Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Självklart ska skogsägare vars mark blir naturreservat kompenseras fullt ut.

Statens beslut att göra om skogsmark till naturreservat och då många gånger i glesbefolkade områden långt från beslutsfattarna i Stockholm väcker mycket ilska då det innebär att skogsägarna över en natt kan bli av med miljoninkomster därför att de inte längre kan avverka den skog de äger.

Jag har i sak inget emot att vi gör om bevarandevärd skogsmark till naturreservat men när så sker är det för mig en självklarhet att staten tar över skogen och kompenserar skogsägaren fullt ut enligt gällande marknadsvärde vid den tidpunkt beslutet om naturreservat tas.

Bakgrunden till min syn är det regelverk som gäller när staten vill lösa in fastigheter för att bygga infrastruktur likt vägar och järnvägar eller när t.ex. en kommun av olika anledningar finner anledning att förvärva en fastighet för att kunna utveckla och bygga.

I de lägena tillämpas marknadspris för att i mesta möjliga mån hålla den som drabbas skadefri – Att samma sak ska gälla de skogsägare som drabbas av beslut om att deras skog och mark ska bli naturreservat tycker jag är en självklarhet och därtill en rättvisefråga.

Sedan kan man förstås fråga sig varför det ska sitta människor i Stockholm och bestämma att skogsmark i Norrlands inland är så värdefull att den med nödvändighet måste bli naturreservat?

Jag ska inte ens ge mig in på att försöka besvara den frågan i detta inlägg utan nöjer mig därför med att säga att min inställning som socialdemokrat är att skogsägare som får sin mark klassad som naturreservat ska kompenseras fullt ut.

Att jag har en majoritet av väljarna med mig i den synen är jag övertygad om då en liten gallup-undersökning jag gjort genom at fråga 30 slumpvis utvalda personer visar att hela 28 stödjer min syn på saken.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

27 kommentarer

 1. Bertil

  Det är inte alls som det påstås att marken ska beslagtas och de som äger inte ska få ett öre.
  Däremot tycker jag det inte självklart att
  De drabbade ska få full ersättning.

  Sjuka blir utförsäkrade likaså arbetslösa sen gäller försörjningstöd.
  Har inte markägaren försäkrat sig ska bara en skälig ersättning ske.
  Motsvarande vad typ ett socialbidrag i procent jämfört med genomsnittslönen.

  Varför ska ägare vara skyddade fullt ut men inte arbetstagare.

  Förändringar kan ske och då ska lika regler gälla.

   • Bertil

    Ja så kan även jag tycka, men man kan även ifrågasätta. Varför gäller inte försäkringsrätten. Varför ska arbetslösa plundras på sin försäkring samtidigt betala högre skatt på lika inkomst.

    Man kan tycka detta inte hör till ämnet
    Men orättvisor ska sättas mot varann.

    Äganderätten behöver inte alls skyddas bakom äganderätten gömmer sig många kriminella och de äger för mycket.

    Finns inget som är mitt som inte kan tas ifrån mig. Så funkar det i djurens värld och många människor i utsatt ställning plundras på allt, se bara hur man gör med sjuka och sjukförsäkringen.

    Det samhälle nyliberalismen bygger upp medför att allt fler tar lagen i sina egna händer och vad gör politiker , jo man tillsätter fler poliser istället för lösa orättvisor.

    Varför ska skogsägare vara skyddade och få full ersättning. Vem ska betala det?? Nyliberalismen skyddar enbart kapitalister ägare och egoister.

    Förmodligen ska kompensationen till skogsägarna tas från den lilla människan men det är en närmast osynlig stöld.

    Jag brukar säga barnbidraget det är det mest rättvisa vi har det utgår till alla
    Och det är lika summa

    Mer av den sortens rättvisa eller så bör även barnbidraget göras orättvist för att följa övriga orättvisor.

     • Brorson

      Kanske det, men det är ändå viktiga frågor som Bertil tar upp. Nu är det väl inte så, att möjligheten att försörja sig själv är helt säkrad för att man äger någon väsentlig produktionsfaktor, i detta fall mark.Även är en markägare, som har sin mark till sin egen försörjning kan bli sjuk, exempelvis. Hur gäller sjukförsäkringen i det fallet? Är man barn till en markägare, har man samma rätt som sin förälder att få sin försörjning från marken. Det har inte den, som är anställd.

