Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Alliansen har fel – Det behövs ingen sänkning av a-kasse ersättningarna.

Förvisso har jag anfört tidigare att lägre ersättning från a-kassa och sjukförsäkring varken sätter fler i arbete eller gör människor friskare – Orden i rubriken är dock inte mina utan kommer från professor Lars Calmfors.

Enligt Calmfors är arbetskraftsdeltagande redan högt i Sverige och incitamenten för människor att skaffa arbete är redan starka nog enligt honom – Så starka att en sänkning av a-kassan på inget sätt kommer att öka incitamentet att arbeta utan blott och allena försämra för de grupper som har det svårt nog redan i dagsläget.

Enligt Calmfors sjönk det höga arbetskraftsdeltagandet i Sverige inte ens under finanskrisen vilket enligt honom visar att sänkta nivåer i a-kassan är verkningslöst som instrument att använda om tanken är att åtgärden ska sätta fler i arbete.

Tidigare var det enligt Calmfors så att många nationalekonomer hade ett synsätt om att fackföreningarna tenderade att förhandla fram högre löner än vad som var optimalt för sysselsättningen – Det synsättet var korrekt historiskt men inte idag enligt honom.

Att fortsätta med återhållsamma löneökningar i dagens läge när det råder stor brist på arbetskraft på stora delar av arbetsmarknaden är enligt honom en anmärkningsvärd situation därför att det är kontraproduktivt i den meningen att återhållsamma löneökningar inte skapar någon utväxling i form av fler jobb.

Därutöver kritiserar Calmfors det faktum att det är den internationellt konkurrensutsatta industrin som ska sätta ”märket” för löneutvecklingen för övriga löntagare i Sverige – Något som enligt honom hindrar arbetsgivarna inom skolan, vården och byggbranchen med flera sektorer att höja sina löner mer än exportindustrin.

Enligt Calmfors borde dessa sektorer få höja sina löner mer än exportindustrin vilket skulle leda till att arbetskraften används i de sektorer där den behövs bäst.

Enligt Lars Calmfors är allmänt låga löneökningar inte någon metod för högre sysselsättning i dagsläget.

Däremot anser han att en större lönespridning med fler lönesteg och lägre minimilöner skulle kunna öka sysselsättningen bland utrikes födda och andra svaga grupper i samhället.

Den som vill läsa artikeln där Lars Calmfors ger uttryck för detta kan göra så på följande länk: https://arbetet.se/2018/05/15/inga-skal-att-sanka-a-kassan/

Jag håller i det stora hela med professor Calmfors och delar det mesta av hans åsikter och påståenden fullt ut.

Med det sagt tycker jag att vi ska öppna för att göra precis det Calmfors anför – Öka lönespridningen genom att skapa fler lönesteg och lägre minimilöner initialt.

I det avseendet tycker jag att vi socialdemokrater gör helt rätt som gör så genom att anställa de som står längst från arbetsmarknaden inom offentlig sektor där vi har skriande behov av mer arbetskraft.

Vad gäller sänkta minimilöner så tycker jag att vi även där är på rätt spår där vi betalar mellanskillnaden mellan normal lön och den lägre lön de erhåller direkt till arbetstagaren snarare än till arbetsgivarna,

Slutligen bör vi hörsamma Calmfors om att anledningen till att många utrikesfödda är arbetslösa inte beror på att lönerna är för höga utan på att deras produktivitet är för låg i förhållande till avtalens lägsta löner därför att de saknar utbildning.

Vägen framåt är således att utbilda dessa så att de erhåller den utbildningsnivå arbetsmarknaden efterfrågar – Då genom att initialt använda skattemedel för att ge dem den kompetens arbetsmarknaden efterfrågar genom att sätta dem i arbete så att de kan öka sin kompetens genom att arbeta.

