Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Umeå kommun har gjort ett bra val vad gäller leverantör av elbussarna.

Redan när upphandlingen pågick skrev jag ett antal inlägg där jag gav min syn på hur kommunen bör tänka och agera i fråga om val av leverantör av Umeås framtida elbussflotta.

Pris, funktion och driftsäkerhet samt företagens historik av produktion och leverans av elbussar och laddinfrastruktur till andra kunder ska utgöra tungt vägande skäl vid val av leverantör – Så även ekonomisk styrka och förmågan att tillhandahålla service och reservdelar under åtskilliga år framåt.

Att kommunen och de ansvariga gjorde precis det och avstod från att ensidigt gynna den leverantör som sålt bussarna till provtrafiken genom att tillämpa ett öppet upphandlingsförfarande visar på styrka och beslutskraft.

Hybricons bussar må vara byggda på innovation och nytänkande med de problem detta fört med sig vad gäller ständiga driftstopp och driftstörningar håller inte i längden om fordonen är tänkta att användas i högintensiv kollektivtrafik.

Det ska dessutom paras med det faktum att Hybricon är ett nytt företag på bussmarknaden som aldrig byggt traditionella bussar och därtill i princip bara levererat de få elbussar som idag rullat i Umeås testtrafik av elbussar och elbussinfrastruktur.

Att det innebär att Hybricon därför saknar den stabilitet som behövs för den som ska köpa in bussar till storskalig busstrafik ska våga välja dem som leverantör ser jag därför som självklart – Att bolaget därtill dras med finansiella problem gör inte saken bättre.

Jag betvivlar inte att Hybricon med tiden kommer att lyckas med sina ambitioner att producera en produkt som uppfyller alla kriterier – Kostnaderna och vedermödorna för att nå dit ska dock bäras av företagets aktieägare och inte av skattebetalarna vilket till stor del varit fallet fram tills nu.

Umeå kommun kan känna sig stolta över den chans man gett företaget i och med att Umeå kommun agerat försökskaniner och därtill satsat skattepengar i Hybricons utveckling av framtidens elbuss – Då genom att betala fullt ut för de bussar och den laddinfrasrtuktur som ingått i testtrafiken under åren fram tills nu.

VDL som valet nu föll på har byggt bussar länge med stor framgång och har därtill levererat ett stort antal elbussar och laddinfrastruktur till olika trafikhuvudmän i många länder med stor framgång.

Att de bussar och de system man levererat dessutom fungerar bra i verkligheten och rullar på utan större driftstörningar är tunga skäl att välja dem som leverantörer av Umeås framtida elbussar.

VDL och kinesiska BYD som är störst i världen på elbussar för närvarande är de med mest erfarenhet och de leverantörer som har en pålitlig produkt som fungerar i alla situationer.

Att dessa därutöver har en storlek och en finansiell stabilitet man kan lita på för framtida service och framtida tillgång på reservdelar och experthjälp är andra tungt vägande skäl.

Därför ska jag avsluta med att säga att Umeå komun gjort ett mycket bra val vad gäller leverantör av Umeås framtida elbussflotta.

Starkt Jobbat UKF, INAB och Hans Lindberg (S) med flera – Er kan man lita på!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

33 kommentarer

 1. Sven

  Har du kollat vilka problem VDL har med sina produkter?
  Hur har de testats i vinterförhållanden?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   De körs i vintertrafik redan i Norge bland annat och VDL har ett gott trackrecord vad gäller elbussar – Så även av de normalbussar som redan rullar i Ultratrafiken och är ägda och opereras av Transdev Sverige AB.

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Läs bussmagasinet med flera tidskrifter så får du veta – Oslo och Stavanger så vitt jag vet och någon fler ort.

    • Sven

     Är det för art du inte vet eller för att du faktiskt VET de verkliga siffrorna som du än en gång inte vill svara på raka frågor utan på klassiskt politikervis bara slingrar dig.
     Har du ens koll på hur ”neutrala” dina ”källor” är?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Vilka siffror avser du Sven? – Om det gäller upphandlingen så blir alla anbud offentlig handling i samma stund som anbudet vinner laga kraft vilket är den 24/5.

     • Sven

      Självklart de jag efterfrågat ovan som du inte kan/vill/vågar ange och stå för. Lättare med vaga anvisningar. Till och med det visar på bristerna.