      Har man ö.h.t. som född i Sverige, företräde framför världens övriga drygt sju miljarder invånare till jobb i Sverige? Nej, inte enligt den migrationspolitiska överenskommelsen mellan alliansen och mp, som alltjämt gäller. I många länder har utlänningar, inkl. svenskar inte företräde framför landets egna invånare, Inom EU är det dock fritt fram för rika EU-medborgare att köpa upp mark i andra EU-länder än deras egna, även om det leder till att det berörda landets egna medborgare, som försörjt sig på jordbruket i generationer, mister sin försörjning.

      Tänk på det nästa gång du möter en tiggare från Rumänien. Rika västeuropéer har köpt upp mark, som under hundratals år givit försörjning åt romska lantarbetare, och driver nu produktion som kräver bara lite arbetskraft. Tar tiggarna jobben från några svenskar? Nej, vår generositet visas inte ens mot de mest behövande, utan snarare mot personer som troligen skulle kunna försörja sig själva i sina hemländer – åtminstone sedan det blivit fred.

      Och vad gäller socialförsäkringarna, borde försäkringskapitalet ägas av försäkringstagarna, och inte gå in i statens kassa som vilka försäkringar som helst. När systemet infördes, fanns röster, som varnade för att en framtida borgerlig regering, skulle norpa pengarna. Men protesterna viftades undan. Men var det inte en socialdemokratisk regering som stal våra pensionspengar under 1990-talet? Och alliansregeringen sänkte ersättningarna vid arbetslöshet och använde pengarna till skattesänkningar.

      Det nuvarande systemet, att premieinbetalningarna till socialförsäkringarna räknas in i skattekvoten är totalt vansinnigt. Med en ”privatisering” av försäkringskapitalet, så att det ägs av försäkringstagarna kollektivt, skulle Sverige inte vara världens högskatteland nr 2. Vi skulle betala precis lika mycket i skatter och avgifter, men vi skulle få en helt annan (lägre) redovisning av det s.k. skattetrycket.

      Rättvisa kan skapas på två sätt, Bertil. Genom att de som äger, blir fråntagna det som de äger. Eller genom att de som inte äger, får rättigheter de också.

  • Patrik

   Hej Anders.

   Problemet som kommunisterna vägrar att se är att om du inte får averkningstillstånd kan du inte bruka marken och då blir den värdelös. En liknelse är att du inte får använda din lägenhet eller villa men du får äga den och givetvis skyldig att betala fastighetsskatt osv. Dessutom kommer du inte att kunna sälja den för ingen kommer att vilja köpa den.
   Dessutom måste Bertil tydligen läsa på hur bolagslagen funkar. Väljer du att starta ett aktiebolag måste du satsa egna eller egna lånade pengar. Misslyckas du och företaget går i konkurs förlorar du alla pengar som investerats. Det finns säkert sätt som Anders kan berätta om för att rädda så mycket som möjligt men det är nog undantag då det oftast kräver mycket kapital för att anställa sån kompetens.
   Bertil kan ju förklara varför folk svälter ihjäl i Venezuela där alla kommunister runt om i Världen hyllade regimen i ca 6 månader och sen tystnade när rapporter om missförhållanden började komma.
   Ett ytterligare bevis på att kommunismen inte funkar. Varken här eller där.

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Jag har läst din kommentar Patrik men kvarstår vid min uppfattning – Att det jag vill genomföra kan ske utan debatt har jag aldrig inbillat mig.

  • Petter

   Detta var nog ditt dummaste inlägg Bertil, om nån kommer och tar ditt hus eller bil ,tycker du det är OK ??

 2. Brorson

  Berörda markägare bör anmäla Konungariket Sverige till Europadomstolen för brott mot tilläggsprotokoll 1 till konventionen om mänskliga rättigheter. För att domstolen ska ta upp ärendet till behandling, ska de först ha försökt få rättelse genom svensk domstol.

  Staten kan i detta fall inte anses skyldig att lösa in fastigheterna, men det tycker jag att staten bör göra om fastigheterna ligger inom renbetesområdet, då marken bör anses tillhöra samerna men har stulits av svenska staten för kolonisation. Staten är däremot skyldig att ersätta markägaren för förlorat brukningsvärde, och då detta inte torde understiga marknadsvärdet vid försäljning innan marken gjordes till naturreservat torde alla parter tjäna på en inlösning.

  Eftersom enbart läsning av konventionstexten inte ger full klarhet vad som gäller men saken ska regleras i nationell lag som kompletterar konventionen, och svensk lag inte ger något tvivel om vad som gäller, ska alltså markägarna kompenseras fullt ut för det förlorade brukningsvärdet. En markägare, som vill bo kvar på fastigheten eller använda den till egen rekreation, kan naturligtvis stå kvar som ägare.

