska både pension, sjukpenning, a-kassa och andra inkomstrelaterade förmåner som idag utgå på de lönedelar som intjänats och ligger ovan 10.000 kr/månad netto och fortsatt betalas ut i nivå med idag eller mer.

Med en sådan basinkomst kommer vi Socialdemokrater till skillnad från allianspartiernas falska löften om personlig frihet att kunna erbjuda samhällsmedborgare riktig frihet och riktig valfrihet att själva styra över sina liv.

En basinkomst lika för alla innebär ökad frihet att själv avgöra välja hur mycket man ska arbeta, utbilda sig, vara hemma med barn och så vidare under olika stunder sin livstid – Detta samtidigt som vi öppnar för en flexiblare pensionsålder och ett friare och flexiblare liv.

Därtill erbjuder ett införande av en basinkomst lika för alla en möjlighet att på allvar kunna tackla de utmaningar samhället står inför vad gäller framtidens arbetsmarknad där människor i ökande takt kommer att ersättas av maskiner och robotar.

Med en basinkomst lika för alla på plats kan vi utan problem sänka arbetstiden från 8 timmar/dag till 6 timmar/dag – Därtill med tillhörande lönesänkning utan att påverka arbetstagarnas liv i någon större utsträckning.

Den sortens åtgärder kommer att leda till att företagen får mer arbete utfört i förhållande till vad de betalar då alla undersökningar påvisar att effektiviteten ökar vid sänkt arbetstid – Därtill kommer fler att komma i arbete samtidigt som fler får möjlighet att vidareutbilda sig vilket över tid stärker konkurrenskraften för svensk industri.

Att sjukskrivningarna på både lång och kort sikt kommer att minska kommer som ett brev på posten.

Låt mig därför upprepa vad som behöver göras för att se till att den förutsättningslösa utredning jag föreslår ska bli verklighet - Koppla loss frågan om en basinkomst från miljödebatten.

Låt oss erövra frågan om en basinkomst från den grupp övervintrade miljöpartister som sedan länge kidnappat frågan – Låt oss därefter lansera idén om en basinkomst och  förutsättningslöst och utreda den på djupet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

29 kommentarer

 1. Krister

  Är ditt förslag förankrat i S ledning och kommer bli en del av valrörelsen?
  Och vad tycker LO, Kommunal mfl.

 2. Bertil

  Vet inte om jag stöder detta. Måste i så fall tänka till bättre och fundera riktigt hur effekterna blir.
  Ta bort barnbidrag ja det bör tas bort för de över en viss inkomst eller tillsammans med en viss förmögenhet.

  Samtiditgt är barnbidraget det mest rättvisa Sverige skapat. Det utgår lika till alla oavsett om du är rik eller fattig.
  Så borde RUT, ROT vara också och även alla Fallskärmar A-kassa, sjukförsäkring.
  T.o.m Lönerna borde vara lika sen kunde man skapa fem olika grupper där olika ansvar kunnighet, o.s.v spelade in. Då skulle ojämlika löner kunna få existera där inom dessa fem, kategorier.

  Däremot finns andra ideer om hur den nya tekniken ska även ge ska vi kalla det lönlösa även en lön.

  Som vi alla vet så får Staten får in pengar tack vare människors arbete och därmed kan välfärdssamhället finansieras. I takt med att människor ersätts av maskiner och robotar blir skattekistan allt tommare. Högern vill hävda att med tekniken kommer fler jobb skapas.

  ja möjligen. men det är ser vi redan idag att det blir inte bra.
  Maskiners inverkan och företagens ögande av produktionen har gått snett vilket vi redan ser.

  Moderater har ex. inför valet åter tänkt sänka A-kassa, sänka trösklar
  och gärna hoppa på arbetsrätten också.- Detta är de tecken vi redan sett att tekniken Robotar redan skapat färre jobb.
  Jobben som behövs i framtiden kräver hög utbildning och resten de hamnar i klorna hos moderater som skapar jobb där privata får pengar till vinster men där den som är arbetstagare får gräva en grop skotta igen den o.s.v i alla evighet. För detta ska denne få en överlevnads peng men inte ett öre mer.