      Winter is comming… Även i Umeå…

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Vinter har vi en gång varje år så vitt jag vet Sven.

 2. Peder

  Jag betvivlar inte att detta var ett gott beslut att spola fullständigt bedrövliga Hybricon, men att hylla mähäet Hans Lindberg för detta? Haha, det är ju närmast fantastiskt patetiskt. Lindberg har år efter år skjutit in miljoner kronor, nästan i paritet med vansinnesstödet till Guitars, till Hybricon. Det har närmast liknat korruption, om man ser vilka S-anstrukna personer som varit engagerade i företaget. Och det har varit omöjligt att motivera sett till hur absolut värdelöst Hybricon varit, ur alla aspekter. Här har kommuninvånarna svindlats på dussinet miljoner skattekronor – igen.
  Parallellt med denna fars har Lindberg, gång efter annan, hyllat Hybricon. De har lyfts fram som slagskeppet i kommunens satsningar på Smart City/Miljöhuvudstad/whatever.
  Trovärdigheten är körd i botten! Det enda som kan rädda kommunalrådets anseende är en offentlig ursäkt till skattebetalarna och ett löfte om att fortsättningsvis sluta agera omdömeslöst med våra gemensamma resurser. Jag skulle aldrig köpa en bil, eller en buss, av den mannen – än mindre låta honom styra en kommun.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Publicerar din uppfattning så att övriga kan ta del av den – För egen del tycker jag att Hans och övriga agerat klokt och gjort ett bra val.

   Glöm sedan inte att det alltid funnits bred majoritet för saker som Guitars och kulturhuvudstadsåret.

 3. Olle

  Du skriver : -Umeå kommun kan känna sig stolta över den chans man gett företaget i och med att Umeå kommun agerat försökskaniner och därtill satsat skattepengar i Hybricons utveckling av framtidens elbuss – Då genom att betala fullt ut för de bussar och den laddinfrasrtuktur som ingått i testtrafiken under åren fram tills nu.

  Ska vi skattebetalare också vara stolta att Umeå kommun satsar på utveckling av Elbussar ?? Hur väljer kommunen vilket utvecklingsföretag de ska ”sponsa” .Vårt företag som ligger i framkant i vårt segment har aldrig kommunen intresserat sig för trots att vi tillför ca 20 miljoner till stadskassan varje år.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det företag Umeå kommun valt är inget utvecklingsföretag som kommunen måste sponsra utan ett väletablerat företag med en väl utvecklad och fungerande produkt – Därför ett mycket bra val jämfört med valet av leverantör för testtrafiken med elbussar,

   • Olle

    Nu läste du som fan läser bibeln och rörde till det, jag klagade inte på valet av bussar utan gav kritik till att kommunen betalat pengar till ett börsnoterat företag

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Kommunens bolag och inte kommunen har lånat ut till marknadsmässiga villkor så vitt jag vet Olle – Något som är lagligt dessutom men huruvida det är speciellt klokt är en helt annan fråga.

     • Olle

      Jo lagligt är det säkert ,men känns ändå fel gentemot andra utvecklingsföretag som inte i detalj intressanta för kommunen att inte få denna ”hjälp”. Och risken är i detta fall att de förlorar dessa 12 miljoner i en eventuell konkurs. Vet ju inte hur låneavtalet är skrivet till detalj. Men upphandlingen av de nya bussarna känns i alla fall klok.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Så vitt jag förstått betalas lånet ut månadsvis i bitar och efter vad jag hört så finns garanter för lånet utöver verksamheten.

      Att det sedan kan ses som orättvist kan jag köpa och till viss del hålla med om Olle.

 4. Niklas Karlsson

  I din inlägg får du det att låta som kommunen har gjort ett val vid upphandling av leverantör?
  För att citera ‘Ett klokt beslut av Umeå kommun och dess ledning med Hans Lindberg (S) i spetsen.’ att välja i en upphandling är inte förenligt med lagen om offentlig upphandling, det är kvalitetsmål och pris som ska avgöra..
  Du kanske ska ändra din text till ‘Bra genomförd upphandling av Umeå kommun’…
  Men det skulle ju vara typiskt S om ni har gjort ett val som inte är förenligt med lagen, kommer garanteras att överklagas om inte för annat på grund av din bloggtext.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det val som gjorts är förenligt med lagen Niklas och att kommunen lät det för skattebetalarna bästa anbudet vinna hedrar de jag hedrar i inlägget.