  Att inskränka brukningsrätten över huvudet på berörda markägare, utan möjlighet för dem att först framföra sina ekonomiska anspråk får anses vara en grov kränkning av deras mänskliga rättigheter Om vi återigen snöar in på samer contra övriga, och frågar varför samerna ska ha rättigheter, som inte alla har så gäller ju samma markägare contra icke-markägare.

  Det finns mänskliga rättigheter, som inte alla har. Utan vissa har genom exempelvis arv, Staten får alltså inte inskränka en markägares rätt till sin mark, med motivering att alla inte är markägare och ingen ska behandlas bättre än någon annan.

 3. Mikael Nilsson

  För det första så beslutet att inrätta ett naturreservat tas iINTE i Stockholm utan av länets länstyrelse. Skogsstyrelsen på den plats där naturrerservatet ligger mäter in och rapporterar in data till Länsstyrelsen.
  Hur du får det till att beslutet tas i Stockholm övergår min fattningaförmåga. Ett rent påhitt.
  Ersättningen, en prvat markägare erbjuds alltid en ingångsersättning som nio fall av tio är högre än marknadsverket.
  I sådana här fall ställs det allmäna mot det enskilda och lagtexten stödjer det allmäna.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Den saken har jag aldrig hört talas om Mikael – Att ersättningen skulle erbjudas och vara högre än marknadsvärdet.

   • Mikael Nilsson

    Jag arbetar på Skogsstyrelsen och kan verifiera att ersättningen är så pass hög. Det kallas ingångsersättning. Nej, många känner inte tll det och hur det fungerar. Jag vill dock att du förtydligar det du skriver om att besluten tas i Stockholm, vad menar du?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Vart vill du påstå att besluten tas och hur kan du verifiera att ersättning utgår överhuvudtaget trots att markägarna hävdar att de inte får någon ersättning alls?

  • Fredrik

   Hur många % högre än marknadsvärdet Mikael? Markvärde för 10 miljoner ger 500k för 5%. Så vilken %-sats pratar vi om?

   För, inkomstbortfallet är högre än 5% på mark för 10 miljoner. Jag hävdar att det är högre än 100%, vilket betyder att mark för 10 miljoner köper staten för 20 miljoner, minst. Möjligen ännu högre.

   Men, det är inte sant. Det är inte sant gällande omvandling till naturreservat eller för infrastrukturomvandling. Men, det är inte min huvudpoäng i mitt motstånd. Det är att det bryter mot varje människas rättighet här i världen. Det som är mitt, är mitt. Och här har staten Sverige konstruerat ett ”allmän” för att tvinga till sig sådant som inte är deras.

   Jag har dokumentation för min mark från 1812 i rakt nedåtstigande led. Hur många procent över marknadsvärdet anser du att jag borde få? Jag skulle fundera på det om jag fick:

   Summan du själv skulle kräva för att aldrig mer få se din familj, umgås med etc (men du vet att de mår bra) gånger 10. Då kan vi snacka.

   • Mikael Nilsson

    Förstår precis hur du tänker Fredrik. Och kan i vissa stycken hålla med. Det vi gör på Skogsstyrelsen är att mäta n marken och lämna data till Länsstyrelsen. Och du beskriver bra problematiken. Ingångsersättningen som ges ska ligga i paritet med i marknadsvärdet, men marknadsvärdet är statiskt. Det är en siffra. Det du beskriver är det som nu finns i debatten, hur mäter och värderar man det känslomässiga engagemanget hos en markägare, där just den marken har funnits långt tillbaka i generationer. I det län där jag sitter har vi haft precis den problematk du beskriver. Å ena sidan kan jag förstå allmänas intresse före enskilda, vi har en grundlag på det, men samtidigt så kan man inte gå in i ett läge där det uppfattas som konfiskation.
    Jag vll dessutom att bloggägaren ska hämta info innan han publicerar sin text. Det här är problematiskt åt alla håll. Ingångsersättnignen finns alltid, men jag håller med dig, det här är inte en förhandling i vanlig bemärkelse. Och de som hamnar snett är de men den bakgrund du beskriver i din text, Fredrik.

 4. Erik

  Ytterligare en eftergift till MP och Karolina Skog. Skog är ju skåning och bor på Södermalm. Kanske den kombo man ska ha då MP med sossarna i släptåg på ett formidabelt sätt vill röka ut den norra landsändan.