  Detta införde redan Reinfeldt och hans ide sträcker sig till hans bok ”Det sovande folket ”
  ””Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt ska inga standardkrav skattefinansieras”
  Vi är redan där.
  Det infördes redan 2007 med enormt sänkt A-kassa 2008 med utförsäkring av sjuka och så klart sänkta ersättningar.
  Reinfeldt skapade det samhälle han skrev om. Detta för att jobben inte finns. Därmed kan en höger lätt sätta dessa reformer utan att folket strejkar utan minsta protest från arbetstagarna.
  Detta för att man inte inser var Jobbskatteavdraget kom i från och för att jobben är man rädd förlora i.o.m jobben inte är som förr där Arbetstagarna slog näven i bordet och sa Nu sätter vi oss.
  Nu är jobben individuella och den som sätter sig får gå hem och vara utan jobb.
  grovt sagt så funkar det så idag.

  därför
  Ägarna till robotarna får en allt större andel av kakan, medan arbetskraften (de som har jobb och de arbetslösa) får en allt mindre del. Den lilla klicken rika människor kan öka sina redan nu stora tillgångar och klyftorna i samhället växer.

  Men näringslivet är dock fortfarande beroende av att också den stora mängden arbetslösa köper konsumtionsvaror och tjänster.

  Vi håller fortfarande fast vid den femtioåriga tesen om att 40 timmars arbetsvecka ska ses som norm för heltid, konstaterar den svenska debattören, författaren, bloggaren och politikern Birger Schlaug. Han påpekar att läget är bekymmersamt eftersom det finns över 20 miljoner arbetslösa inom EU.
  Samtidigt är det även nu på gång höja pensionsåldern detta i en tid när Jobben kommer minska.
  men som döljs av det jag nämnt tidigare.

  Det enda vettiga är att Robotar blir skattebetalande elektroniska personer?
  Roboten kan som en elektronisk person betala skatt på lönearbete som alla andra.

  Det har höjts röster för att beslutsfattare nu borde vakna upp och inleda politiska samtal för att få robotarna att finansiera en större del av välfärdssamhället. Målet skulle vara att beskatta hela produktionen likvärdigt oavsett om det är människa eller robot som står för arbetsinsatsen.

  EU har lagt fram ett förslag om att robotar i framtiden ska få status som elektroniska personer. Det här kan betyda att den som är rob

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Tänk en vända till Bertil – När tanken landat är jag säker på att du ser saken på samma sätt som jag.

   • Bertil

    Man kan väl säga så här.
    Nåt måste göras och detvsomnglrs nu och debatteras i riksdagens debatter är långt ifrån nån lösning.

    Men jag tror nästa globala lågkonjuktur den kan komma att bli startskottet för att
    Lönlöst måste bli lönsamt.

 3. Leif Andersson

  En bra idé under förutsättning att det bara gäller svenska medborgare. Annars blir det en magnet för flyktingmigranter.

   • Brorson

    Det är lätt att bli svensk medborgare. Tiotusentals fler kommer att vilja bli det. De kommer att göra allt ….

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Så är det säkert men med en effektiv integrations- och migrationspolitik så ser jag inte det som något problem – Därtill är det 18 år från medborgarskap till full förmån som ska gälla som kvalifikationstid Brorson.

 4. Jonny Disenfeldt

  ”Således tar vi bort både barnbidrag, flerbarnstillägg, bostadsbidrag, studiebidrag, de första 10.000 kr/månad netto av föräldrapenningen, De första 10.000 kr/månad netto av pensionen, sjukpenningen osv.”

  Så du tar alltså bort 10 000 från pensionen, arbetarens lön, den sjukes ersättning och den arbetslöses ersättning och sedan ger du tillbaka dessa 10 000 …
  Dessa kallar du bidrag som ska tas bort…

  Fattigpensionären får alltså + 10000 – 10000 – indraget bostadsbidrag … hmmm… det blir minus det …

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Hur detta slår ekonomiskt i mer exakta termer är vad utredningen ska visa Jonny.

