Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Insikten om vad som utlöste två världskrig är som bortblåst idag.

Att skapa ordning och reda och en väl fungerande migrations- och integrationspolitik som medborgarna känner förtroende för och som de kan stå bakom är A och O för varje regering.

Nu när den är på plats är det hög tid att vi börjar fundera på i vilken riktning det globala samhällsbygget är på väg – Hur länge kommer det att fungera med dagens samhällsbyggen innan vi i ord och handling skapar ett nytt världskrig?

För egen del har jag grunnat på den frågan mycket länge då jag hyser stor oro för att den utveckling världen har för närvarande leder raka vägen mot ett tredje världskrig – Något jag utgår från att få om ens någon vill uppleva.

Vid tidpunkten för andra världskrigets slut fanns det en stor samsyn i världen runt världskrig och det lidande dessa ställde till med – En samsyn som sa ALDRIG MER!

Denna samsyn ledde till att socialdemokratin och det socialdemokratiska synsättet om solidaritet och alla människors lika värde växte sig stark och fick stort fortfäste i världen därför att analysen av första och andra världskriget gav vid handen att det främst var nationalism, främlingsfientlighet och ojämlikhet som utlöste dessa krig.

Det världen bestämde sig för när de sa aldrig mer var att anamma en politik som aktivt förminskade nationalism och främlingsfrihet genom att skapa samhällen där jämlikheten ökade tack vare minskade inkomst- och förmögenhetsklyftor.

Det världen bestämde sig för var att det är ojämlikhet som är den främsta orsaken till världskrig och att det därför är ojämlikheten som ska bekämpas med alla till buds stående medel. Därtill att nationalism och främlingsfientlighet till största delen är produkter av ojämlikhet och ojämlika levnadsförhållanden.

Den sanningen fick mycket stort fotfäste i Europa och stod sig i mer än 30 år innan vi på nytt påbörjade resan tillbaka mot den ojämlikhet som utlöste dessa två världskrig.

Min analys över varför vi påbörjat resan tillbaka mot det samhällsklimat som utlöste dessa krig är glasklar och enkel – Det är helt enkelt så att merparten av den generation som kände till orsakerna till de två första världskrigens utbrott är näst intill utdöda.

Trots att vi har historieböcker att tillgå verkar det som om den mänskligheten som lever idag inte har tid att studera dessa orsaker – Detta därför att merparten av vi som lever nu är fullt upptagna med att roffa åt oss så mycket vi kan för egen del.

Hade vi tagit oss tid till att studera de utlösande orsakerna till den två första världskrigen hade det inte funnits en chans att vi på nytt skulle börja ställa olika grupper och olika etniciteter mot varandra.

Hade vi tagit oss tid att studera historien hade det inte funnits chans för den nationalism och främlingsfientlighet som nu växer fram att ens få tillstymmelsen till en chans att på nytt växa i styrka.

Den kunskap våra förfäder lärde av två världskrig är som bortblåst  - Hade vi haft den kunskapen kvar hade den globala samhällsutvecklingen sett helt annorlunda ut.

Det svenskarna och resten av världens befolkning måste förstå är att allas väl och ve måste komma före det egna jagets väl och ve om freden ska bestå.

Ska freden bestå måste vi förstå att bara i en jämlik värld där alla har tak över huvudet och mat på bordet finns grogrund för fred och välstånd.

Ska freden bestå finns bara en väg - En återgång till den socialdemokratiska politik som växte sig stark därför att våra förfäder som upplevt 1:a och 2:a världskrigets fasor och vedermödor sa - ALDRIG MER!

En värld där det globala samhällsbygget i sanning bygger på övertygelsen om storheten i ett samhälle byggt enligt devisen ”Av alla efter förmåga – Åt alla efter behov”.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vin fattar idag”

77 kommentarer

 1. Krister

  “When the Rich Wage War, It’s the Poor Who Die”
  /Jean-Paul Sartre

  men

  vad som låg bakom WW1 och 2 har helt olika orsaker
  och framför allt vad som startade det hela.

   • Krister

    The main cause of world war 1 is the assassination of archduke Ferdinand
    and the cause of world war 2 is the German invasion of Poland.

    Den vanligaste förklaringen i Engelsk historiebeskrivning.

 2. Anders

  De flesta krig handlar om att få kontroll över naturtillgångarna. Sedan har vi fortfarande diktaturer och förtryckarregimer som försöker expandera samt utbrytarstater som försöker få självstyre på ställen med flera etniciteter/religiösa konflikter (naturliga oroshärdar) osv. ”Tak över huvudet” och ”mat på bordet” har väldigt lite med detta att göra.