Vägen framåt mot den ökade sysselsättning professor Lars Calmfors säger är viktig för att sätta utrikesfödda utan gymnasieexamen i arbete med jobb och egen försörjning är därför den väg sittande S-regering redan slagit in på – Låt oss fortsätta på den vägen även efter valet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

30 kommentarer

  • andersforss (inläggsförfattare)

   På det sätt jag anfört så är det en bra lösning och något som inte sänker det generella löneläget – På det sätt alliansen och Sd vill genomföra det blir det fel och leder på sikt till en generell lönesänkning för alla.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det behövs inga lönesänkningar för att klara dagens nivåer i a-kassan – Varför ska vi sänka lönen för Sveriges löntagare enligt dig?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att höja a-kassan, återställa nivåerna i sjukförsäkringen och ånyo göra fackföreningsavgiften avdragsgill är alltid rätt Alexander – Det kommer jag alltid att tycka oavsett vilket parti som genomför det.

 1. Krister

  Övrigt:
  Enligt en opinionsundersökning av Yougov/Metro för maj får både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna 23 procent av folkets stöd.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Yougov har aldrig varit någon pålitlig källa Yougov är lätt att manipulera vad gäller resultatet.

   • Bertil

    Yougovs undersökningar utförs via internet bland en panel av frivilliga,
    Kan som sagt aldrig bli tillförlitligt. man ska vara ytterst försiktig tro på marknadsundersökningar där man har önskemål i hur ett val ska gå. Däremot så det som är illa är att Yougov försöker påverka folkets röster. Det är det skrämmande.

    Det är trots allt ett företag från Storbritannien som ofta skriver om SD och har tydligen intresse i det partiet.

   • Krister

    Göteborgs Universitet har visat att bristen är att (fi), (v) och (mp) överrepresenteras i deras opinionsundersökningar, inte (sd), som istället underrepresenteras.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det förändrar inte min syn på Yougov Krister – Den undersökningen är inte att lita på.

 2. Solsting

  Anders tror sig veta mycket.
  Tycks ha läst nåt om att sd skulle minska och tillslut försvinna. Vilket är väldigt naivt att tro. Bara att se sig omkring hur det ser ut. Våldtäkter och knarkförsäljning har blivit vardagsmat.
  Själv kommer jag inte att rösta på sd, men har förståelse för de som gör det.

  Politiker lever inte i verkligheten. De lever något låtsasliv tillsammans. De pratar inte med svenska folket, utan politikerna pratar med varandra. Mest bara pajkastning mellan blocken som kommuniceras ut till folket.

  Sedan att S regerar med Mp som totalförstör ett vettigt liv i Norrland är en skam. Politiker vill endast bli omvalda. Inte på grund av något de åstadskommer utan mer som en vidrig fästing.

  Blir intressant pm S ska regera med M. Ett bevis på vilket högerparti S har blivit. Nyliberala har tagit över partiet helt.

  Självklart kommer förslaget om att subventionera jobb att fungera. På samma sätt som när de under 26 år fick lägre arbetgivaravgifter. Det finns så många företag som enbart tänker på lönekostaderna. Jag sökte extrajobb på Statoil när jag var 32 år. Svaret jag fick, var att jag var för gammal. De sökte enbart yngre.
  Klart som tusan. Det var ju billigare att anställa en under 26. Ett exempel på ett företag som struntar i kompetensen och enbart tittar på kostnaden.Jag vet fler företag som tänker likadant.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det ligger en hel del i vad du anför om hur många företag tänker och hur många politiker tänker – För egen del är min inställning att det är A & O att prata med sina väljare och ha stöd från dem – Har jag inget stöd från väljarna har jag inget i politiken att göra – Svårare än så är det inte.

   Därtill jobbar jag envetet på för att med väljarnas stöd flytta socialdemokratisk politik åt vänster genom att jag förespråkar en politik som bygger på samma ideal och tänk som under Erlanders och Palmes tid så för egen del känner jag mig komfortabel såsom varande socialdemokrat.