   Har man redan en basinkomst och blir sjuk så fortsätter ju den vilket innebär att man inte behöver någon sjukpenning för den delen utan bara för lönedelar som ligger ovanpå en basinkomst och upp till taket i sjukpenningen eller hur?

   • Bertil

    Att ta bort det arbetstagarna kämpat för i 100 år verkar lite ologiskt Anders.

    Risken med ditt förslag är att Högern får luft under vingarna för att skapa ännu fler bidrag som bara välmående kan nyttja. Medan de med behov blir utan.

    Man kommer elda på om fler RUT, ROT, RIT, RA,T och gudar vilka förkortningar man kan ösa på med för att kort sagt slippa skatt men få full service.

    Man behöver nödvändigtvis inte ta bort olika sociala förmåner för den lilla människan för att Robotar ska ses som elektroniska personer och där företag måste registrera sina robotar och sen betala lön till dessa.

    Vi ska vara ytterst försiktiga röra i sociala reformer. Risken är oerhört stor Högern tar till sig de ideerna och gör nåt helt annat av det som gynnar den råa kapitalismen ännu mer.

    Det blir som med Arbetsförmedling vårt gemensamma man börjar med att skapa ett rykte att allt detta sköts dåligt utnyttjas o.s.v
    Det ger sedan grogrund för privatisering och segregering.

    Kampen om jämlikhet måste ökas på nu när den ökar i ojämlikhet allt mer.

    Då får man inte ens nämna ord som att ta bort sociala reformer och införa Medborgarlön.
    För en medborgarlön på 10000 utan motprestation kommer högern ha väldigt roligt att slå ner på. Samtidigt som man lätt kan få respons för att ta bort allt övrigt som kämpats för i 100 år

    Man måste börja med att kämpa för en medborgarlön på 20 000 då kanske den prutas ner till 10 000.
    nämner man 10 000 då blir det som i Finland den blir 5000 och värdelös.
    Högern får sig då ett gott skratt och blir vinnare

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det handlar inte om att ta bort något Bertil utan om att addera, återställa och lägga till så att arbetstagarna hamnar i ett bättre lä’ge än tidigare.

     När dessa saker förhandlades fram sköttes nästan alla arbetsmoment manuellt – Idag sköts merparten av maskiner vilket gör att vi måste anpassa välfärdssystem och inkomsternas fördelning efter de förutsättningar som gäller idag.

     Mitt enda förslag är att vi ska göra en förutsättningslös utredning av saken så att alla effekter – Positiva likväl som negativa kommer upp till ytan och kan debatteras.

     Sedan kan jag lova dig en sak Bertil – Jag kommer aldrig att medverka och rösta för förändringar som ökar ojämlikheten och urholkar arbetsrätt och social trygghet för folkflertalet.

  • Brorson

   Riksnormen för försörjningsstöd är efter årets höjning per månad 4.000 kr, varav matkostnad drygt 1.700 kr och ”gemensamma hushållskostnader” 970 kr + faktisk boendekostnad dock högst 7.200 kr i dyrort och 5.400 kr i övriga orter. Gemensamma hushållskostnader är sådant som man bar har en av. även om man bor flera i samma lägenhet, exempelvis dagstidning. Låt oss räkna på det för ett 45-årigt ”barn” (tiden, när man ska behandlas som ett barn i Sverige, kryper som bekant allt längre upp i åldrarna) som bor gratis hemma hos mamma.

   Försörjningsstödet för detta ”barn” blir då 3.540 kr /mån, eftersom gemensamma hushållskostnader för två personer är 1.080 kr /mån, vilket ska divideras med 2. Samhällets kostnader för basinkomst, enligt Forss’f förslag, jämfört med försörjningsstöd ökar i detta fall med 6.640 kr /mån. 1.700 kr (matpengar) är alltså det minsta man kan få från socialen. Och det får de, som inte vill göra rätt för sig på något sätt, samt yrkeskriminella och prostituerade, som vägrar redovisa sina inkomster. Logiken är här att ingen ska tvingas sälja sex eller begå brott för att inte svälta ihjäl.