  Andra världskrigets utbrott berodde till största delen på hur Tyskland blev behandlat, fick skulden för första världskriget och de ekonomiska problem som följde i spåren av det.
  Efter andra världskriget fick vi ett kallt krig där de båda supermakterna hade kärnvapen och vi levde i ständig skräck för någon skulle trycka på knappen. Det var inte frågan om ”aldrig mer” utan det handlade om kapprustning. De flesta Europeiska länder var diktaturer under någon del av efterkrigstiden.

 3. Jan

  Historien upprepar sig men aldrig på samma sätt. Orosmomenten idag är snarare Putins Ryssland, Iran och Mellanöstern samt Nordkorea. De stora asylströmmarna från MENA är också en krutdurk. Att lösningen på den problematiken skulle vara mindre nationalism och mer anti-rasism i Väst är en smula naivt. Särskilt med tanke på att det inte är Väst som är orsaken till problemen. Öppnade vi gränserna på vid gavel i Väst skulle Europa, som vi känner det idag, snabbt vara ett glömt kapitel. Och med det också den demokrati du talar om.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Orosmålen idag är samma som tidigare ojämlikhet trots att man försöker bortförklara det genom den sortens beskyllningar du anför i din kommentar jan.

 4. Bertil

  Jag tror vi redan ser kriget.
  Krig kommer kanske inte Skr mellan Länder Kapitalismen hugger InterCity ögonen på varann.

  Men kriget kapitalismen för mot utsatta kan få märkliga effekter.
  Högerns Sänkta trösklar utförsäkring av sjuka och arbetslösa kan te sig rätt banalt.
  Men när allt fler förlorar hoppet och inser att högern enbart är ute efter att ta allt och utan hänsyn.

  Man tror fler poliser sämre sociala skydd är lösningen samt att fler Jobbskattestölder är lösningen.

  Men vad gör kapitalisterna om Vatten el
  Samhällskänsliga funktioner saboteras.

  Eller om den fattige får tag i kemikalier som kan med enkla medel döda massor.

  Vi tror vi är så skyddade av all teknik och nymodigheter. Det är även det som blir vårt fall.
  Girigheten idag är helt klart samhällsfarlig
  Framtiden ser minsann inte ljus ut.

  Vi är dövade av tv-tävlingsprogram
  De välmående kan köpa sig mer kanaler
  Får bidrag för pigor och stylingfolk
  De vill ha mer sånt tro inte de vill jobba
  För de avskyr sånt.

  Även den formen av lyxbidtah kan bli
  Välmåendes fall.

 5. Alexander

  ”Jag säger det jag anfört”

  Tidigare stöttade du kurder och palestinier, men alltså inte längre? Frågar så att jag inte blir anklagad för att klippa och klistra….

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att lyfta saker ur sin kontext och klippa och klistra som du gör leder ingen vart Alexander.

 6. Alexander

  Jag konstaterar att du valt att inte ta in flera av de kommentarer jag skickat. Jämfört med Bertils är de rena mästerverken så att du är selektiv är ett faktum. Får se om den här överlever….

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Om du håller dig till ämnet i inlägget publicerar jag din kommentar.

 7. Fredrik

  Några frågor:
  1. När du påstår att grundorsaken till både WW1 och WW2 var ojämlikhet, i vilken historiebok har du läst detta så att man kan kontrollera?
  2. Du pratar om socialdemokrati som att den var/är den dominerande ideologin/politiken efter WW1 och WW2, var finns just detta fakta att läsa?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Historieböcerkerna och forskningen är full av bevis för det Fredrik – Därtill kan du läsa på om människors levnadsförhållanden före och mellan världskrigen och efter och använda erfarenhet och sunt förnuft vilket ger samma slutsats.

   • Fredrik

    Detta är INTE svar på mina två, relativt, enkla frågor.

    Parantes: Förmodligen har jag läst mer historia som ämne än dig, och även läst kring de bakomliggande orsakerna samt vilka effekter krigen fick på de samhällen som kom efter krigen.

    Men åter igen, du svarade INTE på mina frågor. Det är fegt.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Vem av oss som läst mest historia ska jag låta vara osagt men en sak kan jag säga och det är att jag läst oerhört mycket historia jämfört med de flesta andra – Därtill var det inte det som var frågan – Vem av oss som läst mest historia.

     Sedan beror det på vilka publikationer vi läst och på vilken erfarenhet och kunskap vi har om olika delar av världen och av att tolka det som står mellan raderna angående vilken slutsats man ska dra.

     Titta och läs igen och jämför de socioekonomiska levnadsbetingelserna före världskrigen och mellan dem så kommer du med största säkerhet att komma till samma slutsats som jag och många med mig.