   • G-A Karlsson

    Du kan börja med att återställa inkomstskatt och socialavgifter till Erlanders nivåer.
    Jag ser nivåer runt 18 procent på min fars gamla lönebesked från 50-talet…

    Den så kallade arbetsgivaravgiften (=dubbelbeskattningen av löntagarens lön) existerade inte. Den infördes 1960 och var från början ca 3,5 procent.

    Som äldre läsare sannolikt minns, så fanns det också JOBB på den tiden. Utan en massa snedvridande subventioner. Och företagen hade följaktligen ingen anledning att flytta från Sverige.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Arbetsgivaravgiften kom till för att finansiera ATP och andra socialförsäkringar och bygger på lika delar löneavståenden från löntagarna och tillskott från landets arbetsgivare.

     Att skatteskalan ska bli mer progressiv med lägre skatt för de med lägst inkomst och högre inkomst för de med riktigt höga inkomster är vi helt överens om G-A.

     • G-A Karlsson

      Det är självfallet helt riktigt att den s.k. arbetsgivaravgiften (som i själva verket är en extra skatt på löntagaren) infördes för att finansiera ATP.

      Den tanken var säkert god. Men idag har arbetsgivaravgiften 10-dubblats (!) jämfört med 1960 och det verkar inte räcka till ordentliga pensioner ändå.

      Man börjar undra: vart går pengarna egentligen?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Pengarna går så vitt jag vet till både pensioner och till saker som sjukförsäkring och annat.

 3. Brorson

  Om Skälmfors har sagt det, börjar jag tro att alliansen har rätt. Men väljarundersökningarna tyder alltmer på att en S + M kommer att bli det enda stabila regeringsalternativet. Det kommer förstås att bli hårda förhandlingar mellan de blivande regeringspartierna, när man väl har klarat av de många frågor, i vilka partierna är i stort sett överens. Och de frågorna är många. I övriga frågor måste det bli ett givande och tagande:” Om vi får som vi vill i den här fråga. som är viktig för oss. så får ni som ni vill i den där frågan, som är så viktig för er. Vad sägs?”

  Det kommer säkert att gå bra, Du, Anders Forss, har ju redan påbörjat jobbet som moderat chefsförhandlare. Du tänker ju som en moderat efter lång och trogen tjänst åt stormrika skattesmitare, och nu har du också läst ett antal socialdemokratiska pamfletter och vet på ett ungefär vad socialdemokratin står för. Och med Calmfors’ visdomsord, som växlar med de politiska vindarna, i ryggen. Kan du säkert mejsla ut den perfekta socialmoderata kompromissen.

  Som det här inlägget är ett exempel på. Varken S- eller M-politik, men delar från båda sidor. Det kommer naturligtvis att krävas kraftiga skattehöjningar, men det tjänar ju arbetsgivarna på. Syftet gott, men medlen avskyvärda, kommer moderaterna att säga. Och på s-sidan finns ju de. för vilka skattehöjningar är ett självändamål, kvittar vad skatterna går till.

  Vi som har följt professor Calmfors piruetter för medial uppmärksamhet under en längre tid, har dock lite svårt att uppfatta honom som sanningsvittne.Nu fick alliansen en släng av den Calmforska sleven, men nästa gång…

 4. Bertil

  Nu är faktiskt inte syftet att lägre ingångslöner och lägre A-kassa ska få fler i arbete,
  Sånt struntar högern fullkomligt i. Om fler arbetslösa skulle komma i arbete kan man motkompensera det genom att öka på kapitalet genom att minska skatt på avkastningen. så företag kan nyttja kapitalet genom robotisering och öka vinster få bort personal.

  Finns väl inget intresse få arbetslösa eller sjuka i jobb. Det intresse som finns är göra dem maximalt fattiga och hungriga efter jobb så de säljer sig allt billigare

  Syftet är att skapa större löneklyfta samt att överföra pengar i arbetsgivarens sociala försäkringar
  till allmän löneavgift så ett eller flera jobbskatteavdrag kan genomföras.

  Vad Calmfors säger om det, har jag inte hört nåt om. Han har konstruerat ett eget knep för att dölja sýftet som Moderater har och som han gynnas av.