   • Krister

    Varför hylla en självklarhet?
    För skattebetalarna bästa anbudet skall väl alltid antas?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Just därför att så inte alltid är fallet Krister och därför att ett anbud och dess innehåll inte bara handlar om pris utan även om andra komponenter.

  • Olle

   Niklas, förstår inte varför valet skulle vara olagligt. Och på grund av AF blogginlägg, utveckla detta är du snäll ??

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Vilket inlägg av Niklas anför du till? – Kan inte vara något jag läst i alla fall.

  • Kim

   Du har helt rätt Niklas, men det är ingen ide att förklara det för den som inte vill förstå.

 5. Bergis

  Umeå kommun var väl för kåta på hypen om miljöhuvudstad så man tog in vilket skräp som helst på skattebetalarnas bekostnad. Hur mycket har det här äventyret kostat skattebetalarna? 100 miljoner? Har politikerna i Umeå ansvarsbefrielse?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Inköpen av elbussarna ligger på kommunens företag så det är den styrelsen som är ansvariga – Huruvida det var klokt eller inte räder delade meningar om även om min inställning i frågan är helt klar – Däremot är det bra att man tagit sitt förnuft tillfånga och valt rätt leverantör denna gång.

 6. Kunnig

  Vad är de för fel att skippa VDL för svenska Volvo och deras elbussar eller ville dom inte ens vara med?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag vet inte om Volvo lämnat något anbud och har de det så antar jag att man var för dyr. Så har det varit i många upphandlingar på senaste tid där Volvo håller ett pris som är högre än de allra flesta.

 7. Simonsson

  Hade Hybricon fått upphandlingen så kunde det bidragit till massor av lokala jobb och i sin tur skatteintäkter, något som kunde blivit mycket större med åren. Tankar kring det?
  Måste säga att det känns ruttet att välja ett holländskt storbolag.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Hybricons bussar tillverkas i utlandet på samma sätt som VDL:s bussar – Den service VDL nu måste tillhandahålla kommer att sysselsätta lika många som hos Hybricon så jag ser ingen skillnad.

   Därtill ger lagen om offentlig upphandling inte den som upphandlar någon möjlighet att länka dessa två saker till varandra i ett anbudsförfarande vilket gör ditt resonemang än märkligare Simonsson.

  • G-A Karlsson

   Simonsson – om du tittar på Hybricons resultat under de tre senaste åren så ser du ganska snabbt att det är önsketänkande (tyvärr). Det hade varit trevligt med lokal leverantör naturligtvis, men det går inte.

   0,6 miljoner i omsättning, ett tapp på 88 procent och 5,2 miljoner i förlust (25 miljoner i förlust förra året):
   https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/Hybricon-Bus-minskar-omsaettning-och-foerlusten-1007845940

   600.000 i omsättning … det är bara 50.000 mer än vad jag hade i min gamla enmansfirma. Jag kan säga att med svenska skatter och socialavgifter på arbete så räcker 600.000 inte ens till ETT heltidsjobb… definitivt inte i ett teknikintensivt jobb som Hybricon.
   Följaktligen var VDL sannolikt det enda möjliga alternativet.

   Om Volvo offererade överhuvudtaget gissar jag på att man offererade på de nivåer som svensk statsmakt defacto kräver. Och då blir det för dyrt…

  • Olle

   Tror inte du Simonsson skulle köpa en bil av ett företag du imorgon inte vet finns kvar. Samt att de bilar de tidigare levererats inte funkat helt ut. Bygga bussarna skulle inte skapa arbete i Umeå då de idag tillverkas i Tjeckien av Ekova . Så nån lokal tillverkare som startar en bussfabrik i Holmsund skulle det aldrig ha blivit. Vi har för dyra löner i Sverige för att konkurrera om detta och sämre blir det med S vid makten för företagarna. Så glöm det med massor med jobb, titta på vindkraften som Vestas levererar.
   Deras servicemontörer kommer hit från Danmark ,men politikerna hävdar att nya kaftparker skapar jobb. Detta påstår de för att vi ska acceptera dessa byggen som totalt utrotar vår Svenska stam av tex Örn

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>