     • Fredrik

      Åter igen, du svarar INTE på mina två ursprungliga frågor. Varför är du så feg?

      Historia är ett relativt enkelt ämne, speciellt då just det utspelar sig i historien. Att dra slutsatser av historiska händelser är därmed rätt enkelt – alldeles speciellt om det finns nedskrivet från fler än en källa. T ex är det svårare att dra slutsatser ju längre bort i tiden man kommer. Dock är en sak klar, forskare över hela världen är rörande överens om att eftermälet av WW1 ligger till grund för det som sedan utspelar sig i Tyskland i mellankrigstiden. Att socio-ekonomiska i sin ojämlikhet ska vara huvudgrund för WW2 är oerhört misstolkat från din sida Anders då missnöjet gentemot framför allt Frankrike och England är stort i Tyskland i alla socio-ekonomiska klasser, från fattig till rik. Detta är vedertaget och bekräftat Anders, vilket direkt slår hål på din myt om att det är ojämlikheterna som är grunden.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag har svarat på dina frågor Fredrik och jag är inte feg.

      Du ska leta i den forskning som forskar i socioekonomiska levnadsbetingelser i dag och historiskt – Det är där du hittar det jag anför.

 8. Fredrik

  Glömde en sak, det var inte socialdemokratin som myntade uttrycket solidaritet. Socialdemokratin myntade inte ens den moderna betydelsen av solidaritet. Det gjorde en fransman, Charles Fourier, redan i början av 1800-talet då ha menade att alla skulle bidra, med det man kunde, till allas välfärd. Med andra ord, precis det du flera gånger hävdat ska genomsyra samhället idag och då är det inte en socialdemokratisk uppfinning. Här är det alltså på plats att du ber om ursäkt. Man ska inte ta ära av någon annans förtjänst, det är fult Anders.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Om du ser det skrivet någonstans i inlägget att jag påstår att socialdemokraterna har myntat uttrycket ska jag överväga det Fredrik – Så står det inte och med det faller din invändning platt till marken.

   • Fredrik

    ”Denna samsyn ledde till att socialdemokratin och det socialdemokratiska synsättet om solidaritet och alla människors lika värde…” är ett citat från ditt inlägg ovan. Alltså något du skrivit Anders.

    Du har vid flertalet gånger i dina inlägg skrivit att människan ska efter förmåga bidra till allas välfärd i samhället, en modell du hävdar är den socialdemokratiska modellen på ett jämlikt samhälle. De rika ska bidra med mer än de fattiga, den starke mer än den svage. Allt för att samhället ska bli mer jämlikt så att Sverige åter igen blir det bästa landet i världen. Många gånger har du matat ut detta mantra som den socialdemokratiska modellen – med andra ord, den socialdemokratiska solidariteten. I den svenska, och internationella, socialdemokratiska historien finns detta tänk inskrivet som en del av att vara socialdemokrat.

    Och åter igen, detta är INGET som socialdemokratin hitta på utan tagit ifrån Charles Fourier som myntade exakt samma sak vid 1800-talets början.

    Men, det kan vara svårt för en som aldrig att ha fel att förstå att mycket av det du tror på är något som andra kommit på. Före dig. Före S. Långt, långt före.

     • Krister

      Du pratar om socialdemokrati som att den var/är den dominerande ideologin/politiken efter WW1 och WW2, var finns just detta fakta att läsa?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      I Europas moderna historia Krister – Kolla vilka partier som styrde t.ex. Tyskland, UK, De nordiska länderna med flera så ser du att jag har rätt.

     • Fredrik

      Charles Fourier var inte socialdemokrat. Han kan omöjligt ha varit det när han myntade det du nu försöker få till något som är den socialdemokratiska solidariteten. Det är alltså inte socialdemokratin som ”uppfunnit” dess egen version av solidaritet, ni har ”stulit” den. Och när du överbevisas så vågar du inte erkänna att du har fel. Jävligt fegt!

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Nu är du ute och försöker märka ord Fredrik – Ingenstans har jag pratat om vem som myntat uttrycken utan blott och allena om att dessa uttryck finns inskrivna i den socialdemokratiska ideologin sedan länge och sedan socialdemokratins barndom.

 9. Brorson

  Någon som i högsta grad lever upp till det som står i rubriken är Anders Forss själv Något som insiktslöst inlägg, som Forss här har skrivit, får man leta efter. I stort sett går inlägget ut på att skuldbelägga alla som inte tycker som Forss för de bägge världskrigen. Detta gör Forss till en extremt farlig person, om han skulle få makt. För visst vore det -, med tanke på alla som dog i de bägge världskrigen – värt en del offer att förhindra ett tredje världskrig?