  Liknande säger Moderaterna om sänkta trösklar. ” vi tänker inte sänka låglöner” säger Kristersson.
  Det är väl ingen som ställt den frågan: Det är som att svara ”goddag yxskaft”
  Vad som är sagt är att sänkta ingångslöner leder till sänkta låglöner.

  Varför svaras det då med ” vi tänker inte sänka låglöner” Det är ju vilseledande och falsk retorik.

  Att politiker inte talar om syftet med sin politik är ett gigantiskt problem som faktiskt gör politiker närmast kriminella.

  Det är som om jag skulle säga till en Butiksägare ”jag tänker inte öppna nån dörr för att ta nåt i eran butik”. Sen slår jag sönder rutan och tar från butiken ändå. Men jag öppnade ju ingen dörr.

  Är det så våra politiker ska uttrycka sig. ??

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att moderaternas förslag kommer att leda till lönesänkningar är vi överens om och att det inte är en gångbar väg för att sätta fler i arbete är precis vad Calmfors säger.

   Det är därför vi ska lyfta upp skadeverkningarna av sänkta ingångslöner till debatt så att de aldrig blir verklighet på det sättet M vill.

   • Bertil

    Åter Anders syftet är inte sätta fler i arbete, syftet är sänka skatten genom att göra andra fattigare. Men genom att säga så, så tror man sig vinna sympati för sin politik.

    Politiken vimlar av vilseledande försvar för att genomföra reformer där syftet är nåt helt annat.

    Ta bara sossarna när de minsann skulle bort med stupstocken. Men vad hände?
    Ja tänk efter!!

    Det är vad politiker inte säger som vi ska lista ut, det man säger är inte samnigen i syftet.
    Politiker är faktiskt kriminella, de vill dölja sanningar.

    Skulle det mot förmodan sätta fler i arbete så kan skatten sänkas ännu mer, ja inte för de som fick sänkta trösklar utan för de med höga löner.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det är ju precis det jag säger i inlägget Bertil – Att alliansen och SD har en dold agenda som enbart handlar om att sänka skatten för de redan rika på övrigas bekostnad.

     • Bertil

      Jag vet det Anders jag förstärker bara berättelsen men även sossarna är falska har gått mot höger och fallit in i högerns retorik.

      Vore bättre öppet tala om för och nackdelar med ett tänkt reformförslag
      Sen säga att vi gör så för att vi tycker så.

      Vad man måste stå för är att skapa en politik så klassklyftorna minskar.
      Även om det slår mot högavlönade eller vad det nu än är så måste man stå fast vid att klassklyftorna måste med alla medel minskas. Samma kunde man säga om vårt gemensamma ska det funka måste vi ex: sätta skatt på robotar och att dessa ska registreras. Det går inte tjollra ich gå på söka hot som kommer när sossarna kommer med nåt.
      Minns flygskatten vilket d-val liv det blev om 60 kr
      Allt var ju bara trams
      Nä slå näven i bordet och var rak.

   • Bertil

    Det är överhettning på arbetsmarknaden det behövs inte sänkas ersättningar löner för att fler ska få jobb.
    Istället är det läge höja ersättningarna med minst 30%

    Sätta fler i arbete inom vården utbilda fler ta ut lön på maskiner ribotar så vårt gemensamma kan växa och må gott.

    Jobben finns ich behövs inom våra kärnverksamheter på den öppna marknaden så ersätter man människan med maskiner.

 5. Jonny Disenfeldt

  Du gillade inte Yougov … vad sägs om SVD/SIFO :

  V 9,3 (+1,2)
  S 25,2 (-3,2)
  MP 4 (-0,1)
  SD 18,7 (+3,9)
  C 8,1 (-1,6)
  L 4,8 (+0,4)
  KD 3,5 (+0,1)
  M 23,6 (+0,6)

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Inte mer än att den speglar läget för den period när mätningen utfördes och att siffrorna kommer att förändrats i den riktning jag anfört ju närmare valet vi kommer.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>