 5. Fredrik

  Anders, du har inte förstått denna ”ilska” fullt ut, det märker man när man läser vad du skriver. För, i ena stunden så förstår du varför markägare blir ilskna när de förlorar miljoninkomster för att i nästa stund på sätt och vis godkänna statens tvångsåtgärder genom att säga att ett marknadsvärde för marken ska ges till ägaren vid beslutsdatum.

  Inkomstbortfallet då Anders?

  Jag har också gjort en liten Gallup och ringt till mina markägargrannar, 36 till antalet och då har jag bara pratat med dem som fanns tillgängliga igår kväll och då saknas några, och alla är vi mest ilskna över förlusten av inkomst Anders.

  I alla förhandlingar så ska minst två parter sätta sig ner, förutsättningslöst, för att diskutera fram en lösning som alla parter är överens om. Förutom när staten Sverige gör övertramp mot de mänskliga rättigheterna som bland annat säger att min egendom är just min och skall inte påtvingas att göra sig av med OM inte JAG som ägare bryter mot lag, förordning, föreskrift eller regel. Detta skiter staten Sverige i. De sätter sig ner vid bordet, med papper där allt redan är utskrivet om vad de tänker göra. Ägarna har inget att säga till om. Säg mig vilket annat land i västvärlden som behandlar sitt folk på detta sätt?

  Och Anders, när du säger marknadspris, så är det en sanning med ENORM modifikation. Fakta är att många gånger är det UNDER rådande marknadsvärde, även när stat/kommun påtvingar sig fastigheter/mark för utbyggnad av väg, järnväg etc. Och vet du varför? Jo, därför att man under tiden en tvist pågår omöjliggör för ägarna att renovera, avverka, bygga ut etc. genom att neka dessa tillstånd. Så agerar staten Sverige. Oavsett om den är röd eller blå Anders.

  Så, OM staten vill köpa min mark – ge mig ett pris och säger jag nej, ge mig ett högre. Så fungerar det när Skekraft vill nyttja min mark. Eller när Skogsägarna erbjuder sig att köpa sly, att avverka och så fungerar det när tjejerna och grabbarna från Skogsbruk i Burträsk erbjuder sig att plantera på somrarna. Jag säljer till högstbjudande, alltid, förutom när det gäller tjejerna och grabbarna på Skogsbruk i Burträsk då priserna för plantorna är detsamma och samma gäller deras lön, så då går jag på vilja och intresse hos dem som vill jobba.

  Men staten Anders, och i förlängningen även du då du inte vill kompensera för inkomstbortfallet, bryr sig inte. Deras sak är viktigare. Ägarna ska rätta sig i ledet så att staten kan växa.

  Dessutom, genom dessa tvångsåtgärder som staten använder sig av så skaffar sig också staten inkomster som egentligen borde ha tillfallit ägarna. Genom bygget av t ex Norrbottniabanan kommer staten att tvinga på sig mark, inte bara för själva bygget, utan de facto större mark än vad som egentligen behövs då staten ”vill” äga det som är runt omkring järnvägen. Det innebär att all avverkning, för evigt så länge järnvägen finns kvar, kommer att tillfalla staten i form av inkomster. Var är rättvisan där?

  Jag vet att hos mig finns ett ungt par, 22 och 24 år med en flicka på 11 månader, där han jobbar mycket i skogen – i princip all sin lediga tid – och låt oss säga att de bor kvar i ytterligare 50 år. Blir de tvingade bort från sin mark, ja vad är då inkomsttappet? Jo 50 år gånger det de får ut i år. Men detta ingår inte i marknadspriset.

  Så marknadspriset är en skymf, för att det inte ger betalning till fullo. Dessutom, det finns dem som lever av sin mark. Jag gör det inte, även om jag skulle kunna göra det, men alla dessa som lever av sin mark kastas i princip ut i arbetslöshet. Bra gjort S. Bra gjort Anders. Bra gjort staten Sverige. Det är DÄRFÖR vi är ilskna. Kanske borde nästa Gallup bestå av skogsägare?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har aldrig sagt att jag stödjer statens tvångsåtgärder Fredrik.

   • Fredrik

    Det har du visst det din lögnare! Skäms ta mig fan Anders!