  Denna demonisering av fienden är en viktig komponent i alla krig sedan mitten av 1800-talet, denna dehumanisering av oliktänkande. Nu är det återigen de farliga nationalisterna, som ska kämpas ner, lokalbefolkningarna. Mot dessa står de ”upplysta” globala överklassen, det internationella jetsetet, som Anders Forss har varit (och fortfarande är?) en del av. Inlägget andas herrefolksmentalitet. Det är de maktlös fattiga som startar krig….

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är på inge4t sätt insiktslöst Brorson – Snarare rakt på sanningen.

   • Brorson

    Du är så förbaskat okunnig så att det är skamligt. Du har uppenbarligen inte läst en historiebok.Jag har läst massor. Både om förspelet till Första världklriget, Versailles-freden och händelserna i Tyskland därefter, hur den tyska överklassen förberedde sig för ett nytt krig, hur man kringgick demilitariseringen av Tyskland genom att förlägga avancerad krigsmaterieltillverkning till Spanien och Sverige (som hade ledig kapacitet genom det ödesdigra beslutet 1925 att nedrusta det svenska försvaret, .

    Du känner kanske inte till den fransk-brittiska krisen 1875, som var nära att leda till krig om Afrika mellan dessa kolonialmakter och uppgörelsen mellan dem 1898, då Tysklands intressen ”glömdes bort”, och Agadirkrisen 1911, även kalladd ”Panthersprånget”, eftersom den tyska jagaren Panther bröt den fransk-brittiska blockaden av Marocko, som hade fått bättre handelsvillkor med Tyskland. Detta är en följetong, som pågår än idag, men med andra förtecken och mellan andra parter.

    Carl Bildt, som under sin tid som svensk utrikesminister blandade ihop sin roll, som sådan med sina privata affärsintressen (vilket bidrog till kriget mellan Ryssland och Georgien 2008) blåser nu i stridstrumpeterna mot USA och manar EU till ett nytt ”panthersprång”, för att rädda den europeiska handeln med Iran – som uppenbarligen använder vinsterna till förberedelser för ett nytt storkrig, med det i Sverige hatade och förtalade Israel som huvudfiende.

    Iran har tydligen använt sin berömvärda insats i kriget mot IS som förevändning för att flytts fram sina positioner mot gränsen till Israel. Blir det demokrati och socialism i Mellanöstern om Iran lägger under sig alltsammans mellan Indien och Medelhavet? ”That does’nt matter. Business är usual must go on” säger ultranationalisten Carl Bildt Om man ser EU som EN nation, så är ju hela EU i bästa fall ett nationalistiskt och i sämsta fall ett ultranationalistiskt projekt, som tar vid där Nazityskland slutade.

    Segern i Andra världskriget var inte bara de deltagande staternas (USA:s, Englands och Sovjetunionens) förtjänst utan även motståndsrörelsens i de ockperande länderna förtjänst. Och vi som kan vår historia vet att den i många länder var organiserad enligt folkfrontsmodellen och huvudsakligen bestod av borgerliga demokrater, socialdemokrater och kommunister. Det är huvudsakligen de borgerliga demokraterna som i historieböckerna kallas ”nationalisterna”, medan socialdemokraterna ibland räknas som en tredje kraft och ibland som en del av de borgerliga demokraterna (= nationalisterna”).

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag tar med glädje emot ditt påstående om att jag är okunnig Brorson – Det visar inget annat än att du valt den enkla förklaringen utan att göra riktigt djuplodade analyser av vilka socioekonomiska levnadsbetingelser människor levde under före det första och andra världskriget och efter freden.

     Gör du det kommer du till den slutsats jag anfört.

   • Brorson

    Det finns således en god nationalism och en ond nationalism., som kräver frihet åt det egna folket / nationen respektive att det egna folket / nationen ska härska över andra folk / nationer. Socialdemokratin (”den demokratiska socialismen”) är till sin natur nationell, eftersom demokratin utövas i ETT land, eller i EN förbundsstat. Detta är hur tydligt som helst i Per Albins folkhemstal 1928, men även i Olof Palmes politiska gärning.

    Socialdemokratin har fått kritik från borgerligheten för att man har stött bäde nationella befrielserörelser. som inte haft demokratin ens som långsiktigt mål, och odemokratiska men fria stater, som har kämpat för fortsatt nationellt självbestämmande. Denna politik, har S dock kunnat försvara med att nationellt oberoende är en förutsättning för demokrati. Historiskt sett har det nationella oberoendet kommit före demokratin, med Sverige som ett mycket talade exempel. Landet vann nationellt oberoende 400 år innan demokratins genombrott.