   Denna ”horlön”, eller vad den ska kallas (Varför inte -”basinkomst”?), vill Forss höja med nästan 8.300 kr /mån. Och varifrån ska alla pengarna tas, om inte från pensioner och andra inkomstrelaterade ersättningar i socialförsäkringssystemen? Principen bakom de inkomstrelaterade ersättningarna, kallas ”den generella välfärden”, och är en av socialdemokratins mest omhuldade skötebarn,och dessutom historiskt den kraftigaste av socialdemokratins alla väljarmagneter, som har lockat även i ganska höga inkomstlägen att rösta S.

   Ett slags ”basinkomst”, som garanterar att ingen -, som vistas legalt i Sverige – helt saknar inkomst, men med så låga nivåer, så att ingen frivilligt ska avstå från att arbeta för att det är mer lönsamt att leva på andra arbete.

 5. Dag Lindgren

  Jag stödjer iden med en förutsättningslös utredning, men ser många problem. Mitt skäl är att jag då tror BNP sjunker något och det blir något mer fokus på annat vilket jag tror minskar stressen på miljön samtidigt som det något minskar stressen på folket.

 6. Brorson

  Det finns ingen som vill hindra dig att göra vilka utredningar, du vill. Tid får du genom att gå ner från två till ett blogginlägg om dagen. Envar har rätt att driva den hobbyverksamhet man vill, men på egen bekostnad, genom att själv anslå tid och pengar. Högavlönade statstjänstemän ska inte användas tll sådant. Deras arbetstid ska användas till angelägnare syften.

  Dessutom lever du in en svunnen tid, när alla uträkningar gjordes för hand. Det finns inga administrativa vinster att göra på att ersätta nuvarande inkomstrelaterade och /eller behovsprövade bidragssystem med lika för alla. Sjuka blir inte friskare av sänkt inkomst, speciellt inte om de inte kan sänka sina utgifter i samma mån. Det är inget fel med solidarisk finansiering: av var och en efter hans förmåga – till var och en efter hans behov.

  Dessutom har du fullständigt fel, när du påstår att Mp har kidnappat frågan. Det är deras fråga från början. Men skillnaden mellan då och nu, är att då fanns det horder av tjänstemän, som satt och gjorde manuella uträkningar. De kontrollräknade våra självdeklarationer och slog upp i tabeller vilka bidrag vi skulle få. Det hände mer än en gång att vi skrev fel. utan att de upptäckte det, och att de räknade fel. utan att vi upptäckte det. Nu har ”robotarna” tagit över….

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det jag propagerar för är att regeringen ska tillsätta en utredning Brorson.

 7. Sven

  Vilda gissningar helt utan underlag.
  Och vad värre är – utan logiskt tänkande och verklighetsanknytning . Igen. Inte konstigt det egna partiet och dess medlemmar ger förtroende därefter…

  Fin dröm, men verkligheten kommer ikapp hyr fint man än drömmer och flummar.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Innan saken är ordentligt utredd vilket är vad jag förespråkar är allt gissningar Sven – Så även din inställning.

 8. Robert Thonander

  Bättre att du själv finner ut ett förslag till medborgarlön. En utredning skulle enbart formulera sina egna politiska åsikter.
  Alla förslag som ifrågasätter barnbidrag,
  socialbidrag utöver medborgarlön och den skattefinansierade sjukvården kommer att helt avvisas av väljarna.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är enligt mitt sätt att se på saken att ha en förutfattad mening – Dvs. tvärtemot vad den utredning jag föreslagit ska ha.

   Min idé är redan i dagsläget oerhört väl definierad och kommer inte utredningen till så kommer jag att göra en sådan på egen hand för att i vart fall i grova drag beräkna det ekonomiska utfallet av reformen.

Lämna ett svar till andersforss Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>