    Du har i ditt inlägg ovan skrivit att du vill se samma typ av upplägg för omvandling av mark till naturreservat som vid inlösen av mark/fastigheter som stat/kommun använder sig av vid t ex bygge av järnväg, väg, nybyggen etc och då är det TVÅNG! Bara för att S skrivit in det i lagen betyder inte att det är frivilligt och om det inte är frivilligt så är det TVÅNG!

    Så jo, du stödjer ABSOLUT statens tvångsåtgärder eftersom du föreslår samma åtgärder. Du är alltså en förbannad lögnare! En feg lögnare. Fy fan så förbaskat lågt Anders. Vet hut!

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag ljuger inte Fredrik och det är inte bara S som använder sig av möjligheten att bilda naturreservat och av att lösa in fastigheter eller hur?

  • Brorson

   Nu tycker jag att du är aningen orättvis mot Anders Forss. Han har inte skrivit annat än att staten ska göra rätt för sig i förhållande till markägarna. Men han är varken expert eller ombud för markägarna och vet följaktligen inte vad de rätteligen bör kräva.. Och därför blev det fel. AF har fel när han skriver: ”…men när så sker är det för mig en självklarhet att staten tar över skogen och kompenserar skogsägaren fullt ut enligt gällande marknadsvärde vid den tidpunkt beslutet om naturreservat tas”.

   Jag utger mig inte heller för att vara expert, men tror dock att jag har lyckats undvika de värsta fallgroparna. Det har i varje fall inte gjorts några invändningar hittills mot det jag skrivit, trots mitt omnämnande av den inflammerade konflikten mellan renskötare och markägare. När jag började debattera norrländska frågor beskrev jag en konflikten som två indianstammar som har kommit i krig med varandra, med följd att den store hövdingen i Washington tar allt,

   Jag gratulerar samerna till att ha vunnit striden om renbetena i statens domstolar, men det var ju ingen vinst för markägarna, precis. Ska staten nu börja ta från markägarna i andra änden också, är det markägarnas tur att stödjas. Man kan ö.h.t. ifrågasätta statens, och t.o.m. de statliga domstolarnas, opartiskhet. Det är ju lätt för en domstol att erkänna renskötarnas rättighet, när det inte medför ekonomiska konsekvenser för staten. Hade samerna fått någon kompensation från den verkliga motparten – staten – om markägarna hade vunnit i domstolarna? Nej!

   Jag är väl medveten om att de s.k markägarna har funnits längs hela Norrlandskusten sedan medeltiden och långt in i inlandet i södra och mellersta Norrland. Men många byar blev öde under digerdödens härjningar och då inleddes en kraftig expansionsfas för den samiska befolkningen, som förefaller ha klarat sig från sjukdomen p.g.a. matvanor. Men faktum är att staten har stulit mark från samerna och delat ut till kolonisatörer söderifrån mot skattefrihet under fem år.,Även en del samer övergick till att bli jordbrukare.

   Samerna omfattades inte av Gustav Vasas jordreform, som innebar att brukarna fick lagfarter på de mark de och deras släkt brukat av urminnes hävd, eftersom Sapmi då var ett statslöst territorium, som ingen stat bestämde över med internationell rätt. Trots skattefriheten var det fruktansvärda umbäranden för kolonisatörerna. Nuvarande markägare har inte bara ärvt mark utan dessutom resultatet av tidigare generationers umbäranden och slit. Deras rätt till denna mark måste därför erkännas

   Min åsikt är att en markägare, som har problem med betande renar, ska – efter egen begäran – få sin mark inlöst av staten. Eller få annan och likvärdig mark i utbyte. Nu tillkommer ett ytterligare motiv för en sådan lagstiftning: nämligen att staten vill inrätta naturreservat på privatägd mark. Detta måste bygga på frivilliga överenskommelser med markägarna. Detta får dock inte leda till en fortsatt folkminskning på den norrländska landsbygden. Det måste skapas nya jobb för alla, som säljer sin mark, men vill bo kvar i hembygden. Det behövs ett program för återbefolkning av Norrlands inland.

   Jag visste (till skillnad mot Anders Forss?) att det är skillnad mellan markvärde, marknadsvärde och avkastningsvärde. Vid företagsförsäljningar brukar man göra en nuvärdesbedömning av framtida avkastning. Detta är särskilt komplicerat när det gäller mark som brukas och inte bara bebyggs, speciellt när hänsyn också ska tas till ägarens eget arbete. Om det, som jag har läst om statens agerande nu, kan mycket väl leda till att Sverige fälls för brott mot artikel 6 samt tilläggsprotokoll 1 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Lämna ett svar till Erik Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>