    SD:s nationalitetspolitik förtjänar kritik, eftersom man inte kan hantera det faktum att det i praktiskt taget varje nationalstat finns nationella minoriteter Varje liten folkspillra kan inte ha en egen stat. Men då måste man också erkänna att den socialdemokratiska nationaitletspolitiken, som en del av utrikespolitiken. delvis är nattstånden, när man mer eller mindre tvingades ta avstånd från den före detta befrielserörelsen för Västsahara Polisario.

    Och hur realistisk är det egentligen att de kurdiska territorierna i Iran. Irak Turkiet och Syrien skulle kunna förenas till en enda stat. Och att ett från Israel fritt Palestina skulle kunna existera som en suverän stat, utan att uppslukas av en hungrig, regional stormakt? I Sverige har ”nationalism” och ”nationalist” blivit ett skällsord.

    När Anders Forss ska utpeka skyldiga till krigen, så blir är det lokalbefolkningarnas krav på självbestämmande och demokrati. Det är fanatiska EU-anhängares falska historieskrivning.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag pekar varken ut människor eller nationer som orsaker till krigen Brorson utan blott och allena ojämlikhet vilket är effekten av fel sorts politik.

     Att vara stolt över att vara människa är helt rätt men att driva nationalism till en nivå där den går ut på att trycka ner andra är helt fel – Att vara stolt över att vara del av något bra och att därtill använda den stoltheten på ett kärleksfullt sätt för att hjälpa andra till större jämlikhet så att framtida krig kan undvikas är positivt – Nationalism använd i motsatt riktning är farlig oh skadlig.

     • Fredrik

      Men Anders, du trycker ju ner andra. SD, Alliansen för att nämna några är ju några som du trycker ner. Allt för att de har en åsikt som går emot din egen. Du tar till grepp som att faktiskt fara med falska påståenden för att trycka ner dina politiska motståndare. Varför är det okej att du trycker ner andra, men inte tvärtom? Är inte det definitionen av hyckleri?

      Och innan du försöker med konststycket att slingra dig ut eller hävda att jag är på gränsen för förtal så har S sedan Olof Palmes död 1986 styrt Sverige i 21 av 32 år. Det är alltså inte dessa 21 år i svensk politik som varit avgörande för hur det svenska samhället ser ut idag utan de 11 åren då en borgerlig regering styrde Sverige? Trots att gamla S-ministrar likt Georg Andersson eller Kjell-Olof Feldt tagit på sig skulden för den socio-ekonomiska sidan av samhället idag så hävdar du likt en dåre ändå att det är de blåas fel. Före detta statsminister Göran Persson var under sina första tid som statsminister extremt starkt kritisk till varför borgarna lämnat Sverige till honom i det skicket, ett synsätt Göran Persson idag tar avstånd ifrån.

      21 år av 32 totalt. Under den tiden hade du Anders alla möjligheter att förändra samhället till ditt samhälle, men du valde att tjäna pengar istället under en stor del av den tiden. Du valde kapitalet. Du valde. Ingen gjorde valet åt dig. Ingen tvingade dig. Fritt val. Och så har du mage att ljuga läsaren rakt upp i ansiktet och hävda, som en sanning, att allt som är fel i samhället är borgarnas fel.

      Så länge något är tillåtet så anser du att det är fritt fram att använda sig av det, även om man är motståndare till det. Friskolor, du vill i princip lägga ner dem, men tillåter dina barn att gå i en. Bara ett exempel Anders, det finns mängder av exempel.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag far inte fram med några falska påståenden Fredrik och att de partier du nämner har en politik som är mindre kärleksfull än den S har beror på dem själva och handlar inte om att trycka ner någon.

     • Brorson

      Det är ett kraftigt övermaga påstående att jag inte skulle veta mer än Anders Forss om de socioekonomiska betingelser människorna levde under före de båda världskrigen. Naturligtvis känner jag också till hur kolonialister och andra krigsanstiftare använde detta i krigspropagandan. Men det var alltså inget folkligt krav: det var inte den folkvilja som hade format spontant av de breda folklagren. Anders Forss har inte sambanden mellan orsak och verkan riktigt klart för sig. Det kan ju finnas en orsak, men flera olika verkningar. Det är inte underklassen som spontant söker lösningar på sina problem genom att trycka ner underklassen i andra länder, utan det är överklassen som anvisar den vägen för att behålla makt och rikedomar.

      Men jag söker inte strid om detta, utan nöjer med med Forss’ deklaration att det är fel att driva nationalism till en nivå där den går ut på att trycka ner andra.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Forskningen i socioekonomiska levnadsbetingelser då och nu pekar i den riktning jag anfört Brorson.

 10. Alexander

  Det finns ganska många historiker som har en annan åsikt än Anders. Fast det spelat ingen roll, vi vet ju vem som allid har rätt.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   I alla frågor hittar du historiker och forskare som tycker olika Alexander så att det skulle vara så även i denna fråga är förvånande.

   • Anders

    Visst finns det olika åsikter i forskarvärlden. Verkligheten är komplicerad och mångfacetterad.
    Däremot finns det inte en enda seriös forskare som delar din åsikt Anders Forss. Finns det någon så länka till honom. (Jag har läst otroligt mycket historia, både på universitetsnivå och som hemmanörd men aldrig hittat någon som ens är i närheten av det du säger)
    Att påstå att det handlar om ”tak över huvudet” och ”mat på bordet” är en ganska förenklad bild som inte stämmer. Trots allt finns det gott om hemlösa runt om i världen och länder där svälten är utbredd, ändå startar dessa människor inga krig.
    Däremot ser jag desto fler krig som startats av orsaker jag angett tidigare.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det är just det mitt påstående inte är Anders – En förenklad bild. Svaren hittar du i den forskning som forskar inom socioekonomiska levnadsbetingelser Anders – Leta där så hittar du många som kommit till samma slutsats som mig,

 11. Alexander

  ” I alla frågor hittar du historiker och forskare som tycker olika”

  Det märkliga är att det ALLTID är de som tycker som du som har rätt. Har du tänkt på att du ALDRIG har fel i en fråga där olika åsikter finns?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det finns olika åsikter men det förändrar inte faktum Alexander – Ojämlikhet är den i grunden utlösande faktorn.

 12. Alexander

  ” Det finns olika åsikter men det förändrar inte faktum”

  Som sagt, du har ALLTID rätt. Varför ha en debatt när utfallet redan är klart?

  ” Ojämlikhet är den i grunden utlösande faktorn”

  Det var ojämlikhet som ledde till kriget i f d Jugoslavien?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Publicerar som ett inlägg i debatten med tillägget att jag pratade om WW 1 och WW 2 i inlägget och inget annat.

 13. Alexander

  Anders

  Vad säger du om de historiker som pekar på Höness del i att andra världskriget startade? Helt fel?

  ” är fullt upptagna med att roffa åt sig så mycket vi kan för egen del”

  Gäller det även dig? Hur stor del av befolkningen resonerar så?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det beror på om du tittar på den ytliga orsaken eller den som ligger dold i djupet.

 14. Fredrik

  Kärleksfull är inte ett begrepp som går att mäta Anders, du har flertalet gånger fått höra detta och med en dåres ambition fortsätter du på inslagen väg. Din definition av kärleksfull är inte den enda, vilket omöjliggör en jämförelse. Men, du kommer att hävda motsatsen. Du kommer att hävda att en politik som gynnar flest är mest kärleksfull så, då måste samma sak gälla alla människor?

  Med andra ord, jag är mer kärleksfull än dig Anders. Jag vill att alla människor ska få göra det de vill, utan att någon annan ska säga att de inte får detta. Jag vill att föräldrar ska få ha sina barn hemma istället för i skolan. Jag vill att människor som arbetar ska få själva bestämma vad deras skatt ska gå till. T ex ska dem utan barn kunna betala mindre skatt då de inte nyttjar skolsystemet och pensionärer ska inte betala skatt alls, då de redan betalat skatt under sina år i arbete.

  Individen ska stå i fokus och den individ som inte vill delta i större grupper ska inte heller behöva det. Gemensamma övergripande lagar ska fungera så att de gäller MOT någon. T ex ska de inte vara tillåtet att misshandla någon men tillåtet att inte gå i grundskolan. Varje individ ska själv kunna få välja sin egen väg, vilket betyder att de som väljer att gå den ”traditionella” vägen (idag) i t ex skolan ska få göra det, men du ska ha möjligheten att göra som du vill.

  Jag vill att politiker ALDRIG ska lägga sig i ärenden som gäller arbetsmarknad, det ska vara mellan fackförbund och arbetsgivare. Fackförbund ska tydligt ta avstånd från all politik, det ska inte vara möjligt att sitta på två stolar där en stol är en politikers stol.

  Jag har många fler exempel på hur individen ska kunna nå sin fulla pontential, men kärnan är:

  Individen ska aldrig behöva stå tillbaka för kollektivet (förutom rättsväsendet).

  Allt detta Anders betyder att jag gör ingen skillnad på människor, vilket socialdemokratin gör (måste göra för att lyckas med sin politik) och det är mer kärleksfullt än dig. Jag tvingar inte på någon min åsikt, det gör du (och S) och det gör mig mer kärleksfull. Och det betyder att jag är bättre än dig Anders, allt enligt din egen definition.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Politik går alldeles utmärkt att mäta på en skala som har kärlek som ytterlighet på ena sidan och girighet som ytterlighet på andra sidan – Mätmetoden är enkel – Ju fler människor som gynnas av ett politiskt beslut ju kärleksfullare är det.

   Använder du den skalan kommer su snabbt att se at socialdemokratisk politik är den överlägset mest kärleksfulla därför att den gynnar flest människor.

   • Fredrik

    Kärlek är självbestämmande. Alltså, ju mer självbestämmande desto mer kärleksfull. Politisk ideologi som kräver lydnad kan därmed aldrig bli speciellt kärleksfull, som socialdemokratin.

    Socialdemokratin är en mobbare. Flertalets makt över fåtalet. Ungefär som socialdemokratin behandlat det samiska folket de senaste 100 åren. Flertalets makt över fåtalet.

    Jag har inget emot dem som vill ge makten för deras liv till andra, det är helt okej. Det är deras val. Men, jag får inte samma gest tillbaka. Mitt val, att bestämma själv är nämligen enligt dessa som inte klarar av att bestämma själv helt förkastligt. Det är skillnaden mellan kärlek och girighet. Ingen ska gå sin egen väg utan underkasta sig majoritetens beslut. Dessa beslut som fattas av någon som inte vet vem du är, vad du har för preferenser och som inte behöver kunna ett skit om ämnet.

    Politiker är ingen kunskapsbank. Politiker är inte mer utbildad eller bättre utbildad än någon annan. Tvärtom skulle jag vilja hävda om du får din vilja igenom Anders. Att bli folkvald höjer inte din IQ. Så, det mest kärleksfulla man kan välja är att inte bli politiker – generellt – och socialdemokratisk politiker – specifikt.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Kärlek är inte självbestämmande Fredrik då det går helt emot kärlekens budskap om att älska andra mer än sig själv.

     Demokratin har inga andra och bättre metoder än den att majoriteten – Dvs. flertalet bestämmer och med det sagt så står jag fast vid det jag anfört i inlägget och i tidigare svar till dig.

     • Fredrik

      ”Kärlek är inte självbestämmande Fredrik då det går helt emot kärlekens budskap om att älska andra mer än sig själv.”. Det är inte sant Anders. Menar du på fullaste allvar att det finns EN definition av kärlek? Och att kärlek ALLTID handlar om att älska andra mer än sig själv? Det finns oändligt många varianter av kärlek. Kärlek till sig själv. Kärlek till Barcelona, både staden och fotbollslaget. Kärlek till någon närstående. Kärlek till min bil. Är din kärlek till din fru ”mer” kärlek än min väns kärlek till sitt favoritlag Tottenham? Och om kärlek INTE är självbestämmande, hur vet din fru att du älskar henne? Du kan ju inte själv bestämma kärlek hävdar du. Har du av en tredje part blivit instruerad HUR du ska älska din fru?

      ”Demokratin har inga andra och bättre metoder än den att majoriteten – Dvs. flertalet bestämmer och med det sagt så står jag fast vid det jag anfört i inlägget och i tidigare svar till dig.”. Det är inte heller sant. Demokratin har många olika metoder och att du anser att dessa metoder inte är bättre är ingen sanning utan en åsikt. Den ideologi som du står för Anders strävar mot att bestämma ÅT folket. Människor som kallar sig för politiker ska fatta beslut ÅT folket, för deras eget bästa – för tydligen vet folket inte sitt eget bästa? Detta är enligt dig kärlek. Att bestämma över andra. Att bestämma över andra ända in i folkets hem. För, i mitt hem vet inte jag mitt eget bästa så därför ska staten bestämma det åt mig. Detta är kärlek enligt dig Anders. Tvång är alltså en form av kärlek.

      Jag är av motsatt åsikt. Jag tror på att alla individer vill väl. Att deras intentioner är goda. Att alla strävar efter att faktiskt göra något bra. Att de faktiskt vet mer än mig. Att de absolut vet mer än mig om deras specifika situation. Och detta är positivt, då allas specifika egenskaper får möjligheten att blomma ut. Ingen, och då menar jag ingen, ska behöva kännas sig som alla andra. Tvärtom, vi ska alla vara extremt olika. Ingen ska vara lika. Vi ska utnyttja alla de egenskaper vi alla har genom att bli än bättre. Vi ska låta alla vara den de vill vara. Oavsett vad de vill göra. Det är kärlek. Till mig själv och till andra. Jag vill absolut inte prata ÅT någon, jag vill prata MED någon. Det är kärlek det.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det är precis så det är Fredrik – Det jag sagt om kärlek vill säga. Att det sedan blir besvärligt med en sådan mätmetod om man inte står för en kärleksfull politik kan jag förstå men det betyder inte att det jag anfört inte skulle vara sant.

      Jag har ingen strävan att bestämma åt folket utan snarare om det inträffar att jag ska leda politiskt genomföra den politik folket och folkflertalet vill se genomförd genom att rösta på mig och det jag står för politiskt.

 15. Alexander

  Anders

  Du skriver att ju fler som gynnas av ett beslut desto kärleksfullare är det. Borde vi då inte se till att alla svenskar ger bort i princip allt de äger till behövande runtom i världen? En fråga jag ställt flera gånger men som du aldrig svarar på…

  ”jag pratade om ww 1 och ww 2 i inlägget”

  Det är alltså bara världskrigen som orsakats av för stora klyftor och nationalism?

  Sedan undrade jag om även du roffar åt dig så mycket du kan eller om det bara gäller andra. Inte heller det fick ett svar…

  Ingen åsikt om Höness och andra världskriget?

  Fyra enkla frågor som har med ditt inlägg att göra. Du tvekar aldrig att ta debatten så svara gärna…

  Sedan är det märkligt att andra ska leta fram fakta som styrker dina påståenden. Ettt tips om du någon gång får ett politiskt uppdrag är att sluta med det. Bara i all välmening.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Du försöker dig alltid på påstå extrema saker Alexander – Därtill något som berör den privata sfären och försöker jämföra det med politik.

   Saken är enkel – Ju fler som gynnas av ett politiskt beslut ju kärleksfullare är det och omvänt ju färre som gynnas ju girigare är beslutet.

 16. Fredrik

  Det finns en enda anledning till varför ”allvetare” likt dig Anders säger nåt i stilen med ”leta själv” eller ”leta där så ska du se” och det är att det inte finns något som stödjer dina påståenden, och när du vet att inget stödjer din ”sanning” så kan du inte heller bevisa det och därmed kan du inte berätta var alla andra kan läsa samma sak som dig.

  Det är därför i avhandlingar, uppsatser e.t.c. så görs det extremt tydligt att UTAN källhänvisningar så kan INGET publiceras. Det kan alltså inte bestå av ”teorier” eller med andra påhitt. Vem som helst, herr och fru Vem som helst, kan läsa i källhänvisningarna, låna eller köpa den specifika litteraturen och därefter läsa samma sak som den som skrivit en uppsats, avhandling e.t.c., men detta gäller inte den store Anders Forss från Umeå. Oraklet från Ersboda som bara behöver säga nåt och per automatik blir det en sanning. Han ska minsann inte behöva sänka sig ner till folkets nivå och bevisa det han säger. Det är ju sant. Det är ju Anders Forss som sagt det.

  Ditt ord Anders, och detta har jag sagt flera gånger, är ingen sanning bara för att du säger dom. För, vem har gett dig den rätten? Och kan vem som helst ansöka om att få den rätten? Och var ansöker man? Har alla samma rätt? Om så, vad händer när du säger en sak och en annan säger det motsatta, vem har rätt? Är det alltid du?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det finns stöd Fredrik och har den som vill debattera frågan med mig ett genuint intresse av att debattera snarare än av att försöka förminska och/eller misskreditera mig som person är man villig att lägga ner den tid som behövs.

   Jag ägnar åtminstone 5 timmar av min fritid varje dag på året till att läsa och fördjupa mig politiskt på allehanda sätt – Bland annat genom att studera och läsa forskning och press – Svensk likväl som internationell.

 17. Alexander

  Anders

  Jag ställde fyra frågor som är kopplade till det du sagt/skrivit. Du svarar inte direkt på en enda. Hur ska du kunna ha ett politiskt uppdrag när du agerar som du gör?

  ”Ju fler som gynnas desto kärleksfullare är det”

  Vad tycker du då om mitt exempel?

  ”Jag ägnar minst fem timmar av min fritid varje dag till att fördjupa mig”

  Samtidigt som du jobbar heltid, träffar massor av folk och pratar politik, gör undersökningar,engagerar dig politiskt i form av möten osv, umgås med familjen mm. Varför ”skarvar” du hela tiden om allt du gör? Tror du att gemene man köper dina påhitt?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag skarvar inte Alexander och om du inte tror mig så är det ditt problem inte mitt – Därtill ville du att jag skulle göra en jämförelse mellan ett äpple och ett päron vilket inte låter sig göras.

   Ställ om frågan och då angående två politiska beslut så ska jag med glädje besvara det.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Inte alltid – Men i många fall om det som skrivs är rena personangrepp eller inte en debatt om ämnet i inlägget.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>